Levyn eheytys -työkalun rajoitukset Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa

Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.

Yhteenveto

Levyn eheytys -työkalu perustuu Executive Software International, Inc:n täyteen Diskeeper-jälleenmyyntiversioon. Microsoft Windows 2000:n mukana toimitettu versio ja uudemmat versiot sisältävät rajoittuneet toiminnot FAT-, FAT32- tai NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävien asemien suorituskyvyn ylläpitämiseen eheytyksen avulla.

Enemmän tietoa

Tässä versiossa on seuraavat rajoitukset:
  • Vain paikalliset asemat voidaan eheyttää.
  • Vain yksi asema voidaan eheyttää kerrallaan.
  • Yhtä asemaa ei voi eheyttää samalla, kun toista tarkistetaan.
  • Ajastamista ei tueta.
  • Vain yksi MMC (Microsoft Management Console) -laajennus voidaan suorittaa kerrallaan.
  • Windows 2000:ssa ei voi eheyttää sellaisia NTFS-asemia, joiden varausyksikön koko on suurempi kuin 4 kilotavua. Tämä Levyn eheytys -työkalun rajoitus on poistettu Microsoft Windows XP:ssä ja Microsoft Windows Server 2003:ssa.
  • Pakkaamatonta NTFS-tiedostotietoa ei voi siirtää tarkasti Windows 2000:ssa. Yksittäisen tiedostovarausyksikön siirtäminen siirtää myös tiedoston varausyksikön sisältävän neljän kilotavun kokoisen osan tiedostoa. Tämä Levyn eheytys -työkalun rajoitus on poistettu Windows XP:ssä ja uudemmissa.
  • Windows 2000:ssa työkalu ei eheytä NTFS-metatietotiedostoja, kuten päätiedostotaulukkoa (MFT) tai kansion sisällön kuvaavaa metatietoa. Tämä rajoitus on poistettu Windows XP:ssä ja uudemmissa. Työkalu ei pysty eheyttämään salattuja tiedostoja Windows 2000:ssa. Tämä rajoitus on poistettu Windows XP:ssä ja uudemmissa.
Lisätietoja Levyn eheytys -työkalun rajoituksista ja parannuksista Windows XP:ssä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:Tässä artikkelissa mainitut kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 227463 – Viimeisin tarkistus: 11.9.2011 – Versio: 1

Palaute