Luku 4: Tekstin lukeminen

Koskee seuraavia: Windows 10

Tässä luvussa esitellään muutama tapa, joilla voit aloittaa tekstin lukemisen Lukija-toiminnolla. Voit myös hankkia tietoja lukemasi tekstin muotoilusta.

Ensimmäinen ja helpoin tapa lukea tekstiä Lukija-toiminnolla on siirtyä tekstissä nuolinäppäimillä, jos käytät tiedostoa tekstinkäsittelyohjelmassa, esimerkiksi Microsoft Wordissa.

Voit lukea tekstiä myös skannaustilassa. Voit ottaa skannaustilan käyttöön painamalla Lukija + välilyönti. Lue sitten tekstiä kappaleittain ala- ja ylänuolinäppäimillä tai merkeittäin vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Lisätietoja skannaustilan käytöstä on luvussa 3 (Skannaustilan käyttö).

Kun haluat hallita luettavaa tekstiä tarkemmin, lukijassa on myös useita lukukomentoja, joilla voit siirtyä tekstissä ja lukea tekstiä. Alta löydät peruskomennot, joilla pääset alkuun. Jos haluat nähdä kaikki lukeminen komennot, siirry liitteeseen B (Lukijan näppäimistökomennot ja kosketuseleet).

 • Voit lopettaa lukemisen painamalla Ctrl-näppäintä.
 • Voit lukea ikkunan otsikon painamalla Lukija + T.
 • Voit lukea ikkunan painamalla Lukija + W

Vinkki: Kun luet verkkosivua tai sähköpostia, Lukijan komennot koskevat sivun tai sähköpostin sisältöä eivätkä selainta tai sovellusta. Voit siirtyä pois sisällöstä sarkaimella tai sovelluksen pikakuvakkeella.

Kappaleiden, rivien, sanojen ja merkkien käsitteleminen

Lukijassa on toimintoja tekstin lukemiseen sivuittain, kappaleittain, riveittäin, lauseittain, sanoittain ja merkeittäin.

Tekstin lukeminen nykyisestä sijainnista

 • Voit lukea nykyisen kohteen painamalla Lukija + Sarkain.
 • Voit lukea kohdistimen kohdasta painamalla Lukija + R.
 • Voit lukea tiedoston alusta alkaen painamalla Lukija + Ctrl + R tai Lukija + alanuoli.
 • Voit lukea tekstin kohdistimen sijainnista alkaen painamalla Lukija + Vaihto + J tai Lukija + Alt + Home.

Tekstin lukeminen rivi kerrallaan

 • Voit lukea nykyisen rivin painamalla Lukija + I tai Lukijan + ylänuoli.
 • Voit lukea seuraavan rivin painamalla Lukija + O.
 • Voit lukea edellisen rivin painamalla Lukija + U.

Tekstin lukeminen lause kerrallaan

 • Lue seuraava lause painamalla Lukija + Ctrl + piste (.).
 • Lue nykyinen lause painamalla Lukija + Ctrl + pilkku (,). 
 • Lue edellinen lause painamalla Lukija + Ctrl + M.

Tekstin lukeminen sana kerrallaan

 • Voit lukea nykyisen sanan painamalla Lukija + K tai Lukija + Ctrl + 5 (numeronäppäimistö). Jos painat Lukija + K kahdesti, Lukija tavaa sanan.
 • Voit lukea seuraavan sanan painamalla Lukija + L tai Lukija + Ctrl + oikea nuoli.
 • Voit lukea edellisen sanan painamalla Lukija + J tai Lukija + Ctrl + vasen nuoli.

Tekstin lukeminen merkeittäin

 • Voit lukea nykyisen merkin painamalla Lukijan + pilkku (,) tai 5 (numeronäppäimistö).
 • Voit lukea seuraavan merkin painamalla Lukija + piste (.).
 • Voit lukea edellisen merkin painamalla Lukija + M.

Tekstin lukeminen sivu kerrallaan

 • Voit lukea nykyisen sivun painamalla Lukija + Ctrl + I.
 • Voit lukea seuraavan sivun painamalla Lukija + Ctrl + O.
 • Voit lukea edellisen sivun painamalla Lukija + Ctrl + U.

Tekstin lukeminen kappale kerrallaan

 • Voit lukea nykyisen kappaleen painamalla Lukija + Ctrl + K.
 • Voit lukea seuraavan kappaleen painamalla Lukija + Ctrl + L.
 • Voit lukea edellisen kappaleen painamalla Lukija + Ctrl + J.

Hanki lisätietoja tekstistä

Lukija antaa eritasoisia tietoja hallintatoiminnoista ja tekstin ominaisuuksista eli yksityiskohtaisuuksista. Voit muuttaa tietojen yksityiskohtaisuuden tasoa painamalla Lukija + V tai Lukija + Vaihto + V, kunnes kuulet haluamasi yksityiskohtaisuuden tason.

 • Yksityiskohtaisuuden taso 1: Vain teksti
  Tämän tason avulla voit lukea nopeasti kuulematta tekstin yksityiskohtia, joita sinun ei tarvitse tietää. Lukija ei esimerkiksi ilmoita linkkejä, ei kuvaile tekstin muotoilua, ja voit työskennellä hyvin nopeasti sellaisen sovelluksen avulla, jonka tunnet hyvin. Tämä taso tarjoaa ihanteellisen kokemuksen, kun luet paljon tekstiä sisältäviä artikkeleita, kirjoja ja verkkosivustoja.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 2: Jotkin hallintatiedot
  Tällä tasolla on enemmän tietoja kuin tasolla 1, kun käytät sovellusta. Se on paras taso, jos olet perehtynyt sovellukseen ja tarvitset vain ohjausta joidenkin hallintatoimintojen kanssa.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 3: Kaikki hallintatiedot 
  Tämä on Lukijan oletustaso. Se tarjoaa täyden lukukokemuksen sekä kaikki yksityiskohdat sovelluksen hallintatoiminnoista, kun olet vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 4: Jotkin tekstitiedot
  Tällä tasolla on eniten määritteitä ja tietoja tekstistä. Se on paras tilanteissa, kun kirjoitat tekstiä, esimerkiksi kun luot asiakirjan.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 5: Kaikki tekstitiedot
  Tällä tasolla saat täydelliset tiedot tekstistä, kuten otsikon tasosta, fonttityypistä, koosta, muotoilusta, luettelomerkkimuodosta ja luettelon tyypistä. Se on erityisen hyödyllinen, kun oikoluet tai muokkaat asiakirjaa.

Hanki lisätietoja muotoilusta

Lukija tarjoaa tietoja muotoilusta, kuten fontin nimestä, fonttikoosta ja tekstin tasauksesta. Voit kuunnella muotoilumääritteitä painamalla Lukija + F. Voit kuunnella muotoilumääritteiden seuraavan ryhmän painamalla Lukija + F uudelleen. Voit kuunnella muotoilumääritteiden edellisen ryhmän painamalla Lukija + Vaihto + F.

Muotoilutiedot on jaettu seuraaviin ryhmiin:

 • Fontin tiedot. Fontin nimi, paksuus, koko, kursivointi, alleviivaus, alleviivauksen väri, yliviivaus, taustaväri, edustaväri.
 • Fontin tarkemmat tiedot. Hyperlinkki, tyyli, luettelomerkkityyli, alaindeksi, yläindeksi, isojen kirjainten tyyli, ääriviivan tyyli, yläviivan väri, kieli.
 • Objektin väri ja ääriviivan tiedot. Täytön tyyppi (ei mitään, väri, liukuväri, kuva tai kuvio), täyttöväri, ääriviivan väri, ääriviivan paksuus.
 • Kappalevälin tiedot. Riviväli, ennen kappaleväliä, kappalevälin jälkeen.
 • Sivun reunuksen tiedot. Yläreunus, alareunus, alkureunus, loppureunus.
 • Tasaustiedot Vaakasuuntainen tekstin tasaus, tekstin kulun suunta, sisennys ensimmäisellä rivillä, sisennys alussa, sisennys lopussa.
 • Visuaalisten tehosteiden tiedot. Animaatiotyyli, visuaaliset tehosteet (heijastus, hehku, pehmeät reunat ja viistotus).
 • Objektin asettelutiedot. Keskipiste, koko, kierto.
 • Huomautusten tiedot. Huomautukset, kuten kirjoitus- ja oikeinkirjoitusehdotukset ja kommentit.

Kuuntele välimerkit

Lukijassa on myös toimintoja, joilla voit hallita sitä, miten paljon kuulet tietoja välimerkeistä tekstiä luettaessa. Jos haluat muuttaa sitä, miten välimerkit luetaan ääneen, käytä seuraavia komentoja:
 • Lukija + Alt + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
 • Lukija + Alt + miinusmerkki (-)
 • Lukija + Alt+ numeronäppäimistön plusmerkki (+)
 • Lukija + Alt + plusmerkki (+)

Voit valita seuraavista kuvaustasoista:

 • Oletus: Kuulet vain jotkin välimerkit tai et välimerkkejä ollenkaan. Luonnolliset tauot ilmaisevat esimerkiksi pilkut ja pisteet.
 • Matemaattinen. Kuuntele useimmat matemaattiset merkit.
 • Jotkin. Kuuntele keskusteluvälimerkit, kuten pilkut ja pisteet.
 • Useimmat. Kuuntele lisämerkit, kuten sulkeet.
 • Kaikki. Kuuntele kaikki välimerkit, myös kaikki erikoismerkit.

Lue tekstiä muilla kielillä

Lukiessaan tekstiä eri kielellä Lukija valitsee automaattisesti kyseisen kielen Teksti puheeksi -puheäänen, jos se on asennettu. Jos haluat lisätietoja muiden Teksti puheeksi -puheäänien asentamisesta, siirry liitteeseen A (Tuetut kielet ja puheäänet).

Jos jonkin kielen Teksti puheeksi -puheääntä ei ole asennettu, Lukija ilmoittaa kielen nimen ja lukee tekstin Teksti puheeksi -oletusäänellä.

Seuraavaksi: Luku 5: Siirtyminen

Palaa sisällysluetteloon