Luku 4: Tekstin lukeminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit lukea tekstiä lukijan avulla ja miten saat tietoja tekstistä, kuten fontista, tekstin väristä ja välimerkeistä.

Tekstiä voi lukea monella eri tavalla lukijan avulla. Ensimmäinen ja helpoin tapa siirtyä tekstissä on käyttää nuolinäppäimiä käsiteltäessä asiakirjaa tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten Microsoft Wordissa.

Voit lukea tekstiä myös skannaustilassa. Voit ottaa skannaustilan käyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Caps lock + Välilyönti. Lue sitten tekstiä riveittäin ala- ja ylänuolinäppäimillä tai merkeittäin vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Lisätietoja skannaustilan käytöstä on luvussa 3: Skannaustilan käyttö.

Kun haluat entistä monipuolisemmin hallita luettavaa tekstiä, lukijassa on myös useita lukukomentoja, joilla voit siirtyä tekstissä ja lukea tekstiä verkkosivuilla ja sovelluksissa.

 • Jos haluat lukea koko asiakirjan tai verkkosivun alusta, paina Caps lock + H.
 • Jos haluat lukea asiakirjan alusta nykyiseen kohdistimen sijaintiin asti, paina Caps Lock + Oikea hakasulje (]).
 • Jos haluat lukea asiakirjan tai verkkosivun yhtäjaksoisesti nykyisestä sijainnista, paina Caps Lock + M.
 • Jos haluat siirtää kohdistimen asiakirjan tai verkkosivun alkuun, paina Caps Lock + Y.
 • Jos haluat siirtää kohdistimen asiakirjan loppuun, paina Caps Lock + B.

Kappaleiden, rivien, sanojen ja merkkien käsitteleminen

Lukijassa on toimintoja tekstin lukemiseen sivuittain, kappaleittain, riveittäin, sanoittain ja merkeittäin.

Jos haluat lukea sivuittain

 • Jos haluat lukea nykyisen sivun, paina Caps Lock + Ctrl + U.
 • Jos haluat lukea seuraavan sivun, paina Caps Lock + U.
 • Jos haluat lukea edellisen sivun, paina Caps Lock + Vaihto + U.

Jos haluat lukea kappaleittain

 • Jos haluat lukea nykyisen kappaleen, paina Caps Lock + Ctrl + I.
 • Jos haluat lukea seuraavan kappaleen, paina Caps Lock + I.
 • Jos haluat lukea edellisen kappaleen, paina Caps Lock + Vaihto + I.

Jos haluat lukea tekstiriveittäin

 • Jos haluat lukea nykyisen rivin, paina Caps Lock + Ctrl + O.
 • Jos haluat lukea seuraavan rivin, paina Caps Lock + O.
 • Jos haluat lukea edellisen rivin, paina Caps Lock + Vaihto + O.

Jos haluat lukea sanoittain

 • Jos haluat lukea nykyisen sanan, paina Caps Lock + Ctrl + P.
 • Jos haluat lukea seuraavan sanan, paina Caps Lock + P.
 • Jos haluat lukea edellisen sanan, paina Caps Lock + Vaihto + P.

Jos haluat lukea merkeittäin

 • Jos haluat lukea nykyisen merkin, paina Caps Lock + Ctrl + Vasen hakasulje ([).
 • Jos haluat lukea seuraavan merkin, paina Caps Lock + Vasen hakasulje ([).
 • Jos haluat lukea edellisen merkin, paina Caps Lock + Vaihto + Vasen hakasulje ([).

Hanki tietoja tekstistä

Lukija antaa eritasoisia tietoja tekstin ominaisuuksista eli yksityiskohtaisuuksista. Voit muuttaa tietojen yksityiskohtaisuuden tasoa painamalla näppäinyhdistelmää Caps Lock + A, kunnes kuulet haluamasi tason.

 • Yksityiskohtaisuuden taso 0. Kuuntele vain teksti.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 1. Kuuntele perustiedot, kuten otsikkotasot, ja virheet asiakirjoissa, kuten kirjoitus- ja oikeinkirjoitusvirheet.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 2. Kuuntele verkkosivuilla ja sähköpostiviesteissä usein esiintyvät muotoilut, kuten luettelomerkkien tyylit, lihavoitu teksti, alleviivattu teksti, kursiivinen teksti, alaindeksi, yläindeksi ja väri.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 3. Kuuntele lisämerkinnät, kuten asiakirjan ylä- ja alatunnisteet.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 4. Kuuntele laajennettu muotoilu, kuten fontin nimi ja koko ja muut luettelotyylit.
 • Yksityiskohtaisuuden taso 5. Kuuntele tiedot asettelusta ja animaatioista, kuten animaation tyyppi ja se, alkaako kappale sisennyksellä.

Kuuntele välimerkit

Lukijassa on myös toimintoja, joilla voit hallita sitä, miten paljon kuulet tietoja välimerkeistä tekstiä luettaessa. Paina Caps Lock+ Alt + Plusmerkki (+) tai Caps Lock+ Alt + Miinusmerkki (-), kunnes kuulet välimerkkitilan, jota haluat käyttää: oletus, matemaattinen, jotkin, useimmat ja kaikki.

 • Oletus. Kuuntele vain jotkin välimerkit tai ei välimerkkejä ollenkaan. Luonnolliset tauot ilmaisevat esimerkiksi pilkut ja pisteet.
 • Matemaattinen. Kuuntele useimmat matemaattiset merkit.
 • Jotkin. Kuuntele keskusteluvälimerkit, kuten pilkut ja pisteet.
 • Useimmat. Kuuntele lisämerkit, kuten sulkeet.
 • Kaikki. Kuuntele kaikki välimerkit, myös kaikki erikoismerkit.


Seuraavaksi: Luku 5: Lukijan käyttäminen kosketusliikkeillä

Palaa sisällysluetteloon.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 22799 – Viimeisin tarkistus: 14.9.2016 – Versio: 6

Palaute
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)