Kesäajan ohje ja tuki

Kesäaikaa koskevat tärkeimmät ohjeaiheet ja viimeisimmät uutiset

Tilaamalla Microsoftin kesäaikaa ja aikavyöhykkeitä koskevan blogin saat uusimmat päivitykset ja muutokset eri puolilla maailmaa.

Microsoftin kesäaika- ja aikavyöhykemuutoksia koskeva käytäntö

Monet sovellukset ja pilvipalvelut viittaavat kesäaika- ja aikavyöhyketietoja varten pohjana olevaan Windows-käyttöjärjestelmään. Jotta Windowsilla olisi varmasti uusimmat ja mahdollisimman tarkat aikatiedot, Microsoft seuraa jatkuvasti eri puolilla maailmaa tapahtuvia valtioiden kesäaikaan ja aikavyöhykkeisiin tekemiä muutoksia. Microsoft pyrkii parhaansa mukaan sisällyttämään nämä muutokset Windowsiin ja julkaisee päivityksen Windows Updaten kautta. Jokainen Windows Updaten kautta julkaistu kesäaika- ja aikavyöhykepäivitys sisältää uusimmat aikatiedot ja korvaa myös mahdolliset aiemmin julkaistut kesäaika- ja aikavyöhykepäivitykset. KB artikkelissa 914387 on luettelo julkaistuista päivityksistä sekä lyhyt yhteenveto kunkin päivityksen sisällöstä. Microsoft toivoo, että tällä tavoin asiakkaat ja kumppanit saavat luotettavasti tiedon aina, kun tällainen päivitys julkaistaan.

Suositukset
Jotta Microsoft voi tarjota päivityksen mahdollisimman aikaisin ja varmistaa saumattoman siirtymisen uusiin kesäaika- ja aikavyöhykekäytäntöihin, Microsoft suosittelee, että valtiot pitävät huolta seuraavista asioista:
  1. Ennakkoilmoitus muutoksesta hyvissä ajoin (vähintään vuosi ennen muutosta).
  2. Virallinen julkinen vahvistus muutoksista kesäaikaan tai aikavyöhykkeisiin.
  3. Määrätietoinen tiedottaminen muutoksesta kansalaisille, joihin se vaikuttaa.
Microsoftin kesäajan ja aikavyöhykkeiden tukikäytäntö

Tyypin muuttaminenTietojen muuttaminenMicrosoftin tukikäytäntöRatkaisu
Alueen aikavyöhykesääntöjen muutosOsa saman aikavyöhykkeen jakavasta alueesta muuttaa kesäaikavaatimuksiaan tai aikavyöhykkeensä aikavyöhyke-eroa. Käyttäjille, joiden vaatimukset muuttuvat, tarvitaan uusi aikavyöhyke, koska aiempi aikavyöhyke tarvitaan lopuille käyttäjistä sellaisenaan.

–TAI–

Uusi kesäajan tai aikavyöhykkeen muutos ei vastaa toisen aikavyöhykkeen tarkkoja parametreja, kuten historiallista aikatietojen tarkkuutta (vuodesta 2010).

Microsoft lisää järjestelmään uuden aikavyöhykkeen näissä tilanteissa.

Uusi Windowsin aikavyöhykemerkintä luodaan vain, kun maalla tai alueella (riippuvuudet mukaan lukien) tai sen suoralla hallinnollisella osalla (esimerkiksi osavaltio, provinssi tai departementti) on aiemmista aikavyöhykemerkinnöistä poikkeava erillinen UTC-siirtymien ja kesäaikasääntöjen historia. Lisäksi pienempi maantieteellinen alue (maakunta, kaupunki jne.) voi saada uuden Windowsin aikavyöhykemerkinnän, jos mikään muu Windowsin aikavyöhykemerkintä ei tuota sen nykyistä UTC-siirtymän ja kesäaikasäännön yhdistelmää.

Jos aika ei riitä Windows Update -päivityksen ohjelmointiin, testaamiseen ja julkaisemiseen ennen näiden muutosten tuloa voimaan, Microsoft julkaisee Kesäajan blogissa väliaikaiset ohjeet, joita voidaan käyttää, kunnes Windows Update -päivitys tulee saataville.
Väliaikaiset ohjeet ja/tai Windows Update
Kesäajan alkamis- ja päättymispäivämäärien muutoksetVoit muokata aiemmin luotua aikavyöhykettä muuttamalla kesäajan sääntöä, lisäämällä siihen kesäajan tai poistamalla siitä kesäajan.

–TAI–

Voit muokata aiemmin luodun aikavyöhykkeen aikavyöhyke-eroa.
Microsoft julkaisee Windows Update -päivityksen, joka sisällyttää nämä kesäajan muutokset aiemmin luotuihin Windows aikavyöhykkeisiin. Jotta nämä päivitykset saadaan varmasti saataville ennen näiden lakien voimaantuloa, suosittelemme, että valtiot ilmoittavat niistä hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa (vähintään vuotta ennen).

Jos aika ei riitä Windows Update -päivityksen ohjelmointiin, testaamiseen ja julkaisemiseen ennen näiden muutosten tuloa voimaan, Microsoft julkaisee Kesäajan blogissa väliaikaiset ohjeet, joita voidaan käyttää, kunnes Windows Update -päivitys tulee saataville.
Väliaikaiset ohjeet ja/tai Windows Update 
Näyttönimien muutoksetAlue, jolla on aiemmin luotu Windows aikavyöhyke, ilmoittaa muutoksista nimeen, johon Windowsin aikavyöhykkeen näyttönimessä viitataan.Microsoft päivittää aiemmin luotujen aikavyöhykkeiden näyttönimen kaikilla tuetuilla kielillä.

Jos aika ei riitä Windows Update -päivityksen ohjelmointiin, testaamiseen ja julkaisemiseen ennen näiden muutosten tuloa voimaan, Microsoft suosittelee käyttämään aiemmin luotua aikavyöhykettä, kunnes Windows Update -päivitys tulee saataville.
Windows Update


Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 22803 – Viimeisin tarkistus: 25.8.2016 – Versio: 1

Palaute