Kesäajan ohje ja tuki

Koskee seuraavia: Windows

Kesäaikaa koskevat tärkeimmät ohjeaiheet ja viimeisimmät uutiset


Tilaamalla Microsoftin kesäaikaa ja aikavyöhykkeitä koskevan blogin saat uusimman tiedon muutoksista eri puolilla maailmaa.

Microsoftin kesäaika- ja aikavyöhykemuutoksia koskeva käytäntö


Monet sovellukset ja pilvipalvelut viittaavat kesäaika- ja aikavyöhyketietoja varten pohjana olevaan Windows-käyttöjärjestelmään. Jotta Windowsilla olisi varmasti uusimmat ja mahdollisimman tarkat aikatiedot, Microsoft seuraa jatkuvasti eri puolilla maailmaa tapahtuvia valtioiden kesäaikaan ja aikavyöhykkeisiin tekemiä muutoksia. Microsoft pyrkii parhaansa mukaan sisällyttämään nämä muutokset Windowsiin ja julkaisee päivityksen Windows Updaten kautta. Jokainen Windows Updaten kautta julkaistu kesäaika- ja aikavyöhykepäivitys sisältää uusimmat aikatiedot ja korvaa myös aiemmin julkaistut kesäaika- ja aikavyöhykepäivitykset. 

KB 914387 -artikkelissa on luettelo julkaistuista päivityksistä sekä lyhyt yhteenveto kunkin päivityksen sisällöstä. Microsoft toivoo, että tällä tavoin asiakkaat ja kumppanit saavat luotettavasti tiedon aina, kun tällainen päivitys julkaistaan.

 

Suositukset

Jotta Microsoft voi tarjota päivityksen mahdollisimman aikaisin ja varmistaa saumattoman siirtymisen uusiin kesäaika- ja aikavyöhykekäytäntöihin, Microsoft suosittelee, että viranomaiset pitävät huolta seuraavista asioista:
  • ennakkoilmoitus muutoksesta hyvissä ajoin (vähintään vuosi ennen muutosta)
  • virallinen julkinen vahvistus muutoksista kesäaikaan tai aikavyöhykkeisiin
  • Määrätietoinen tiedottaminen muutoksista kansalaisille, joihin se vaikuttaa.


Microsoftin kesäajan ja aikavyöhykkeiden tukikäytäntö

Muutoksen tyyppi Muutoksen tiedot Microsoftin tukikäytäntö Ratkaisu
Alueen aikavyöhykesääntöjen muutos Osa saman aikavyöhykkeen jakavasta alueesta muuttaa kesäaikavaatimuksiaan tai aikavyöhykkeensä aikavyöhyke-eroa. Käyttäjille, joiden vaatimukset muuttuvat, tarvitaan uusi aikavyöhyke, koska aiempi aikavyöhyke tarvitaan lopuille käyttäjistä sellaisenaan.

-tai-

Uusi kesäajan tai aikavyöhykkeen muutos, joka ei vastaa toisen aikavyöhykkeentarkkoja parametreja, kuten historian aikatietojen tarkkuutta (vuodesta 2010).
Microsoft lisää järjestelmään uuden aikavyöhykkeen näissä tilanteissa.

Uusi Windowsin aikavyöhykemerkintä luodaan vain, kun maalla tai alueella (riippuvuudet mukaan lukien) tai sen suoralla hallinnollisella osalla (esimerkiksi osavaltio, provinssi tai departementti) on aiemmista aikavyöhykemerkinnöistä poikkeava erillinen UTC-siirtymien ja kesäaikasääntöjen historia. Lisäksi pienempi maantieteellinen alue (maakunta, kaupunki jne.) voi saada uuden Windowsin aikavyöhykemerkinnän, jos mikään muu Windowsin aikavyöhykemerkintä ei tuota sen nykyistä UTC-siirtymän ja kesäaikasäännön yhdistelmää.

Jos aika ei riitä Windows Update -päivityksen ohjelmointiin, testaamiseen ja julkaisemiseen ennen näiden muutosten tuloa voimaan, Microsoft julkaisee DST-blogissa väliaikaiset ohjeet, joita voidaan käyttää, kunnes Windows Update -päivitys tulee saataville.
Väliaikaiset ohjeet ja Windows Update
Kesäajan alkamis- ja päättymispäivämäärien muutokset Voit muokata aiemmin luotua aikavyöhykettä muuttamalla kesäajan sääntöä, lisäämällä siihen kesäajan tai poistamalla siitä kesäajan.

-tai-

Aiemman aikavyöhykkeen aikavyöhyke-eron muutos.
Microsoft julkaisee Windows Update -päivityksen, joka sisällyttää nämä kesäajan muutokset Windowsin aiempiin aikavyöhykkeisiin. Jotta nämä päivitykset saadaan varmasti saataville ennen asianmukaisten lakien voimaantuloa, suosittelemme, että viranomaiset ilmoittavat niistä hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa (vähintään vuotta ennen).

Jos aika ei riitä Windows Update -päivityksen ohjelmointiin, testaamiseen ja julkaisemiseen ennen näiden muutosten tuloa voimaan, Microsoft julkaisee DST-blogissa väliaikaiset ohjeet, joita voidaan käyttää, kunnes Windows Update -päivitys tulee saataville.
Väliaikaiset ohjeet ja Windows Update 
Näyttönimien muutokset Alue, jolla on aiemmin luotu Windows aikavyöhyke, ilmoittaa muutoksista nimeen, johon Windowsin aikavyöhykkeen näyttönimessä viitataan. Microsoft päivittää aiemmin luotujen aikavyöhykkeiden näyttönimen kaikilla tuetuilla kielillä.

Jos aika ei riitä Windows Update -päivityksen ohjelmointiin, testaamiseen ja julkaisemiseen ennen näiden muutosten tuloa voimaan, Microsoft suosittelee käyttämään aiemmin luotua aikavyöhykettä, kunnes Windows Update -päivitys tulee saataville.
Windows Update