Liite B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet

Koskee seuraavia: Windows 10

Tässä liitteessä luetellaan Windowsin uusimmassa versiossa käytettävissä olevat näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet

Kaikkien muiden Windowsin pikanäppäimien luettelo on kohdassa Windowsin pikanäppäimet. Windows-sovellusten pikanäppäimien luettelo on kohdassa Sovellusten pikanäppäimet.

Lukija-näppäin

Voit valita, mitä VAIHTO-, CTRL- tai ALT-näppäintä haluat käyttää Lukija-komennoissa. Oletusarvoisesti Lukija-näppäimiä ovat Caps Lock ja Insert. Voit käyttää kumpaa tahansa näistä näppäimistä missä tahansa komennossa, joka käyttää Lukija-näppäintä. Lukija-näppäimestä käytetään komennoissa pelkistettyä muotoa Lukija. Voit vaihtaa Lukija-näppäintä Lukijan asetuksissa

Huomaa: Jos käytät 106-näppäimistöä, jonka kieli on japani, NonConvert ja Insert ovat Lukijan oletusnäppäimet.

Lukijan näppäimistökomennot


Lukijassa on kaksi mahdollista näppäimistöasettelua: normaali ja vanha. Kunkin komennot on lueteltu alla.

Huomaa: Skannaustilan komennot on lueteltu luvussa 3: Skannaustilan käyttäminen.

Vakionäppäimistöasettelu

Yleiset komennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Windows + Ctrl + Enter Lukijan käynnistäminen tai pysäyttäminen
Lukija + Esc Sulkee lukijan
Lukija + 1 Vaihtaa syötteen oppimisen
Lukija + oikea nuoli Siirry seuraavaan kohteeseen
Lukija + vasen nuoli Siirry edelliseen kohteeseen
Lukija + Page up
Ctrl + Lukija + ylänuoli
Lukija + Page down
Ctrl + Lukija + alanuoli
Vaihda näkymää
Lukija + F1 Komentoluettelon näyttäminen
Lukija + F2 Näytä nykyisen kohteen komennot
Lukija + Enter Tee ensisijainen toiminto
Lukija + Ctrl + Enter Hakutilan vaihtaminen
Lukija + F12 Lue nykyinen aika ja päivämäärä
Lukija + Ctrl + D Kuvaile kuva käyttämällä verkkopalvelua
Lukija + Alt + F Anna palautetta Lukijasta
Lukija + Z Lukitse lukijan näppäin
Lukija + Ctrl + F12 Ota kehittäjätila käyttöön tai poista se käytöstä
Lukija + 3 Välitä näppäimet sovellukselle
Lukija + Alt + M Vaihda hiiritilaa

 

Puheen säätäminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Ctrl + Lukija + plusmerkki (+)
Ctrl + Lukija + Alt+ numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Äänenvoimakkuuden lisääminen
Ctrl + Lukija + miinusmerkki (-)
Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Äänenvoimakkuuden vähentäminen
Lukija + plusmerkki (+) Puhenopeuden suurentaminen
Lukija + miinusmerkki (-) Puhenopeuden pienentäminen
Alt + Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Alt + Lukija + miinusmerkki (-)
Alt + Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Alt + Lukija + plusmerkki (+)
Vaihda välimerkkien lukutila
Lukija + V Lisää tietojen yksityiskohtaisuutta
Vaihto + Lukija + V Vähennä tietojen yksityiskohtaisuutta
Lukija + 2 Ota merkkien lukeminen käyttöön
Lukija + vinoviiva (/) Lue konteksti
Alt + Lukija + vinoviiva (/) Määritä lukukontekstin yksityiskohtaisuus
Ctrl + Lukija + vinoviiva (/) Muuta lukukontekstin järjestystä

 

Tekstin lukeminen ja käsitteleminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Ctrl Lopeta lukeminen
Lukija + sarkain
Lukija + numeronäppäimistön 5
Lue kohde
Lukija + sarkain kaksi kertaa nopeasti peräkkäin
Lukija + numeronäppäimistön 5-näppäin kaksi kertaa nopeasti peräkkäin
Lukija + K kaksi kertaa nopeasti peräkkäin
Lukija + Ctrl + numeronäppäimistön 5-näppäin kaksi kertaa nopeasti peräkkäin
Lue kohde tavattuna
Lukija + 0 Kohteen mukautettu lukeminen
Lukija + T Ikkunan otsikon lukeminen
Lukija + W Lue ikkuna
Lukija + X Toista lause
Lukija + R Luku kohdistimesta
Ctrl + Lukija + R
Lukija + alanuoli
Aloita asiakirjan lukeminen
Lukija + C Lue asiakirja
Vaihto + Lukija + J
Lukija + Alt + Home
Lue teksti alusta kohdistin asti
Ctrl + Lukija + U Lue edellinen sivu
Ctrl + Lukija + I Lue nykyinen sivu
Ctrl + Lukija + O Lue seuraava sivu
Ctrl + Lukija + J Lue edellinen kappale
Ctrl + Lukija + K Lue nykyinen kappale
Ctrl + Lukija + L Lue seuraava kappale
Lukija + Ctrl + M Lue edellinen lause
Lukija + Ctrl + pilkku (,) Lue nykyinen lause
Lukija + Ctrl + piste (.) Lue seuraava lause
Lukija + U Lue edellinen rivi
Lukija + I
Lukija + ylänuoli
Lue nykyinen rivi
Lukija + O Lue seuraava rivi
Lukija + J
Ctrl + Lukija + vasen nuoli
Lue edellinen sana
Lukija + K
Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön 5
Lue nykyinen sana
Lukija + L
Ctrl + Lukija + oikea nuoli
Lue seuraava sana
Lukija + M Lue edellinen merkki
Lukija + pilkku (,)
Numeronäppäimistön 5
Lue nykyinen merkki
Lukija + piste (.) Lue seuraava merkki
Lukija + F Lue seuraavan ryhmän muotoilutiedot
Vaihto + Lukija + F Lue edellisen ryhmän muotoilutiedot
Lukija + B
Ctrl + Lukija + Home
Siirry tekstin alkuun
Lukija + E
Ctrl + Lukija + End
Siirry tekstin loppuun
Lukija + Vaihto + alanuoli Luku-valinta
Lukija + Vaihto + alanuoli kaksi kertaa nopeasti peräkkäin Tarkista valinnan oikeinkirjoitus

 

Taulukoissa siirtyminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Ctrl + Alt + Home Siirry taulukon ensimmäiseen soluun
Ctrl + Alt + End Siirry taulukon viimeiseen soluun
Ctrl + Alt + oikea nuoli Rivin seuraavaan soluun siirtyminen
Ctrl + Alt + vasen nuoli Rivin edelliseen soluun siirtyminen
Ctrl+Alt+Alanuoli Sarakkeen seuraavaan soluun siirtyminen
Ctrl + Alt + ylänuoli Sarakkeen edelliseen soluun siirtyminen
Ctrl + Vaihto + Alt + vasen nuoli Lue nykyisen rivin otsikko
Ctrl + Vaihto + Alt + ylänuoli Lue nykyisen sarakkeen otsikko
Ctrl + Vaihto + Alt+ oikea nuoli Lue nykyinen rivi
Ctrl + Vaihto + Alt + alanuoli Lue nykyinen sarake
Ctrl + Vaihto + Alt + vinoviiva (/)
Ctrl + Vaihto + Alt + numeronäppäimistön 5
Lukijan nykyinen rivi ja sarake
Ctrl + Alt + Page up Siirry taulukon soluun
Ctrl + Alt + Page down Siirry solun sisältöön

 

Lukijan kohdistuskomennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Lukija + Home Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen
Lukija + End Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen
Lukija + Askelpalautin Siirry yksi kohde taaksepäin
Lukija + N Ensisijaiseen maamerkkiin siirtyminen
Lukija + Avaava hakasulje ([)
Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Siirrä lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen
Lukija + heittomerkki (‘)
Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Aseta kohdistus kohteeseen
Lukija + A Siirry linkitettyyn kohteeseen
Vaihto + Lukija + A Siirry kommentoituun sisältöön
Alt + Lukija + ylänuoli Siirry pääkohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Alt + Lukija + oikea nuoli Siirry seuraavaan samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Alt + Lukija + vasen nuoli Siirry edelliseen samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Alt + Lukija + alanuoli Siirry ensimmäiseen alikohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Lukija + F7 Linkkiluettelo
Lukija + F5 Maamerkkiluettelo
Lukija + F6 Otsikkoluettelo
Lukija + Ctrl + F Lukijan Etsi
Lukija + F3 Jatka etsimistä eteenpäin
Lukija + Vaihto + F3 Jatka etsimistä taaksepäin

 

Numeronäppäimistön komennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Lukija + Home Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen
Lukija + End Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen
Lukija + Alt + Home Lue teksti alusta kohdistin asti
Ctrl + Lukija + Home Siirry tekstin alkuun
Ctrl + Lukija + End Siirry tekstin loppuun
Lukija + vasen nuoli Siirry edelliseen kohteeseen
Lukija + oikea nuoli Siirry seuraavaan kohteeseen
Lukija + numeronäppäimistön 5 Lue kohde
Lukija + numeronäppäimistön 5-näppäin kaksi kertaa nopeasti peräkkäin
Lukija + Ctrl + numeronäppäimistön 5-näppäin kaksi kertaa nopeasti peräkkäin
Lue kohde tavattuna
Lukija + ylänuoli Lue nykyinen rivi
Lukija + alanuoli Aloita asiakirjan lukeminen
Ctrl + Lukija + vasen nuoli Lue edellinen sana
Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön 5 Lue nykyinen sana
Ctrl + Lukija + oikea nuoli Lue seuraava sana
Numeronäppäimistön 5 Lue nykyinen merkki
Lukija + Page up
Ctrl + Lukija + ylänuoli
Vaihda näkymää
Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-) Siirrä lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen
Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki (+) Aseta kohdistus kohteeseen
Ctrl + Lukija + Alt+ numeronäppäimistön plusmerkki (+) Äänenvoimakkuuden lisääminen
Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-) Äänenvoimakkuuden vähentäminen
Alt + Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki
Alt + Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki
Vaihda välimerkkien lukutila
Lukija + Enter Tee ensisijainen toiminto
Lukija + Vaihto + Enter Hakutilan vaihtaminen

 

Vanha näppäimistöasettelu

Yleiset komennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Windows-näppäin + Ctrl + N Avaa Lukijan asetukset
Windows-näppäin + Ctrl + Enter Lukijan käynnistäminen tai pysäyttäminen
Lukija + Esc Lukijan pysäyttäminen
Lukija + 1 Vaihtaa syötteen oppimisen
Lukija + oikea nuoli Siirry seuraavaan kohteeseen
Lukija + vasen nuoli Siirry edelliseen kohteeseen
Lukija + ylä- tai alanuoli Vaihda näkymää
Lukija + F1 Komentoluettelon näyttäminen
Lukija + F2 Näytä nykyisen kohteen komennot
Lukija + Enter Tee ensisijainen toiminto
Lukija + Vaihto + Enter Hakutilan vaihtaminen
Lukija + C Lue nykyinen aika ja päivämäärä
Lukija + Vaihto + D Kuvaile kuva käyttämällä verkkopalvelua
Lukija + E
Lukija + Alt + F
Anna palautetta Lukijasta
Lukija + Z Lukitse lukijan näppäin
Lukija + Vaihto + F12 Ota kehittäjätila käyttöön tai poista se käytöstä
Lukija + X Välitä näppäimet sovellukselle
Lukija + Num Lock Ota käyttöön tai poista käytöstä hiiritila
Paina Caps Lock -näppäintä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin Ota käyttöön tai poista käytöstä Caps Lock -toiminto

 

Puheen säätäminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Lukija + Page Up Äänenvoimakkuuden lisääminen
Lukija + Page Down Äänenvoimakkuuden vähentäminen
Lukija + plusmerkki (+)
Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Puhenopeuden suurentaminen
Lukija + miinusmerkki (-)
Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Puhenopeuden pienentäminen
Lukija + Alt + plusmerkki (+)
Lukija + Alt + miinusmerkki (-)
Lukija + Alt+ numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Lukija + Alt + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Vaihda välimerkkien lukutila
Lukija + A
Lukija + Ctrl + plusmerkki (+)
Lukija + Ctrl + Alt+ numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Lisää tietojen yksityiskohtaisuutta
Lukija + Ctrl + miinusmerkki (-)
Lukija + Ctrl + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Vähennä tietojen yksityiskohtaisuutta
Lukija + F12 Ota merkkien lukeminen käyttöön
Lukija + vinoviiva (/) Lue konteksti
Alt + Lukija + vinoviiva (/) Muuta, kuinka paljon kontekstia luetaan (tietojen yksityiskohtaisuus)
Ctrl + Lukija + vinoviiva (/) Muuta lukukontekstin järjestystä

 

Tekstin lukeminen ja käsitteleminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Ctrl Lopeta lukeminen
Lukija + D Lue kohde
Lukija + S Lue kohde tavattuna
Lukija + 0 (nolla) Kohteen mukautettu lukeminen
Lukija + T Ikkunan otsikon lukeminen
Lukija + W Lue ikkuna
Lukija + V Toista lause
Lukija + R Luku kohdistimesta
Lukija + M Aloita asiakirjan lukeminen
Lukija + H Lue asiakirja
Lukija + oikea hakasulje (]) Lue teksti alusta kohdistin asti
Lukija + Vaihto + U Lue edellinen sivu
Lukija + Ctrl + U Lue nykyinen sivu
Lukija + U Lue seuraava sivu
Lukija + Vaihto + I Lue edellinen kappale
Lukija + Ctrl + I Lue nykyinen kappale
Lukija + I Lue seuraava kappale
Lukija + Ctrl + M Lue edellinen lause
Lukija + Ctrl + pilkku (,) Lue nykyinen lause
Lukija + Ctrl + piste (.) Lue seuraava lause
Lukija + Vaihto + O Lue edellinen rivi
Lukija + Ctrl + O Lue nykyinen rivi
Lukija + O Lue seuraava rivi
Lukija + Vaihto + P Lue edellinen sana
Lukija + Ctrl + P Lue nykyinen sana
Lukija + P Lue seuraava sana
Lukija + Vaihto + avaava hakasulje ([) Lue edellinen merkki
Lukija + Ctrl + avaava hakasulje ([) Lue nykyinen merkki
Lukija + Avaava hakasulje ([) Lue seuraava merkki
Lukija + F Lue seuraavan ryhmän muotoilutiedot
Vaihto + Lukija + F Lue edellisen ryhmän muotoilutiedot
Lukija + Y Siirry tekstin alkuun
Lukija + B Siirry tekstin loppuun
Lukija + J Siirry seuraavaan otsikkoon
Lukija + Vaihto + J Siirry edelliseen otsikkoon
Lukija + L Siirry seuraavaan linkkiin
Lukija + Vaihto + L Siirry edelliseen linkkiin
Lukija + Vaihto + alanuoli Lue nykyinen valinta

 

Taulukoissa siirtyminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Lukija + F3 Rivin seuraavaan soluun siirtyminen
Lukija + Vaihto + F3 Rivin edelliseen soluun siirtyminen
Lukija + F4 Sarakkeen seuraavaan soluun siirtyminen
Lukija + Vaihto + F4 Sarakkeen edelliseen soluun siirtyminen
Lukija + F10 Lue nykyisen rivin otsikko
Lukija + F9 Lue nykyisen sarakkeen otsikko
Lukija + F8 Lue nykyinen rivi
Lukija + F7 Lue nykyinen sarake
Lukija + F5 Lukijan nykyinen rivi ja sarake
Lukija + F6 Siirry taulukon soluun
Lukija + Vaihto + F6 Siirry solun sisältöön
Lukija + K Siirry seuraavaan taulukkoon
Lukija + Vaihto + K Siirry edelliseen taulukkoon

 

Lukijan kohdistuskomennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Lukija + Home Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen
Lukija + End Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen
Lukija + Askelpalautin Siirry yksi kohde taaksepäin
Lukija + N Ensisijaiseen maamerkkiin siirtyminen
Lukija + G Siirrä lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen
Lukija + aaltoviiva (~) Aseta kohdistus kohteeseen
Lukija + Insert Siirry linkitettyyn kohteeseen
Lukija + Vaihto + Insert Siirry kommentoituun sisältöön
Ctrl + Lukija + ylänuoli Siirry pääkohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Ctrl + Lukija + oikea nuoli Siirry seuraavaan samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Ctrl + Lukija + vasen nuoli Siirry edelliseen samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Ctrl + Lukija + alanuoli Siirry ensimmäiseen alikohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)
Lukija + Q Siirtyminen sisältävän alueen viimeiseen kohteeseen

Lukijan kosketusliikkeet


Kosketusliike  Toiminto
Koskettaminen tai vetäminen yhdellä sormella Lue sormen alla oleva teksti
Kaksoisnapautus tai pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan napautus toisella sormella Aktivoi ensisijainen toiminto
Kolmoisnapautus tai pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan kaksoisnapautus toisella sormella Aktivoi toissijainen toiminto
Pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan napautus kahdella sormella Aloita vetäminen tai näppäimien lisäasetukset
Sipaisu vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella Siirry seuraavaan tai edelliseen kohteeseen
Sipaisu ylöspäin tai alaspäin yhdellä sormella Vaihda näkymää
Yksi napautus kahdella sormella Pysäytä lukijan lukeminen
Yksi napautus kolmella sormella Muuta tietojen yksityiskohtaisuuden tilaa
Yksi napautus neljällä sormella Näytä nykyisen kohteen lukijan komennot
Kaksoisnapautus kahdella sormella Näytä pikavalikko
Kaksoisnapautus kolmella sormella Lue tekstimääritteet
Kaksoisnapautus neljällä sormella Avaa hakutila
Kolme napautusta neljällä sormella Näytä kaikki lukijan komennot
Sipaisu vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin kahdella sormella Vieritä
Sipaisu vasemmalle tai oikealle kolmella sormella Sarkain eteenpäin tai taaksepäin
Sipaisu ylös kolmella sormella Lue nykyinen ikkuna
Sipaisu alaspäin kolmella sormella Aloita tarkasteltavissa olevan tekstin lukeminen
Sipaisu ylöspäin tai alaspäin neljällä sormella Ota käyttöön tai poista käytöstä semanttinen zoomaus, jos toimintoa tuetaan
Sipaisu vasemmalle tai oikealle neljällä sormella Siirrä lukijan osoitin yksikön alkuun tai loppuun

 

Seuraavaksi: Liite C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt

Palaa sisällysluetteloon