Liite B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet

Tässä liitteessä on lueteltu kaikki näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet, joita lukija tukee Windows 10 Anniversary Updatessa.

Kaikkien muiden Windowsin pikanäppäimien luettelo on kohdassa Windowsin pikanäppäimet.

Windows-sovellusten pikanäppäimien luettelo on kohdassa Sovellusten pikanäppäimet.

Lukijan näppäimistökomennot

NäppäinToiminto
Windows-näppäin  + EnterKäynnistä tai sulje lukija
Caps Lock + EscSulje lukija
Caps Lock + MAloita lukeminen
CtrlLopeta lukeminen
Caps Lock + VälilyöntiKäynnistä skannaustila
Caps Lock + Oikea nuoliSiirry seuraavaan kohteeseen
Caps Lock + Vasen nuoliSiirry edelliseen kohteeseen
Caps Lock + Ylänuoli tai AlanuoliVaihda näkymää
Caps Lock + F1Näytä lukijan komentoluettelo
Caps Lock + F2Näytä nykyisen kohteen komennot
Caps Lock + EnterTee ensisijainen toiminto
Caps Lock + Vaihto + EnterAvaa hakutila
Caps Lock + AMuuta tietojen yksityiskohtaisuuden tilaa
Caps Lock + Ctrl + Plusmerkki (+)Lisää tietojen yksityiskohtaisuuden tasoa
Caps Lock + Ctrl + Miinusmerkki (-)Vähennä tietojen yksityiskohtaisuuden tasoa
Caps Lock + Alt + Plusmerkki (+) tai Miinusmerkki (-)Muuta välimerkkitilaa
Caps Lock + Y
Siirry tekstin alkuun
Caps Lock + ZLukitse lukijan näppäin (Caps Lock), jolloin sitä ei tarvitse painaa erikseen jokaista pikanäppäintä varten
Caps Lock + XLukija ei ota huomioon seuraavaksi käytettävää pikanäppäintä
Caps Lock + F12Ota käyttöön tai poista käytöstä näppäinpainallusten lukeminen
Caps Lock + VToista lause
Caps Lock + PageUp tai PageDownSuurenna tai pienennä puheen äänenvoimakkuutta
Caps Lock + Plusmerkki (+) tai Miinusmerkki (-)Suurenna tai pienennä puhenopeutta
Caps Lock + D
Lue kohde
Caps Lock + FLue kohteet lisätiedot
Caps Lock + SLue kohde tavattuna
Caps Lock + WLue ikkuna
Caps Lock + RLue kaikki sisältävän alueen kohteet
Caps Lock + Num LockOta käyttöön tai poista käytöstä hiiritila
Caps Lock + QSiirry sisältävän alueen viimeiseen kohteeseen
Caps Lock + GSiirrä lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen
Caps Lock + TSiirrä lukijan osoitin hiiren osoittimeen
Caps Lock + Aaltoviiva (~)Aseta kohdistus kohteeseen
Caps Lock + AskelpalautinSiirry yksi kohde taaksepäin
Caps Lock + InsertSiirry linkitettyyn kohteeseen
Caps Lock + F10Lue nykyisen rivin otsikko
Caps Lock + F9Lue nykyisen sarakkeen otsikko
Caps Lock + F8Lue nykyinen rivi
Caps Lock + F7Lue nykyinen sarake
Caps Lock + F5Lue nykyisen rivin ja sarakkeen sijainti
Caps Lock + F6Siirry taulukon soluun
Caps Lock + Vaihto + F6Siirry solun sisältöön
Caps Lock + F3Siirry nykyisen rivin seuraavaan soluun
Caps Lock + Vaihto + F3Siirry nykyisen rivin edelliseen soluun
Caps Lock + F4Siirry nykyisen sarakkeen seuraavaan soluun
Caps Lock + Vaihto + F4Siirry nykyisen sarakkeen edelliseen soluun
Caps Lock + Oikea hakasulje (])Lue teksti alusta osoittimeen asti
Caps Lock + 0 (nolla)Lue tekstimääritteet
Caps Lock + HLue asiakirja
Caps Lock + Ctrl + ULue nykyinen sivu
Caps Lock + ULue seuraava sivu
Caps Lock + Vaihto + ULue edellinen sivu
Caps Lock + Ctrl + ILue nykyinen kappale
Caps Lock + ILue seuraava kappale
Caps Lock + Vaihto + ILue edellinen kappale
Caps Lock + Ctrl + OLue nykyinen rivi
Caps Lock + OLue seuraava rivi
Caps Lock+vaihto+OLue edellinen rivi
Caps Lock + Ctrl + PLue nykyinen sana
Caps Lock + PLue seuraava sana
Caps Lock + Vaihto + PLue edellinen sana
Caps Lock + Ctrl + Vasen hakasulje ([)Lue nykyinen merkki
Caps Lock + Vasen hakasulje ([)Lue seuraava merkki
Caps Lock + Shift + Vasen hakasulje ([)Lue edellinen merkki
Caps Lock + YSiirry tekstin alkuun
Caps Lock + BSiirry tekstin loppuun
Caps Lock + JSiirry seuraavaan otsikkoon
Caps Lock + Vaihto + JSiirry edelliseen otsikkoon
Caps Lock + KSiirry seuraavaan taulukkoon
Caps Lock + Vaihto + KSiirry edelliseen taulukkoon
Caps Lock + LSiirry seuraavaan linkkiin
Caps Lock + Vaihto + LSiirry edelliseen linkkiin
Caps Lock + C    
Lue nykyinen päivämäärä ja aika
Paina Caps Lock -näppäintä nopeasti kaksi kertaa peräkkäinOta käyttöön tai poista käytöstä Caps Lock -toiminto
Caps Lock + EAnna negatiivista palautetta
Caps Lock + Vaihto + EAnna positiivista palautetta
Napauta näppäinyhdistelmää Caps Lock + E nopeasti kaksi kertaa peräkkäinAvaa palautevalintaikkuna
Caps Lock + Ctrl + YlänuoliSiirry ylätasolle (vain silloin, kun sovelluksessa on käytettävissä rakenteellinen siirtyminen)
Caps Lock + Ctrl + Oikea nuoliSiirry seuraavalle samalle tasolle (vain silloin, kun sovelluksessa on käytettävissä rakenteellinen siirtyminen)
Caps Lock + Ctrl + Vasen nuoliSiirry edelliselle samalle tasolle (vain silloin, kun sovelluksessa on käytettävissä rakenteellinen siirtyminen)
Caps Lock + Ctrl + AlanuoliSiirry ensimmäiselle alitasolle (vain silloin, kun sovelluksessa on käytettävissä rakenteellinen siirtyminen)
Caps Lock + N
Siirry ensisijaiseen maamerkkiin


Skannaustilan näppäimistökomennot

NäppäinToiminto
Ylänuoli ja alanuoliSiirry seuraavalle tai edelliselle tekstiriville sovelluksessa tai verkkosivulla
Oikea nuoli ja vasen nuoliSiirry seuraavaan tai edelliseen merkkiin sovelluksessa tai verkkosivulla
VälilyöntiAktivoi kohde, jota haluat käyttää, kuten painike tai tekstiruutu
EnterSuorita toissijainen toiminto kohteessa (jos näppäintä tuetaan)
Ctrl+ Vasen nuoli ja Ctrl + Oikea nuoliSiirry seuraavaan tai edelliseen sanaan
Ctrl+ Ylänuoli ja Ctrl + AlanuoliSiirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen
H tai Vaihto + H ja Alt + Alanuoli tai Alt + YlänuoliSiirry seuraavaan tai edelliseen otsikkoon
T tai Vaihto + TSiirry seuraavaan tai edelliseen taulukkoon
P tai Vaihto + PSiirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen
K tai Vaihto + K ja Alt + Oikea nuoli tai Alt + Vasen nuoliSiirry seuraavaan tai edelliseen linkkiin
D tai Vaihto + DSiirry seuraavaan tai edelliseen maamerkkiin
Ctrl+ Alt + Oikea nuoli tai Vasen nuoliSiirry seuraavaan tai edelliseen soluun rivillä
Ctrl + Alt + Ylänuoli tai AlanuoliSiirry seuraavaan tai edelliseen soluun sarakkeessa
Caps Lock + F5Ilmoita sijainti taulukossa
Caps Lock + F9Ilmoita sarakkeen otsikko
Caps Lock + F10 Ilmoita rivin otsikko
Caps Lock + F7Lukee nykyisen taulukon sarakkeen alusta loppuun
Caps Lock + F8Lukee nykyisen taulukon rivin alusta loppuun


Lukijan kosketusliikkeet

Kosketusliike Toiminto
Koskettaminen tai vetäminen yhdellä sormellaLue sormen alla oleva teksti
Kaksoisnapautus tai pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan napautus toisella sormellaAktivoi ensisijainen toiminto
Kolmoisnapautus tai pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan kaksoisnapautus toisella sormellaAktivoi toissijainen toiminto
Pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan napautus kahdella sormellaAloita vetäminen tai näppäimien lisäasetukset
Sipaisu vasemmalle tai oikealle yhdellä sormellaSiirry seuraavaan tai edelliseen kohteeseen
Sipaisu ylöspäin tai alaspäin yhdellä sormellaVaihda näkymää
Yksi napautus kahdella sormellaPysäytä lukijan lukeminen
Yksi napautus kolmella sormellaMuuta tietojen yksityiskohtaisuuden tilaa
Yksi napautus neljällä sormellaNäytä nykyisen kohteen lukijan komennot
Kaksoisnapautus kahdella sormellaNäytä pikavalikko
Kaksoisnapautus kolmella sormellaLue tekstimääritteet
Kaksoisnapautus neljällä sormellaAvaa hakutila
Kolme napautusta neljällä sormellaNäytä kaikki lukijan komennot
Sipaisu vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin kahdella sormellaVieritä
Sipaisu vasemmalle tai oikealle kolmella sormellaSarkain eteenpäin tai taaksepäin
Sipaisu ylös kolmella sormellaLue nykyinen ikkuna
Sipaisu alaspäin kolmella sormellaAloita tarkasteltavissa olevan tekstin lukeminen
Sipaisu ylöspäin tai alaspäin neljällä sormellaOta käyttöön tai poista käytöstä semanttinen zoomaus, jos toimintoa tuetaan
Sipaisu vasemmalle tai oikealle neljällä sormellaSiirrä lukijan osoitin yksikön alkuun tai loppuun


Seuraavaksi: Liite C: Teksti puheeksi -puheäänet

Palaa sisällysluetteloon.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 22806 – Viimeisin tarkistus: 6.10.2016 – Versio: 4

Palaute