Luku 2: Lukijan perusteet

Tässä luvussa kerrotaan lukijan kanssa käytettävistä näppäimistä. Tämä käsittää näytöllä liikkumisen, sovellusten etsimisen ja avaamisen sekä lukijan kohteen muuttamisen. Luvussa on myös perustietoja lukijan puhenopeuden ja puheen äänenvoimakkuuden muuttamisesta sekä puheen pysäyttämisestä.

Siirtyminen näppäimistön avulla Windowsissa

Sarkain-, nuoli- ja toimintonäppäimet

Windowsissa voit siirtyä sarkain- tai nuolinäppäimillä sovelluksissa ja verkkosivuilla. Joissakin näppäimistöissä on myös toimintonäppäimiä, jotka sijaitsevat numeronäppäimien yläpuolella näppäimistön yläreunassa. Toimintonäppäimiä voidaan käyttää joissakin sovelluksissa siirtymiseen. Joissakin näppäimistöissä toimintonäppäimet on ohjelmoitu suorittamaan laitteistoon liittyviä toimintoja, kuten muuttamaan äänenvoimakkuutta. Jos näppäimistössä on Fn-näppäin, sinun on painettava Fn-näppäintä ja toimintonäppäintä samanaikaisesti, jotta voit käyttää toimintonäppäintä muiden kuin laitteistoon liittyvien toimintojen suorittamiseen.

Caps Lock -näppäin

Kun lukija on käytössä, siirry näytössä ja käsittele näytön kohteita painamalla Caps Lock -näppäintä (kutsutaan myös lukijan näppäimeksi) samanaikaisesti muiden näppäinten kanssa.

Voit lukita lukijan näppäimen lukijan asetuksissa, jotta sinun ei tarvitse painaa Caps Lock -näppäintä jokaista komentoa varten. Kun lukija on käytössä, avaa lukijan asetukset tehtäväpalkista ja valitse Yleiset ja sitten Lukitse lukijan näppäin, jotta sitä ei tarvitse painaa kutakin komentoa varten (Caps Lock).

Windowsin pikanäppäimet

Windowsissa ja Windows-sovelluksissa on pikanäppäimiä, joita voidaan käyttää lukijan komentojen rinnalla. Avaa esimerkiksi Käynnistä-valikko painamalla Windows-näppäintä tai avaa toimintokeskus painamalla Windows-näppäin + A.

Kaikkien Windowsin pikanäppäimien luettelo on kohdassa Windowsin pikanäppäimet.

Windows-sovellusten pikanäppäimien luettelo on kohdassa Sovellusten pikanäppäimet.

Lukijan näkymät

Voit käyttää sarkain-, nuoli- ja toimintonäppäinten lisäksi lukijan näkymiä.

Lukijan näkymien avulla voit muuttaa sitä, miten lukija siirtyy sovelluksissa ja verkkosivuilla. Näkymät sisältävät seuraavat: kohteet, merkit, sanat, rivit, kappaleet, linkit, otsikot, taulukot, maamerkit ja ehdotukset.

Kohteet on oletusnäkymä, kun käynnistät lukijan. Kohde voi olla esimerkiksi painike sovelluksessa tai linkki tai teksti verkkosivulla. Voit siirtyä kohteissa painamalla Caps Lock + Vasen nuoli tai Caps Lock + Oikea nuoli. Kun olet löytänyt aktivoitavan kohteen, paina Caps Lock + Enter. Lukija lukee nykyisen kohteen, kun painat Caps Lock + D. Lukija toistaa viimeksi sanomansa lauseen, kun painat Caps Lock + V.

Voit vaihtaa lukijan näkymiä painamalla Caps Lock + Ylänuoli tai Caps Lock + Alanuoli.


Ehdotukset

Ehdotukset-näkymä on käytettävissä joissakin sovelluksissa ja joissakin Windowsin osissa, kun syötät tietoja tekstiruutuun. Kun esimerkiksi kirjoitat tekstiä hakupalkkiin Windows-näppäimen painamisen jälkeen, sinulle tarjotaan ehdotuksia kirjoittaessasi. Kun jokin ehdotus on käytettävissä, lukija ilmaisee sen toistamalla äänimerkin ja ääniviestin.

Kun jokin ehdotus on käytettävissä, siirry Ehdotukset-näkymään näppäinyhdistelmällä Caps Lock + Alanuoli. Siirry sitten ehdotukseen näppäinyhdistelmällä Caps Lock + Vasen nuoli tai Caps Lock + Oikea nuoli. Valitse ehdotus näppäinyhdistelmällä Caps Lock + Enter. Voit vaihtoehtoisesti selata ehdotuksia ylänuolinäppäimellä ja alanuolinäppäimellä ja valita ehdotuksen painamalla Enter.

Maamerkit

Maamerkit ovat kohdejoukkoja, jotka ovat käytettävissä joissakin sovelluksissa ja joillakin verkkosivuilla. Windows 10:n Windows-kaupassa ja Sää-sovelluksessa on myös maamerkkejä. Joissakin Windows-ominaisuuksissa, kuten aloitusvalikossa, on myös maamerkkejä. Saat tietää, onko maamerkki käytettävissä, kun painat Caps Lock + Ylänuoli ja siirryt maamerkkinäkymään. Siirry sitten maamerkkien välillä painamalla Caps Lock + Vasen nuoli tai Caps Lock + Oikea nuoli.

Siirry sovelluksissa ja verkkosivuilla

Löydä ja avaa sovelluksia

Windows 10:ssä sovellukset löytyvät nopeasti, kun avaat Käynnistä-valikon painamalla Windows-näppäintä näppäimistöllä ja kohdistat hakupalkkiin. Kirjoita hakemasi sovelluksen nimi ja avaa sovellus painamalla Enter-näppäintä.

Sovellusten välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa tietokoneellasi avoinna olevien sovellusten välillä pitämällä Alt-näppäintä alhaalla ja painamalla Sarkain-näppäintä. Lukija sanoo avoinna olevien sovellusten nimet, kun vuorottelet sovellusten välillä. Kun olet löytänyt sovelluksen, jota haluat käyttää, vapauta molemmat näppäimet.

Jos sinun täytyy saada tietää, mikä sovellus tai ikkuna on valittuna, paina Caps Lock + W, niin lukija lukee valittuna olevan ikkunan otsikon ja sisällön.

Selaa sisältöä nopeasti skannaustilassa

Kun avaat sovelluksen tai verkkosivun, saat nopean pikayhteenvedon skannaustilassa, joka on lukijan luku- ja siirtymistila. Voit ottaa skannaustilan käyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Caps Lock + Välilyönti. Käytä sitten seuraavia komentoja otsikon, maamerkin tai linkin mukaan liikkumiseen.

 Näppäin Toiminto
 H tai Vaihto + H ja Alt + Alanuoli tai Alt + Ylänuoli Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkoon
 D tai Vaihto + D Siirry seuraavaan tai edelliseen maamerkkiin
 K tai Vaihto + K ja Alt + Oikea nuoli tai Alt + Vasen nuoli Siirry seuraavaan tai edelliseen linkkiin


Lue sisältöä yksityiskohtaisesti käyttämällä ylänuolinäppäintä ja alanuolinäppäintä, joiden avulla voit siirtyä tekstin riviltä toiselle. Vaihtoehtoisesti painaa Caps Lock + M, niin lukija alkaa lukea nykyistä sijaintiasi.

Lisätietoja skannaustilan käyttämisestä ja luettelo muista komennoista, katso Luku 3: Skannaustilan käyttäminen

Lisätietoja tekstin lukemisesta, katso Luku 4: Tekstin lukeminen

Muuta puheen nopeutta ja äänenvoimakkuutta

Voit muuttaa puheen äänenvoimakkuutta ja sitä, miten nopeasti tai hitaasti lukija puhuu. Jos haluat suurentaa lukijan puheen äänenvoimakkuutta, paina Caps Lock + PageUp. Jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta, paina Caps Lock + PageDown.

Jos haluat muuttaa lukijan puhenopeutta, paina Caps Lock + Plusmerkki (+) tai Caps Lock + Miinusmerkki (-).

Pysäytä lukijan lukeminen

Voit pysäyttää lukijan lukemisen milloin tahansa painamalla Ctrl-näppäintä tai valitsemalla toisen komennon.

Anna palautetta

Palautteesi auttaa parantamaan lukijaa. Voit antaa palautetta lukijasta painamalla Caps Lock + E + E (paina E-näppäintä kahdesti). Paina Caps Lock + E, jos haluat kertoa meille, että olet tyytymätön siihen, mitä olet juuri tekemässä. Voit esittää kommentteja myös Microsoft Accessibility User Voice -verkkosivulla. Jos tarvitset lukijaan tai muihin Microsoftin käyttöä helpottaviin toimintoihin liittyvää teknistä tukea, ota yhteyttä Microsoftin aputoimintojen Answer Deskiin.


Seuraavaksi: Luku 3: Skannaustilan käyttäminen

Palaa sisällysluetteloon.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 22808 – Viimeisin tarkistus: 14.9.2016 – Versio: 3

Palaute