Luku 3: Skannaustilan käyttäminen

Koskee seuraavia: Windows 10

Tässä luvussa kerrotaan siirtymis- ja lukutilasta eli skannaustilasta. Skannaustilassa voit selata sovelluksia, sähköpostia ja verkkosivuja nuolinäppäimillä. Voit myös käyttää yleisiä pikavalintoja ja lukea tekstiä sekä siirtyä suoraan otsikkoihin, linkkeihin, taulukoihin ja maamerkkeihin.

Skannaustilan perusteet

Voit ottaa skannaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla näppäinyhdistelmää Lukija + Välilyönti.

Kun skannaustila on käytössä, käytä ylä- ja alahuolta sovelluksissa ja verkkosivuilla siirtymiseen. Painamalla Enter- tai välilyöntinäppäintä voit aktivoida käytettävän kohteen,kuten painikkeen sovelluksessa, linkin verkkosivulla tai tekstiruudun.

Skannaustila tulee automaattisesti käyttöön, kun käytät Microsoft Edge- tai Google Chrome -selainta Internetin selaamiseen. Skannaustila tulee automaattisesti käyttöön myös kaikissa avattavissa Windows-sovelluksissa, jossa olet ottanut sen aiemmin käyttöön.

Jos poistat skannaustilan käytöstä sovelluksessa, se pysyy pois käytöstä tässä sovelluksessa, kunnes otat toiminnon uudelleen käyttöön. Skannaustila poistuu käytöstä automaattisesti muokattavissa kentissä, jotta voit kirjoittaa tekstiä. Poistu muokattavasta kentästä ja palauta skannaustila käyttöön painamalla ylä- tai alanuolta.

Skannaustilan komennot

Kun skannaustila on käytössä, siirry sovelluksissa ja verkkosivuilla seuraavilla näppäimillä.

Huomautus: Jos kuulet äänettömiä taukoja skannaustilassa, syynä voi olla Lukijan pysähtyminen välimerkin kohdalla. Jos haluat Lukijan kertovan välimerkistä, voit kasvattaa välimerkkien yksityiskohtaisuuden tasoa painamalla Lukija + Alt + plusmerkki (+) tai miinusmerkki (-).

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Lukija + välilyöntinäppäin Vaihda skannaustilaa
Enter
Välilyöntinäppäin
Ensisijainen toiminto
Vaihto+Enter
Vaihto + välilyöntinäppäin
Toissijainen toiminto
Home Siirry rivin ensimmäiselle merkille ja lue se
End Siirry rivin viimeiselle merkille ja lue se
P Lue seuraava kappale
Vaihto + P Lue edellinen kappale
Ctrl + alanuoli Lue seuraava rivi
Ctrl + ylänuoli Lue edellinen rivi
Ctrl + oikea nuoli Lue seuraava sana
Ctrl + vasen nuoli Lue edellinen sana
Oikea nuoli Lue seuraava merkki
Vasen nuoli Lue edellinen merkki
Ctrl + Home Siirry tekstin ensimmäiselle riville ja lue se
Ctrl + End Siirry tekstin viimeiselle riville ja lue se
Alanuoli Siirry seuraavaan tekstiin tai kohteeseen
Ylänuoli Siirry edelliseen tekstiin tai kohteeseen
1 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 1
Vaihto + 1 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 1
2 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 2
Vaihto + 2 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 2
3 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 3
Vaihto + 3 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 3
4 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 4
Vaihto + 4 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 4
5 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 5
Vaihto + 5 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 5
6 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 6
Vaihto + 6 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 6
7 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 7
Vaihto + 7 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 7
8 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 8
Vaihto + 8 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 8
9 Siirry seuraavaan otsikkoon tasolla 9
Vaihto + 9 Siirry edelliseen otsikkoon tasolla 9
B Siirry seuraavaan painikkeeseen
Vaihto + B Siirry edelliseen painikkeeseen
C Siirry seuraavaan yhdistelmäruutuun
Vaihto + C Siirry edelliseen yhdistelmäruutuun
D Siirry seuraavaan maamerkkiin
Vaihto + D Siirry edelliseen maamerkkiin
E Siirry seuraavaan muokkausruutuun
Vaihto + E Siirry edelliseen muokkausruutuun
F Siirry seuraavaan lomakekenttään
Vaihto + F Siirry edelliseen lomakekenttään
H Siirry seuraavaan otsikkoon
Vaihto + H Siirry edelliseen otsikkoon
I Siirry seuraavaan kohteeseen
Vaihto + I Siirry edelliseen kohteeseen
K Siirry seuraavaan linkkiin
Vaihto + K Siirry edelliseen linkkiin
R Siirry seuraavaan valintapainikkeeseen
Vaihto + R Siirry edelliseen valintapainikkeeseen
T Siirry seuraavaan taulukkoon
Vaihto+T Siirry edelliseen taulukkoon
X Siirry seuraavaan valintaruutuun
Vaihto + X Siirry edelliseen valintaruutuun

 

Tekstin valitseminen skannaustilassa

Käytä näitä komentoja, kun kopiot tekstiä sisältöalueilta, kuten verkkosivustoista tai sähköpostista.

Näppäin tai näppäinyhdistelmä Toiminto
Vaihto + oikea nuoli Valitse nykyinen merkki
Vaihto + vasen nuoli Valitse edellinen merkki
Ctrl + Vaihto + oikea nuoli Valitse nykyinen sana
Ctrl + Vaihto + vasen nuoli Valitse edellinen sana
Vaihto + alanuoli Valitse nykyinen rivi
Vaihto + ylänuoli Valitse edellinen rivi
Ctrl + Vaihto + alanuoli Valitse nykyinen kappale
Ctrl + Vaihto + ylänuoli Valitse edellinen kappale
Vaihto + Home Valitse rivin alkuun
Vaihto + End Valitse rivin loppuun
Ctrl+Vaihto+Home Valitse asiakirjan alkuun
Ctrl + vaihto + End Valitse asiakirjan loppuun
Vaihto + Page down Valitse nykyinen sivu
Vaihto + Page up Valitse edellinen sivu
F9 Merkitse tekstilohkon alku tai loppu
F10 Valitse kaikki teksti merkin ja nykyisen kohdan välillä
Ctrl + C Kopioi valinta
Ctrl + X Leikkaa valinta
Ctrl + V Liitä valinta
Ctrl + A Valitsee kaikki
Lukija + Vaihto + alanuoli Luku-valinta
Lukija + Vaihto + alanuoli kaksi kertaa nopeasti peräkkäin Tarkista valinnan oikeinkirjoitus


Seuraavaksi: Luku 4: Tekstin lukeminen

Palaa sisällysluetteloon