Luku 1: Esittelyssä lukija

Koskee seuraavia: Windows 10

Lukijan avulla sokeat ja heikkonäköiset henkilöt voivat suorittaa yleisiä tehtäviä tietokoneella ilman hiirtä. Se lukee ja käsittelee kohteita näytössä, kuten tekstiä ja painikkeita. Lukijan avulla voit lukea ja kirjoittaa sähköpostiviestejä, selata Internetiä ja käsitellä asiakirjoja.

Tietyillä komennoilla voi selata Windowsia, verkkoa ja sovelluksia. Selaaminen on käytettävissä käyttämällä otsikoita, linkkejä, maamerkkejä ja muita toimintoja. Voit lukea tekstiä (myös välimerkit) sivuittain, kappaleittain, riveittäin, lauseittain, sanoittain ja merkeittäin sekä selvittää tekstin ominaisuuksia, kuten fontin ja tekstin värin. Voit tarkastella taulukoita tehokkaasti siirtymällä siinä riveittäin ja sarakkeittain.

Lukijassa on myös siirtymis- ja lukutila, josta on lisätietoa luvussa 3: Skannaustilan käyttäminen. Skannaustilan avulla voit siirtyä Windows 10:ssä käyttämällä vain näppäimistön ylä- ja alanuolinäppäimiä. Voit myös käyttää braille-näyttöä tietokoneen selaamiseen ja tekstin lukemiseen. Siitä on lisätietoa luvussa 8: Lukijan käyttäminen pistekirjoituksella.

Voit myös mukauttaa lukijan käyttämän äänen nopeutta, korkeutta ja äänenvoimakkuutta sekä asentaa muita teksti puheeksi ‑ääniä.

Lukijan kotisivu

Aina kun kytket Lukijan päälle, siirryt Lukijan kotisivulle, johon on koottu yhteen kaikki tarvittava Lukijan asetusten muuttamisesta perusteiden oppimiseen pika-aloitusoppaan avulla. Lukijan kotisivun linkkeihin sisältyy pika-aloitustoiminto, Lukijan opas (joka vie sinut tähän verkon käyttöoppaaseen), Uudet ominaisuudet, Asetukset ja Palaute. Voit myös määrittää, avautuuko Lukijan kotisivu, kun Lukija käynnistyy. 

Kolme tapaa lukijan käynnistämiseen ja lopettamiseen

  • Käynnistä Lukija painamalla Windows-näppäintä  + Ctrl-näppäintä + Enter-näppäintä samanaikaisesti. Voit lopettaa lukijan painamalla näitä näppäimiä uudelleen. Käynnistä tai pysäytä Lukija aiemmissa Windowsin versioissa painamalla näppäinyhdistelmää Windows-näppäin  + Enter. Windows-näppäin on monissa näppäimistöissä alimmalla näppäinrivillä Alt-näppäimen vasemmalla tai oikealla puolella.
  • Avaa Lukijan asetukset painamalla Windows-näppäintä  + Ctrl + N, ja ota sitten Lukija käyttöön.
  • Siirry kirjautumisnäyttöön näppäinyhdistelmällä Ctrl + Alt + Del, valitse oikean alakulman Aputoiminnot-painike ja ota sitten Lukija-toiminto käyttöön sen valitsimella.

Käynnistä Lukija automaattisesti ennen tietokoneeseen kirjautumista tai sen jälkeen

  1. Avaa lukijan asetukset painamalla Windows-näppäintä + Ctrl + N.
  2. Jos haluat käynnistää Lukijan automaattisesti, kun kirjaudut sisään, valitse kohdan Käynnistä Lukija kirjautumisen jälkeen vieressä oleva valintaruutu.
  3. Jos haluat käynnistää Lukijan automaattisesti kaikille käyttäjille ennen sisäänkirjautumista, valitse kohdan Käynnistä Lukija kaikille ennen sisäänkirjautumista vieressä oleva valintaruutu. Tämä on suositeltavaa, jos haluat käyttää braille-pistekirjoitussarjanäyttöä ennen kirjautumista.

Seuraavaksi: Luku 2: Lukijan perusteet

Palaa sisällysluetteloon