Luku 6: Lukijan mukauttaminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit mukauttaa lukijan omiin tarpeisiisi sopivaksi. Voit esimerkiksi muuttaa sitä, miten lukija käynnistyy ja miten paljon palautetta kuulet kirjoittaessasi. Voit myös valita, pienennetäänkö muiden sovellusten ääniä lukijan ollessa käytössä, ja määrittää lukijan komentoja pikanäppäimiin. Luvussa on myös tietoja siitä, miten voit lisätä lukijaan puheääniä kolmannen osapuolen TTS-ohjelmiston avulla.

Useimmat asetukset ovat lukijan asetuksissa. Löydät ne avaamalla lukijan asetukset tehtäväpalkista, kun lukija on käytössä.

Asetukset on jaettu neljään luokkaan: yleisiin asetuksiin, siirtymisasetuksiin, ääniasetuksiin ja komentoasetuksiin.


Yleiset asetukset

 • Ota käyttöön lukijan käynnistyksen pikanäppäin. Voit käynnistää ja lopettaa lukijan painamalla samanaikaisesti Windows-näppäintä jaEnter-näppäintä näppäimistössä tai Windows-painiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kosketuslaitteessa.
 • Lukitse lukijan näppäin (Caps Lock). Sinun ei tarvitse painaa lukijan näppäintä (Caps Lock) komennon antamista varten. Voit esimerkiksi siirtyä seuraavaan linkkiin painamalla L-näppäintä näppäinyhdistelmän Caps Lock + L sijasta.
 • Kuuntele kirjoitettavat merkit. Merkit ilmoitetaan heti niiden kirjoittamisen jälkeen. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön myös painamalla näppäinyhdistelmää Caps Lock + F12.
 • Kuuntele kirjoitettavat sanat. Kirjoitetut sanat ilmoitetaan heti niiden kirjoittamisen jälkeen.
 • Lue ilmoitetut virheet ääneen. Lukija ilmoittaa virheet, kuten "ei seuraavaa maamerkkiä" tai "ei seuraavaa kohdetta".
 • Korosta kohdistin. Kohdistin korostetaan sinisen kohdistusruudun avulla
 • Toista äänitiedot. Lukija toistaa äänen, kun esimerkiksi vaihdat ikkunoita, avaat aloitusvalikon tai siirryt eteen- tai taaksepäin eri kohteisiin.
 • Lue käyttöliittymää koskevat vinkit ja vihjeet. Lukija ilmoittaa, miten kohteita käsitellään.
 • Pienennä muiden sovellusten äänenvoimakkuutta. Muiden sovellusten äänenvoimakkuutta pienennetään, jotta kuulet lukijan.
 • Säilytä ilmoitukset. Ilmoitukset voidaan säilyttää 30 sekunnista 10 minuuttiin.

Siirtymisasetukset

 • Lue näyttö ja tee siinä toimia hiiren avulla. Kun tämä toiminto on käytössä, lukija lukee hiiren kohdistimen alla olevan kohteen. Siirrä hiirtä numeronäppäimistön avulla.
 • Aktivoi kosketusnäppäimistön näppäimet, kun nostat sormen. Merkit kirjoitetaan heti, kun nostat sormen kosketusnäppäimistöltä.
 • Lukijan osoitin seuraa näppäimistön kohdistusta. Kun toiminto on käytössä, lukija seuraa näppäimistösyötteitä sarkainta, kohdistinta tai muita näppäimiä käytettäessä.
 • Määritä tekstin lisäyskohta seuraamaan lukijan kohdistinta. Kun toiminto on käytössä, lukija siirtää tekstin lisäyskohtaa näkymien, kuten merkkien ja sanojen, mukaan siirryttäessä.
 • Valitse lukijan kohdistimen liikkumistila. Käytettävissä on kaksi tilaa: normaali ja mukautettu. Normaalissa tilassa lukija siirtyy eri kohteiden, kuten linkkien, taulukoiden ja muiden elementtien, välillä. Mukautetussa tilassa voit neljällä nuolinäppäimellä siirtää lukijan kohdistinta sovelluksen ohjelmallisessa kuvauksessa.

Ääniasetukset

 • Nopeus. Hallitse lukijan puhenopeutta.
 • Äänenvoimakkuus. Muuta lukijan puheen äänenvoimakkuutta.
 • Äänenkorkeus. Muuta lukijan puheäänen korkeutta.
 • Valitse eri puheääni. Valitse eri puheäänistä, jotka ovat käytettävissä lukijalle omalla kielelläsi.

Nopeammat puheäänet

Lukija tuottaa puhetta keskimäärin enintään tai noin 400 sanaa minuutissa. Seuraavat puheäänet tuottavat kuitenkin noin 800 sanaa minuutissa:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Lisäpuheäänet

Lukijaa voidaan käyttää SAPI 5 -pohjaisten puhesyntetisaattorien kanssa. Kun puheäänet on asennettu, voit valita niitä puheääniluettelosta.

Tässä on joitakin käytettävissä olevia kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ohjelmistoja:

Komentoasetukset

Paranna lukijan hallintaa ja käytettävyyttä muokkaamalla sen pikanäppäimiä:

Muokkaa lukijan pikanäppäimiä

 1. Valitse mukautettava komento.
 2. Valitse Muuta komennon pikanäppäintä.
 3. Kirjoita käytettävä pikanäppäin Kirjoita pikanäppäin -ikkunaan. Käytä Ctrl-, Vaihto-, Alt-, Caps Lock- tai Windows-näppäintä jonkin toisen näppäimen kanssa. Käytä toimintonäppäimiä ja numeronäppäimistön näppäimiä ilman Ctrl-, Vaihto-, Alt-, Caps Lock- tai Windows-näppäintä.

Valitse Palauta oletusasetukset, kun haluat palauttaa kaikki komennot niiden oletusasetuksiinsa.


Seuraavaksi: Liite A: Lukijan tuetut kielet

Palaa sisällysluetteloon.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 22818 – Viimeisin tarkistus: 14.9.2016 – Versio: 3

Palaute