Windows 2000:n palautuskonsolin kuvaus

Tämän artikkelin Windows XP -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 314058 .

Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan Windowsin palautuskonsolin toiminta ja rajoitukset. Windowsin palautuskonsoli on suunniteltu auttamaan järjestelmän palauttamisessa, kun Windows-tietokone ei käynnisty oikein tai lainkaan.

Enemmän tietoa

Kun käytät Windowsin palautuskonsolia, pääset käyttämään NTFS-, FAT- ja FAT32-taltioita rajoitetusti niin, ettei sinun tarvitse käynnistää Windowsin graafista käyttöliittymää. Windowsin palautuskonsolissa voit tehdä seuraavaa:
 • Käyttää, kopioida, uudelleennimetä tai korvata käyttöjärjestelmän tiedostoja ja kansioita.
 • Ottaa palveluita tai laitteita käyttöön heti tietokoneen seuraavan käynnistämisen jälkeen tai poistaa niitä käytöstä.
 • Korjata tiedostojärjestelmän käynnistyssektorin tai pääkäynnistystietueen (MBR).
 • Luoda ja alustaa asemien osioita.
Huomaa, että ainoastaan järjestelmänvalvoja voi käyttää Windowsin palautuskonsolia. Luvattomat käyttäjät eivät siis pääse käyttämään NTFS-taltioita.

Windowsin palautuskonsolin käynnistäminen

Voit käynnistää Windowsin palautuskonsolin jollakin seuraavista tavoista:

 • Käynnistä tietokone Windowsin asennuslevykkeiltä tai CD-levyltä. Kun Windowsin tervetulonäyttö tulee näkyviin, paina F10 tai korjaa asennus painamalla R ja käynnistä Windowsin palautuskonsoli sitten painamalla C (vain Windows 2000 ). Valitse korjattavan Windows-asennuksen numero ja kirjoita sitten järjestelmänvalvojan salasana. Jos järjestelmänvalvojan salasanaa ei ole, paina ENTER.
 • Lisää Windowsin palautuskonsoli Windowsin käynnistyskansioon suorittamalla Winnt32.exe-tiedosto /cmdcons-valitsimen kanssa. Tämä vaatii noin 7 megatavua kiintolevytilaa järjestelmäosiossa Cmdcons-kansiota ja sen tiedostoja varten.


  HUOMAUTUS: Jos käytät peilausta, lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli:
  229077 Mirroring Prevents Pre-Installing the Recovery Console
 • Noudata seuraavan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin ohjeita:
  222478 Creating a Template to Run Recovery Console Using a Remote Install Server

Komentokonsolin käyttäminen

Kun käynnistät Windowsin palautuskonsolin, näyttöön tulee seuraava sanoma:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

WARNING:

This is a limited function command prompt intended only as a system recovery utility for advanced users. Using this utility incorrectly can cause serious system-wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them.

Type 'exit' to leave the command prompt and reboot the system.

1: C:\WINNT

Which Windows installation would you like to logon to (enter to abort)?
Kun kirjoitat haluamasi Windows-asennuksen numeron, kirjoita järjestelmänvalvojatilin salasana. Huomaa, että jos kirjoitat virheellisen salasanan kolmesti, Windowsin palautuskonsoli sulkeutuu. Jos SAM-tietokanta puuttuu tai se on vioittunut, et pysty käyttämään Windowsin palautuskonsolia käyttöoikeuden todennuksen puuttumisen vuoksi. Kun kirjoitat salasanasi ja Windowsin palautuskonsoli käynnistyy, käynnistä tietokone uudelleen kirjoittamalla exit.

Komentokonsolin rajoitukset

Voit käyttää Windowsin palautuskonsolista vain seuraavia kansioita:
 • Pääkansio
 • Sen Windows-asennuksen %SystemRoot%-kansio ja alikansiot, johon olet parhaillaan kirjautuneena
 • Cmdcons-kansio
 • Siirrettävät tietovälineasemat, kuten CD-asemat
HUOMAUTUS: Jos yrität käyttää muita kansioita, näyttöön tulee sanoma siitä, että niiden käyttö on estetty. Kun käytät Windowsin palautuskonsolia, et pysty kopioimaan tiedostoja paikalliselta kiintolevyltä levykkeelle. Voit kopioida tiedoston levykkeeltä tai CD-levyltä kiintolevylle ja kiintolevyltä toiselle kiintolevylle.

Käytettävät komennot

HELP

Help-komennon avulla voit tuoda näyttöön luettelon kaikista tuetuista komennoista:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Attrib-komennon ja jonkin seuraavan parametrin avulla voit muuttaa tiedoston tai kansion määritteitä:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Asettaa määritteen.
- Palauttaa määritteen.
R Vain luku -tiedostomäärite.
S Järjestelmätiedoston määrite.
H Piilotiedoston määrite.
HUOMAUTUS: Vähintään yksi määrite on asetettava tai poistettava. Voit tarkastella määritteitä dir-komennon avulla.

CD ja CHDIR

Voit vaihtaa kansiota cd- ja chdir-komentojen avulla. Jos kirjoitat cd .., määrität, että haluat vaihtaa nykyisen kansion pääkansioon. Kirjoita cd asema:, jos haluat tuoda näyttöön määritetyn aseman nykyisen kansion. Voit näyttää nykyisen aseman ja kansion kirjoittamalla cd ilman parametreja. Chdir-komento käsittelee välilyöntejä rajoittimina. Tämän vuoksi sinun on kirjoitettava välilyönnin sisältävän alikansion nimi lainausmerkkeihin. Esimerkki:
cd "\winnt\profiles\käyttäjänimi\programs\start menu".
Chdir-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

CHKDSK

chkdsk asema /p /r
Tämä komento (jossaasema määrittää tarkistettavan aseman) tarkistaa aseman ja korjaa tai palauttaa sen tarvittaessa. Se merkitsee myös vioittuneet sektorit ja palauttaa tiedot, jotka voidaan lukea.

/p-valitsin ohjaa CHKDSK-ohjelman suorittamaan monipuolisen aseman tarkistuksen, vaikka asemaa ei olisikaan merkitty virheitä sisältäväksi, ja sitten korjaamaan löydetyt virheet. /r-valitsin etsii vioittuneet sektorit ja palauttaa luettavat tiedot. Huomaa, että jos määrität /r-valitsimen, /p-valitsin sisällytetään. Chkdsk-komento voidaan suorittaa ilman argumentteja, jolloin kohteeksi oletetaan nykyinen asema ilman valitsimia. Myös lueteltuja valitsimia voidaan käyttää. Chkdsk-komento vaatii Autochk.exe-tiedoston. Chkdsk etsii tämän tiedoston käynnistyskansiosta automaattisesti. Yleensä tämä kansio on Cmdcons-kansio, jos komentokonsoli on esiasennettu. Jos kansiota ei löydy käynnistyskansiosta, Chkdsk yrittää etsiä Windowsin asennus-CD-levyn. Jos asennuslevyä ei löydy, Chkdsk kehottaa sinua antamaan Autochk.exe-tiedoston sijainnin.

CLS

Tämän komennon avulla voit tyhjentää näytön.

COPY

copy lähdekohde
Tämän komennon (jossa lähde määrittää kopioitavan tiedoston ja kohde määrittää kansion tai uuden tiedoston nimen) avulla voit kopioida tiedoston. Yleismerkkejä tai kansioiden kopioimista ei sallita. Windowsin CD-levyn pakattu tiedosto puretaan automaattisesti, kun se kopioidaan.

Joskohde ei ole määritetty, käytetään oletusarvoisesti nykyistä kansiota. Jos tiedosto on jo olemassa, sinulta kysytään sen korvaamisesta.

DEL ja DELETE

del asema: polkutiedostonimi
delete asema: polkutiedostonimi
Tämän komennon (jossa asema: polkutiedostonimi määrittää poistettavan tiedoston) avulla voit poistaa tiedoston. Delete-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä. Delete-komennossa ei voi käyttää yleismerkkejä (*).

DIR

dir asema: polkutiedostonimi
Tämän komennon (jossa asema: polkutiedostonimi määrittävät aseman, kansion ja tiedostot, jotka näytetään) avulla voit tuoda näyttöön luettelon kansion tiedostoista ja alikansioista. Dir-komento tuo näyttöön luettelon kaikista tiedostoista, mukaan lukien piilo- ja järjestelmätiedostot. Tiedostoilla voi olla seuraavat määritteet:

D - Hakemisto R - Vain luku -tiedosto
H - Piilotiedosto A - Valmis arkistointia varten
S - Järjestelmätiedosto C - Pakattu
E - Salattu P - Uudelleenjäsennyskohta
Dir-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

DISABLE

disable palvelunimi
Tämän komennon (jossa palvelunimi määrittää käytöstä poistettavan palvelun tai ohjaimen nimen) avulla voit poistaa Windows-järjestelmäpalvelun tai -ohjaimen käytöstä.

Listsvc-komennon avulla voit tuoda näyttöön luettelon kaikista palveluista tai ohjaimista, jotka voit poistaa käytöstä. Disable-komento näyttää palvelun aiemman käynnistyslajin ennen sen palauttamista muotoon SERVICE_DISABLED. Kirjoita aiempi käynnistyslaji muistiin siltä varalta, että joudut ottamaan palvelun uudelleen käyttöön.

Disable-komennon näyttämät käynnistyslajiarvot ovat:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete laitteen_nimiaseman_nimiosion_nimikoko
Tämän komennon avulla voit hallita kiintolevyasemiesi osioita.

 • /add: Luo uuden osion.
 • /delete: Poistaa aiemmin luodun osion.
 • laitteen_nimi: Laitteen nimi uuden osion luomista varten. Tämä nimi voidaan saada MAP-komennon tulosteesta, esimerkiksi: \Laite\Kiintolevy0.
 • aseman_nimi: Asemakirjaimeen perustuva nimi aiemmin luodun osion poistamista varten, esimerkiksi D:
 • osion_nimi: Osioon perustuva nimi aiemmin luodun osion poistamista varten. Sitä voidaan käyttää aseman nimen argumentin sijaan, esimerkiksi: \Laite\Kiintolevy0\Osio1.
 • koko: Uuden osion koko megatavuina.
HUOMAUTUS: Jos argumentteja ei käytetä, näyttöön tulee käyttöliittymä osioiden hallintaa varten.

VAROITUS: Tämä komento saattaa vioittaa osiotaulukkoa, jos levy on päivitetty dynaamista levynmääritystä varten. Älä muokkaa dynaamisten levyjen rakennetta muulla kuin Levynhallinta-työkalulla.

ENABLE

enable palvelunimikäynnistyslaji

Enable-komennolla (jossa palvelunimi on käyttöön otettavan palvelun tai ohjaimen nimi) avulla voit ottaa Windows-järjestelmäpalvelun tai -ohjaimen käyttöön.

Listsvc-komennon avulla voit tuoda näyttöön luettelon kaikista palveluista tai ohjaimista, jotka voit ottaa käyttöön. Enable-komento näyttää palvelun aiemman käynnistyslajin ennen sen palauttamista uuteen arvoon. Kirjoita vanha arvo muistiin siltä varalta, että joudut palauttamaan palvelun käynnistyslajin.

Kelvolliset käynnistyslaji -arvot ovat:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
HUOMAUTUS: Jos et määritä uutta käynnistyslajia, enable-komento tuo näyttöön aiemman käynnistyslajin.

EXIT

Exit-komennon avulla voit sulkea komentokonsolin ja käynnistää tietokoneen uudelleen.

EXPAND

expand lähde [/F:tiedostomääritys] [kohde] [/y]
expand lähde [/F:tiedostomääritys] /D
Tämän komennon (jossa lähde määrittää laajennettavan tiedoston nimen ja kohde määrittää uuden tiedoston kansion) avulla voit laajentaa tiedoston.

HUOMAUTUS: Et voi käyttää yleismerkkejä.
Joskohde ei ole määritetty, käytetään oletusarvoisesti nykyistä kansiota.

Asetukset:
 • /y: Älä kysy ennen aiemmin luodun tiedoston korvaamista.
 • /f:tiedostomääritys: Jos lähde sisältää useita tiedostoja, laajennettavat tiedostot on määritettävä tämän parametrin avulla. Voit käyttää yleismerkkejä.
 • /d: Ei laajentamista. Tuo näyttöön luettelon tiedostoista, jotka lähde sisältää.
Kohde voi olla mikä tahansa kansio nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioiden sisällä tai paikalliset asennuslähteissä, tai se voi olla aseman pääkansio tai Cmdcons-kansio. Kohde ei voi olla siirrettävä tietoväline. Kohdetiedosto ei voi olla vain luku -tilassa. Attrib-komennon avulla voit poistaa vain luku -määrityksen.

Expand-komento tuo näyttöön kehotteen, jos kohdetiedosto on jo olemassa, ellet käytä /y-valitsinta.

FIXBOOT

fixboot aseman nimi:
Tämän komennon (jossa aseman nimi on sen aseman asemakirjain, johon käynnistyssektori kirjoitetaan) avulla voit kirjoittaa uuden Windows-käynnistyssektorikoodin käynnistysosioon. Tämä komento korjaa Windowsin käynnistyssektorin vioittumisesta aiheutuneet ongelmat. Korjaustoiminto korjaa myös käynnistyssektorin. Tämä komento ohittaa järjestelmän käynnistysosioon kirjoittamisen oletuksen.


FIXMBR

fixmbr laitteen nimi
Tämän komennon (jossa laitteen nimi on valinnainen laitteen nimi, joka määrittää uuden pääkäynnistystietueen tarvitsevan laitteen) avulla voit korjata järjestelmäosion pääkäynnistystietueen. Tätä komentoa käytetään, kun virus on vioittanut pääkäynnistystietuetta, eikä Windowsia voi käynnistää.

VAROITUS: Tämän komennon käyttäminen voi vioittaa osiotaulukkoja, jos järjestelmässä on virus tai jos laitteistossa on ongelma. Tämän komennon käyttäminen voi saada aikaan sen, että jotakin osiota ei voi enää käyttää. Microsoft suosittelee virustentorjuntaohjelmiston suorittamista ennen tämän komennon käyttämistä.

Nimi voidaan saada map-komennon tulosteesta. Jos tämä jätetään tyhjäksi, käynnistyslaitteen pääkäynnistystietue korjataan. Esimerkki:

fixmbr \laite\kiintolevy2
Jos Fixmbr-komento havaitsee virheellisen tai epästandardin osiotaulukkoallekirjoituksen, se kysyy sinulta ennen pääkäynnistystietueen uudelleenkirjoittamista.

FORMAT

format asema: /Q /FS:tiedostojärjestelmä
Tämän komennon (jossa /Q suorittaa aseman pika-alustuksen, asema on alustettavan osion asemakirjain ja/FS:tiedostojärjestelmä määrittää käytettävän tiedostojärjestelmän (FAT, FAT32 tai NTFS)) avulla voit alustaa määritetyn tiedostojärjestelmän määritettyyn asemaan.

Jos tiedostojärjestelmää ei määritetä, käytetään asemassa aiemmin ollutta tiedostojärjestelmää, jos sellainen on.

LISTSVC

Listsvc-komento tuo näyttöön luettelon kaikista nykyisen Windows-asennuksen käytettävistä palveluista ja ohjaimista sekä niiden käynnistyslajeista. Tästä komennosta voi olla hyötyä disable- ja enable-komentoja käytettäessä.

HUOMAUTUS: Tiedostot puretaan %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM-rakenteesta. Jos SYSTEM-rakenne vioittuu tai puuttuu, tulokset saattavat olla odottamattomat.

LOGON

logon
Logon-komento tuo näyttöön kaikki Windowsin havaitut asennukset ja kysyy sitten sen Windows-asennuksen paikallisen järjestelmänvalvojan salasanaa, johon valitsit kirjautumisen. Jos kirjautuminen ei onnistu kolmella yrityksellä, konsoli sulkeutuu ja tietokone käynnistyy uudelleen.

MAP

map arc
Tämän komennon (jossa arc -parametri ohjaa map-komentoa käyttämään ARC-polkuja Windows-laitepolkujen sijaan) avulla voit tuoda näyttöön luettelon asemakirjaimista, tiedostojärjestelmälajeista, osioiden kooista ja fyysisten laitteiden yhdistämismäärityksistä.


MD ja MKDIR

Md- ja mkdir-komentojen avulla voidaan luoda uusi kansio. Yleismerkkejä ei tueta. Mkdir-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

MORE

more tiedostonimi
Tämän komennon avulla voit tuoda tekstitiedoston sisällön näyttöön.

RD ja RMDIR

Rd- ja rmdir-komentojen avulla voidaan poistaa kansio. Nämä komennot toimivat vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

REN ja RENAME

Ren- ja Rename-komentojen avulla voidaan nimetä tiedosto uudelleen. Huomaa, että et pysyt määrittämään kohdetiedostolle uutta asemaa tai polkua. Nämä komennot toimivat vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

SET

Set-komennon avulla voit tarkastella tai muokata neljää ympäristöasetusta.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Systemroot-komennon avulla voit määrittää nykyiseksi kansioksi sen Windows-asennuksen %SystemRoot%-kansion, johon olet parhaillaan kirjautuneena.

TYPE

type tiedostonimi
Type-komento tuo näyttöön tekstitiedoston.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 229716 – Viimeisin tarkistus: 11.9.2011 – Versio: 1

Palaute