Tiedoston avaamisen virhesanoma Windows Media Playeria käytettäessä

Oire

Kun kirjoitat Windows Media Playerissa toistettavan tiedoston nimen, näyttöön saattaa tulla jokin tai jotkin seuraavankaltaisista virhesanomista:

Ei voi avata tiedostoa (Virhe=80040216)
Ei voi avata kohdetta http://Palvelin/Polku/Tiedostonimi.asf. Varmista, että polku ja tiedoston nimi ovat oikein, ja yritä uudelleen. (Virhe=80070002)
Ei voi avata kohdetta \\Palvelin\Kansio\Tiedostonimi. Varmista, että polku ja tiedoston nimi ovat oikein, ja yritä uudelleen. (Virhe=80070035)
Ei voi avata kohdetta \\Palvelin\Tiedostonimi. Varmista, että polku ja tiedoston nimi ovat oikein, ja yritä uudelleen. (Virhe=80070043)
Ei voi avata kohdetta protokolla://palvelin/kansio/tiedostonimi. Varmista, että polku ja tiedoston nimi ovat oikein, ja yritä uudelleen. (Virhe=80070005)
Määritetty polku ei kelpaa (Virhe=800700A1)
Palvelinta tai välityspalvelinta ei löydy (Virhe=800C0005)
Protokollaa ei ole tiedossa, eikä sopivaa liitettävää protokollaa ole määritetty. (Virhe=800C000D)
Määritettyä virtatyyppiä ei tunnistettu. (Virhe=C00D07E2)
Määritettyä tiedostoa ei löydy. (Virhe=C00D001A)
Sinulla ei ole oikeuksia tähän paikkaan tai tiedostoon. (Virhe 80070005)

Syy

Windows Media Player ei löydä tiedostoa. Todennäköisesti nimi on kirjoitettu väärin tai tiedoston polku ei kelpaa. Tiedostopolun voi luoda monella eri tavalla. Luomistapa riippuu siitä, miten yrität käyttää multimediasisältöä. Alla on esimerkkejä yleisten multimediatiedostojen käyttötapojen oikeista syntakseista.

Enemmän tietoa

Tietokoneessa sijaitsevan multimediatiedoston toistaminen

Asemakirjain:\Kansionimi\Tiedostonimi

Asemakirjain on kirjain, joka on yhdistetty siihen asemaan, jossa multimediatiedosto sijaitsee (yleensä C:\). Kansionimi on mikä tahansa kansio, jossa multimediatiedosto sijaitsee. Huomaa, että kenoviivoja käytetään jokaisen kansionimen välissä ja kaksoispistettä asemakirjaimen jälkeen. Tiedostonimi on multimediatiedoston nimi. Asemakirjain ja Tiedostonimi ovat pakollisia polussa. Kansionimion valinnainen sen mukaan, missä multimediasisältö sijaitsee.


Webissä sijaitsevan multimediatiedoston toistaminen

Protokolla://Toimialuenimi/Kansionimi/Tiedostonimi

Protokolla on joukko muotoja ja komentoja, joiden avulla tietokoneet voivat vaihtaa tietoja keskenään. Windows Media Playerin käyttämiä protokollia ovat HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ja MMS (Microsoft Media Server). Kansionimi on valinnainen sen mukaan, missä multimediatiedostot sijaitsevat Web-sivustossa. Tiedostonimi on multimediatiedoston nimi. Huomaa, että protokollan perässä on kaksoispiste ja kaksi vinoviivaa. Jokaisen kansionimen välissä ja tiedostonimeä ennen on vinoviiva. Protokolla, Toimialuenimi ja Tiedostonimi ovat pakollisia polussa. Kansionimi on valinnainen sen mukaan, missä multimediasisältö sijaitsee.


Lähiverkossa sijaitsevan multimediatiedoston toistaminen

\\Palvelinnimi\Jakonimi\Tiedostonimi

Palvelinnimi on lähiverkossa olevan multimediatiedoston sisältävän tietokoneen nimi. Jakonimi on palvelimessa sijaitseva jaettu kansio, jossa multimediatiedosto sijaitsee. Tiedostonimi on multimediatiedoston nimi. Huomaa, että Palvelinnimeä ennen on kaksi kenoviivaa ja kansionimien välissä sekä tiedostonimeä ennen on yksittäinen kenoviiva. Palvelinnimi, Jakonimi ja Tiedostonimi ovat pakollisia polussa.


Verkossa sijaitsevan multimediatiedoston toistaminen protokollaa käyttäen

Protokolla://Palvelinnimi/Jakonimi/Tiedostonimi

Protokolla on joukko muotoja ja komentoja, joiden avulla tietokoneet voivat vaihtaa tietoja keskenään. Windows Media Playerin käyttämiä protokollia ovat HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ja MMS (Microsoft Media Server). Palvelinnimi on verkossa olevan multimediatiedoston sisältävän tietokoneen nimi. Jakonimi on palvelimessa sijaitseva jaettu kansio, jossa multimediatiedosto sijaitsee. Tiedostonimi on multimediatiedoston nimi. Huomaa, että protokollan perässä on kaksoispiste ja kaksi vinoviivaa. Jokaisen kansionimen välissä ja tiedostonimeä ennen on vinoviiva. Protokolla, Palvelinnimi, JakonimijaTiedostonimi ovat pakollisia polussa.

Ratkaisu

Varmista, että nimi ja polku on kirjoitettu oikein. Yritä sitten uudelleen. Jos saat virhesanoman napsauttaessasi Web-sivun linkkiä, pyydä päivitetty linkki sisällöntarjoajalta.Huomaa, että voit saada virhesanoman myös toistaessasi .asx-tiedostoa, jos .asx-tiedosto viittaa polkuun, jota ei ole (mahdollisesti isäntäsivustossa tehdyn sisällön uudelleenjärjestämisen vuoksi). Tällöin siis .asx-tiedoston polku on oikea, mutta .asx-tiedoston sisäinen polku ei enää ole oikea. .asx-tiedoston polun uudelleenkirjoittaminen ei korjaa tätä ongelmaa.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 234292 – Viimeisin tarkistus: 16.5.2011 – Versio: 1

Palaute