WWW-sivut saattavat näyttää sotkuiselta tai vääristyneiltä ja värit voivat näkyä virheellisesti Internet Explorer 9:n beetaversiossa

Tässä artikkelissa käsitellään Microsoft-tuotteen beetaversiota. Tämän artikkelin tiedot koskevat nykytilannetta, ja niihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tälle beetatuotteelle ei ole muodollista Microsoft-tukea. Lisätietoja beetaversion tuesta saat beetatuotetiedostojen mukana tulleista ohjeista tai mahdollisesti verkko-osoitteesta, josta latasit version.

Oire

Kun selaat WWW-sivua Windows Internet Explorer 9:n beetaversion avulla, WWW-sivu näyttää sotkuiselta tai vääristyneeltä ja sivun värit voivat näkyä virheellisesti. 

Lisäksi näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:
Näytönohjain lakkasi vastaamasta ja palautui
Näytönohjain <tiedostonimi> lakkasi vastaamasta ja palautui.
Huomautus Tämä ongelma voi ilmetä osassa WWW-sivuista, mutta muut WWW-sivut näkyvät oikein. 


Syy

Tämä ongelma voi aiheutua siitä, että käytössä oleva näyttösovitin tai näytönohjain ei tue grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä.

Internet Explorer 9:n beetaversio nopeuttaa graafista suorituskykyä ja WWW-sivujen hahmontamista siirtämällä grafiikan ja tekstin hahmontamisen suorittimesta grafiikkasuorittimeen. Jos näyttösovitin ei tue grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä, osa WWW-sivuista ei tämän vuoksi välttämättä näy oikein Internet Explorer 9:n beetaversiossa.

Workaround

Voit kiertää tämän ongelman käyttämällä ohjelmistopohjaista hahmontamista grafiikkasuorittimen hahmontamisen sijaan WWW-sivun näyttämiseen. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Käynnistä Internet Explorer 9:n beetaversio.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
    Huomautus Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo Työkalut-valikko näkyviin painamalla ALT-näppäintä.
  3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja siirry sitten Grafiikkakiihdytys-osaan.
  4. Valitse Käytä ohjelmistopohjaista hahmonnusta grafiikkasuorittimen hahmonnuksen sijaan -valintaruutu.
  5. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.
  6. Sulje kaikki avoimet Internet Explorer 9:n beetaversion ikkunat ja käynnistä sitten Internet Explorer 9:n beetaversio uudelleen.
  7. Tarkastele WWW-sivua Internet Explorer 9:n beetaversiossa.
Huomautus Voit ratkaista tämän ongelman myös päivittämällä näyttösovittimen sellaiseksi, joka tukee grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2396576 – Viimeisin tarkistus: 15.9.2010 – Versio: 1

Palaute