Mukautettu XML-merkintä poistetaan, kun asiakirja avataan Word 2010:ssä

Oire

Oletetaan seuraava tilanne. Yrität avata Microsoft Office 2010:ssä asiakirjan, joka käyttää jotakin seuraavista tiedostomuodoista:


 • Word-asiakirja (.docx)
 • Makroja käyttävä Word-asiakirja (.docm)
 • Word-malli (.dotx)
 • Makroja käyttävä Word-malli (.dotm)
 • Word XML -asiakirja (.xml)
 • Word 2003 XML -asiakirja (.xml)
  Kun asiakirja on avattu, huomaat, että kaikki mukautetut XML-merkinnät on poistettu.

Enemmän tietoa

Microsoftin 10.1.2010 jälkeen jakamat Word-versiot eivät enää lue mukautettuja XML-merkintöjä, joita saattaa olla .docx-, .docm-, .dotx-, .dotm- ja .xml-tiedostoissa. Word 2010 voi edelleen avata nämä tiedostot, mutta kaikki mukautetut XML-merkinnät poistetaan.

Word-asiakirjassa olevat mukautetut XML-merkinnät näkyvät vaaleanpunaisina (oletusväri) tunnisteiden niminä, jotka ympäröivät asiakirjan tekstiä.

Mukautettujen XML-merkintöjen poistaminen on Yhdysvaltojen tuomioistuimen 22.12.2009 antaman päätöksen seurausta. Asiakkaat, jotka ostavat Word 2010:n tai sen käyttöoikeuden, huomaavat, että ohjelmistossa ei ole toteutettu tiettyjä mukautettuja XML-merkintöjä.

Päivitys ei vaikuta seuraaviin Wordin ominaisuuksiin.

 • Sisältöohjausobjektit toimivat normaalisti. Sisältöohjausobjektit ovat yleinen tapa jäsentää asiakirja- ja yhdistämissisältöä mukautettuihin XML-osiin.
 • Avoimet XML-standardit (kaikki ECMA- ja ISO-versiot) toimivat normaalisti.
 • Mukautetut XML-merkinnät, jotka on tallennettu Word 97-2003 -asiakirjatiedostoihin (.doc), toimivat normaalisti.
 • Valintanauha-XML ja valintanauhan laajennettavuus toimivat normaalisti.
 • Mukautetut XML-osat toimivat normaalisti. Lisätietoja mukautetuista XML-osista on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa:
 • Word-objektimalli toimii normaalisti. Joitakin mukautettuja XML-merkintöjä käsittelevät objektimallitavat saattavat kuitenkin aiheuttaa erilaisia tuloksia.

  • TransformDocument-tapa toimii, mutta kaikki muunnon tuloksissa olevat mukautetut XML-merkinnät poistetaan.
  • InsertXML-tapa toimii, mutta kaikki mukautetut XML-merkinnät poistetaan ennen sisällön lisäämistä.


Huomautus Jos kehität mukautettuja XML-merkintöjä käyttävää ratkaisua, muista, että mukautettujen XML-merkintöjen tukea ei ole enää saatavilla. Monet mukautettuja XML-merkintöjä käyttämällä toteutetut tilanteet voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tekniikoilla, kuten sisältöohjausobjekteilla, lomakekentillä ja kirjanmerkeillä, jotka ovat käytettävissä Word 2007:ssä ja Word 2010:ssä. Kuten seuraavissa artikkeleissa on kuvattu, esimerkiksi sisältöohjausobjektit (muiden tekniikoiden, kuten kirjanmerkkien, lisäksi) auttavat kehittäjiä luomaan rakenteellisia asiakirjoja, ja niiden avulla rakenteelliseen sisältöön voidaan määrittää satunnaisia arvoja. Näillä satunnaisilla arvoilla voidaan määrittää semanttinen merkitys sisällön osille.


Lisätietoja sisältöohjausobjekteista on seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:  

Suositukset

978951 Word 2003:n ja Word 2007:n tammikuun 2010 päivityksen kuvaus (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
2445062 Virhesanoma yritettäessä avata asiakirjaa Wordissä: "Tiedostossa on mukautettuja XML-elementtejä, joita Word ei enää tue." (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2445060 – Viimeisin tarkistus: 28.12.2012 – Versio: 1

Palaute