Ratkaisun tuominen ei välttämättä onnistu Microsoft Dynamics CRM 2011:ssä


Oire


Kun yrität tuoda ratkaisun Microsoft Dynamics CRM 2011:ssä, tuonti ei välttämättä onnistu. Lisäksi näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:

0x80048298 - System.Web.Services.Protocols.SoapException: Raportin määritys ei kelpaa. Lisätietoja: Raporttimäärityksessä on virheellinen kohdenimitila http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2010/01/reportdefinition, jota ei voi päivittää.

kohteessa Microsoft.ReportingServices.WebServer.ReportingService2005Impl.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties, Warning[]& Warnings)

kohteessa Microsoft.ReportingServices.WebServer.ReportingService2005.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties, Warning[]& Warnings)


Syy


Tämä ongelma aiheutuu siitä, että jokin ratkaisun mukautetuista raporteista on luotu SQL Reporting Services 2008 R2:lla. Virhesanoman ensimmäinen virhesanoma tarkoittaa sitä, että raportti luotiin SQL Reporting Services 2008 R2:ssa. Jos yrität tuoda ratkaisun CRM-ympäristöön, joka oli määritetty SQL Reporting Services 2008:n avulla, virhesanoma tulee näyttöön, koska kyseisen version nimitila ei tue SQL Reporting Services 2008 R2 -rakennetta. 

Ratkaisu


Voit ratkaista tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1

Tuo ratkaisu ympäristöön, joka oli määritetty SQL Reporting Services 2008 R2:n avulla.

Tapa 2

Luo sama raportti käyttäen SQL Reporting Services 2008 -ympäristöä. Lataa uusi raportti sitten Microsoft Dynamics CRM:ään ja sisällytä uusi raportti ratkaisuusi.