Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 -päivityksen Multi-Targeting Pack -paketti on saatavana

Johdanto

Tässä artikkelissa on kuvaus Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 -päivityksen Multi-Targeting Pack (MT Pack) -paketista. MT Pack -paketin avulla kehittäjät voivat luoda sovelluksia, jotka kohdistuvat .NET Framework 4 Platform Update 1:n Runtime-päivityksen uusiin ohjelmointirajapintoihin. 

Saat lisätietoja .NET Framework 4 Platform Update 1:n Runtime-päivityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:  
2478063   .NET Framework 4 Platform Update 1 – Runtime-päivitys
MT Pack on osa Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1:n (SP1) suunnittelunaikaista päivitystä.

Saat lisätietoja Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1:n (SP1) suunnittelunaikaisesta päivityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa (artikkeli saattaa olla englanninkielinen):  
2495593   Visual Studio 2010 SP1:lle on saatavana päivitys, joka lisää sovellusten suunnittelu- ja kehitystuen Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1:een

Enemmän tietoa

MT Pack on osa Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 – Visual Studio 2010 SP1:n suunnittelunaikaista päivitystä. MT Pack lisää uudet viitekokoonpanot, IntelliSense-tiedostot ja muut tukitiedostot.

Huomautuksia
  • Kun olet asentanut Visual Studio 2010 SP1:n suunnittelunaikaisen päivityksen, Visual Studio 2010 valitsee Platform Update 1:n automaattisesti kaikkien uusien projektien kohdesovelluskehykseksi. Jos haluat kehittää sovelluksia muille .NET Framework -versioille, sinun on valittava asianmukainen .NET Framework -versio kohdesovelluskehysten luettelosta.
  • Jos kohdesovelluskehystä ei määritetä oikein Platform Update 1:ksi, et voi muodostaa sovelluksia, jotka kutsuvat Platform Update 1:n Runtime-päivityksen uusia julkisia ohjelmointirajapintoja.
  • Jos vaihdat kohdesovelluskehyksen joksikin muuksi .NET Framework -versioksi Platform Update 1:n sijasta, Tilakone-työkaluryhmä ei ole näkyvissä. Siksi Platform Update 1:tä käyttävässä aktiivisessa työnkulkuprojektissa ilmenee epäyhdenmukaisuuksia.

Päivityksen tiedot

Päivityksen hankkiminen

Päivitys on ladattavissa Microsoft Download Center -verkkosivustosta:

Lataa Lataa päivityspaketti nyt.

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Tämän päivityksen asentaminen edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Windows Installer 3.1 tai uudempi versio.

Voit hankkia Windows Installerin uusimman version seuraavasta Microsoftin WWW-sivustosta:

Tämän päivityksen komentorivivalitsimet

Lisätietoja tämän päivityksen tukemista eri komentorivivalitsimista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Lisätietoja Windows Installerista on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Tämä päivitys ei edellytä tietokoneen uudelleenkäynnistystä asennuksen jälkeen, elleivät päivitettävät tiedostot ole lukittuina tai käytössä.

Tunnettuja päivitykseen liittyviä ongelmia

Ongelma 1
Jos luot verkkosivuston tai WWW-sovelluksen Visual Studio 2010:ssä, joka kohdistuu .NET Framework 4 Platform Update 1:een, ja jos Web.config-tiedosto luodaan uudelleen, sovellusta muodostettaessa ilmenee virhe. 

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska Web.config-tiedostoon on lisätty virheellinen targetFramework-määritteen arvo.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman avaamalla Web.config-tiedoston ja muuttamalla sitten targetFramework-määritteen arvon manuaalisesti arvoon 4.0.1
Ongelma 2
Kun luot uuden Visual Studio apuohjelmaprojektin, saat seuraavan virheilmoituksen, jos kohdesovelluskehykseksi valitaan .NET Framework 4 Platform Update 1:  
Ohjattu Visual Studio -apuohjelmatoiminto: Ilmeni virhe, eikä ohjattu toiminto voinut luoda projektia. Varmista, että ohjelmointikieli on asennettu oikein.
Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman seuraavasti:
  1. Valitse kohdesovelluskehykseksi .NET Framework 4, kun luot Visual Studio -apuohjelmaprojektin.
  2. Määritä apuohjelmaprojektin kohdesovelluskehykseksi .NET Framework 4 Platform Update 1 projektin luomisen jälkeen.
Ongelma 3

Jos avaat jonkin projektin, joka kohdistuu Platform Update 1:een Visual Studio 2010 SP1 -tietokoneessa ja johon ei ole asennettu MT Pack -pakettia (koska suunnittelunaikaista päivitystä KB2495593 ei asennettu), saat seuraavankaltaisen virheilmoituksen:
Projektin kohdesovelluskehystä ei ole asennettu
Tämä viesti ilmaisee, että kohdepaketti puuttuu.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman asentamalla suunnittelunaikaisen päivityksen, ennen kuin avaat projektin Visual Studio 2010 SP1:ssä. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
2495593 Visual Studio 2010 SP1:lle on saatavana päivitys, joka lisää sovellusten suunnittelu- ja kehitystuen Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1:een

Päivityksen poistamistiedot

Voit poistaa tämän päivityksen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon avulla.

Hotfix-korjauksen korvaamistiedot

Tämä hotfix-korjaus ei korvaa mitään aiemmin julkaistua hotfix-korjausta.

Tiedostotiedot

Tämän päivityksen yleisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2495638 – Viimeisin tarkistus: 24.8.2011 – Versio: 1

Palaute