Office for Mac 2011 -tiedostoja ei voi avata suoraan palvelimesta, joka tukee vain perustodennusta muun kuin SSL-yhteyden kautta

Tärkeää Tässä artikkelissa on tietoja, joiden avulla voit pienentää suojausasetuksia tai poistaa tietokoneen suojausominaisuudet käytöstä. Näiden muutosten avulla voit kiertää tietyn ongelman. Ennen kuin teet nämä muutokset, sinun kannattaa arvioida riskit, joita tämän kiertotavan käyttäminen ympäristössäsi aiheuttaa. Jos käytät tätä kiertotapaa, suojaa tietokonetta suorittamalla sen mukaiset lisätoimet.

Oire

Asiakastietokoneessa on asennettuna Microsoft Office for Mac 2011 -sovelluksia. Yrität käyttää kyseisestä asiakastietokoneesta WWW-palvelimeen (esimerkiksi SharePoint-palvelimeen) tallennettua Microsoft Office -tiedostoa, jolle on määritetty perustodennus. Tietokoneen ja WWW-palvelimen välisessä yhteydessä ei käytetä SSL (Secure Sockets Layer) -salausta. Kun yrität avata tai ladata tiedoston, seuraavia ongelmia ilmenee:
 • Microsoft Office -tiedosto ei avaudu eikä lataudu.
 • Et saa perustodennuksen salasanapyyntöä, kun yrität avata tai ladata tiedoston.
 • Näyttöön ei tule virhesanomaa, kun tiedosto yritetään avata. Tiedostoon liittyvä Office for Mac 2011 -sovellus käynnistyy. Valittu tiedosto ei kuitenkaan avaudu.

Ratkaisu

Tämän ongelman voi ratkaista ottamalla SSL-salauksen käyttöön WWW-palvelimessa. Oletusarvon mukaan Office for Mac 2011 -sovellukset voivat käyttää ja ladata tiedostoja WWW-palvelimesta, joka käyttää perustodennusta SSL-yhteyden kautta.

Workaround

Varoitus Tämän ongelman kiertotavan käyttäminen saattaa tehdä tietokoneesta tai verkosta entistä haavoittuvamman pahantahtoisten käyttäjien tai haitallisiksi suunniteltujen ohjelmien, kuten virusten, hyökkäyksille. Microsoft ei suosittele tätä kiertotapaa, mutta näiden tietojen avulla voit kiertää ongelman harkintasi mukaan. Käytä tätä kiertotapaa omalla vastuulla.

Tämän ongelman voi kiertää antamalla Office for Mac 2011 -sovellusten muodostaa yhteyden WWW-palvelimeen perustodennusta ja muuta kuin SSL-yhteyttä käyttämällä.
Varoitus Perustodennuksen käyttöönotto ilman SSL-suojausta voi aiheuttaa merkittävän suojausriskin.

Koska käyttäjän käyttöoikeustietoja ei salata verkkosiirrossa, vaan ne lähetetään verkossa tavallisena tekstinä, perustodennuksen käyttämistä suojaamattoman HTTP-yhteyden kautta ei suositella. Lisätietoja tästä on Lisätietoja-osassa. Jos haluat käyttää perustodennusta, suosittelemme, että otat SSL-salauksen aina käyttöön palvelimessa.
Seuraavissa tiedoissa on kuvaus siitä, miten Office for Mac 2011 -sovellusten voidaan antaa avata Microsoft Office -tiedostotyyppejä suoraan palvelimesta, joka tukee vain perustodennusta muun kuin SSL-yhteyden kautta. Tätä tapaa voidaan käyttää vain, jos olet varma, että käytät salattua kanavaa käyttäjän ja WWW-palvelimen välillä. Suora kaapeliyhteys tai erillinen linja on optimaalinen ratkaisu suojattuihin yhteyksiin.

Lisää asiakastietokoneessa basicauthlevel-rekisteriavain ja asianmukainen arvo.
Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muutetaan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muuttamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee.

 1. Valitse Go-valikosta Utilities.
 2. Käynnistä Terminal.
 3. Liitä Terminal-kehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Paikkamerkki [Authentication] on jokin seuraavista arvoista:
  • 0 – Perustodennus poistettu käytöstä
  • 1 – Perustodennus otettu käyttöön vain SSL-yhteyksille
  • 2 – Perustodennus otettu käyttöön SSL-yhteyksille ja muille kuin SSL-yhteyksille

Enemmän tietoa

Perustodennus on laajalti käytössä oleva toimialan standardimenetelmä, jolla voidaan kerätä käyttäjänimi- ja salasanatietoja. Perustodennuksen etu on se, että se on osa HTTP-määritystä, ja useimmat selaimet tukevat sitä. Perustodennus kuitenkin pyytää käyttäjältä käyttäjänimeä ja salasanaa. Nämä tiedot lähetetään sitten salaamattomina verkossa. Perustodennusmenetelmää ei suositella, jos et ole varma siitä, että käyttäjän ja WWW-palvelimen välinen yhteys on suojattu (esimerkiksi SSL-suojauksella tai suoralla yhteydellä). Perustodennuksessa salasana lähetetään verkossa tavallisena tekstinä. Jos salasana siepataan verkossa, luvaton käyttäjä voi määrittää käyttäjänimen ja salasanan ja käyttää näitä tunnistetietoja sitten uudelleen. Tämän suojausriskin vuoksi perustodennus muun kuin SSL-suojatun yhteyden kautta on oletusarvoisesti poistettu käytöstä Microsoft Office -sovelluksissa.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2498069 – Viimeisin tarkistus: 21.5.2012 – Versio: 1

Palaute