Regsvr32-työkalun käyttäminen ja Regsvr32-virhesanomien vianmääritys

Koskee seuraavia: Windows 10 Pro released in July 2015Windows Vista EnterpriseWindows Vista Business

Jos tässä artikkelissa ei ole näkemäsi virhesanoman kuvausta, voit hakea yksityiskohtaisia virhesanomien kuvauksia, suositeltuja toimintatapoja ja muita tukiresursseja TechNetin Tapahtumia ja virhesanomia -tukisivustosta. 

Yhteenveto


Regsvr32 on komentorivisovellus. jolla rekisteröidään ja poistetaan rekisteristä OLE-ohjaimia, kuten DLL- ja ActiveX-ohjaimet Windows rekisterissä. Regsvr32.exe on asennettu %systemroot%\System32-kansioon Windows XP:ssä ja uudemmissa Windows-versioissa.


Huomautus 64-bittisissä Windows-versiossa on kaksi versiota Regsv32.exe-tiedostosta:
 • 64-bittisen version sijainti on %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32-bittisen version sijainti on %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Regsvr32-komennon syntaksi


RegSvr32.exe-työkalulla on seuraavat komentorivivaihtoehdot:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Poista palvelimen rekisteröinti

/i - Kutsu DllInstall-toimintoa ja välitä valinnainen [komentorivi]-syöte; kutsuu dll-tiedoston asennuksen poiston käytettäessä /u-valitsimen kanssa
/n - älä kutsu DllRegisterServer-toimintoa; tätä valitsinta on käytettävä /i-valitsimen kanssa

/s – äänetön; älä näytä mitään ilmoituksia

Yleisimpiä ratkaisuja regsvr32-virheisiin


Kokeile jotakin seuraavista tavoista regsvr32-virheen kohdalla:
 • Tapa 1: Suorita Regsvr32-komento uudelleen komentokehotteessa

  Avaa komentokehote seuraavasti:
  Windows 8.1 ja Windows 8
  Sipaise näytön oikealta reunalta ja valitse sitten Hae. Tai jos käytössä on hiiri, osoita näytön oikeaa alakulmaa ja valitse sitten Hae. Kirjoita Komentokehote Hae-ruutuun, napsauta Komentokehote-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Salli.
  Windows 7 ja Windows Vista
  Napsauta Käynnistä, kirjoita Komentokehotetai cmd Hae-ruutuun, napsauta Komentokehote-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Salli.
  Windows XP
  Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilillä tai tilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, ja avaa sitten komentokehoteikkuna.
 • Tapa 2: Käytä 32-bittistä versiota regsvr32:sta 32-bittisen DLL-kirjaston rekisteröimiseen 64-bittisessä Windows-versiossa

  Jos saat virheilmoituksen 32-bittisen DLL-kirjaston rekisteröimisestä 64-bittisessä Windows-versiossa, toimi seuraavasti:
  1. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote.
  2. Jos 32-bittinen DLL on %systemroot%\System32-kansiossa, siirrä se %systemroot%\SysWoW64-kansioon.
  3. Suorita seuraava komento:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <full path of the DLL>