Muisti ei riitä -virhesanomia tulee näyttöön, kun suuri määrä RAM-muistia on asennettuna

Jos tässä artikkelissa ei kuvata laitteistoosi liittyvää ongelmaa, etsi lisää laitteistoa käsitteleviä artikkeleita seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:

Oire

Jos jonkin edellä luetelluista Windows-käyttöjärjestelmistä sisältävässä tietokoneessa on yli 512 megatavua fyysistä RAM-muistia (esimerkiksi 768 megatavua), saatat kohdata vähintään yhden seuraavista ongelman oireista:

 • Et välttämättä pysty avaamaan MS-DOS-istuntoa (tai komentokehotetta), kun Windows on käynnissä. Jos yrität tehdä tämän, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
  Liian vähän muistia ohjelman suorittamiseen.
  Lopeta ohjelmia ja yritä uudelleen.
 • Tietokone saattaa lopettaa vastaamisen (jumittua), kun Windows käynnistyy tai kone voi pysähtyä ja tuoda näyttöön seuraavan virhesanoman:
  Liian vähän muistia Windowsin alustamiseen. Lopeta muistiin jääviä ohjelmia tai poista tarpeettomat apuohjelmat Config.sys- ja Autoexec.bat-tiedostoista ja käynnistä tietokone uudelleen.

Syy

Windowsin 32-bittinen suojatun tilan välimuistiohjain (Vcache) määrittää välimuistin enimmäiskoon järjestelmässä Windowsin käynnistymisen aikana olevan RAM-muistin määrän perusteella. Vcache varaa sitten tarpeeksi muistiosoitteita, jotta se pystyy käyttämään suurinta mahdollista välimuistia ja kasvattaa välimuistin suurimpaan mahdolliseen kokoon tarvittaessa. Nämä osoitteet varataan näennäisosoitteiden alueelta 0xC0000000 - 0xFFFFFFFF (3 - 4 gigatavua), jota kutsutaan varatuksi järjestelmäalueeksi.

Jos tietokoneessa on paljon RAM-muistia, välimuistin enimmäiskoko voi olla niin suuri, että Vcache käyttää kaikki varatun järjestelmäalueen osoitteet, eikä näennäismuistialueita jää muille toiminnoille, kuten MS-DOS-kehotteen avaamiselle (uuden näennäislaitteen luomiselle).

Workaround

Voit kiertää ongelman jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Voit pienentää Vcachen käyttämän muistin enimmäismääräksi enintään 512 megatavua (524 288 kilotavua) System.ini-tiedoston MaxFileCache-asetuksella. Saat lisätietoja MaxFileCache-asetuksen käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  108079 32-bittisen tiedoston käyttöoikeuden välimuistin enimmäiskoko
 • Rajoita Windowsin käyttämän muistin kooksi enintään 512 megatavua järjestelmän kokoonpanosovelluksen avulla.Saat lisätietoja järjestelmän kokoonpanosovelluksen käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  181966 Järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetukset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Vähennä tietokoneeseen asennetun muistin määräksi enintään 512 megatavua.

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.

Enemmän tietoa

Vcache on rajoitettu sisäisesti käyttämään välimuistia enintään 800 megatavua.

Ongelma saattaa ilmetä tavallista useammin AGP (Advanced Graphics Port) -näytönohjainten käytön yhteydessä, sillä myös AGP-muistiaukko on yhdistetty varatun järjestelmäalueen osoitteisiin. Esimerkiksi jos Vcache käyttää välimuistin enimmäiskokoa 800 megatavua ja AGP-näytönohjaimelle on yhdistettynä 128 megatavun muistiaukko, muulle järjestelmäkoodille ja muille tiedoille, joiden on käytettävä tätä näennäisosoitteiden aluetta, on käytettävissä vain pieni määrä osoitteita.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 253912 – Viimeisin tarkistus: 14.5.2011 – Versio: 1

Palaute