Tietoja Windowsin rekisteristä kokeneille käyttäjille

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on rekisterin kuvaus. Tässä artikkelissa on myös tietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja muokkaamisesta. Lisäksi siinä on luettelo lisätietolähteistä.

Enemmän tietoa

Rekisterin kuvaus

Englanninkielinen Microsoft Computer Dictionaryn viides laitos määrittää rekisterin seuraavasti (suomennettu tätä artikkelia varten):
Keskitetty hierarkkinen tietokanta, jota käytetään Microsoft Windows 98-, Windows CE-, Windows NT- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmissä. Se sisältää tiedot, joita tarvitaan järjestelmän kokoonpanon määrittämiseen vähintään yhdelle käyttäjälle, sovelluksille ja laitteille.

Rekisteri sisältää tietoja, joita Windows käyttää toiminnan aikana jatkuvasti. Näitä tietoja ovat muun muassa käyttäjien profiilit, tietokoneeseen asennetut sovellukset, luotavissa olevat tiedostotyypit, kansioiden ja sovelluskuvakkeiden ominaisuuksien asetukset, järjestelmässä oleva laitteisto ja käytettävät portit.

Rekisteri korvaa useimmat tekstipohjaiset Windows 3.x:n .ini-tiedostot ja MS-DOS-kokoonpanotiedostot, kuten Autoexec.bat- ja Config.sys-tiedoston. Vaikka rekisteri on käytössä useissa Windows-käyttöjärjestelmissä, eri ympäristöjen rekisterien välillä on eroja.
Rekisterirakenne on ryhmä rekisterin avaimia, aliavaimia ja arvoja, joilla on joukko sen tietojen varmuuskopiot sisältäviä tukitiedostoja. Kaikkien rakenteiden (HKEY_CURRENT_USER-avainta lukuun ottamatta) tukitiedostot ovat %SystemRoot%\System32\Config-kansiossa Windows NT 4.0:ssa, Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä, Windows Server 2003:ssa ja Windows Vistassa. HKEY_CURRENT_USER-avaimen tukitiedostot ovat %SystemRoot%\Profiles\Username-kansiossa. Näissä kansioissa olevien tiedostojen tiedostotunnisteet ilmaisevat niiden sisältämien tietojen tyypin. Myös tunnisteen puuttuminen saattaa joskus ilmaista tiedoston sisältämien tietojen tyypin.
Rekisterin rakenneTukitiedostot
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log ja Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log ja Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log ja Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log ja System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat ja Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log ja Default.sav
Windows 98:ssa rekisteritiedostot ovat User.dat ja System.dat. Windows Millennium Editionissa rekisteritiedostot ovat Classes.dat, User.dat ja System.dat.

Huomautus Windows NT:n, Windows 2000:n, Windows XP:n, Windows Server 2003:n ja Windows Vistan suojausominaisuudet antavat järjestelmänvalvojan hallita rekisteriavainten käyttöoikeuksia.

Seuraavassa taulukossa on järjestelmän käyttämät esimääritetyt avaimet. Avaimen nimen enimmäiskoko on 255 merkkiä.
Kansio / esimääritetty avainKuvaus
HKEY_CURRENT_USERSisältää kirjautuneena olevan käyttäjän määritystietojen pääkansion. Tähän on tallennettu käyttäjän kansiot, näytön värit ja Ohjauspaneelin asetukset. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän profiiliin. Tästä avaimesta käytetään joskus lyhennettä HKCU.
HKEY_USERSSisältää tietokoneen kaikki aktiivisesti ladatut käyttäjäprofiilit. HKEY_CURRENT_USER on avaimen HKEY_USERS aliavain. HKEY_USERS-avaimesta käytetään joskus lyhennettä HKU.
HKEY_LOCAL_MACHINESisältää tietokoneen määritystietoja (kaikkien käyttäjien osalta). Tästä avaimesta käytetään joskus lyhennettä HKLM.
HKEY_CLASSES_ROOTTämä on avaimen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software aliavain. Tähän tallennetut tiedot varmistavat, että oikea ohjelma avataan, kun avaat tiedoston kaksoisnapsauttamalla sitä Resurssienhallinnassa. Tästä avaimesta käytetään joskus lyhennettä HKCR. Windows 2000:sta lähtien nämä tiedot on tallennettu sekä HKEY_LOCAL_MACHINE- että HKEY_CURRENT_USER-avaimiin. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes-avain sisältää oletusasetukset, jotka koskevat kaikkia paikallisen tietokoneen käyttäjiä. HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes-avain sisältää asetuksia, jotka korvaavat oletusasetukset ja jotka koskevat vain nykyistä käyttäjää. HKEY_CLASSES_ROOT-avain sisältää rekisterin näkymän, joka yhdistää näiden kahden lähteen tiedot. HKEY_CLASSES_ROOT-avain sisältää tämän yhdistetyn näkymän myös Windowsin aiemmille versioille suunniteltuja ohjelmia varten. Jos haluat muuttaa nykyisen käyttäjän asetuksia, muutokset on tehtävä HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes-avaimen alle HKEY_CLASSES_ROOT-avaimen sijaan. Jos haluat muuttaa oletusasetuksia, muutokset on tehtävä HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes-avaimen alle. Jos kirjoitat avaimet HKEY_CLASSES_ROOT-avaimen aliavaimeen, järjestelmä tallentaa tiedot HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes-avaimen alle. Jos kirjoitat arvot HKEY_CLASSES_ROOT-avaimen aliavaimeen ja avain on jo HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes-avaimen alla, järjestelmä tallentaa tiedot kyseiseen avaimeen sen sijaan, että tallentaisi ne HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes-avaimen aliavaimeen.
HKEY_CURRENT_CONFIGSisältää tietoja paikallisen tietokoneen järjestelmän käynnistyksen aikana käyttämästä laitteistoprofiilista.
Huomautus Windows XP:n, Windows Server 2003:n ja Windows Vistan 64-bittisten versioiden rekisterit on jaettu 32- ja 64-bittisiin avaimiin. Monilla 32-bittisillä avaimilla on samat nimet kuin niitä vastaavilla 64-bittisillä versioilla. Windows XP:n, Windows Server 2003:n ja Windows Vistan 64-bittisten versioiden mukana toimitettu Rekisterieditorin 64-bittinen oletusversio näyttää 32-bittiset avaimet seuraavassa solmussa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Lisätietoja rekisterin tarkastelemisesta Windowsin 64-bittisissä versioissa saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

305097 Järjestelmän rekisterin tarkasteleminen Windowsin 64-bittisissä versioissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Seuraava taulukko sisältää tietotyypit, jotka ovat määritettyinä ja käytössä Windowsissa. Arvon nimen enimmäiskoko on seuraava:
  • Windows Server 2003, Windows XP ja Windows Vista: 16 383 merkkiä
  • Windows 2000: 260 ANSI-merkkiä tai 16 383 Unicode-merkkiä
  • Windows Millennium Edition, Windows 98 ja Windows 95: 255 merkkiä
Pitkät arvot (yli 2 048 tavua) on tallennettava tiedostoina, joiden nimet on tallennettu rekisteriin. Näin rekisteri toimii tehokkaasti. Arvon enimmäiskoko on seuraava:
  • Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Vista: Käytettävissä oleva muisti
  • Windows Millennium Edition, Windows 98 ja Windows 95: 16 300 tavua
Huomautus Avaimen kaikkien arvojen yhteiskoon rajoitus on 64 kilotavua.
NimiTietotyyppiKuvaus
BinaariarvoREG_BINARYBinaaritiedot raakamuodossa. Suurin osa laitteisto-osien tiedoista on tallennettu binaaritietoina, ja ne näytetään Rekisterieditorissa heksadesimaalimuodossa.
DWORD-arvoREG_DWORDTiedot esitetään 4 tavua pitkänä numerona (32-bittisenä kokonaislukuna). Useat laiteohjainten ja palveluiden parametrit ovat tätä tyyppiä, ja ne näytetään Rekisterieditorissa binaari-, heksadesimaali- tai desimaalimuodossa. Tähän liittyvät arvot ovat DWORD_LITTLE_ENDIAN (merkityksettömin tavu on pienin osoite) ja REG_DWORD_BIG_ENDIAN (merkityksettömin tavu on suurin osoite).
Laajennettava merkkijonoarvoREG_EXPAND_SZVaihtelevanpituinen tietomerkkijono. Tämä tietotyyppi sisältää muuttujia, jotka selvitetään, kun ohjelma tai palvelu käyttää tietoa.
MonimerkkijonoarvoREG_MULTI_SZUseita merkkijonoja. Luetteloita tai useita arvoja sisältävät arvot käyttäjien luettavassa muodossa ovat yleensä tätä tyyppiä. Merkinnät erotetaan toisistaan välilyöntien, pilkkujen tai muiden merkkien avulla.
MerkkijonoarvoREG_SZKiinteänpituinen tekstimerkkijono.
BinaariarvoREG_RESOURCE_LISTSisäkkäisten matriisien joukko, joka on suunniteltu säilyttämään laiteohjaimen tai jonkin sen ohjaaman fyysisen laitteen käyttämän resurssiluettelon. Järjestelmä tunnistaa nämä tiedot ja kirjoittaa ne \ResourceMap-puuhun. Tiedot näytetään Rekisterieditorissa heksadesimaalimuodossa binaariarvona.
BinaariarvoREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTJoukko sisäkkäisiä matriiseja, jotka on suunniteltu säilyttämään luettelo laiteohjaimen mahdollisista laitteistoresursseista, joita se tai jokin sen ohjaama fyysinen laite voi käyttää. Järjestelmä kirjoittaa luettelosta alijoukon \ResourceMap-puuhun. Järjestelmä tunnistaa nämä tiedot ja näyttää ne Rekisterieditorissa heksadesimaalimuodossa binaariarvona.
BinaariarvoREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORSisäkkäisten matriisien joukko, joka on suunniteltu säilyttämään fyysisen laitteen käyttämä resurssiluettelo. Järjestelmä tunnistaa nämä tiedot ja kirjoittaa ne \HardwareDescription-puuhun. Tiedot näytetään Rekisterieditorissa heksadesimaalimuodossa binaariarvona.
Ei mitäänREG_NONETiedot, jotka eivät ole mitään tiettyä tyyppiä. Järjestelmä tai sovellukset kirjoittavat nämä tiedot rekisteriin ja näyttävät ne Rekisterieditorissa heksadesimaalimuodossa binaariarvona.
LinkkiREG_LINKUnicode-merkkijono, joka nimeää symbolisen linkin.
QWORD-arvoREG_QWORDTiedot esitetään 64-bittisenä kokonaislukuna. Nämä tiedot näytetään Rekisterieditorissa binaariarvona. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran Windows 2000:ssa.

Rekisterin varmuuskopioiminen

Vie muokattavat rekisterin avaimet tai varmuuskopioi koko rekisteri ennen rekisterin muokkaamista. Jos ongelma ilmenee, voit palauttaa rekisterin sen aiempaan tilaan noudattamalla Rekisterin palauttaminen -osan ohjeita. Jos haluat varmuuskopioida koko rekisterin, tallenna järjestelmän tila Varmuuskopiointi-apuohjelmalla. Järjestelmän tilaan kuuluvat rekisteri, COM+-luokkarekisteröintitietokanta ja käynnistystiedostot. Lisätietoja järjestelmän tilan varmuuskopioimisesta Varmuuskopiointi-apuohjelmalla saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

308422 Tiedostojen ja kansioiden varmuuskopioiminen Windows XP:hen sisältyvän Varmuuskopiointi-apuohjelman avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

320820 Tiedostojen ja kansioiden varmuuskopioiminen Varmuuskopiointi-apuohjelmalla Windows XP Home Editionissa

326216 Windows Server 2003 -tietokoneen tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen varmuuskopiointitoiminnon avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Rekisterin muokkaaminen

Jos haluat muokata rekisterin tietoja, sinun on käytettävä ohjelmaa, joka käyttää seuraavassa MSDN:n verkkosivustossa määritettyjä rekisterifunktioita: Järjestelmänvalvojat voivat muokata rekisteriä Rekisterieditorilla (Regedit.exe tai Regedt32.exe), ryhmäkäytännöllä, järjestelmäkäytännöllä, rekisteritiedostojen (.reg) avulla tai suorittamalla komentosarjoja, kuten VisualBasic-komentosarjatiedostoja.

Windows-käyttöliittymän käyttäminen

Microsoft suosittelee, että käytät Windows-käyttöliittymää järjestelmän asetusten muuttamiseen rekisterin manuaalisen muuttamisen sijaan, jos se on mahdollista. Joskus rekisterin muokkaaminen saattaa kuitenkin olla paras tapa korjata tuotteen ongelma. Jos ongelma on dokumentoitu Microsoft Knowledge Base -tietokannassa, vaiheittaiset ohjeet rekisterin muokkaamiseen sisältävä artikkeli on saatavana. Microsoft suosittelee, että noudatat kyseisiä ohjeita tarkasti.

Rekisterieditorin käyttäminen

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.
Voit tehdä seuraavaa Rekisterieditorin avulla:
  • alipuun, avaimen, aliavaimen tai arvon etsiminen
  • aliavaimen tai arvon lisääminen
  • arvon muuttaminen
  • aliavaimen tai arvon poistaminen
  • aliavaimen tai arvon nimeäminen uudelleen.
Rekisterieditorin siirtymisalueessa näkyy kansioita, joista jokainen vastaa paikallisen tietokoneen esimääritettyä avainta. Kun käytät etätietokoneen rekisteriä, näyttöön tulee vain kaksi esimääritettyä avainta: HKEY_USERS ja HKEY_LOCAL_MACHINE.

Ryhmäkäytännön käyttäminen

MMC (Microsoft Management Console) sisältää hallintatyökaluja, joiden avulla voit hallita verkkoja, tietokoneita, palveluita ja muita järjestelmän osia. MMC:n Ryhmäkäytäntö-laajennuksen avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää tietokoneisiin tai käyttäjiin käytettäviä käytäntöasetuksia. Voit ottaa Ryhmäkäytännön käyttöön paikallisissa tietokoneissa käyttämällä paikallista MMC:n Ryhmäkäytäntö-laajennusta Gpedit.msc tai Active Directoryssa käyttämällä MMC:n Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -laajennusta. Lisätietoja Ryhmäkäytännön käyttämisestä saat kyseisen MMC:n Ryhmäkäytäntö-laajennuksen ohjeaiheista.

Rekisterimerkintätiedoston (.reg) käyttäminen

Luo rekisterimerkintätiedosto (.reg), joka sisältää rekisterin muutokset. Suorita sitten .reg-tiedosto tietokoneessa, johon haluat tehdä muutokset. Voit suorittaa .reg-tiedoston manuaalisesti tai kirjautumiskomentosarjalla. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

310516 Rekisterin aliavainten ja arvojen lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen rekisterimerkintätiedoston (.reg) avulla

Windowsin komentosarjaisännän käyttäminen

Windowsin komentosarjaisännän avulla voit suorittaa VBScript- ja JScript-komentosarjoja suoraan käyttöjärjestelmässä. Voit luoda Windowsin komentosarjaisäntää käyttäviä VBScript- ja JScript-tiedostoja rekisterin avainten ja arvojen poistamiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Lisätietoja näistä menetelmistä on seuraavissa Microsoftin WWW-sivustoissa:
RegDelete-menetelmä
RegRead-menetelmä
RegWrite-menetelmä

Windows Management Instrumentation -komentosarjojen käyttäminen

WMI (Windows Management Instrumentation) on Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän osa ja Microsoftin WBEM (Web-Based Enterprise Management) -toteutus. WBEM on alan aloite standarditekniikaksi hallintatietojen käsittelemiseen yritysympäristössä. WMI:n avulla voit automatisoida hallintatehtäviä (kuten rekisterin muokkaamisen) yritysympäristössä. Voit käyttää WMI:tä komentosarjakielissä, joissa on Windows-ydin ja jotka käsittelevät Microsoft ActiveX -objekteja. WMI-komentoriviapuohjelman (Wmic.exe) avulla voit muokata Windowsin rekisteriä.
Lisätietoja WMI:stä on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Lisätietoja WMI-komentoriviapuohjelmasta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

290216 Windows Management Instrumentationin (WMI) komentoriviapuohjelman (Wmic.exe) kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Windowsin konsolirekisterityökalun käyttäminen

Voit muokata rekisteriä Windowsin konsolirekisterityökalun (Reg.exe) avulla. Saat Reg.exe-työkalun ohjeita kirjoittamalla komentokehotteeseen reg /? ja valitsemalla sitten OK.

Rekisterin palauttaminen

Voit palauttaa rekisterin käyttämällä siihen sopivaa tapaa.

Rekisteriavainten palauttaminen

Voit palauttaa viemäsi rekisterin aliavaimet kaksoisnapsauttamalla tämän artikkelin Rekisterin aliavainten vieminen -osassa tallentamaasi rekisterimerkintätiedostoa (.reg). Voit myös palauttaa koko rekisterin varmuuskopiosta. Lisätietoja koko rekisterin palauttamisesta saat jäljempänä tässä artikkelissa olevasta Koko rekisterin palauttaminen -osasta.

Koko rekisterin palauttaminen

Voit palauttaa koko rekisterin palauttamalla järjestelmän tilan varmuuskopiosta. Lisätietoja järjestelmän tilan palauttamisesta varmuuskopiosta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

309340 Windows XP -tietokoneen tiedostojen ja kansioiden palauttaminen Varmuuskopiointi-apuohjelman avulla


Huomautus Järjestelmän tilan varmuuskopioiminen luo myös rekisterintiedostojen päivitetyt kopiot %SystemRoot%\Repair-kansioon. Jos et pysty käynnistämään Windows XP:tä rekisterin muokkaamisen jälkeen, voit korvata rekisterin tiedostot manuaalisesti seuraavan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin ensimmäisen osan ohjeiden mukaisesti:
307545 Windows XP:n käynnistymisen estävän vioittuneen rekisterin palauttaminen

Suositukset

Saat lisätietoja seuraavista Microsoftin WWW-sivustoista: Testattujen tuotteiden Windows Server -luettelo on viiteopas tuotteille, joiden Windows Server -yhteensopivuus on testattu. Lisätietoja varmuuskopiointituotteista, joiden Windows Server -yhteensopivuus on testattu, on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:Data Protection Manager (DPM) on tärkeä Microsoft System Center -hallintatuoteperheen jäsen. Se on suunniteltu auttamaan tietotekniikan asiantuntijoita Windows-ympäristöidensä hallinnassa. DPM on Windows-varmuuskopioinnin ja -palautuksen uusi standardi. Se tarjoaa jatkuvan tietojen suojauksen Microsoftin sovellus- ja tiedostopalvelimille, jotka käyttävät saumattomasti integroitua levy- ja nauhatietovälinettä. Lisätietoja DPM:stä on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Lisätietoja tietojen palauttamisesta on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windows XP:ssä ja Windows Vistassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

322755 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

323170 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows NT 4.0:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
322754 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows 95:ssä, Windows 98:ssa ja Windows Me:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Saat lisätietoja Regedit.exe- ja Regedt32.exe-ohjelmien eroista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

141377 Regedit.exe- ja Regedt32.exe-ohjelmien erot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 256986 – Viimeisin tarkistus: 31.5.2013 – Versio: 1

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

Palaute