Suositeltu yksityinen "Heartbeat"-kokoonpano palvelinklusterissa

Yhteenveto

Palvelinklusterisolmujen välisen tietoliikenteen toimiminen on tärkeää, jotta klusteritoiminnot sujuvat. Siksi klusteritietoliikenteeseen käytettävät verkot on määritettävä optimaalisesti, ja kaikkia laitteistoyhteensopivuusvaatimuksia on noudatettava. Verkkokokoonpanossa vähintään kahden itsenäisen verkon on yhdistettävä klusterin solmut, jotta yksittäisiä vikakohtia ei ilmene. Tyypillinen käyttötilanne on kahden lähiverkon (LAN) käyttö. (Microsoftin tuotetukipalvelut eivät tue sellaista klusterikokoonpanoa, jonka solmut on yhdistetty vain yhdessä verkossa.)

Klusterisolmujen välisen Heartbeat-tietoliikenteen tuki edellyttää vähintään kahden klusteriverkon määrittämistä, jotta yksittäisiä vikakohtia ei ilmene. Tämän voi tehdä määrittämällä näiden verkkojen klusteripalvelun rooliksi joko sisäisen klusterin tietoliikenteen tai kaiken tietoliikenteen. Yleensä jokin näistä verkoista on yksityinen Interconnect-verkko, joka on varattu sisäiseen klusteritietoliikenteeseen.

Lisäksi kunkin klusteriverkon on voitava joutua vikatilaan erillään kaikista muista klusteriverkoista. Tämä tarkoittaa, että kahdella klusteriverkolla ei saa olla yhteistä komponenttia, joka voisi aiheuttaa molempien samanaikaisen epäonnistumisen. Jos esimerkiksi solmu liitetään kahteen klusteriverkkoon moniporttisella verkkosovittimella, tämä vaatimus ei useimmiten täyty, koska portit eivät ole itsenäisiä.

Voit estää mahdolliset tietoliikenneongelmat poistamalla kaiken tarpeettoman verkkoliikenteen verkkosovittimesta, jolle on määritetty vain sisäinen klusteritietoliikenne (tätä sovitinta kutsutaan myös Heartbeat-sovittimeksi tai yksityiseksi verkkosovittimeksi). Klusterointi käyttää tietoliikenteeseen IP-vastakkeissa olevia RPC (Remote Procedure Call) -kutsuja ja UDP (User Datagram Protocol) -paketteja. Prosessi on kuvattu tässä artikkelissa:
 • Poistaa NetBIOSin Interconnect-verkosta.
 • Määrittää asianmukaisen klusteritietoliikenteen prioriteettijärjestyksen.
 • Määrittää asianmukaisen sovittimien sidontajärjestyksen.
 • Määrittää asianmukaisen verkkosovittimien nopeuden ja tilan.
 • Määrittää TCP/IP:n asianmukaisesti.
 • Poistaa Media Sense -toiminnon käytöstä (vain Windows 2000).

Huomautus Tämän artikkelin tiedot eivät koske Windows Server 2008- ja Windows Server 2008 R2 -vikasietoklustereita. Tietoja uusien vikasietoklusteriversioiden verkkokokoonpanosuosituksista muissa kuin CSV-ympäristöissä on osoitteessa http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Tässä artikkelissa kuvatut asetukset saattavat haitata Windows Server 2008:n tai Windows Server 2008 R2:n toimintaa CSV-ympäristössä. CSV:hen liittyvät suositukset ovat osoitteessa http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/ff182358(WS.10).aspx.

Enemmän tietoa

Yksityisen Windows 2000- ja Windows 2003 -sovittimen suositeltu kokoonpano

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Verkko- ja puhelinverkkoyhteydet -kuvaketta.
 2. Valitse Lisäasetukset-valikosta Lisäasetukset.
 3. Varmista, että Yhteydet-ruudussa olevat sidonnat ovat seuraavassa järjestyksessä ja valitse sitten OK:
  • Ulkoinen julkinen verkko
  • Sisäinen yksityinen verkko (Heartbeat)
  • [Etäkäyttö]
 4. Napsauta Heartbeat-sovittimen verkkoyhteyttä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

  Huomautus Voit halutessasi nimetä tämän yhteyden uudelleen (esimerkiksi "Yksityinen").
 5. Tee jokin seuraavista:
  • Jos palvelin käyttää jotakin muuta koontityyppiä kuin MNS:ää (Majority Node Set), valitse Internet-protokolla (TCP/IP) ja poista sitten kaikkien muiden asetusten valinta.
  • Jos palvelin käyttää MNS-koontia, valitse Internet-protokolla (TCP/IP) ja vähintään yksi muu tiedostonjakoon käytettävä verkkoprotokolla ja poista sitten kaikkien muiden asetusten valinta.

   Huomautus Jos palvelin käyttää MNS-koontia, käytössä on oltava vähintään yksi tiedostonjakoon pystyvä verkko, jotta MNS-koonti toimii. Klusteriin kannattaa ehdottomasti määrittää useita tiedostonjakoon pystyviä verkkoja, jotta koontiresurssissa ei ilmene yksittäisiä vikakohtia.
 6. Jos käytössä on verkkosovitin, joka voi lähettää useilla eri nopeuksilla, ja sovittimeen voi määrittää nopeuden ja kaksisuuntaisen tilan, määritä nopeus ja kaksisuuntainen tila manuaalisesti.

  Varmista, että määrität manuaalisesti nopeuden ja kaksisuuntaisen tilan määrittävien verkkosovitinten asetukset kiinteästi samoiksi kaikissa solmuissa valmistajan määritysten mukaisesti. Jos verkkosovitin ei tue manuaalisten asetusten tekemistä, tee sovittimen valmistajan erittelemät määritykset.

  Heartbeat-verkossa ei liiku paljoa tietoja, mutta tietoliikenteessä ei saa ilmetä viiveitä. Kun käytössä ovat samat nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset, tietoliikenne toimii mahdollisimman luotettavasti.

  Jos et ole varma sovittimen ja liitettyjen laitteiden tukemasta nopeudesta tai valmistajan suositusasetuksista, Microsoft suosittelee, että määrität kaikkien kyseisessä polussa olevien laitteiden asetuksiksi 10 Mbps ja Yksisuuntainen. Tässä kokoonpanossa kaistanleveys on riittävä, ja tietoliikenne toimii luotettavasti.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  174812 Automaattisen tunnistamisen asetuksen vaikutus klusterin verkkosovittimessa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  Huomautus: Microsoft ei suosittele minkä tahansa tyyppisen vikasietoisen sovittimen käyttöä eikä yhteiskäyttöä Heartbeat-verkossa. Jos Heartbeat-yhteys edellyttää redundanssia, käytä useita verkkosovittimia ja määritä käyttöön vain sisäinen tietoliikenne ja määritä sovittimien verkkoprioriteetti klusterikokoonpanossa. Jos aikaisissa moniporttisissa verkkosovittimissa ilmenee ongelmia, varmista, että käytät uusimpia laiteohjelmiston ja ohjaimen versioita, jos käytät tätä tekniikkaa.

  Saat lisätietoja palvelinklusterin yhteensopivuudesta verkkosovittimen valmistajalta.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  254101 Verkkosovittimen yhteiskäyttö ja palvelinklusterointi (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 7. Valitse Internet-protokolla (TCP/IP) ja valitse sitten Ominaisuudet.
 8. Varmista Yleiset-välilehdessä, että olet valinnut staattisen IP-osoitteen, joka ei ole samassa aliverkossa tai verkossa kuin toinen julkisista verkkosovittimista. Esimerkkejä yksityisissä sovittimista käytettävissä hyvistä IP-osoitteista ovat 10.10.10.10 solmussa 1 ja 10.10.10.11 solmussa 2 aliverkon peitteellä 255.0.0.0. Jos julkinen verkko käyttää verkkoa 10.x.x.x ja aliverkon peitettä 255.0.0.0, käytä vaihtoehtoista yksityisen verkon IP-osoitetta ja aliverkkoa.Saat lisätietoja yksityisen verkon kelvollisista IP-osoitteista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  142863 Yksityisen verkon kelvolliset IP-osoitteet (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 9. Varmista, että Oletusyhdyskäytävä-ruutuun ei ole määritetty arvoa.
 10. Tarkista, että Käytä seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta -ruutuun ei ole määritetty arvoja.

  Huomautus Jos klusterisolmut ovat myös DNS-palvelimia, Käytä seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta -ruudussa näkyy "127.0.0.1" (ruutu ei ole tyhjä). Tämä on hyväksyttävää.
 11. Valitse Lisäasetukset.
 12. Tarkista DNS-välilehdestä, että arvoja ei ole määritetty. Varmista, että Rekisteröi tämän yhteyden osoitteet DNS-palvelimeen- ja Käytä tämän yhteyden DNS-liitettä DNS:n rekisteröimiseen -valintaruutuja ei ole valittu.
 13. Kun suljet valintaikkunan, näyttöön saattaa tulla seuraava kehote. Jos saat tämän kehotteen, valitse Kyllä:
  Tällä yhteydellä on tyhjä ensisijainen WINS-osoite. Haluatko jatkaa?
 14. Jos käytät yksityisen Heartbeat-verkon Interconnect-yhteyteen ristikytkentäkaapelia, poista Media Sense -toiminnon TCP/IP-pinon tuhoamistoiminto käytöstä.

  Huomautus Älä tee tämän vaiheen toimia Windows Server 2003 -klusterissa.

  Jos haluat, että Media Sense -toiminnon TCP/IP-pinon tuhoamistoiminto poistetaan käytöstä puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat poistaa Media Sense -toiminnon TCP/IP-pinon tuhoamistoiminnon käytöstä itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

  Korjaa ongelma puolestani


  Jos haluat poistaa Media Sense -toiminnon TCP/IP-pinon tuhoamistoiminnon käytöstä automaattisesti, napsauta Korjaa tämä ongelma -linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata tämän ohjatun toiminnon ohjeita.
  Huomautus
  Tämä ohjattu toiminto saattaa olla saatavana vain englanninkielisenä. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.

  Huomautus Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, voit tallentaa automaattisen korjauksen muistitikkuun tai CD-levylle ja suorittaa sen sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

  Jatka sitten seuraavaan vaiheeseen.

  Haluan korjata ongelman itse

  Voit poistaa Media Sense -toiminnon TCP/IP-pinon tuhoamistoiminnon käytöstä lisäämällä seuraavan rekisteriarvon kuhunkin solmuun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Arvon nimi: DisableDHCPMediaSense
  Tietotyyppi: REG_DWORD
  Tiedot: 1
  Saat lisätietoja tästä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  254651 Klusteriverkon rooli muuttuu automaattisesti (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 15. Tee edellä kuvatut vaiheet klusterin kaikissa muissa solmuissa.
 16. Käynnistä klusterihallinta.
 17. Napsauta klusterin nimeä hallinnan juuressa. Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.
 18. Tarkista verkon prioriteetin sisältävästä välilehdestä, että yksityinen verkko näkyy ylimpänä. Jos se ei ole, lisää sen prioriteettia Siirrä ylös -painikkeella.
 19. Napsauta yksityistä verkkoa ja valitse sitten Ominaisuudet.
 20. Valitse valintaruutu, joka valittuna verkkoa voidaan käyttää klusterikäytössä.
 21. Valitse vain sisäinen klusteritietoliikenne (yksityinen verkko).
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

281662 Windows 2000- ja Windows Server 2003 -klusterisolmut toimialueiden ohjauskoneina (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Yksityisen Windows NT 4.0 -sovittimen suositeltu kokoonpano

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Verkko-kuvaketta.
 2. Valitse Protokollat-välilehdessä TCP/IP-protokolla ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse yksityisen verkon sovitin Sovitin-ruudussa.
 4. Varmista IP-osoite-välilehdessä, että olet valinnut staattisen IP-osoitteen, joka ei ole samassa aliverkossa tai verkossa kuin toinen julkisista verkkosovittimista. Esimerkkejä yksityisissä sovittimista käytettävissä hyvistä IP-osoitteista ovat 10.10.10.10 solmussa 1 ja 10.10.10.11 solmussa 2 aliverkon peitteellä 255.0.0.0.
 5. Varmista, että Oletusyhdyskäytävä-ruutuun ei ole määritetty arvoa.
 6. Valitse WINS-osoite-välilehdessä Sovitin-ruutuun Heartbeat-sovitin.
 7. Tarkista, että WINS-palvelinmerkinnöille ei ole määritetty arvoja.
 8. Kun suljet valintaikkunan, näyttöön saattaa tulla seuraava kehote. Jos saat tämän kehotteen, valitse Kyllä:
  Vähintään yhdellä sovitinkortilla on tyhjä ensisijainen WINS-osoite. Haluatko jatkaa?
 9. Tarkista Reititys-välilehdessä, että IP-osoitteen välityksen käyttöönottoa ei ole valittu.
 10. Valitse OK.
 11. Jos käytössä on verkkosovitin, joka voi lähettää useilla eri nopeuksilla, ja sovittimeen voi määrittää nopeuden ja kaksisuuntaisen tilan, määritä nopeus ja kaksisuuntainen tila manuaalisesti.

  Varmista, että määrität manuaalisesti nopeuden ja kaksisuuntaisen tilan määrittävien verkkosovitinten asetukset kiinteästi samoiksi kaikissa solmuissa valmistajan määritysten mukaisesti. Jos verkkosovitin ei tue manuaalisten asetusten tekemistä, tee sovittimen valmistajan erittelemät määritykset.


  Heartbeat-verkossa ei liiku paljoa tietoja, mutta tietoliikenteessä ei saa ilmetä viiveitä. Kun käytössä ovat samat nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset, tietoliikenne toimii mahdollisimman luotettavasti.

  Jos et ole tiedä sovittimen ja liitettyjen laitteiden tukemaa nopeutta, Microsoft suosittelee, että määrität kaikkien kyseisessä polussa olevien laitteiden asetuksiksi 10 Mbps ja Yksisuuntainen. Tässä kokoonpanossa kaistanleveys on riittävä, ja tietoliikenne toimii luotettavasti.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  174812 Automaattisen tunnistamisen asetuksen vaikutus klusterin verkkosovittimessa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  Huomautus Microsoft ei suosittele minkä tahansa tyyppisen vikasietoisen sovittimen käyttöä eikä yhteiskäyttöä Heartbeat-verkossa. Jos Heartbeat-yhteys edellyttää redundanssia, käytä useita verkkosovittimia ja määritä käyttöön vain sisäinen tietoliikenne ja määritä sovittimien verkkoprioriteetti klusterikokoonpanossa. Jos aikaisissa moniporttisissa verkkosovittimissa ilmenee ongelmia, varmista, että käytät uusimpia laiteohjelmiston ja ohjaimen versioita, jos käytät tätä tekniikkaa.

  Saat lisätietoja palvelinklusterin yhteensopivuudesta verkkosovittimen valmistajalta.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  254101 Verkkosovittimen yhteiskäyttö ja palvelinklusterointi (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 12. Valitse Sidonnat-välilehden sidontojen näyttämisen valintaruudussa Kaikki sovittimet.
 13. Napsauta yksityisessä Interconnect-verkossa käytettävän sovittimen vieressä olevaa plusmerkkiä (+).
 14. Valitse WINS Client (TCP/IP) ja sitten Poista käytöstä.Huomautus Heartbeat-sovittimessa ei pidä ottaa käyttöön muita protokollia kuin TCP/IP. Tarkista, että kaikki muut on poistettu käytöstä (mukaan lukien esimerkiksi Network Monitor).
 15. Valitse sidontojen näyttämisen ruudussa Kaikki protokollat.
 16. Napsauta TCP/IP-protokolla-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä (+).
 17. Varmista, että julkisen verkon sovitin on ensimmäinen sitova sovitin (sitovien luettelossa ylimpänä). Voit tehdä tämän valitsemalla yksityisen verkon sovittimen ja käyttämällä Siirrä alas -painiketta. Jos sinulla on useita julkisen verkon sovittimia, varmista, että Heartbeat-sovitin on luettelossa viimeisenä.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  193890 Suositeltu Microsoft-klusteripalvelimen WINS-kokoonpano (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 18. Viimeistele verkko-ominaisuuksien muokkaaminen valitsemalla OK ja hyväksy muutokset.
 19. Käynnistä solmu uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.
 20. Tee edellä kuvatut vaiheet klusterin kaikissa muissa solmuissa.
 21. Käynnistä klusterihallinta.
 22. Napsauta klusterin nimeä hallinnan juuressa. Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.
 23. Tarkista verkon prioriteetin sisältävästä välilehdestä, että yksityinen verkko näkyy ylimpänä. Jos se ei ole, lisää sen prioriteettia Siirrä ylös -painikkeella.
 24. Napsauta yksityistä verkkoa ja valitse sitten Ominaisuudet.
 25. Valitse valintaruutu, joka valittuna verkkoa voidaan käyttää klusterikäytössä.
 26. Valitse vain sisäinen klusteritietoliikenne (yksityinen verkko).
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

281662 Windows 2000 -klusterisolmut toimialueen ohjauskoneina (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 258750 – Viimeisin tarkistus: 25.5.2012 – Versio: 1

Palaute