OL2000: Tietoja Outlook E-mail Security Update -päivityksestä

Yhteenveto

Tämä artikkeli sisältää yleisiä tietoja Microsoft Outlook E-mail Security Update -päivityksestä, joka julkaistiin 7.6.2000.

Enemmän tietoa

Outlook E-mail Security Update -päivityksessä on lisää suojausominaisuuksia vahingollisten sähköpostiviestien varalta. Päivityksen myötä liitteiden käsittelytapa Outlookissa muuttuu samoin kuin Outlookin toimintojen ohjelmoitu ohjaaminen.

Lisätietoja päivityksestä ja sen vaikutuksesta Outlookin toimintoihin saat napsauttamalla tämän artikkelin linkkejä. Linkit vievät sivuille, joissa kerrotaan tunnetuista ongelmista, annetaan tietoja ohjelmien kehittäjille ja järjestelmänvalvojille sekä kerrotaan asioita, jotka on hyvä tietää ennen päivityksen asentamista.

Outlook Security Update -päivitysten taustaa

Tämä Outlook E-mail Security Update -päivitys on Outlookin kolmas liitteiden käsittelyyn liittyvä päivitys.

Ensimmäinen liitteiden turvallisuuteen liittyvä päivitys, Outlook E-mail Attachment Security Update, edellyttää tiettyjen tiedostotyyppien tallentamista levylle. Saat lisätietoja ensimmäisestä liitteiden turvallisuuteen liittyvästä päivityksestä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:

235309 Outlook E-mail Attachment Security Update
Toinen päivitys on saatavissa Microsoft Outlook 2000 SR-1:n mukana. Tässä päivityksessä on samat toiminnot kuin edellisessä päivityksessä, mutta päivityksen asentamisen jälkeen on mahdollista muokata tiedostojärjestelmään tai levylle tallennettavien tiedostotyyppien luetteloa. Saat lisätietoja Outlook 2000 SR-1:een lisätyistä, liitteitä koskevista turvallisuusominaisuuksista napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:

259228 OL2000: Attachment Security Features Included In SR-1/SR-1a
Outlook E-mail Security Update -päivityksessä on uudet ja entistä monipuolisemmat liitteiden käsittelytoiminnot. Saat lisätietoja tästä päivityksestä ja voit myös ladata sen Microsoftin Web-sivustosta osoitteesta

Security Update -päivityksen toimintojen mukauttaminen

Jos Outlookia käytetään muussa kuin Exchange Server -ympäristössä tai jos postisi toimitetaan paikalliseen Omat kansiot -tiedostoon (.pst), päivityksen asetuksia ei voi muokata vaan on käytettävä päivityksen valmiita ominaisuuksia.

Jos Outlookia käytetään Microsoft Exchange Server -ympäristössä ja sähköpostiviestit toimitetaan palvelinpohjaiseen postilaatikkoon, järjestelmänvalvoja voi muokata tiettyjä päivityksen ominaisuuksia. Jos posti kuitenkin toimitetaan Omat kansiot -tiedostoon (.pst), päivityksen asetuksia ei voi muokata.

Uudenlainen liitteiden käsitteleminen

Liitteet jaetaan kolmeen ryhmään niiden tiedostotunnisteen tai tyypin mukaan. Outlook käsittelee näitä ryhmiä eri tavalla:

Taso 1 (Tietoturvariski)

Tietoturvariski-luokkaan kuuluvat tunnisteet, joissa voi olla kirjoitusta tai koodia. Liitettä, jossa on tietoturvariskin sisältävä tiedostotunniste, ei voi käsitellä, jos tietokoneessa on suojaustoiminnolla varustettu Outlook-versio. Seuraavan luettelon liitteisiin liitttyy tietoturvariski.

Tiedostotunniste Tiedostotyyppi
---------------------------------------------------
.ade Microsoft Access -projektin tunniste
.adp Microsoft Access -projekti
.bas Microsoft Visual Basic -luokkamoduuli
.bat Erätiedosto
.chm Käännetty HTML-ohjetiedosto
.cmd Microsoft Windows NT -komentosarja
.com Microsoft MS-DOS -ohjelma
.cpl Ohjauspaneelin tunniste
.crt Suojaussertifikaatti
.exe Ohjelma
.hlp Ohjetiedosto
.hta HTML-ohjelma
.inf Asennustiedot
.ins Internet-nimipalvelu
.isp Internet-tiedonsiirtoasetukset
.js JScript-tiedosto
.jse Koodattu Jscript-komentosarjatiedosto
.lnk Pikakuvake
.mdb Microsoft Access -ohjelma
.mde Microsoft Access MDE -tietokanta
.msc Microsoft Common Console -asiakirja
.msi Microsoft Windows Installer -paketti
.msp Microsoft Windows Installer -korjaustiedosto
.mst Microsoft Visual Test -lähdetiedostot
.pcd Photo CD -kuva, käännetty Microsoft Visual -komentosarja
.pif MS-DOS-ohjelman pikakuvake
.reg Rekisteröintimerkinnät
.scr Näytönsäästäjä
.sct Windows Script -komponentti
.shb Shell Scrap -objekti
.shs Shell Scrap -objekti
.url Internet-pikakuvake
.vb VBScript-tiedosto
.vbe Koodattu VBScript-komentosarjatiedosto
.vbs VBScript-tiedosto
.wsc Windows Script -komponentti
.wsf Windows Script -tiedosto
.wsh Windows Script Host Settings -tiedosto
HUOMAUTUS: Tason 1 luokkaan kuuluvien tiedostojen luetteloa voidaan muokata vain, jos Outlookia käytetään Microsoft Exchange Server -ympäristössä ja posti toimitetaan Exchange Server -postilaatikkoon. Muutokset saa tehdä ainoastaan järjestelmänvalvoja.

Seuraavassa kuvataan Outlookin toiminnot, kun se vastaanottaa tietoturvariskin sisältävän tiedostoliitteen:
 • Tietoturvariskin sisältävää liitettä ei voi käsitellä, kun päivitys on asennettu. Tietoturvariskin sisältäviä tiedostoja ei voi tallentaa, poistaa, avata, tulostaa eikä käsitellä muulla tavoin. Sähköpostiviestin yläreunassa näkyy ilmoitus, kun Outlook estää tietoturvariskin sisältävän liitteen käsittelyn. Liitettä ei pääse käsittelemään Outlookissa, mutta liitettä ei varsinaisesti poisteta sähköpostiviestistä.
 • Jos lähetät eteenpäin sähköpostiviestin, jossa on tietoturvariskin sisältävä liite, liitettä ei sisällytetä eteenpäin lähetettyyn viestiin.
 • Jos lähetät sähköpostiviestin, jossa on tietoturvariskin sisältävä liite, näyttöön tulee varoitus siitä, että muut Outlook-sähköpostin vastaanottajat eivät voi käsitellä liitettä, jonka yrität lähettää. Voit jättää varoituksen huomiotta ja lähettää sähköpostiviestin tai voit jättää sähköpostiviestin lähettämättä.
 • Jos tallennat tietoturvariskin sisältävän sähköpostiviestin, näyttöön tulee varoitus, jonka mukaan liitettä ei voi käsitellä Outlookissa. Voit jättää varoituksen huomiotta ja tallentaa sähköpostiviestin.
 • Objekteja, jotka on lisätty Outlookin RTF-viesteihin Lisää objekti -komennon avulla, ei voi avata. Objekti näkyy ruudussa, mutta et voi avata tai aktivoida sähköpostiviestissä olevaa objektia.
 • Suoraan Outlook- tai Exchange Server -kansioon tallennettuja, tietoturvariskin sisältäviä tiedostoja ei voi avata. Vaikka näitä tiedostoja ei ole liitetty Outlook-kohteeseen, ne sisältävät kuitenkin tietoturvariskin.

Taso 2

Tason 2 tiedostot eivät sisällä tietoturvariskiä, mutta ne edellyttävät tehokkaampaa suojausta kuin muut liitteet. Vastaanottaessasi tason 2 liitteen, näyttöön tulee kehotus tallentaa liite levylle. Liitettä ei voi avata suoraan viestistä. Tähän ryhmään ei oletusarvoisesti liity tiedostotunnisteita, mutta tason 2 luetteloon voidaan lisätä tiedostotunnisteita.

HUOMAUTUS: Tason 2 luokkaan kuuluvaa tiedostoluetteloa voidaan muokata vain, jos Outlookia käytetään Microsoft Exchange Server -ympäristössä ja posti toimitetaan Exchange Server -postilaatikkoon. Muutokset saa tehdä ainoastaan järjestelmänvalvoja.

Muut liitteet

Kun yrität avata muun kuin tietoturvariskitason tai tason 2 luettelossa mainitun liitteen, näyttöön tulee kehotus avata tiedosto heti tai tallentaa se levylle. Voit estää kehotteen tulemisen näyttöön tämän jälkeen kyseisen tunnisteen kohdalla poistamalla Kysy aina ennen tämäntyyppisen tiedoston avaamista -valintaruudun valinnan.

HUOMAUTUS: Kun ohjelma havaitsee uuden tiedostotunnisteen, se käsittelee kyseistä tunnistetta samoin kuin "muita" liitteitä, kunnes tiedostotunniste lisätään tietoturvariskin sisältävien tiedostojen luetteloon. Jos esimerkiksi asennat tietokoneeseen ohjelman, joka käyttää .xyz-tunnisteisia tiedostoja, uusi ohjelma avaa ja suorittaa .xyz-tunnisteisen liitteen aina, kun liite avataan. .xyz-tiedostotunniste ei ole oletusarvoisesti tietoturvariskitason tai tason 2 luettelossa, joten sitä kohdellaan "muun" tiedostotunnisteen tavoin. Jos haluat, että .xyz-tunnisteisia tiedostoja kohdellaan tietoturvariskin sisältävinä tiedostoina, lisää .xyz-tunniste tietoturvariskin sisältävien tiedostotunnisteiden luetteloon.

Uusi ohjelmointitoiminto

Päivityksen asennuksen yhteydessä rajoitetaan ohjelmoitua pääsyä Outlook-ohjelmaan. Jos muut sovellukset yrittävät käyttää Outlookia puolestasi, näyttöön tulee varoitus sekä kehotus vahvistaa toisen sovelluksen toiminto. Näyttöön tulee varoitus, jos toinen sovellus yrittää tehdä jotain seuraavista toimista:
 • Lähettää postia puolestasi
 • Ottaa osoitteiston käyttöön
 • Ottaa käyttöön sähköpostinimiä viesteistä
 • Ottaa käyttöön sähköpostin tietoja yhteystiedoista tai muuntyyppisistä kohteista
 • Tallentaa viestejä tiedostojärjestelmään
 • Etsiä viesteistä sisältöä
 • Käyttää Simple MAPI -käyttöliittymää (Simple Messaging Application Programming Interface) lähettääkseen viestejä tietämättäsi
Päivitys voi vaikuttaa siihen, kuinka muut sovellukset toimivat Outlookin kanssa, vaihtamalla oletusarvoisen suojausvyöhykeasetuksen "Internetistä" "rajoitetuiksi" ja poistamalla automaattisesti käytöstä HTML-sähköpostiviestien komentosarjat ja julkaisemattomat mukautetut Outlook-lomakkeet. Saat lisätietoja kehittäjien käyttöön suunnatuista päivityksistä sekä niiden vaikutuksesta kolmannen osapuolen tuotteisiin ja mukautettuihin Outlook-ratkaisuihin napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:

262701 OL2000: Developer Information About the E-mail Security Update

Tunnettuja ongelmia

Microsoft Knowledge Base -artikkeli, jossa on yhteenveto tunnetuista E-mail Security Update -päivitykseen liittyvistä ongelmista, lisätään tähän osioon heti, kun se on käytettävissä.

Asentamiseen liittyviä seikkoja

Selvitä ennen Outlook E-mail Security Update -päivityksen asentamista, kuinka päivitys vaikuttaa liitteiden käsittelemiseen Outlookissa sekä muihin sovelluksiin:
 • Useat Outlookin ominaisuudet eivät enää toimi. Yksityiskohtainen luettelo ongelmista on tämän artikkelin kohdassa "Tunnettuja ongelmia".
 • Mikä tahansa menettely tai ohjelma, jota käytät Outlookin toimintojen automatisoimiseen, voi toimia eri tavoin tai ei ehkä toimi enää lainkaan. Tällaisia menettelyitä ja ohjelmia ovat muun muassa kannettavien laitteiden synkronointiapuohjelmat sekä ohjelmat, joissa on postipohjaisia ominaisuuksia tai liitteisiin perustuvia ominaisuuksia.
 • Jos käytät Outlook-ohjelmaa Vain Internet-sähköposti -tilassa tai jos sähköpostiviestisi toimitetaan Omat kansiot -tiedostoon (.pst), et voi poistaa käytöstä päivityksen valmiita ominaisuuksia. Jos päätät asentaa päivityksen, saat käyttöön kaikki uudet ominaisuudet.
 • Jos jossain tietokoneen Outlook-kohteessa (sähköpostiviestit, yhteystiedot, tehtävät ja niin edelleen) on "tietoturvariskiliitteitä", joiden tiedostotunniste on tietoturvariskin sisältävien tunnisteiden luettelossa, kohteita ei voi käsitellä. Tallenna ennen päivityksen asentamista kaikki kohteet, joiden tiedostonimet ovat tietoturvariskin sisältävien tiedostojen luettelossa. Näin varmistat, että tiedostot ovat käytettävissä päivityksen asentamisen jälkeen.
 • Tietokoneessa on oltava asennettuna Outlook 2000 SR-1, jotta voit asentaa päivityksen.
 • Päivitys on Outlook-asennuksen osa. Jos haluat poistaa päivityksen asennuksen, sinun on poistettava kokonaan ohjelmisto, josta asensit Outlookin. Jos Outlook asennettiin esimerkiksi Microsoft Office Premium Editionin osana, Microsoft Office Premium Editionin asennus on poistettava ja asennettava sitten uudelleen, jotta päivityksen asennus voidaan poistaa. Pelkän Outlookin asennusta ei voi poistaa ja asentaa sitten uudelleen.
 • Alkuperäinen liitteiden suojauspäivitys Outlook E-mail Attachment Security Update sekä Outlook 2000 SR-1 -laajennukset ovat saatavissa. Lisätietoja aikaisemman liitteiden suojauspäivitysversion hankkimisesta on tämän artikkelin kohdassa "Outlook Security Updates -päivitysten taustaa".

Suositukset

Saat lisätietoja Outlook E-mail Security Update -päivityksestä napsauttamalla alla olevia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelit:

262631 OL2000: Information About the Outlook E-mail Security Update
262701 OL2000: Developer Information About the Outlook E-mail Security Update
263297 OL2000: Administrator Information About the Outlook E-mail Security Update
262634 OL2000: Known Issues with the Outlook E-mail Security Update
264567 OL2000: Known Setup Issues with the Outlook E-mail Security Update
264128 OL2000: Known Interoperability Issues with the Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Known Third-Party Issues with the Outlook E-mail Security Update
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 262631 – Viimeisin tarkistus: 26.10.2007 – Versio: 1

Palaute