Yleinen USB-vianmääritys Windows 98-, Windows 98 Second Edition- ja Windows Me -käyttöjärjestelmissä

Jos tässä artikkelissa ei kuvata laitteistoosi liittyvää ongelmaa, etsi lisää laitteistosa käsitteleviä artikkeleita seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan USB (Universal Serial Bus) -laitteiden yleinen vianmääritys Windows 98-, Windows 98 Second Edition- ja Windows Millennium Edition (Me) -käyttöjärjestelmissä.

Enemmän tietoa

Koska USB-laitteet ovat Plug and Play -laitteita, et voi juurikaan ohjata tai määrittää niitä. Voit kuitenkin selvittää useimpien USB-ongelmien syyksi jonkin seuraavista:
  • Viallinen tai virheellisesti määritetty laitteisto
  • Viallinen, virheellisesti määritetty tai puuttuva laiteohjain
  • Virheellinen kaapelointi
  • Vanhentunut laitteisto-ohjelmisto tai BIOS
  • Virheellisesti määritetty pääkeskitin
Voit tarkistaa jokaisen edellä mainituista tilanteista alla olevien USB-vianmääritysohjeiden avulla.

Viallinen tai virheellisesti määritetty laitteisto

Jos liität viallisen tai virheellisesti määritetyn laitteen USB-porttiin, tietokone yleensä jumiutuu. Useimmissa tällaisissa tapauksissa tietokoneen virta pitää fyysisesti katkaista ja kytkeä uudelleen, jotta väylä nollataan. Huomaa, että viallisen tai virheellisesti määritetyn laitteen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Jos käytettävissä on tietokone, jonka tiedät toimivan, liitä laite kyseiseen järjestelmään ja tarkista, ilmeneekö sama ongelma.

Jos laite on liitetty toissijaiseen keskittimeen, irrota laite keskittimestä ja liitä se suoraan pääkeskittimeen.

Monet laitteisto-ongelmat (esimerkiksi suuri tai pieni virta, puutteellinen kaistanleveys tai viallinen tai virheellisesti määritetty laitteisto-ohjelmisto) voivat aiheuttaa ongelmia.

Tarkista Laitehallinnasta, että pääkeskitin toimii oikein. Jos pääkeskittimen kohdalla on keltaisen ympyrän sisällä oleva huutomerkki, varmista, että BIOS määrittää USB-pääohjaimelle IRQ:n. Tämä tarvitaan, jotta laiteohjain voidaan ladata. Lisätietoja laitteisto-ongelmien vianmäärityksestä Laitehallinnan avulla saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelia Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Jos mikään pääkeskittimeen liitetty laite ei toimi, varmista, että väylän virransaantitarpeet eivät ylity. USB-laitteet voivat käyttää enintään 500:aa milliampeeria yhteyttä kohden. Jos laite yrittää käyttää tätä enemmän virtaa, tietokone poistaa määritetyn portin käytöstä määrityksen suosituksen mukaan, kunnes tietokoneen virta kierrätetään (tätä kutsutaan portin toiminnan keskeyttämiseksi). Jos laite käyttää vähemmän kuin 50:tä milliampeeria, porttia ei aktivoida.

Tarkista USB-pääkeskittimen ominaisuuksien Virta-välilehdestä, miten paljon USB-väylä käyttää virtaa.

Viallinen, virheellisesti määritetty tai puuttuva laiteohjain

Kun liität USB-laitteen, tietokoneen pitäisi ladata ja määrittää laite pyytämättä laiteohjainta (jos laite sopii määritettyjen ja toimitettujen luokkaohjainten joukkoon). Jos tietokone pyytää laiteohjainta, tarkista laitteen valmistajalta, onko ohjainta saatavana.

Virheellinen kaapelointi

USB-kaapeleita on kahta tyyppiä, nopeita ja hitaita. Hitaiden kaapeleiden suojaus on erilainen kuin nopeiden kaapeleiden. Nopean laitteen liittäminen hitaaseen kaapeliin saattaa aiheuttaa signaalin vääristymisen pitkillä matkoilla.

Tarkista koko USB-ketjun toimivuus niin, että keskittimestä virtansa saava laite ei ole liitettynä ketjussa sellaiseen keskittimeen, joka ei toimi virtalähteenä. Tämä aiheuttaa sen, että keskittimen ja kaikkien ketjussa edempänä olevien laitteiden toiminta keskeytetään. Jos kyseessä on virtalähteenä toimiva keskitin, varmista, että sen virtalähde on määritetty oikein.

Vanhentunut laitteisto-ohjelmisto tai BIOS

Laitteisto-ohjelmisto on olennainen asia kaikkien USB-laitteiden kannalta. USB-laitteen laitteisto-ohjelmisto sisältää kaikki laitteen tiedot. Porttia ei nollata, ennen kuin pääkeskitin on ladannut kaikki laitteisto-ohjelmiston kuvaajat ja tarkistanut ne. Tämä on erittäin tärkeää tulostimien ja modeemien kohdalla. Varmista, että sekä tietokoneen BIOSin että jokaisen yksittäisen laitteen laitteisto-ohjelmistot ovat ajan tasalla.

Viallisen tai virheellisesti määritetyn laitteisto-ohjelmiston aiheuttamat ongelmat voivat vaikuttaa erikoisilta. Kun USB-laite poistetaan ja lisätään uudelleen, se on yleensä taas käytettävissä. Joskus laite kuitenkin saattaa näkyä laitteen toisena esiintymänä ja latautuu sellaisena Laitehallintaan. Jos näet laitteesta kaksi esiintymää, varmista, että laitteen laitteisto-ohjelmisto on ajan tasalla. Tämä ongelma on yleinen USB-tulostimien ja -modeemien kohdalla. Samankaltainen samasta syystä johtuva ongelma ilmenee, kun laite lataa laiteohjaimen ja lisää toisen laitteen, jolle ei näytä olevan ohjainta. Toisen laitteen kohdalla Laitehallinnassa on keltaisen ympyrän sisällä oleva huutomerkki. Laite saattaa toimia oikein, mutta "haamulaitetta" ei voi poistaa, ennen kuin sen luonut päälaite irrotetaan tietokoneesta. Voit pystyä ratkaisemaan ongelman päivittämällä laitteen laitteisto-ohjelmiston tai laiteohjaimen.

Virheellisesti määritetty pääkeskitin

USB-ohjaimet vaativat IRQ:n määrittämisen niille. IRQ määritetään tietokoneen BIOSissa, ja yleisimmin määritetty IRQ-arvo on 9.

Lisätietoja

Windows 98:aan liittyvät seikat

Saat lisätietoja Windows 98:n USB-tukeen liittyvistä seikoista napsauttamalla alla olevien artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

195241 Universal Serial Bus Devices May Not Work in Safe Mode
206002 USB Keyboard or Mouse Does Not Work in Windows 98
255715 Cannot Shut Down Windows with USB Modem and ATI Video Adapter

Windows 98 Second Editioniin liittyvät seikat

Saat lisätietoja Windows 98 Second Editionin USB-tuesta napsauttamalla alla olevia artikkeleiden numeroita, niin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

241831 Some Camera Controls Unavailable After Upgrading to NetMeeting 3 Using Kodak USB DVC323 Digital Video Camera
240075 USB Devices May Not Work in Windows 98 Second Edition
232865 Toshiba Tecra 530CDT Does Not Resume from Standby When Docked
233086 Setup Hangs During Hardware Detection on HP Computer
238781 Computer Does Not Resume After Warm Undock with USB Controller in Docking Station
232757 Red X on Kodak DVC300 or Kodak DVC323 Digital Video Camera
240022 Windows Key May Not Work on a USB Keyboard
241134 USB Mouse or Keyboard Not Working with AMD OHCI USB Controller
241084 Computer Hangs Entering ACPI S4 Mode with a USB Device Connected
247385 No Volume in Yamaha YSTMS55D USB Speakers in Windows 98 Second Edition

Sekä Windows 98:aan että Windows 98 Second Editioniin liittyvät seikat

Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevien artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

236934 Electrostatic Discharge Disables Devices Plugged In To USB Hub
247853 CAPS LOCK Key Is on at Startup With Universal Serial Bus Keyboard Installed
244594 Scanning Stops Using NEC Open Host Controller and HP USB Scanner

Windows Me:hen liittyvät seikat

Saat lisätietoja Windows Me:n USB-tuesta napsauttamalla alla olevien artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

269138 Error Message: The Driver NT1003.SYS Is Not Compatible with Windows Me
268170 Error Message Appears When Plugging in the Iomega Universal Serial Bus Zip 100 Drive
268146 Windows Millennium Edition Detects Floppy Disk Drive When One Is Not Present
267860 Roland SuperMPU64 USB Speakers Do Not Play MIDI Music
267597 HP ScanJet 4100C Err Msg: This Program Does Not Run Correctly on This Version of Windows
267491 MP3 Audio Skips When Copying Files with USB Devices
267317 Cannot Remove the Driver for the PS/2 Mouse in Device Manager
266068 Philips 665 Vesta USB Camera Cannot Be Installed on Windows Millennium Edition
266014 No Drive Letter Assigned to USB or IEEE 1394 Storage Device
266013 Keyboard Repeat Rate Not Correspond to Keyboard Property Setting
265876 Eject Option for USB Floppy Disk Drives and LS-120 Drives May Not Work
265860 Cannot Select Text in Edit.com with Shift Key on USB Keyboard
265478 Installing Aureal VXD Drivers May Cause the Removal of USB Audio Devices
264523 Midi File Playback Function Does Not Work Correctly
264386 Cannot Wake Computer from Standby with USB
264338 USB Web Cameras May Cause Hibernate to Work Improperly
263796 Windows Me-Based Computer Hangs When You Try to End a Task
263764 'Fatal Exception' Error Message or USB Devices May Not Work After You Insert PC Card
262725 Cannot Install PlugWorks 2.3 Speaker Software in Windows Me
261842 USB Keyboard Standby Does Not Work in Windows Millennium Edition
261822 Logitech PageScan Does Not Work After Upgrade
261729 Microtek C6 Scanner Does Not Respond and Is Listed As Unknown Device in Device Manager
261702 Cannot Format Sony HiFD USB 200 MB Media in Windows Millennium Edition
261696 'Out of Bandwidth Message' with USB Audio Device
261501 USB CD-ROM Does Not Work After You Update the Driver
261380 Cannot Install Hewlett-Packard 4200c Scanner's PrecisionScan LT 3.0 Software in Windows Millennium Edition
260546 HP USB Printers Must Have HP Software Installed to Print in Windows Me
257770 Unable to Change Settings for IntelliPoint Mouse Devices (Explorer, Optical, and Web) in Windows Me
257395 General Purpose Hub for Natural Keyboard Power Properties Shown as 4-Port Hub
256300 USB Input Devices Do Not Work in Safe Mode or Real Mode
255954 USB Bandwidth Usage Detection in Windows Me
254901 'USB Power Exceeded' Error Message When Connecting USB DevicesTärkeää - lue tarkkaan: Tämä artikkeli on käännös englanninkielisestä artikkelista. On mahdollista, että alkuperäiseen englanninkieliseen artikkeliin jälkikäteen tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä ei ole huomioitu tässä käännöksessä. Käännökseen sisältyvä tieto perustuu englanninkieliseen tuoteversioon. Tässä käännöksessä olevan tiedon virheettömyyttä ei ole tarkistettu suhteessa tuoteversioihin, jotka on laadittu muilla kielillä. Microsoft ei takaa tiedon virheettömyyttä tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä käännöksen täydellisyyttä tai oikeellisuutta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 263218 – Viimeisin tarkistus: 7.7.2009 – Versio: 1

Palaute