Internet Explorerin tapa käyttää välimuistia DNS-isäntämerkinnöille

VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Yhteenveto

Aiemmissa Internet Explorerin versioissa (Internet Explorer 3.x) DNS-isäntämerkinnät säilytettään välimuistissa oletusarvon mukaan 24 tuntia. Useissa tapauksissa tämä on liian pitkä aika. Tänä aikana jotkin isäntämerkinnät lopettavat toimintansa, koska alun perin ratkaistu etäpalvelimen IP-osoite muuttuu.

Internet Explorer 4.x ja uudemmat versiot muokkaavat tapaa, jolla DNS-isäntämerkinnät sijoitetaan välimuistiin, pienentämällä oletusarvon mukaisen aikakatkaisuarvon 30 minuuttiin.

Enemmän tietoa

VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Joissakin tapauksissa tämän uuden aikakatkaisuasetuksen aika on liian lyhyt. Jos ympäristössäsi on useita asiakaskoneita, jotka kaikki muodostavat yhteyksiä ja tekevät DNS-hakuja 30 minuutin välein, verkkotietoliikenne saattaa lisääntyä ei-tarkoitetusti. Voit muokata tätä toimintaa tekemällä seuraavan muutoksen rekisteriin:
 1. Käynnistä Rekisterieditori.
 2. Etsi rekisteristä seuraava avain ja napsauta sitä:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Lisää arvo ja lisää seuraavat rekisteriarvot:
  Arvon nimi: DnsCacheTimeout
  Tyyppi: REG_DWORD
  Lukujärjestelmä: Kymmenjärjestelmä
  Arvo: (aika sekunteina)


  Arvon nimi: ServerInfoTimeOut
  Tyyppi: REG_DWORD
  Lukujärjestelmä: Kymmenjärjestelmä
  Arvo: (aika sekunteina)
 4. Sulje Rekisterieditori.
Jos esimerkiksi haluat määrittää aikakatkaisuarvoksi 10 minuuttia, käytä arvoa 600 (sekuntia).
Huomautus Sinun on käytettävä molempia vaiheessa 3 kerrottuja rekisteriarvoja, jotta pystyt ohjaamaan Internet Explorerin sisäistä ratkaisuvälimuistimekanismia.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 263558 – Viimeisin tarkistus: 22.1.2008 – Versio: 1

Palaute