"Järjestelmävirhe 2148073478", "laajennettu virhe" tai "virheellinen allekirjoitus" -virhe Windows 8:n tai Windows Server 2012:n SMB-yhteyksissä

Oire

Kun Windows Server 2012- tai Windows 8 -tietokone yrittää muodostaa yhteyden kolmannen osapuolen tiedostopalvelimeen, joka tukee SMB2-tiedostoprotokollaa, saatat havaita yhteysvirheen. Saatat saada erilaisia virhesanomia sen mukaan, miten käytät kolmannen osapuolen tiedostopalvelinta. Näitä saattavat olla seuraavat:
 • Kun UNC-polussa käytetään DIR-komentoa, saat "Virheellinen allekirjoitus" -virheen. 
 • NET USE -komentoa suoritettaessa näkyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että järjestelmävirhe 2148073478 on ilmennyt.
 • Kun yrität selata UNC-polkuun, saat viestin, jossa ilmoitetaan, että laajennettu virhe on ilmennyt.
Seuraavassa on kaksi yleistä tilannetta, joissa virheitä voi ilmetä:
 • Hyper-V-palvelinten (joko Hyper-V Server 2012 tai Windows 8 / Windows Server 2012) suora siirto epäonnistuu. Tämä johtuu siitä, että tallennustilaa on isännöitävä jaetussa SMB-resurssissa.
 • Verkkoasemia ei voi yhdistää järjestelmäverkkoon Windows 8:ssa / Windows Server 2012:ssa.

Syy

Tämä toiminta saattaa johtua Windows Server 2012:n ja Windows 8:n SMB 3.0:aan lisätystä "Secure Negotiate" -ominaisuudesta, joka luottaa kaikkien SMB 2 -palvelinten asianmukaiseen virhevastausten allekirjoitukseen (mukaan lukien vain protokollaversioita 2.0 ja 2.1 tukevat palvelimet). Jotkin kolmansien osapuolten tiedostopalvelimet eivät vastaa allekirjoitetulla virhevastauksella, mikä aiheuttaa yhteyden epäonnistumisen.

Ratkaisu

Ota yhteys kolmannen osapuolen tiedostopalvelimen valmistajaan ja pyydä päivitystä, jolla tiedostopalvelin voi tukea Windows Server 2012- ja Windows 8 -asiakkaita. 


Enemmän tietoa

Ongelman kiertotavat
 • Ota allekirjoitus käyttöön kolmannen osapuolen tiedostopalvelimessa.

  Edellytä allekirjoitusta SMB-asiakkaassa tai SMB-palvelimessa ottamalla "RequireSecuritySignature"-asetus käyttöön. Katso valmistajan oppaista ohjeet, joilla allekirjoituksen voi määrittää pakolliseksi toimittajan SMB-palvelimessa.

  Voit ottaa allekirjoituksen käyttöön PowerShell-liittymässä Windows Server 2012- tai Windows 8 -asiakkaassa tällä komennolla:

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • Poista "Secure Negotiate" käytöstä asiakkaassa.
  Voit tehdä tämän PowerShell-liittymässä Windows Server 2012- tai Windows 8 -asiakkaassa tällä komennolla:
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  Huomautus: Yllä oleva komento saattaa rivittyä useille riveille selaimessa.

Suositukset

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:  
2709568   Windows Server 2012 -palvelimen uudet SMB 3.0 -ominaisuudet    (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2686098 – Viimeisin tarkistus: 28.2.2013 – Versio: 1

Palaute