Välityspalvelimen automaattisen välimuistin poistaminen käytöstä Internet Explorerissa

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

Yhteenveto

Kun määrität Internet Explorerin käyttämään välityspalvelimen automaattista kokoonpanon komentosarjaa, se kopioi FindProxyForURL-kutsun palauttaman välityspalvelinkohteen välimuistiin. Välimuistiin tallennuksen mekanismi (välityspalvelimen tulosten automaattinen välimuisti) perustuu isäntään (eikä URL-osoitteeseen). Tämä estää eri välityspalvelinten käyttämisen, kun käytetään samaa verkkopalvelinta. Seuraava esimerkkitilanne esittelee tämän toiminnan:

 • Määritä verkkopalvelin nimeltä Webserver, jossa on kaksi näennäiskansiota: /login ja /test.
 • Luo seuraava .pac-tiedosto:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • Määritä Internet Explorer käyttämään tätä .pac-tiedostoa.
 • Käynnistä Internet Explorer ja kirjoita seuraava verkko-osoite:
  http://webserver/login
  Internet Explorer lataa .pac-tiedoston ja käyttää suorayhteyttä oikein.
 • Kun kirjautumissivu tulee näyttöön, kirjoita http://webserver/test. Jos käytät verkonvalvontaa, voit nähdä, että sivuston http://webserver/test käyttämisessä käytetään edelleen suorayhteyttä myproxy-yhteyden sijaan.

Enemmän tietoa

Välityspalvelimen tulosten automaattinen välimuisti on Internet Explorer 5.5:een ja uudempiin versioihin lisätty suorituskyvyn parannus. Välimuistin tarkoitus on vähentää automaattisen välityspalvelimen kokoonpanon komentosarjan käsittelyä asiakaspuolella. Kun muodostat yhteyden Internet-sivustoon, FindProxyForURL-funktiota käytetään selvittämään, tuleeko välityspalvelinta käyttää ja mitä välityspalvelinta käytetään. Internet Explorer 5.5 ja uudemmat versiot tarkistavat välityspalvelimen tulosten automaattisen välimuistin avulla, käytettiinkö aiemmissa yrityksissä välityspalvelinta yhteyden muodostamisessa isäntään. Jos tämä tarkistus epäonnistuu, se tarkoittaa sitä, että kyseessä oli ensimmäinen yritys muodostaa yhteys isäntään nykyisessä istunnossa, ja käytetään tavallista välityspalvelimen tunnistamislogiikkaa. Seuraava luettelo esittelee logiikan, jota Internet Explorer 5.5 ja uudemmat versiot käyttävät selvittämään, tuleeko välityspalvelinta käyttää ja mitä välityspalvelinta tulee käyttää:
 • Jos Automaattinen asetusten haku -asetus on otettu käyttöön Internet Explorerissa, yritetään ladata lähiverkosta Wpad.dat-tiedosto ja käsitellä se välityspalvelimen automaattisena kokoonpanon komentosarjana. Jos komentosarjasta palautetaan välityspalvelin ja Internet Explorer on muodostanut yhteyden välityspalvelimen kautta, välityspalvelimen tulosten automaattinen välimuisti päivitetään palautetulla isännän ja välityspalvelimen nimellä.
 • Jos Käytä automaattisen kokoonpanon komentosarjaa -asetus on käytössä Internet Explorerissa, välityspalvelimen automaattinen kokoonpanon komentosarja ladataan ja käsitellään. Jos komentosarjasta palautetaan välityspalvelin ja Internet Explorer on muodostanut yhteyden välityspalvelimen kautta, välityspalvelimen tulosten automaattinen välimuisti päivitetään palautetulla isännän ja välityspalvelimen nimellä.
 • Jos Internet Explorer on määritetty staattiseksi välityspalvelimeksi, välityspalvelimen nimi noudetaan rekisteristä.
Kun Internet Explorer käyttää välityspalvelimen automaattista kokoonpanon komentosarjaa, välityspalvelimeen muodostetaan yhteys, jos komentosarjan käsitteleminen ilmaisee, että välityspalvelinta tulee käyttää. Jos välityspalvelin ei pysty muodostamaan yhteyttä, välityspalvelimen nimi lisätään virheellisten välityspalvelinten linkkien luetteloon, jotta kyseistä palvelinta ei käytetä 30 minuuttiin. Jos välityspalvelimen automaattinen kokoonpanon komentosarja sisältää välityspalvelinpalautuksen, jossa on luettelo useista välityspalvelimista, luettelon seuraavaa välityspalvelinta yritetään käyttää, kunnes luettelo on käyty läpi tai yhteys muodostettu. Jos luettelo on käyty läpi eikä yhteyttä ole muodostettu, Internet Explorer tuo näyttöön Sivua ei voi näyttää -virhesanoman.

Kun yhteys muodostetaan välityspalvelimen kautta, sivuston isäntänimi ja välityspalvelimen nimi sijoitetaan välimuistiin. Kun isäntänimeä yritetään käyttää myöhemmin samassa istunnossa, Internet Explorerilla on välimuistissa tiedot, mitä välityspalvelinta tulee käyttää. Tämän vuoksi kaikki isäntään myöhemmin muodostetut yhteydet yritetään muodostaa aiemmin käytetyn välityspalvelimen kautta. Tämä tarkoitta sitä, että jos välimuistissa oleva välityspalvelimen nimi ei ole käytettävissä saman istunnon aikana, välityspalvelimen automaattista kokoonpanon komentosarjaa ei käsitellä uudelleen ja Internet Explorer tuo näyttöön Sivua ei voi näyttää -virhesanoman.

Välityspalvelimen tulosten automaattinen välimuisti saattaa kannattaa poistaa käytöstä, jotta saavutetaan tarvittava välityspalvelimen redundanssi. Tämä aiheuttaa sen, että jokainen Internet Explorerin tekemä GET-pyyntö käsitellään asiakaspuolella. Sen tuloksena Internet Explorerin suorituskyky saattaa heikentyä sen mukaan, millainen välityspalvelimen automaattinen kokoonpanon komentosarjan logiikka on ja miten suuri komentosarja on. Voit poistaa välityspalvelimen tulosten automaattisen välimuistin käytöstä seuraavilla tavoilla.

Huomautus Jos poistat välityspalvelimen automaattisen välimuistin käytöstä, Internet Explorerin suorituskyky saattaa heikentyä.

Tapa 1: Rekisterin muokkaaminen

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan tietokoneen käyttöjärjestelmän uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.

Voit poistaa välityspalvelimen tulosten automaattisen välimuistin käytöstä seuraavan rekisteriavaimen avulla:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Arvo: EnableAutoproxyResultCache
Tyyppi: REG_DWORD
Data-arvo: 0 = poista välimuisti käytöstä, 1 (tai ei avainta) = ota välityspalvelimen automaattinen välimuisti käyttöön (oletustoiminta)
Jos rekisteriavainta ei ole, voit luoda sen seuraavan rekisteritiedoston avulla:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Tapa 2: Ryhmäkäytäntöasetusten muokkaaminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita gpedit.msc ja valitse sitten OK.
 2. Kaksoisnapsauta ryhmäkäytäntöobjektieditorissa Käyttäjäasetukset\Hallintamallit\Windowsin osat\Internet Explorer.
 3. Kaksoisnapsauta Estä automaattisten välityspalvelimen komentosarjojen tallentaminen välimuistiin.
 4. Valitse Ota käyttöön ja valitse sitten OK.
Saatat joutua käyttämään tätä rekisteriavainta, jos muodostat yhteyden sellaisen välityspalvelimen avulla, joka käsittelee saman palvelimen suojatut ja suojaamattomat pyynnöt. Yksi esimerkki tästä toiminnasta on SQUID Proxy Server -ohjelmisto. Koska Internet Explorer yleensä kopioi porttitiedot välimuistiin, se ei välttämättä lähetä suojattua pyyntöä käyttäen oikeaa portin numeroa, kun se yrittää lähettää suojattuja ja suojaamattomia vastauksia samaan palvelimeen mutta eri portin numeroihin.
Saat lisätietoja virheellisten välityspalvelinten luettelon lisäämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

320507 Internet Explorer ei yritä muodostaa epäonnistunutta välityspalvelimen yhteyttä uudelleen 30 minuuttiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 271361 – Viimeisin tarkistus: 5.2.2010 – Versio: 1

Palaute