Excel-työkirjan muotoileminen MIME-sisältövirran aikana

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten ASP (Active Server Pages) -sivujen avulla voidaan luoda muotoiltu työkirja, joka voidaan lähettää MIME-sisältövirtana Microsoft Exceliin.

Enemmän tietoa

Excel 2000 voi säilyttää tallennustiedot muodossa, joka on HTML- ja XML-muodon yhdistelmä. Kun tallennat Excel 2000 -työkirjan Web-sivuna, Excel luo tiedoston, joka sisältää HTML- ja XML-tunnisteiden yhdistelmän, jonka Excel tulkitsee erityisellä tavalla. Tässä muodossa tallennettu työkirja voidaan siirtää Excelistä selaimeen ja takaisin Exceliin niin, ettei työkirjan eheyttä menetetä.

Kun avaat Web-sivuna tallennetun työkirjan Internet Explorerissa, asiakirjan näyttämiseen käytetään HTML-tunnisteita. Kun avaat tässä muodossa olevan työkirjan Excelissä, Excel käyttää XML-tunnisteita asetuksiin, jotka saattavat koskea työkirjaa, laskentataulukoita, rivejä ja sarakkeita. Lisätietoja HTML- ja XML-koodin käyttämisestä Excel 2000:ssa on seuraavan MSDN:n Web-sivuston "Microsoft Office HTML and XML Reference" -osassa: ASP-sivujen avulla voit luoda omia asiakirjojasi Excelin HTML/XML-muodossa, jolloin asiakasselaimeen virtana lähetetty asiakirja näytetään Excelissä. Voit ohjata tietojen solujen sijaintia ja määrittää Excelin HTML/XML-muodon tukemia työkirjan tai laskentataulukon asetuksia. Voit luoda Excel-työkirjan HTML/XML-muodossa ja lähettää sen sitten MIME-sisältövirtana asiakkaan Exceliin seuraavasti:
 1. Liitä seuraava koodi Muistioon:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
  ' Tarkista osoiteriville välitetty arvo.
  if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true
  ' Jos "i"-arvo on olemassa, tiedot voidaan näyttää
  ' Excelissä.
  if (bFirst = false) then
  ' Puskuroi sisältö ja lähetä se Exceliin.
  Response.Buffer = true
  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  %>
  <HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <HEAD>
  <style>
  <!--table
  @page
  {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";
  mso-page-orientation:landscape;}
  br
  {mso-data-placement:same-cell;}

  -->
  </style>
  <!--[if gte mso 9]><xml>
  <x:ExcelWorkbook>
  <x:ExcelWorksheets>
  <x:ExcelWorksheet>
  <x:Name>Mallityökirja</x:Name>
  <x:WorksheetOptions>
  <x:Print>
  <x:ValidPrinterInfo/>
  </x:Print>
  </x:WorksheetOptions>
  </x:ExcelWorksheet>
  </x:ExcelWorksheets>
  </x:ExcelWorkbook>
  </xml><![endif]-->
  </HEAD>
  <BODY>
  <TABLE>
  <%
  ' Muodosta Build a kertolaskutaulukko soluihin 1,1 - i,j.
  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))
  Response.Write " <TR>" + vbCrLf
  for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))
  if (j = 1) or (i = 1) then
  Response.Write " <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"
  else
  Response.Write " <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"
  end if
  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf
  next
  Response.Write " </TR>" + vbCrLf
  next
  %>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  else
  ' Käyttäjä ei ole vielä ladannut sivua. Pyydä heitä antamaan
  ' taulukon arvot.
  %>
  <HTML>
  <BODY>
  Kirjoita kertolaskutaulukon indeksit:<BR>
  <FORM action="xlmime.asp" method=GET>
  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR>
  j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/>
  <INPUT type="submit" value="Lähetä"><BR/>
  </FORM>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  end if
  %>
 2. Tallenna tiedosto nimellä XLMime.asp Web-palvelimesi näennäisjuurikansioon. (Oletusarvon mukainen näennäisjuurikansio on C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Käynnistä Internet Explorer ja selaa osoitteeseen http://Web-palvelimesi/xlmime.asp, jossa Web-palvelimesi on Web-palvelimesi nimi.
 4. Kirjoita näyttöön tulevassa Web-sivussa kunkin näyttöön tulevan tekstiruudun numeeriset arvot ja valitse sitten Lähetä. Excel aktivoituu selaimessa ja tuo näyttöön uuden työkirjan. Uusi työkirja sisältää muotoiltua tietoa riveillä (i) ja sarakkeilla (j), joiden määrän määritit. Jos tarkistat työkirjan sivuasetusten tiedot, huomaat, että asiakirjan suunta on vaaka ja asiakirjalla on mukautettu otsikko.

Suositukset

Saat lisätietoja MIME-sisällön virtaamisesta Office-sovelluksiin napsauttamalla seuraavien artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

266263 Virhe: Word 2000 ja Excel 2000 näyttävät ASP-lähteen, kun tietovirtaan käytetään MIME-lajia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

199841 ASP-tulosten näyttäminen Internet Explorerin sisällä Excelissä MIME-lajien avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Lisätietoja Office-automatisoinnista on Microsoft Office Developmentin tukisivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 271572 – Viimeisin tarkistus: 7.12.2005 – Versio: 1

Palaute