Outlookin omat kansiot -tiedostojen (.pst) korjaaminen

Koskee seuraavia: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

Seuraa näitä ohjeita korjataksesi Outlookin omat kansiot -tiedostoja (.pst) käyttämällä Saapuneet-kansion korjaustyökalua.

Vaihe 1: Poistu Outlookista ja käynnistä Saapuneet-kansion korjaustyökalu

Vaihe 2: Korjaa .pst-tiedosto

Saapuneet-kansion korjaustyökalussa kirjoita omat kansiot -tiedoston (.pst) polku ja tiedostonimi tai valitse Selaa ja etsi tiedosto käyttäen Windowsin tiedostojärjestelmäää ja napsauta Start
Huomautus Jos et tiedä, missä .pst-tiedosto sijaitsee, seuraa ohjeesta miten.pst-tiedostosi etsitään, siirretään tai varmuuskopioidaan.

Repair the .pst file
 


Huomautuksia

 • Saapuneet-kansion korjaustyökalu on ehkä suoritettava useita kertoja, jotta oman kansion (.pst) tiedosto voidaan korjata kokonaan.
 • Saapuneet-kansion korjaustyökalu ei pysty korjaamaan jokaista havaittua ongelmaa. Joissakin tapauksissa kohteita ei palauteta, jos ne on poistettu pysyvästi tai jos ne ovat vioittuneet korjauskelvottomiksi.

Vaihe 3: Palauta korjatut kohteet uuteen .pst-tiedostoon

Kun olet suorittanut Saapuneet-kansion korjaustyökalun, voit käynnistää Outlookin ja palauttaa korjatut kohteet. Voit halutessasi yrittää palauttaa korjattuja lisäkohteita omasta varmuuskopiokansiosta.

Aloita luomalla profiiliisi uusi omat kansiot -tiedoston (.pst) merkintä. Tämän jälkeen voit siirtää palautetut kohteet uuteen omat kansiot -tiedostoon (.pst).

 1. Käynnistä Outlook. Jos käytät Outlookissa useita profiileja, varmista, että valitset sen omat kansiot -tiedoston (.pst) sisältävän profiilin, jonka yritit korjata.
 2. Ota käyttöön Kansioluettelo-näkymä painamalla CTRL 6.
 3. Kansioluettelossa pitäisi olla seuraavat palautetut kansiot:
    Recovered Personal Folders   Calendar   Contacts   Deleted Items   Inbox   Journal   Notes   Outbox   Sent Items   Tasks 
  Huomautus Nämä palautetut kansiot ovat yleensä tyhjiä, sillä tämä on uudelleenmuodostettu .pst-tiedosto. Kansioihin pitäisi kuulua myös Kadonneet ja Löydetyt. Tämä kansio sisältää Saapuneet-kansion palautustyökalun palauttamat kansiot ja viestit. Kansioita ja viestejä, joita ei ole Löydetyt-kansiossa, ei ehkä voi korjata.
 4. Luo profiiliisi uusi omat kansiot -tiedosto (.pst). Toimintavaiheet saattavat vaihdella käytettävän Outlook-version mukaan.

   

 5. Vedä Löydetyt-kansion palautetut kansiot ja viestit uuteen omat kansiot -tiedostoon (.pst).
 6. Kun olet siirtänyt kaikki kohteet, voit poistaa Palautetut omat kansiot -tiedoston (.pst) profiilistasi. Tämä koskee myös Löydetyt-kansiota.
 7. Jos olet tyytyväinen palauttamiisi tietoihin, muita toimia ei tarvita. Jos haluat kuitenkin yrittää palauttaa muita tietoja, siirry kohtaan "Korjattujen kohteiden palauttaminen varmuuskopiotiedostosta".

Lisätietoja


Mikä on Saapuneet-kansion korjaustyökalu

Saapuneet-kansion korjaustyökalu (Scanpst.exe) on suunniteltu auttamaan omat kansiot -tiedostoihin (.pst) liittyvien ongelmien korjaamisessa.
Saapuneet-kansion korjaustyökalu asennetaan automaattisesti kaikkien englanninkielisten Microsoft Outlook -asennusasetusten yhteydessä käyttöjärjestelmän mukaan. 

Saapuneet-kansion korjaustyökalua ei löydy tai sitä ei voi käynnistää

Jos et voi käynnistää Saapuneet-kansion korjaustyökalua automaattisesti tai manuaalisesti, voit yrittää korjata Office-ohjelmat.

Palauta korjatut kohteet varmuuskopiotiedostosta (valinnainen)

Huomautus Jos et pystynyt avaamaan alkuperäistä omat kansiot -tiedostoa (.pst), ennen kuin suoritit Saapuneet-kansion korjaustyökalun, seuraavat toimet eivät välttämättä onnistu. Jos tämä ei toimi, et valitettavasti pysty palauttamaan enempää tietoja. Jos pystyit avaamaan tiedoston, saatat seuraavien toimien avulla pystyä palauttamaan lisää kohteita vioittuneesta omat kansiot -tiedostosta (.pst).

Kun suoritat Saapuneet-kansion korjaustyökalun, vaihtoehto luoda varmuuskopio alkuperäisestä omat kansiot -tiedostosta (.pst) on automaattisesti valittuna. Tämä asetus luo kiintolevylle tiedoston, jonka nimi on "Tiedostonimi.bak" (ilman lainausmerkkejä). Tämä tiedosto on alkuperäisen Tiedostonimi.pst-tiedoston kopio, jolla on eri tunniste. Jos edellisen osion toimien jälkeen uskot, että kohteita puuttuu yhä, voit yrittää palauttaa lisää tietoja tästä varmuuskopiotiedostosta seuraavasti:

Paikanna .bak-tiedosto. Se sijaitsee samassa kansiossa kuin alkuperäinen omat kansiot -tiedosto (.pst).

 1. Paikanna .bak-tiedosto. Se sijaitsee samassa kansiossa kuin alkuperäinen omat kansiot -tiedosto (.pst).
 2. Kopioi .bak-tiedosto ja anna tiedostolle uusi nimi, joka käyttää .pst-tunnistetta. Anna tiedoston nimeksi esimerkiksi "Uusinimi.pst" (ilman lainausmerkkejä).
 3. Tuo edellisessä vaiheessa luomasi Uusinimi.pst-tiedosto käyttämällä Outlookin ohjattua tuomista ja viemistä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse Tiedosto-valikosta
   Tuonti ja vienti.
   Huomautus Valitse Outlook 2010:n ja uudempien versioiden valintanauhasta Tiedosto-välilehti ja valitse Avaa ja sitten Tuo.
  2. Valitse Tuo toisesta ohjelmasta tai tiedostosta ja valitse Seuraava.
  3. Valitse Omat kansiot -tiedosto (.pst) ja valitse sitten Seuraava.
  4. Valitse tuotava tiedosto kohdassa
   Selaa ja kaksoisnapsauta Newname.pst-tiedostoa.
  5. Valitse Asetukset-kohdassa Älä tuo päällekkäisyyksiä ja valitse sitten Seuraava.
  6. Valitse Tuodaan kansiosta -kohdassa omat kansiot -tiedosto (.pst) ja valitse sitten Sisällytä alikansiot.
  7. Valitse Tuo kohteet samaan kansioon ja valitse sitten uusi omat kansiot -tiedostosi (.pst).
  8. Valitse Valmis.
  Huomautus Muista, että varmuuskopiotiedosto oli alkuperäinen vioittunut tiedosto, etkä välttämättä voi palauttaa mitään Löydetyt-kansion sisällön lisäksi. Jos et pysty tuomaan Uusinimi.pst-tiedostoa Outlookiin, olet valitettavasti menettänyt kaikki tiedot, jotka eivät jo ole Löydetyt-kansiossa.
 

Miten Saapuneet-kansion korjaustyökalu tarkistaa ja korjaa virheitä

ScanPST useimmiten tarkistaa ja korjaa virheitä .pst-tiedostojen sisäisistä tietorakenteista. .pst-tiedosto on tietokantatiedosto. Siksi esimerkiksi BTrees- ja viitemäärärakenteet tarkistetaan ja korjataan tarpeen mukaan. Nämä alemman tason objektit eivät tiedä mitään ylemmän tason rakenteista, kuten viesteistä ja kalenterikohteista, vaikka ne perustuvat alempaan tasoon.


Jos ScanPST määrittää, että rakenteen tai taulukon tiettyä lohkoa ei voi lukea tai että se on vioittunut, ScanPST poistaa sen. Jos kyseinen lohko oli osa jotakin tiettyä Outlook-kohdetta, kohde poistetaan sen vahvistuksen yhteydessä.


Tällainen toiminta ei ehkä ole odotettavaa, mutta kohteen poisto kuuluu asiaan olosuhteet huomioiden. Tällainen tilanne on myös harvinainen, ja se lisätään aina ScanPST-lokitiedostoon.


Korkeammalla tasolla näkyvimmät muutokset koskevat usein kansioita ja viestejä.


Kansiot

ScanPST tutkii jokaisen .pst-tiedostossa olevan kansion ja suorittaa seuraavat toimenpiteet:
 1. ScanPST varmistaa, että kansioon on liitetty oikeat taulukot.
 2. ScanPST tarkistaa kunkin taulukon jokaisen rivin ja varmistaa, että viesti tai alikansio on järjestelmässä.
 3. Jos ScanPST ei löydä viestiä tai alikansiota, ScanPST poistaa rivin taulukosta.
 4. Jos ScanPST löytää viestin tai alikansion, ScanPST vahvistaa viestin tai kansion.
 5. Jos kyseinen vahvistus epäonnistuu, viesti tai kansio tulkitaan vioittuneeksi ja se poistetaan taulukosta ja tietokannasta.
 6. Jos vahvistus onnistuu, ScanPST tekee toisen analyysin ja varmistaa siten, että äskettäin palautetut viestiarvot ovat yhdenmukaisia taulukossa olevien arvojen kanssa. Vioittuneet kansiot luodaan tarvittaessa uudelleen alusta. Näissä kansioissa ei ole käyttäjätietoja.
Viestit

Useimpia käyttäjiä kiinnostavat viestitoiminnot, koska vioittunut kohde saattaa todennäköisesti poistaa jotakin .pst-tiedostosta. ScanPST suorittaa viesteille seuraavat toiminnot:
 1. ScanPST tekee perusvahvistuksen liite- ja vastaanottajataulukoille. Tämä toiminto muistuttaa sellaisen kansion toimintaa, jossa on viestejä.
 2. Heti kun vastaanottajataulukko on vahvistettu ja vastaanottajien muotoilun oikeellisuudesta voidaan olla varmoja, ScanPST tekee muutokset, joita tarvitaan tämän kelvollisen vastaanottajataulukkosisällön synkronointiin viestin vastaanottajaominaisuuksien kanssa. ScanPST varmistaa myös, että viestin yläkansio viittaa kelvolliseen kansioon. Seuraavista viestiominaisuuksista tarkistetaan, että ne ovat kelvollisten tietomuotojen mukaisia:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   ScanPST tarkistaa, että tämä ominaisuus on olemassa. Jos ominaisuutta ei ole, sen arvoksi on määritetty IPM.Note.
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   Kukin merkintä vahvistetaan erikseen.
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   Tämä vahvistus muistuttaa viestimerkintöjen toimintaa.
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   Jos lähetysmerkit ilmaisevat, että viesti on merkitty lähetetyksi, tämän ominaisuuden on oltava olemassa. Jos lähetysmerkit eivät ilmaise, että viesti on merkitty lähetetyksi, ajaksi on määritetty nykyhetki (Now).
  • PR_SEARCH_KEY

   Tämän ominaisuuden on oltava olemassa. Jos ominaisuutta ei ole, sille luodaan satunnainen GUID-tunnus.
  • PR_CREATION_TIME

   Tämän ominaisuuden on oltava olemassa. Jos ominaisuutta ei ole, ajaksi on määritetty nykyhetki (Now).
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   Tämän ominaisuuden on oltava olemassa. Jos ominaisuutta ei ole, ajaksi on määritetty nykyhetki (Now).
  • PR_MESSAGE_SIZE

   Koot lasketaan uudelleen ja niitä verrataan tallennettuihin arvoihin. Jos koot vaihtelevat jonkin muutosarvon verran, laskettu arvo kirjoitetaan.
  Vahvistusta ei tehdä erikseen tekstiosaan eikä aiheeseen liittyville ominaisuuksille, paitsi implisiittisessä alemman tason vahvistuksessa, jota käsiteltiin edellä tässä artikkelissa. Vastaanottajan näyttämisominaisuuksia muutetaan siten, että ne ovat yhdenmukaisia palautetun vastaanottajataulukon kanssa. Heti kun tämä toiminto on valmis, muut algoritmit suoritetaan, jotta kaikki orpoviestit voidaan kerätä ja asettaa niille tarkoitettuun kansioon.


  Lisätietoja sidoksista (btrees) on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: