Windows Millennium Editionin käynnistysongelmien vianmääritys

Käytöstä poistetun KB-sisällön vastuuvapauslauseke

Tässä artikkelissa käsitellään tuotteita, joita Microsoft ei enää tue. Siksi tämä artikkeli tarjotaan ”sellaisenaan”, eikä sitä päivitetä enää.

Jos tässä artikkelissa ei kuvata saamaasi virhesanomaa, etsi seuraavasta Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelista muita artikkeleita, jotka kuvaavat virhesanomia:
315854 Windows 98- ja Windows Me -virhesanomien tietoja

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan ongelmanratkaisun suorittaminen, jos tietokone lopettaa vastaamisen (jumittuu) tai jos näyttöön tulee peruuttamattoman poikkeuksen tai virheellisen VxD-ohjaimen virhesanoma.

Enemmän tietoa

Käytä vianmäärityksessä Järjestelmätiedot-työkalua (Msconfig.exe), jos tietokone lopettaa vastaamisen (jumittuu) tai jos näyttöön tulee peruuttamattoman poikkeuksen tai virheellisen VxD-ohjaimen virhesanoma. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen muutaman kerran, voit määrittää ongelman aiheuttavan tiedoston tai rekisteriavaimen tämän työkalun avulla. Kun olet määrittänyt ongelman aiheuttavan tiedoston tai rekisteriavaimen, sinun on muokattava tiedostoa tai rekisteriavainta poistaaksesi merkinnän ja palautettava sitten Järjestelmän kokoonpanosovellus Normaali käynnistys -tilaan.

Saat lisätietoja puhtaan käynnistyksen suorittamisesta Windows Me:ssä Järjestelmän kokoonpanosovellus -työkalun avulla napsauttamalla alla olevan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

267288 Puhtaan käynnistyksen suorittaminen Windows Millennium Editionissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Artikkelin aiheita ovat seuraavat:
 • Windows Me:n käynnistäminen vikasietotilassa
 • Windows 98 ei käynnisty vikasietotilassa
 • Windows käynnistyy vikasietotilassa

Windows Me:n käynnistäminen vikasietotilassa

Jos Windows Me ei käynnisty normaalisti, yritä käynnistää tietokone vikasietotilassa. Kun käynnistät Windows Me:n vikasietotilassa, monet Windows Me -laiteohjaimet poistetaan käytöstä, ja käytetään VGA-vakionäytönohjainta.


Käynnistä Windows Me vikasietotilassa käynnistämällä tietokone uudelleen ja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna. Valitse sitten Windows Me:n käynnistysvalikoista Vikasietotila.


Jos tietokone ei käynnisty vikasietotilassa, lue tämän artikkelin Windows Me ei käynnisty vikasietotilassa -osa.

Jos Windows Me käynnistyy vikasietotilassa, lue tämän artikkelin Windows Me käynnistyy vikasietotilassa -osa.

Windows Me ei käynnisty vikasietotilassa

Mikä tahansa seuraavista syistä saattaa estää Windows Me:tä käynnistymästä vikasietotilassa:
 • Tietokoneessa saattaa olla virus.Saat lisätietoja tietokoneviruksista napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  129972 Tietoja tietokoneviruksista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Tietokoneen CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) -asetukset saattavat olla virheelliset.

  Tarkista, että CMOS-asetukset ovat oikeat. Huomaa, että saatat joutua ottamaan yhteyttä tietokoneen valmistajaan tarkistaaksesi nämä asetukset.
 • Tietokoneessa saattaa olla laitteistoristiriita. Laitteistoristiriitoja voivat olla PCI (Peripheral Component Interconnect) BIOS (Basic Input/Output System) -asetukset, IRQ (Interrupt Request) -ristiriidat, ylimääräiset COM-portit (esimerkiksi COM1-portteja saattaa olla kaksi tai sisäinen modeemi on määritetty käyttämään samaa COM-porttia kuin sarjaportti) tai vioittuneet muistimoduulit tai -piirit.
 • Saatat joutua muuttamaan jotakin Msdos.sys-tiedostossa olevaa asetusta. Esimerkiksi Logo-asetuksen tulisi olla nolla (0).
Saat lisätietoja Msdos.sys-tiedostosta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

118579 Windowsin Msdos.sys-tiedoston sisältö (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos Windows Me ei edelleenkään käynnisty vikasietotilassa, rekisterissä saattaa olla ongelma. Voit tehdä rekisteriongelman vianmäärityksen suorittamalla Windowsin rekisterintarkistustyökalun (Scanreg.exe).
 1. Käynnistä tietokone uudelleen levykeasemassa olevan käynnistyslevykkeen avulla ja valitse sitten suppea käynnistys.
 2. Kirjoita scanreg /restore ja paina sitten ENTER.
Windowsin rekisterintarkistustyökalu (Scanreg.exe) ei sisälly käynnistyslevykkeeseen. Kun käynnistät tietokoneen käynnistyslevykkeeltä, kansio, jossa Windowsin rekisterintarkistustyökalu sijaitsee (C:\Windows\Command), lisätään polkuun.
Saat lisätietoja Windowsin rekisterintarkistustyökalusta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

183887 Windowsin rekisterintarkistustyökalun (Scanreg.exe) kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja Windowsin rekisterintarkistustyökalun suorittamisen jälkeen näyttöön tulevasta rekisterin vioittumisesta kertovasta virhesanomasta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

186909 Rekisterintarkistustyökalu ilmoittaa jatkuvasti rekisterin vioittumisesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos Windows Me ei käynnisty vikasietotilassa Windowsin rekisterintarkistustyökalun suorittamisenkaan jälkeen, asenna Windows Me uudelleen samaan kansioon, johon se on alun perin asennettu.

Jos et edelleenkään pysty käynnistämään Windows Me:tä vikasietotilassa, asenna Windows Me uuteen, tyhjään kansioon. Tämä on vianmääritysvaihe, jonka avulla voit määrittää, liittyykö ongelma aiemmasta käyttöjärjestelmästä jääneeseen osaan, kuten kokoonpanoasetukseen, tai onko kyseessä laitteisto-ongelma.

Windows Me käynnistyy vikasietotilassa

Kun käynnistät tietokoneen vikasietotilassa, näyttöön tulee vikasietotilan vianmäärityksen ohjeaihe.
Saat lisätietoja vikasietotilan vianmäärityksen käyttämisestä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

274155 Vikasietotilan vianmäärityksen kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos Windows Me käynnistyy vikasietotilassa, tarkista seuraavasti, ladattiinko kaikki laitteet oikein:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Valikoiva käynnistys.HUOMAUTUS: Järjestelmän kokoonpanosovellus (Msconfig.exe) -työkalu ei pysty poistamaan käytöstä tiedostoa, jossa on vain luku -määrite, vaikka se vaikuttaa toimivan kuin se pystyisi tähän. Avaamalla tiedoston voit määrittää, onko Järjestelmän kokoonpanosovellus korvannut tiedoston, jota yrität poistaa käytöstä. Jos tiedoston alussa on seuraavankaltainen teksti, Järjestelmän kokoonpanosovellus korvasi tiedoston:

  rem
  rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
  rem
  rem This file was created by the System Configuration Utility as
  rem a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actual
  rem SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.
  rem
 3. : Järjestelmän kokoonpanosovellus (Msconfig.exe) -työkalu ei pysty poistamaan käytöstä tiedostoa, jossa on vain luku -määrite, vaikka se vaikuttaa toimivan kuin se pystyisi tähän. Avaamalla tiedoston voit määrittää, onko Järjestelmän kokoonpanosovellus korvannut tiedoston, jota yrität poistaa käytöstä. Jos tiedoston alussa on seuraavankaltainen teksti, Järjestelmän kokoonpanosovellus korvasi tiedoston: Seuraavassa taulukossa on neljä erilaista käynnistysvaihtoehtoa ja kohteet, jotka kukin vaihtoehto tarkistaa. Jos haluat käyttää jotain käynnistysvaihtoehtoa, poista seuraavissa osissa kuvattujen käynnistysvaihtoehtojen valintaruutujen valinnat tai valitse valintaruudut.
KehoteKäynnistys AKäynnistys BKäynnistys CKäynnistys D
Käsittele System.ini-tiedostoKylläEiKylläKyllä
Käsittele Win.ini-tiedostoEiKylläKylläKyllä
Lataa staattiset VxD-tiedostotKylläKylläEiKyllä
Lataa käynnistysryhmän sovelluksetKylläKylläKylläEi
HUOMAUTUS: Jos Windows Me ei käynnisty normaalisti minkään käynnistysvaihtoehdon avulla, lue lisätietoja myöhemmin tässä artikkelissa olevasta Suojatun tilan ohjainongelmien vianmääritys -osasta.

Käynnistys A

Käynnistä tietokone käyttäen Käynnistys A -vaihtoehtoa. Jos Windows Me käynnistyy normaalisti Käynnistys A -vaihtoehtoa käytettäessä, ongelma liittyy Win.ini-tiedostoon. Voit selvittää, mikä Win.ini-tiedoston rivi aiheuttaa ongelman, toimimalla seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Palauta alkuperäinen tiedosto valitsemalla Yleiset-välilehdestä Käsittele Win.ini-tiedosto.
 3. Kaksoisnapsauta Win.ini-välilehden Windows-kansiota.
 4. Poista load=- ja run=-valintaruutujen valinnat ja valitse sitten OK.
 5. Kun järjestelmä kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen, valitse Kyllä.
Jos Windows Me käynnistyy normaalisti, järjestelmässä on ongelman aiheuttava TSR (Terminate-and-Stay-Resident) -ohjelma, joka ladataan Win.ini-tiedoston suoritus- tai latausrivillä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä ohjelman valmistajaan.


Jos Windows Me ei käynnisty normaalisti, kun käytät Käynnistys A -vaihtoehtoa, kokeile Käynnistys B -vaihtoehtoa.

Käynnistys B

Jos Windows Me käynnistyy normaalisti, kun käytät Käynnistys B -vaihtoehtoa, ongelma liittyy System.ini-tiedostoon. Ongelma sijaitsee todennäköisesti System.ini-tiedoston [386Enh]-osassa.


Voit selvittää, mikä System.ini-tiedoston rivi aiheuttaa ongelman, toimimalla seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Palauta alkuperäinen tiedosto valitsemalla Yleiset-välilehdestä Käsittele System.ini-tiedosto.
 3. Kaksoisnapsauta System.ini-välilehden 386Enh-kansiota.
 4. Poista kaikkien niiden valintaruutujen valinnat, joiden vieressä ei ole Windows-lippua.
Jos Windows Me käynnistyy normaalisti, ongelman aiheuttaa 386Enh-kansiosta ladattava ohjain.

Jos Windows Me ei käynnisty normaalisti, poista System.ini-välilehdessä valittuna olevien valintaruutujen valinnat yksi kerrallaan aloittaen Boot-kansiosta. Käynnistä tietokone uudelleen jokaisen valitun valintaruudun valinnan poistamisen jälkeen. Kun ongelma esiintyy uudelleen, se osoittaa, että edellisen valintaruudun valinta lataa ohjaimen, joka estää Windows Me:n normaalin käynnistymisen.

HUOMAUTUS: Jos Windows Me käynnistyy normaalisti display.drv=pnpdrvr.drv-valintaruudun valinnan poistamisen jälkeen, ongelma liittyy näytönohjaimeen.

HUOMAUTUS: Kun Adobe Type Manager (ATM) on asennettu, se muokkaa System.ini-tiedostoa muuttamalla SYSTEM.DRV-riviä ja lisäämällä uuden rivin. Esimerkki:

[Boot]
SYSTEM.DRV=ATMSYS.DRV
ATM.SYSTEM.DRV=SYSTEM.DRV
Saat lisätietoja näyttöongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:

127139 Windowsin näyttöongelmien vianmääritys
Jos Windows Me ei käynnisty normaalisti, kun käytät Käynnistys B -vaihtoehtoa, kokeile Käynnistys C -vaihtoehtoa.

Käynnistys C

Jos Windows Me käynnistyy normaalisti, kun käytät Käynnistys C -vaihtoehtoa, ongelma liittyy seuraavasta rekisteriavaimesta ladattavaan staattiseen näennäislaiteohjaimeen (VxD):
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
Voit korjata tämän ongelman tämän artikkelin Staattisten näennäislaiteohjainten (VxD) ongelmien vianmääritys -kohdan ohjeiden mukaisesti.

Jos Windows Me ei käynnisty normaalisti, kun käytät Käynnistys A-, Käynnistys B- tai Käynnistys C -vaihtoehtoa, kokeile Käynnistys D -vaihtoehtoa.

Käynnistys D

Jos Windows Me käynnistyy normaalisti, kun käytät Käynnistys D -vaihtoehtoa, ongelma liittyy johonkin käynnistyksen aikana ladattavaan ohjelmaan. Tietoja tämän ongelman korjaamisesta on tämän artikkelin Käynnistyskansion ongelmien vianmääritys -kohdassa.

Jos et pysty käynnistämään Windows Me:tä normaalisti tämän artikkelin Käynnistyskansion ongelmien vianmääritys -kohdan ohjeiden suorittamisen jälkeen, lue tämän artikkelin Suojatun tilan ohjainten ongelmien vianmääritys -kohta.

Staattisten näennäislaiteohjainten (VxD) ongelmien vianmääritys

Ongelman saattaa aiheuttaa rekisteristä ladattava ohjain tai näennäislaiteohjain (VxD). Seuraavalla tavalla voit määrittää, aiheutuuko ongelma tästä:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Valikoiva käynnistys ja poista sitten Lataa staattiset VxD-tiedostot -valintaruudun valinta.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelma on ratkennut, ongelman aiheuttava staattinen näennäislaiteohjain ladataan rekisteristä. Voit ratkaista tämän ongelman seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Staattiset VxD-tiedostot -välilehden luettelon ensimmäinen valintaruutu.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelmaa ei edelleenkään esiinny, toista vaiheet 1 - 3 mutta valitse Staattiset VxD-tiedostot -välilehden seuraava valintaruutu.

Kun ongelma palaa, viimeksi valitsemasi valintaruutu lataa ongelman aiheuttavan ohjaimen tai TSR-ohjelman. Jos ongelman aiheuttava tiedosto on jokin seuraavista, ongelma liittyy todennäköisesti verkkokorttiisi:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
Jos ongelman aiheuttaa verkkokortin ohjain, hanki Windows Me:n kanssa toimiva uudempi ohjain verkkokortin valmistajalta.

Jos ongelman aiheuttaa laitteistoristiriita, lue tämän artikkelin Suojatun tilan ohjainongelmien vianmääritys -kohta.

Käynnistyskansion ongelmien vianmääritys

Ongelma saattaa aiheutua jostakin ohjelmasta, joka suoritetaan käynnistyksen aikana. Seuraavalla tavalla voit määrittää, mikä ohjelma aiheuttaa ongelman:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Käynnistys-välilehti ja poista sitten kaikkien valintaruutujen valinnat.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelma on ratkennut, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Käynnistys-välilehden luettelon ensimmäinen valintaruutu.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelmaa ei edelleenkään esiinny, toista vaiheet 1 - 3 mutta valitse luettelon seuraava valintaruutu.

Kun ongelma esiintyy uudelleen, viimeksi valitsemasi valintaruutu lataa ohjelman, joka estää Windows Me:n normaalin käynnistymisen. Saat lisätietoja ohjelman valmistajalta.

Suojatun tilan ohjainongelmien vianmääritys

Ongelma saattaa aiheutua Windows Me:n suojatun tilan ohjaimesta. Seuraavalla tavalla voit määrittää, aiheutuuko ohjelma tästä:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Yleiset-välilehdestä Lisäasetukset.
 3. Valitse Asetukset-kohdassa ensimmäinen valintaruutu.
 4. Valitse OK, valitse OK ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
Jos ongelma ei ole ratkennut, toista vaiheet 1 - 4, mutta valitse seuraava valintaruutu vaiheessa 3. Kun ongelma on ratkennut, viimeksi valitsemasi valintaruutu aiheuttaa ongelman. Saat lisätietoja lisäasetuksista napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

181966 Järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetukset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos ongelma ei ole ratkennut, poista PCI-väylän IRQ-ohjaus käytöstä Windowsissa. Saat lisätietoja PCI-väylän IRQ-ohjauksen poistamisesta käytöstä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

182628 PCI-väylän IRQ-ohjauksen poistaminen käytöstä Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos ongelma ei ole ratkennut, poista laitteet käytöstä Laitehallinnassa:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse Ohjauspaneeli.
 2. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
 3. Poista Laitehallinta-välilehdessä käytöstä kaikki seuraavien haarojen laitteet:

  • Näyttösovittimet
  • Levykeasemaohjaimet
  • Kiintolevyohjaimet
  • Näppäimistö
  • Hiiri
  • Verkkosovittimet
  • Portit
  • PCMCIA-korttipaikka
  • SCSI-ohjaimet
  • Ääni-, video- ja peliohjaimet

  Voit poistaa laitteen käytöstä Laitehallinnassa seuraavasti:
  1. Kaksoisnapsauta haaraa, joka sisältää käytöstä poistettavan laitteen, valitse laite ja valitse sitten Ominaisuudet.
  2. Valitse Yleiset-välilehdessä Poista käytöstä tässä laitteistoprofiilissa -valintaruutu ja valitse sitten OK.
  3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Jos ongelma on ratkennut, ota käytöstä poistamasi laitteet jälleen käyttöön ja tarkista, ettei laiteristiriitoja ole.


  HUOMAUTUS: Ota laitteet käyttöön seuraavassa järjestyksessä:

  1. COM-portit
  2. Kiintolevyohjaimet
  3. Levykeasemaohjaimet
  4. Muut laitteet
  Voit ottaa laitteen käyttöön ja tarkistaa mahdolliset laiteristiriidat seuraavasti:
  1. Kaksoisnapsauta haaraa, joka sisältää käytöstä poistettavan laitteen, valitse laite ja valitse sitten Ominaisuudet.
  2. Poista Yleiset-välilehdessä Poista käytöstä tässä laitteistoprofiilissa -valintaruudun valinta.
  3. Valitse Resurssit-välilehti ja varmista, että Ristiriitaisten laitteiden luettelossa ei näy laiteristiriitoja. Huomaa, että kaikilla laitteilla ei ole Resurssit-välilehteä.
  4. Valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.
Jos ongelma liittyy laitteeseen, lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli:
133240 Laiteristiriitojen vianmääritys Laitehallinnan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja Järjestelmän palauttaminen -apuohjelman käyttämisestä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

267951 Windows Millennium Editionin Järjestelmän palauttaminen -apuohjelman kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 273738 – Viimeisin tarkistus: 30.9.2004 – Versio: 1

Palaute