Muutoksia sisällön asettelussa Word 2013:n ja Wordin aiempien versioiden välillä

Yhteenveto

Microsoft Word 2013:ssa on uusi, parannettu asetteluohjelma ja yhteensopivuustila, jotka auttavat varmistamaan, että asettelu on yhdenmukainen eri Microsoft Word -versioissa.

Kun avaat aiemmassa Word-versiossa luodun asiakirjan Word 2013:ssa, asiakirja avataan yhteensopivuustilassa. Tässä tilanteessa otsikkorivillä asiakirjan nimen perässä näkyy teksti "[Yhteensopivuustila]".

Kun tallennat asiakirjan uudella nimellä, Word 2013 kehottaa ylläpitämään yhteensopivuuden aiempien Word-versioiden kanssa. Jos valitset tässä tilanteessa OK ja päivität uusimpaan tiedostomuotoon, asettelussa saattaa näkyä joitakin pieniä muutoksia. Jos napsautat valintaikkunassa olevaa Kerro lisää -painiketta, sinut siirretään seuraavalle Microsoft-verkkosivustolle:

Enemmän tietoa

Tässä osiossa on luettelo joistakin asettelumuutoksista, joita ilmenee eri Word-versioiden välillä, jos yhteensopivuustila on käytössä tai jos asiakirja tallennetaan uudessa Word 2013 -tiedostomuodossa.
 • Kuvaobjektit (kuvat, muodot, tekstikehykset, kaaviot, SmartArt ja WordArt)
  • Aiemmissa Word-versioissa tekstin rivitystä käyttävät kuvat sallitaan siten, että sivun reuna leikkaantuu pois tai että teksti asettuu sivun alamarginaaliin. Word 2013 työntää tekstin rivitystä käyttävät kuvat takaisin sivulle ja ottaa Siirrä objekti tekstin mukana -asetuksen käyttöön. Jos kuvat siirretään alamarginaaliin, Word 2013 työntää ne alas seuraavalle sivulle.
  • Word 2013 käyttää uutta grafiikkamuotoa. Uusi muoto muuttaa varjostusten kokoa ja reunusten leveyttä hieman. 
  • Word 2013 asettelee kuvan vieressä olevan tekstin eri tavalla.
 • Taulukot
  • Aiemmissa Word-versioissa taulukkojen sisällä oleva teksti kohdistetaan tekstin ulkopuolella olevan tekstin mukaisesti. Word 2013:ssa taulukot noudattavat käyttöliittymän asetuksia, eikä taulukkojen sisällä olevaa tekstiä pakoteta kohdistumaan taulukon ulkopuolella olevan tekstin mukaan. Oletusarvon mukaan taulukot rajoitetaan Word 2013:n reunuksen mukaan.
  • Word 2013 saattaa siirtää taulukkoja hieman (oletusmäärä on 0,8 tuumaa) ja kaventaa niitä. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että rivinvaihdot tehdään aiemmin. Tämä puolestaan tekee soluista korkeampia ja saattaa aiheuttaa sivunvaihdon.
 • Alaviitteet
  • Oletusarvon mukaan Word 2013 asettaa alaviitteet palstoihin, kun asiakirjassa on useita palstoja. Lisäksi alaviitteet alkavat sivun ensimmäiseltä palstalta riippumatta siitä, missä alaviitteen viite näkyy leipätekstissä. Word 2013 tasaa alaviitteet alaviitepalstoihin.
 • Yleinen asettelu
  • Palstantasausalgoritmia on parannettu Word 2013:ssa. Tämä parannus muuttaa tekstin asettelua palstoihin.
  • Word 2013 määrittää optimaalisen tavan kohdistaa teksti ja rivinvaihdot uuden algoritmin avulla. Siksi rivin- ja sivunvaihdoissa on muutoksia.
Huomautus Lisätietoja Word 2013:n asettelun päivittämisestä ja yhteensopivuuden ylläpitämisestä muiden Word-versioiden kanssa on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2740483 – Viimeisin tarkistus: 28.1.2013 – Versio: 1

Palaute