Office Home and Student 2013 RT:n Preview-version päivitys

Johdanto

Microsoft on julkaissut tärkeän päivityksen Microsoft Office Home and Student 2013 RT:n Preview-versiolle. Kyseinen päivitys päivittää Office Home and Student 2013 RT:n Preview-versiosta lopulliseksi julkaisuversioksi. Päivitys sisältää lopulliset versiot seuraavista ohjelmista:
 • Microsoft Word 2013 RT
 • Microsoft Excel 2013 RT
 • Microsoft PowerPoint 2013 RT
 • Microsoft OneNote 2013 RT

Tämä päivitys sisältää erityisesti Office 2013:lle tarkoitettuja korjauksia, joita ei ole julkaistu aiemmin. Yleisten tuotekorjausten lisäksi nämä korjaukset sisältävät parannuksia vakauteen, suorituskykyyn ja suojaukseen.

Päivitys asennetaan automaattisesti Windows Updaten kautta. (Päivitystä varten tarvitaan Wi-Fi-yhteys, Internet-käyttö saattaa olla maksullista.)

Enemmän tietoa

Voit myös ladata ja asentaa Office Home and Student 2013 RT:n Preview-versiosta lopulliseksi versioksi päivittävän päivityksen. Tee tämä siirtymällä seuraavaan Windows Update -sivustoon:

Windows Updaten käynnistäminen aloitusnäytöstä
Windows Update kuuluu Ohjauspaneelin sovelluksiin. Voit tarkistaa päivitykset seuraavasti:
 1. Käytä jompaakumpaa seuraavista tavoista:
  • Sipaise näytön oikealta reunalta ja napauta sitten Haku.
  • (Jos käytössä on hiiri, osoita näytön oikeaa yläkulmaa ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Windows Update tai valitse Asetukset ja napauta tai valitse sitten Asenna valinnaiset päivitykset.
Tunnettuja ongelmia, joita voi ilmetä päivityksen asentamisen yhteydessä
Kun asennat Office Home and Student 2013 RT:n Preview-versiosta lopulliseksi versioksi päivittävän päivityksen, saatat havaita seuraavia ongelmia:
 • Microsoft Word ilmoittaa, että muistia tai levytilaa ei ole riittävästi – Kun valitset Koti-välilehden päivityksen asentamisen jälkeen, näyttöön voi tulla seuraava virhesanoma:
  Muisti ei riitä valitun fontin näyttämiseen.

  Ratkaisu Sulje kaikki Office-sovellukset ja käynnistä sitten laite uudelleen. Tämä korjaa rekisterin fontit ja ratkaisee virheen.
 • Levytila – Varmista ennen RT Preview -päivityksen asentamista, että levytilaa on riittävästi. Välimuistiin kopiointia varten paketit saattavat vaatia jopa neljä kertaa niiden tiedostokoon verran levytilaa asennuksen aikana.
 • Virhekoodi 5052 – Office-sovellukset käytössä – Tietyissä tilanteissa päivityksen asennus voi epäonnistua virhekoodin 5052 takia. Kyseinen koodi ilmaisee, että Office RT -sovelluksia on yhä käynnissä.

  Ratkaisu Varmista, että kaikki Office-sovellukset on suljettu, ennen kuin asennat päivityksen. Jos päivitys epäonnistuu vieläkin tämän virheen takia, käynnistä laitteesi uudelleen ja yritä asentaa päivitys sitten uudelleen.
 • Office-kuvakkeet näkyvät tehtäväpalkissa kahteen kertaan – Kun käynnistät jonkin Office RT -sovelluksen, Windows-työpöydän tehtäväpalkkiin tulee näkyviin uusi sovelluksen kuvake tehtäväpalkkiin kiinnitetyn pikakuvakkeen lisäksi.

  Ratkaisu Sulje kaikki Office-sovellukset ja käynnistä laite uudelleen.
 • Officen tehtäväpalkin pikakuvakkeet näkyvät valkoisina kuvakkeina työpöytätilassa – Tietyissä tilanteissa Officen tehtäväpalkkiin kiinnitetyt kuvakkeet eivät näy sovellusten mukaisina kuvakkeina vaan tyhjinä.

  Ratkaisu Ratkaise ongelma automaattisesti tämän Fix It -ratkaisun (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) avulla.
 • Virhekoodit – Windows Update voi näyttää seuraavassa taulukossa olevia virhekoodeja lopetus- tai palautuskoodeina, kun asennat tämän päivityksen. Voit käyttää näitä virhekoodeja apuna virheen selvittämisessä ja asennusongelmien vianmäärityksessä.
VirhekoodiArvoKuvaus
ExitCode_NoError0Toiminto on onnistunut.
ExitCode_ErrorDiskSpace5000Käytettävissä olevan levytilan tarkistuksessa ilmeni virhe.
ExitCode_InsuffDiskSpace80070070Asennusta varten ei ole riittävästi levytilaa.
ExitCode_LowBattery5010Asennusta varten ei ole riittävästi akkuvirtaa. Kytke tietokone verkkovirtaan päivityksen asentamista varten.
ExitCode_InitError5011Alustusvirhe.
ExitCode_Maintenance5016Päivitystä on yritetty laitteen ollessa käyttämättömänä. Päivitystä yritetään uudelleen ajoitettuna ylläpitoaikana.
ExitCode_AutoNotOnAC5017Automaattiset päivitykset -toiminto on aloittanut päivityksen akkuvirralla.
ExitCode_OtherError5020Tarvittavaa rekisteriavainta luettaessa ilmeni virhe.
ExitCode_RegistryError5021Tarvittavaa rekisteriavainta luotaessa ilmeni virhe.
ExitCode_MSI_LINKS5022Officen tehtäväpalkin pikakuvakkeita luotaessa ilmeni ongelma.
5023 - 5025Käyttäjän tilikansiota käytettäessä ilmeni virhe.
ExitCode_INSTALL_SETUP_FAILURE5026Tuotteen määritystoimintoa käynnistettäessä ilmeni ongelma.
5027Käyttäjän kansiosta luettaessa ilmeni virhe.
5028Käyttäjän kansion sisältöä noudettaessa ilmeni virhe.
5029Tehtäväpalkin Office-linkkejä päivitettäessä ilmeni virhe.
5030TaskScheduler-palvelua käytettäessä ilmeni virhe.
5031Pääkansiota luettaessa ilmeni virhe TaskScheduler-palvelussa.
5032AutoUpdate-tehtävää käytettäessä ilmeni virhe TaskScheduler-palvelussa.
5033Säännöllistä ylläpitotehtävää käytettäessä ilmeni virhe.
5034Säännöllisen ylläpitotehtävän seuraavaa suoritusaikaa selvitettäessä ilmeni virhe.
5035Ylläpitoväliä laskettaessa virhe.
5036Tilapäisen tiedoston nimeä luotaessa ilmeni virhe.
5037Tilapäistä pikakuvaketta luotaessa ilmeni virhe.
5038Tilapäistä pikakuvaketta tallennettaessa ilmeni virhe.
5039Tilapäistä pikakuvaketta kopioitaessa ilmeni virhe.
5040Päivitysvirheen rekisteriavainta luotaessa ilmeni virhe.
5041Päivitysvirheen rekisteriavaimen arvoa kasvatettaessa ilmeni virhe.
5042Akun ominaisuuksia WMI:n kautta luettaessa ilmeni virhe.
ExitCode_CriticalError 5051Office 2013 RT:n Preview-version asennuksen poistossa ilmeni virhe.
Exitcode_OfficeAppDetected5052Asennuksen aikana ilmeni virhe, koska Office-sovellus oli käynnissä. Tarkista, että kaikki Office-sovellukset on suljettu, ja suorita asennus uudelleen.
ExitCode_CantElevate5053Office 2013 RT Preview -asennuksen poistoprosessi havaitsi käyttöoikeusongelmia.
ExitCode_SetupError5100Office 2013 RT -asennusohjelma havaitsi asennusvirheen. Lokitiedot ovat kansiossa %windir%\temp\ArmBetaUpgrade.
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY80070008Päivityksen asentamista varten ei ole riittävästi vapaata muistia. Käynnistä laite uudelleen ja yritä sitten asennusta uudelleen.
SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED80246007Päivityksen osaa ladattaessa ilmeni virhe mutta asennus onnistui. Viimeistele päivityksen asennus käynnistämällä laite uudelleen.
FFFFFFFFPäivitysprosessissa ilmeni tuntematon virhe. Officen asentaminen onnistui, mutta kielipaketit voivat puuttua. Viimeistele päivityksen asennus käynnistämällä laite uudelleen.
 • Jos näyttöön tulee virhekoodi 5010, laitteessasi ei ole riittävästi akkuvirtaa päivityksen asentamista varten. Kytke laite verkkovirtaan ja varmista, että akku on vähintään 20-prosenttisesti latautunut, jotta päivitys voidaan asentaa oikein.
 • Jos näyttöön tulee virhekoodi 5016, päivitystä on yritetty asentaa muulloin laitteelle määritettynä ylläpitoaikana. Jos haluat asentaa päivityksen heti, toimi päivityksen asennusohjeet sisältävän osion mukaisesti. Jos et halua asentaa päivitystä heti, päivitystä yritetään uudelleen tietokoneesi seuraavana ylläpitoaikana.
Tässä artikkelissa on kuvaukset virhekoodeista ja virhesanomista, jotka voivat tulla näyttöön, kun päivitys asennetaan Windows Update -palvelun kautta. Päivitys poistaa Office 2013 RT:n Preview-version ja asentaa sen lopullisen version Windows Installerin (Msiexec.exe) avulla.

Huomautus Tämän artikkelin virhekooditiedot voivat auttaa päivityksen asennusongelmien vianmäärityksessä, mutta huomaa, että virhesanomalle voi olla monia mahdollisia syitä. Tämän artikkelin tiedot kuvaavat vain ensimmäisen vianmääritysvaiheen.

Windows Installerin (MsiExec.exe) palauttamien virhekoodien luettelo on seuraavassa Microsoft Developer Network (MSDN) -sivustossa:

Tekniset tiedot

Saat lisätietoja Office Home and Student 2013 RT:stä ja siihen liittyvistä tunnetuista ongelmista napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Linkki ohjaa sinut Office Home and Student 2013 RT:n usein kysyttyihin kysymyksiin.
Office RT Usein kysyttyjä kysymyksiä Microsoft Office Home and Student 2013 RT:n teknisistä tiedoista
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2748583 – Viimeisin tarkistus: 26.2.2013 – Versio: 1

Palaute