System Center 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman kuvaus

Johdanto

Tässä artikkelissa on kuvaus ongelmista, jotka Microsoft System Center 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma korjaa. Lisäksi tässä artikkelissa on System Center 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman asennusohjeet.

System Center 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman korjaamat ongelmat

System Center Data Protection Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2751230)

Ongelma 1

Kun System Center Data Protection Manager 2010 on päivitetty System Center Data Protection Manager 2012:een, vanhentuneet nauhat eivät näy nauhanhallintaraportissa.

Ongelma 2

System Center Data Protection Manager 2012 Client Protection ei skaalaudu odotettuihin rajoituksiin.

Ongelma 3

Kun yrität määrittää asiakastietokoneen nimen DPMServerName-määritteeseen Windows PowerShellin avulla, Windows PowerShell kaatuu.

Ongelma 4

Kun Microsoft SharePoint -sivustokokoelman nimessä on välilyönti, ja suoritat kohdetason SharePoint-palautustoiminnon System Center Data Protection Manager 2012:ssa, toiminto epäonnistuu.

Ongelma 5

Kun nimeät SharePoint-sivuston uudelleen System Center Data Protection Manager 2012:ssa, et voi palauttaa sivustoa.

Ongelma 6

SharePoint-palautuspisteen tilaraportissa on virheellisiä tietoja System Center Data Protection Manager 2012:n kohdalla.

Ongelma 7

Bare Metal Recovery -palautus epäonnistuu tietyissä tilanteissa.

System Center Operations Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2750631)

Ongelma 1

Kun käynnistät WWW-konsolin Windows Internet Explorerin 32-bittisellä versiolla, Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController-ohjain ei toimi oikein.

Ongelma 2

Kun suoritat Windows PowerShell -cmdlet-komennon, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Get-BPAModel ei ole tunnistettava cmdlet-nimi.
Ongelma 3

Kun yrität vaihtaa "WWW-sovelluksen käytettävyysvalvonnan" malliesiintymän URL-osoitteen, muutosta ei oteta käyttöön.

System Center Service Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2750615)

Ongelma 1

Kun SharePoint-sivuston kieleksi on vaihdettu turkki System Center Service Manager 2012 -portaalissa, merkkijonot näkyvät odottamatta englanninkielisinä.

Service Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma ei korjaa seuraavaa:

• Kun avaat tai suljet tapauksia, Service Manager 2012 -konsolissa ilmenee muistivuoto.
• Kun lomakeohjausobjektien juurihakemisto on GC-pinossa, Service Manager 2012 -konsoli kaatuu ja antaa OutOfMemoryException-virheen.
• Kun avaat Service Manager 2012 -konsolin Citrixin avulla ja avaat sitten tapauslomakkeet, Service Manager 2012 -konsolin suorituskyky on odotettua heikompi.

System Center 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman hankkiminen ja asentaminen

System Center Data Protection Manager 2012- ja System Center Operations Manager 2012 -päivityspaketit ovat saatavilla Microsoft Update -sivustosta.

Lisäksi System Center Service Manager 2012 -päivityspaketit ovat saatavilla seuraavasta Microsoft Download Center -sivustosta:
 • Voit hankkia ja asentaa päivitykset Microsoft Update -sivustosta toimimalla seuraavasti järjestelmässä, johon on asennettu soveltuva System Center 2012 -komponentti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
  2. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Windows Update -kuvaketta.
  3. Valitse Windows Update -ikkunassa Etsi päivityksiä Microsoft Update -sivustosta.
  4. Valitse Tietokoneeseen on saatavilla tärkeitä päivityksiä.
  5. Valitse asianmukaiset Update Rollup 3 -paketit ja sitten OK.
  6. Asenna päivityskokoelmapaketit valitsemalla Asenna päivitykset.
 • Voit ladata päivityskokoelmapaketit manuaalisesti Microsoft Update -luettelosta seuraavista Microsoft-sivustoista.

  System Center Data Protection Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2751230)System Center Operations Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2750631)
Jos haluat asentaa päivityskokoelmapaketit manuaalisesti, suorita seuraava komento järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta:

msiexec.exe /update <PaketinNimi>
Voit asentaa esimerkiksi System Center Operations Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman (KB2750631) suorittamalla seuraavan komennon:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Asennusohjeet

System Center Data Protection Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman asennusohjeet

Voit asentaa System Center Data Protection Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman seuraavasti:
 1. Varmuuskopioi System Center Data Protection Manager 2012 -tietokanta.
 2. Asenna päivityskokoelmapaketti System Center Data Protection Manager 2012 -palvelimeen. Voit tehdä tämän suorittamalla DataProtectionManager2012-KB2751230.exe-tiedoston palvelimessa.

  Huomautuksia

  • Ennen kuin asennat päivityskokoelmapaketin, sulje System Center Data Protection Manager 2012 -hallintakonsoli.
  • System Center Data Protection Manager 2012 -palvelin on ehkä käynnistettävä uudelleen päivityskokoelmapaketin asentamisen jälkeen.
 3. Päivitä suojausagentit System Center Data Protection Manager 2012 -hallintakonsolissa. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista.
  • Päivitä suojausagentit System Center Data Protection Manager 2012 -hallintakonsolista. Voit tehdä tämän seuraavasti:
   1. Avaa System Center Data Protection Manager -hallintakonsoli.
   2. Valitse Hallinta-välilehdessä Agentit-välilehti.
   3. Valitse tietokone suojattujen tietokoneiden luettelosta ja valitse sitten Toiminto-ruudusta Päivitä.
   4. Valitse Kyllä ja valitse sitten agenttien päivitysvaihtoehto.

   Huomautus Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen, kun suojausagentit on päivitetty tällä tavalla.

  • Päivitä suojattujen tietokoneiden suojausagentit. Voit tehdä tämän seuraavasti:
   1. Hanki suojausagentin päivityspaketti System Center Data Protection Manager 2012 -palvelimen hakemistosta DPM_asennuspaikka\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00.
   2. Suorita seuraava paketti kussakin suojatussa tietokoneessa System Center Data Protection Manager 2012:n x86-versioissa:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    Suorita seuraava paketti kussakin suojatussa tietokoneessa System Center Data Protection Manager 2012:n x64-versioissa:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Huomautus DPMAgentInstaller.exe-paketti koskee kaikkia kieliä.

   3. Avaa System Center Data Protection Manager 2012 -hallintakonsoli System Center Data Protection Manager 2012 -palvelimessa.
   4. Valitse Hallinta-välilehti ja sitten Agentit-välilehti.
   5. Valitse suojatut tietokoneet, valitse Päivitä tiedot ja varmista sitten, että tietokoneisiin asennetun agentin versio on 4.0.1920.00.

System Center Operations Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman asennusohjeet

Tämän päivityksen tunnetut ongelmat
 • Kun olet asentanut päivityskokoelmapaketin kaikkiin System Center Operations Manager 2012 -palvelimen rooleihin (Agent- ja Gateway-rooleja lukuun ottamatta), päivitykset eivät näy Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -kohdassa.
 • Kun olet asentanut päivityskokoelmapaketin, konsolin versionumero ei muutu. Kun olet asentanut System Center Operations Manager 2012:n Update Rollup 2 -päivityskokoelman, konsolin versionumero on odotetusti 7.0.8560.0.
 • Kun olet asentanut päivityskokoelmapaketin WWW-konsoliin, Windows Internet Exploreriin tulee seuraava virhesanoma:
  Palvelinvirhe sovelluksessa '/OperationsManager'.
  Voit ratkaista tämän ongelman sulkemalla Windows Internet Explorerin ja käynnistämällä sen sitten uudelleen.
 • Kun olet poistanut päivityskokoelmapaketin asennuksen, Discover Agent Versions -komentosarjassa ilmenee System.Management.Automation.ActionPreferenceStop-poikkeus ja komentosarja epäonnistuu. Voit ratkaista tämän ongelman muuttamalla rekisterin aliavaimen "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations" InstallDirectory-arvoksi C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Asennusta koskevia huomautuksia
 • Päivityskokoelmapaketti on saatavilla Microsoft Update -sivustosta seuraavilla kielillä:
  • kiina (perinteinen)
  • englanti
  • ranska
  • saksa
  • italia
  • japani
  • portugali (Brasilia)
  • venäjä
  • espanja
  Kielellä ei ole merkitystä joissakin komponenteissa, eikä näiden komponenttien päivityksiä ole lokalisoitu.
 • Päivityskokoelma on suoritettava järjestelmänvalvojana.
 • Jos et halua käynnistää tietokonetta uudelleen konsolipäivityksen asentamisen jälkeen, sulje konsoli, ennen kuin asennat konsoliroolin päivityksen.
 • Voit käynnistää uuden Microsoft Silverlight -esiintymän tyhjentämällä Silverlightin selainvälimuistin ja käynnistämällä sitten Silverlightin uudelleen.
 • Älä asenna päivityskokoelmapakettia heti System Center 2012 -palvelimen asentamisen jälkeen. Muussa tapauksessa tilapalvelun tilaa ei ehkä alusteta.
 • Jos käyttäjätilien valvonta on otettu käyttöön, suorita .msp-päivitystiedostot järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavassa komentokehotteessa.
 • Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet tietokantaesiintymiin, jotta toiminnallinen tietokanta ja tietovarasto voivat ottaa päivitykset käyttöön näissä tietokannoissa.
 • WWW-konsolin korjaukset voi ottaa käyttöön lisäämällä seuraavan rivin tiedostoon %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Huomautus Lisää rivi kohtaan <system.web> seuraavassa Microsoft Knowledge Base (KB) -artikkelissa kuvatulla tavalla:
911722 Saatat saada virhesanoman käyttäessäsi ASP.NET-verkkosivuja, joiden ViewState on otettu käyttöön sen jälkeen, kun ASP.NET 1.1 on päivitetty ASP.NET 2.0:aan (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tuettu asennusjärjestys
Suosittelemme, että asennat päivityskokoelmapaketin seuraavassa järjestyksessä.

Huomautus Asenna päivityskokoelmapaketti agentteihin joko ennen palvelininfrastruktuurin päivityskokoelmapaketin asentamista tai sen jälkeen.
 1. Asenna päivityskokoelmapaketti seuraavaan palvelininfrastruktuuriin:
  1. Hallintapalvelin tai -palvelimet
  2. Yhdyskäytäväpalvelimet
  3. Raportointipalvelimet
  4. WWW-konsolin palvelinroolin tietokoneet
  5. Toimintokonsoliroolin tietokoneet
 2. Tuo hallintapaketit manuaalisesti.
 3. Ota agentin päivitys käyttöön manuaalisesti asennetuissa agenteissa tai käynnistä asennus push-komennolla toimintokonsolin odotusnäkymästä.

Huomautus Jos Connected MG/Tiering -ominaisuus on käytössä, päivitä ensin Connected MG/Tiering -ominaisuuden ylin taso.

Asennuksen tiedot
Voit ladata päivityskokoelmapaketin ja purkaa sen sisältämät tiedostot seuraavasti:
 1. Lataa Microsoft Updaten toimittamat päivitykset kuhunkin tietokoneeseen. Microsoft Update tarjoaa asianmukaisia päivityksiä sen mukaan, mitä komponentteja kuhunkin tietokoneeseen on asennettu.
 2. Ota asianmukaiset MSP-tiedostot käyttöön kussakin tietokoneessa.

  Huomautuksia
  • Päivityskokoelmapaketti sisältää seuraavat MSP-tiedostot. Ota kaikki tiettyyn tietokoneeseen liittyvät MSP-tiedostot käyttöön. Jos hallintapalvelimeen on asennettu esimerkiksi WWW-konsoli- ja konsoliroolit, ota kolme MSP-tiedostoa käyttöön hallintapalvelimessa. Ota palvelimessa käyttöön yksi MSP-tiedosto kullekin tietylle palvelimen roolille.
  • Microsoft Update saattaa liittää GUID-tunnuksen .cab-tiedostoihin, jotka sisältävät alla olevat MSP-tiedostot. Kattava luettelo kunkin lokalisoidun komponenttipäivityksen .cab-tiedostojen GUID-tunnuksista on näiden ohjeiden perässä olevassa taulukossa.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Tuo seuraavat hallintapaketit:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
Lisätietoja hallintapaketin tuomisesta levyltä on seuraavassa Microsoft TechNetin verkkosivustossa: Huomautus Hallintapaketit sisältyvät seuraavassa polussa oleviin palvelinkomponenttipäivityksiin:
%Järjestelmäasema%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Jos olet ladannut komponentin pakatut MSP-tiedostot useilla kielillä, katso lisätietoja seuraavasta taulukosta. Taulukossa ovat GUID-tunnukset, jotka näkyvät .cab-tiedostonimessä. Taulukon avulla voit määrittää, mitä kieliasetusta pakattu MSP koskee.
KomponenttiArkkitehtuuriKieliLiitetty GUID
KonsoliAMD 64englanti755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
kiina71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
saksabc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
ranska3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
italia494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
japani1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
portugali (Brasilia)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
espanjaa250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
venäjä69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Konsolix86englanti74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
kiina0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
saksae92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
ranska3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
italia71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
japanie6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
portugali (Brasilia)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
espanjaed7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
venäjä1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
RaportointiAMD 64englanti8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
kiina6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
saksad4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
ranska2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
italia55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
japani1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
portugali (Brasilia)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
espanjaabbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
venäjä7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
WWW-konsoliAMD 64englanti2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
kiinaa6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
saksa48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
ranska631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
italia5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
japanif90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
portugali (Brasilia)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
espanjac429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
venäjä15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Asennuksen poistamistiedot
Voit poistaa päivityksen asennuksen suorittamalla seuraavan komennon:
msiexec /uninstall <PatchCodeGuid> /package <RTMProductCodeGuid>

Huomautus Tässä komennossa RTMProductCodeGuid on jonkin seuraavan GUID-tunnuksen paikkamerkki:
Palvelin7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Konsoli (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Konsoli (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
RaportointiA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
WWW-konsoli (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Agentti (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Agentti (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Agentti (IA-64)16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
Yhdyskäytävä7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
Lisäksi PatchCodeGuid on jonkin seuraavan GUID-tunnuksen paikkamerkki:

KorjauskoodiKomponenttiSuoritinPaikallinen
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Konsolix64EN
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Konsolix86EN
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64EN
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Agenttix64EN
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Agenttix86EN
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}Agenttiia64EN
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}Yhdyskäytäväx64EN
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Raportointix64EN
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Palvelinx64EN
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}WWW-konsolix64EN
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Konsolix64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Konsolix86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Raportointix64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}WWW-konsolix64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Konsolix64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Konsolix86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Raportointix64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}WWW-konsolix64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Konsolix64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Konsolix86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Raportointix64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}WWW-konsolix64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Konsolix64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Konsolix86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Raportointix64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}WWW-konsolix64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Konsolix64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Konsolix86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Raportointix64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}WWW-konsolix64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Konsolix64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Konsolix86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Raportointix64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}WWW-konsolix64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Konsolix64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Konsolix86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Raportointix64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}WWW-konsolix64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Konsolix64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Konsolix86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Raportointix64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}WWW-konsolix64RU

System Center Service Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman asennusohjeet

Voit asentaa System Center Service Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman seuraavasti:
 1. Sulje kaikki System Center Service Manager 2012 -sovellukset. Sulje esimerkiksi System Center Service Manager 2012 -konsoli, Self-Service Portal -linkit ja luontityökalu.
 2. Lataa päivityskokoelmapaketti ja tallenna se kohdekansioon.

  Huomautus
  Tämä päivityskokoelmapaketti sisältää System Center Service Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman x86- ja x64-versiot. Lataa asianmukainen versio käytössä olevaan järjestelmään.
 3. Avaa kohdekansio.
 4. Napsauta SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.112.exe- tai SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.112.exe-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.
 5. Hyväksy Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot pyydettäessä ja toimi sitten ohjatun toiminnon ohjeiden mukaan.

System Center 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelman asentamisen jälkeen päivitettävät tiedostot

System Center Data Protection Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2751230)

Muuttuneet tiedostotTiedoston kokoVersio
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml10,65,4644.0.1920.0

System Center Operations Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2750631)

Muuttuneet tiedostotTiedoston kokoVersio
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309-
DashboardViewer.xap4,124,076-
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

System Center Service Manager 2012:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma (KB2750615)

Muuttuneet tiedostotTiedoston kokoVersio
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707-
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302-
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2756127 – Viimeisin tarkistus: 7.12.2012 – Versio: 1

Palaute