Luettelo Office 2000 Service Pack 2:n korjaamista ongelmista

Yhteenveto

Tämä artikkeli sisältää luettelon Microsoft Office 2000 Service Pack 2:n korjaamista ongelmista.
Saat lisätietoja Office 2000 Service Pack 2:sta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
276367 OFF2000: Uusimman Office 2000 Service Packin hankkiminen

Enemmän tietoa

Access

246953 Virhe: Access 2000:n sulkemismenetelmä jättää Accessin käyntiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
255901 ACC2000: ADP-tiedoston uudet tiedot näytetään virheellisesti tekstikehyksessä, jolla on oletusarvo (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
257589 ACC2000: Raporttien kiinteäleveyksiset fontit tulostuvat virheellisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269698 ACC2000: Lomakkeen avaaminen suunnittelunäkymässä on hidasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
271249 ACC2000: ASCII-koodittomia Unicode-merkkejä ei voi tulostaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
276270 DataSourceControl ConnectionTimeOut -ominaisuus ohitetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
280433 ACC2000: Odottamaton projektin vioittuminen Access-tietokannassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
280521 ACC2000: Työkalurivin Tallenna tietue -painike ei ole käytettävissä, kun MuokkaaminenSallittu-ominaisuuden arvo on Ei (Epätosi) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Excel

200363 OFF2000: Office Nitoja kaatuu esikatselua suljettaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
246553 OFF2000: Upotetun taulukon tai kaavion katkoviivojen piirtäminen on epäyhtenäistä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
252730 XL2000: Tasauskomento ei lisää välilyöntejä solujen tekstin väliin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
259347 XL2000: Virhesanoma siitä, että ORA-00923:FROM-avainsanaa ei löydy odotetusta paikasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262113 XL2000: XY-pistekaavioiden otsikot katoavat esikatselussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262472 Graph 2000: Kaavion fontti vaihtuu Sans Serifistä Serifiksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262742 XL2000: Virheen jälkeen jatkaminen kestää kauemmin kuin Excel 97:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264517 XL: Linkitettyjen kaavioiden mukautetut värit menetetään, kun lähdetiedot päivitetään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264658 XL2000: Muotoilusivellin saa Excelin lopettamaan vastaamisen, jos Date Watch -apuohjelma on käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264712 XL2000: Käyttöoikeusvirhe suoritettaessa UserForm-, SaveCopyAs- ja Save-funktioita sisältävää VBA-koodia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

265018 XL2000: Solun kaavat muuttuvat, kun upotetun kaavion sisältävä laskentataulukko kopioidaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265023 XL2000: Muistivuoto Excelin laskiessa käyttäjän määrittämiä funktioita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265311 XL: Excel 95:n Auto_xxxx-määritetyt nimien arvot muuttuvat, kun ne viedään Excel 97:ään tai Excel 2000:een (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
268524 XL2000: Palvelinsovellusta ei löydy avattaessa upotettua Excel-objektia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269071 XL2000: JPN: Excel kaatuu, kun kaksinumeroinen luku ja merkki kirjoitetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269252 XL2000: Excel 2000 SR-1:n REKISTERI.TUNNUS-funktion heikkoudelle on saatavana päivitys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269521 XL2000: Epäonnistuneen tallennuksen virhesanomaa ei palauteta VBA:han (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269679 XL2000: Tallennetaanko muutokset kohteeseen { ? -sanoma ranskankielisessä Excel 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
271900 XL2000: JPN: OLAP-tiedot eivät näy oikein Pivot-taulukossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
273559 XL2000: Oikoluku ei tarjoa ehdotuksia joillekin sellaisille väärin kirjoitetuille sanoille, joille Word 2000:n oikoluku tarjoaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

FrontPage

248402 FP2000: Web-sivua ei voi avata FP2000:ssa IP-osoitteen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
251201 FrontPage-palvelinlaajennusten kuvakartat ovat virheelliset käytettäessä sivunlisäämiskomponenttia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

272091 FP2000: Tyylisivujen linkittäminen muotoilee uudelleen koko Web-sivun, jos ASP-sivu on aktiivisena sivuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Outlook

223731 OL2000: Mukautettu lomake muunnetaan määritykset sisältäväksi lomakkeeksi viestin asetusten muuttamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
238765 OL2000: Jotkin ohjausominaisuudet luovat määritykset sisältäviä lomakkeita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
249318 OL2000: Kokoustiedot eivät päivity oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
249319 OL: Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komennot eivät toimi mukautetussa lomakkeessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
251934 OL2000: Tuotu .csv-tiedosto ei käsittele X.400-osoitetyyppejä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
252365 OL2000: LDAP-sertifikaatin noutaminen useiden sertifikaattiketjun tasojen kautta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
254502 OL2000: Sääntöjen suorittaminen jatkuu omat kansiot -tiedostossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
256036 OL2000: Schedule+-kalenteri ei avaudu Outlook 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
256980 OL2000: Suuri määrä tekstiä ei näy mukautetussa kentässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
257588 OL2000: Kun kalenteritiedot viedään .pst-tiedostoon, kutsunlähetyslippu ei tallennu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
257650 OL2000: Muistivuoto silmukkaa käyttävissä yhteistyötieto-objekteissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
257793 OL2000: Ylimääräinen arvo lisätään, kun siirrytään toiseen kenttään lomakkeissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
257913 OL: Outlook saattaa jättää viestit Lähtevät-kansioon, kun viestin on alun perin luonut edustaja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
257927 OL2000: PrepareForm- ja ShowForm-funktiot eivät toimi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
257968 OL2000: Kokouspyyntöjen käsittely on hidasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
258247 OL2000: Joitakin toistuvia tapaamisia ei toimiteta, kun rajoitusmenetelmää käytetään GMT (Greenwich Mean Time) -aikavyöhykkeellä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
258584 OL2000: (IMO) Outlook lopettaa vastaamisen, kun vaihdetaan IMAP-kansiosta toiseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
258754 OL2000: Tuoduissa iCalendar- tai vCalendar-tapaamisissa on virheellinen aika (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
259242 OL2000: Osallistujien nimet vioittuvat, kun Kaikki osallistujat -ruudun käytettävissä oleva tila ylittyy (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
260573 XCLN: Tapaamisen kopioiminen ja liittäminen Outlook 2000:ssa saattaa aiheuttaa kahdentuneita kalenterimerkintöjä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
261312 OL2000: Tapaamiset eivät näy esikatselussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262405 OL2000: Outlook-prosessi pysyy käynnissä sulkemisen ja uloskirjautumisen jälkeen, kun mukautettu lomake kopioidaan luokkanäkymässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262409 OL2000: Virhesanoma siitä, että ActiveX-komponentin turvallisuutta ei voi varmistaa, kun siirryt kansiokotisivusta toiseen ja ne sisältävät allekirjoittamattoman ActiveX-komponentin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262510 OL2000: Tulostetussa kalenterissa ei ole kaikkia tapaamisia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262611 OL2000: Salasana vanhenee, eikä kehotetta vaihtaa salasana tule näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262701 OL2000: Tietoja kehittäjille Outlook E-mail Security Update -päivityksestä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262870 OL2000: Outlook lopettaa vastaamisen omat kansiot -tiedoston varmuuskopiointiapuohjelman asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262922 OL2000: Yksityisiä tapaamisia voi tarkastella Tarkistajan käyttöoikeuksilla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
263102 XCLN: Toimialueen käyttäjäoikeuksien salasanavalintaikkuna lopettaa vastaamisen ohjatussa etäsähköpostitoiminnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264389 OL2000: Salausvirhe päivitettäessä Exchange Client 5.0 Outlook 2000:ksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264696 OL2000: Outlook ei alusta muistia käyttäjän määrittämille kentille, kun kenttää ei näytetä nykyisessä näkymässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264997 OL2000: Virhesanoma tulee näyttöön kopioitaessa ulkoisten lomakkeiden keskustelunäkymien sanomia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265012 OL2000: Jotkin päivämäärämuodot aiheuttavat virheitä tiettyjen päivämäärien kanssa Outlook 2000:n japaninkielisessä versiossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265102 OL2000: Kalenterin yleisen kansion aikajananäkymä ei päivity mukautettaessa luokittain (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265150 OL2000: (CW) Yrityksen tai työryhmän LDAP-palvelu ei tue SSL-suojausta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265151 OL2000: Vastaanottajan sertifikaattitietoja ei lisätä yhteystietoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265236 OL2000: OST-yhtenäisyystarkistus ilmoittaa täsmäämisvirheistä lähetetyissä viesteissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265486 OL2000: Vastauslomake lähetetään Luonnokset-kansioon nykyisen kansion sijaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265514 XCLN: Outlook 2000 -säilöpalvelun muistivuodon korjaustiedoston englanninkielinen versio (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265866 OL2000: Yhteystietojen faksiosoitteita ei päivitetä oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
266165 OL2000: MAPI CopyFolder näyttää Unicode-merkit ilman Unicode-lippua (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
266255 XCLN: Omat kansiot -tiedoston oletuspolun on oltava määritettävä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
266335 OL2000: Outlook-tekstinkäsittely poistaa rivinvaihdot AUTODINistä saapuvista viesteistä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
267946 OL2000: Offline-synkronoinnin lippua ei voi määrittää yhteistyötieto-objekteissa ja Outlook-objektimallissa Outlook 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
268324 XCLN: Pääkohteen DN-nimiluetteloiden vaihtaminen vioittaa offline-osoitteistoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
268978 OL2000: Outcmd.dat-tiedoston koko kasvaa, kun mukautettuja työkalurivejä lisätään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269047 OL2000: Outlook sulkeutuu käytettäessä VBA:lla luotua työkaluriviä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269289 OL98: Rivinvaihto- tai rivinlisäysmerkki lisätään viestiin, kun viesti tallennetaan Luonnokset-kansioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269485 OL2000: Item_Write() ja uuden kalenterimerkinnän vetäminen saavat Outlookin sulkemisen jumittumaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
269781 OL2000: Outlook ei siirrä sääntöjä päivitettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
270045 OL2000: Otsikoiden lataamistoiminto lataa kaikkien viestien otsikot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
270607 OL2000: Aktivoidut upotetut Java-sovelmat pysäyttävät Outlookin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
270925 OL2000: Sähköpostisuojauskorjauksen muutoksia ei oteta käyttöön, kun viestit toimitetaan .pst-tiedostoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

271831 OL2000: Outlook sulkeutuu, kun lähetysasetuksia muutetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
272087 OL2000: Outlook poistaa viestejä, kun Siirrä kansioon -komento suoritetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
272290 OL2000: Outlook suorittaa kuormituksen tasaamisen yleisten luettelopalvelinten kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
273505 OL2000: Näppäimistöasettelu muuttuu heprealaiseksi, kun yleisen osoitteiston tai yhteystietoluettelon nimi valitaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
273507 Outlookin sähköpostisuojauspäivitys ei estä joitakin liitteitä Outlook 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

273830 OL2000: Poissa-sanoma lähetetään Shift-JIS-muodossa Outlookin japaninkielisessä versiossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
273938 OL2000: Lähetysasetukset eivät ole käytettävissä yhteystiedoille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
274120 OL2000: Kokouksen paikka ei näy oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
274132 OL2000: Outlook ei pysty avaamaan yksityisiksi merkittyjä viestejä sen jälkeen, kun viestit on siirretty omaan kansioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
274259 OL2000: (IMO) Outlook sulkeutuu, kun IMAP-palvelimessa on kansioita, joiden nimet ovat samanlaiset isoja ja pieniä kirjaimia lukuun ottamatta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
274298 OL2000: Lopeta puhelu -painike ei ole käytettävissä yhteystiedoille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
274778 OL2000: Pitkän tiedostonimen sisältävä liitetiedosto saa Outlookin lopettamaan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
275162 OL2000: Liitetiedoston nimi menetetään, kun viestejä lähetetään X400-yhteyden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
275462 Outlook ei sulkeudu upotetun objektin avaamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
275894 OL2000: X.400 MTA -agentin automaattisesti edelleenlähettämät viestit näkyvät poistettuina (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
275902 OL2000: Outlookin ranskankielinen versio ei näytä tehtävänäkymää oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
276517 OL2000: Toistuvan kokouksen resurssivaraus peruutetaan, kun kokouksen järjestäjä peruuttaa yksittäisen tapaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
277823 OL2000: Integroitu tiedostonhallinta saa näkymät vioittumaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Office Web Server

272091 FP2000: Tyylisivujen linkittäminen muotoilee uudelleen koko Web-sivun, jos ASP-sivu on aktiivisena sivuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

PowerPoint

226787 PPT2000: Oletuskieliasetuksen muuttaminen ei vaikuta toimivan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
238192 PPT2000: Linkitetyt kuvat menetetään, kun esityksen pakkaus puretaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
244609 PPT: Esityksen tallentaminen ei onnistu sen jälkeen, kun toinen käyttäjä on avannut saman esityksen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

257823 PPT2000: Liitettyjen Amigo 2000 -kaavioiden ryhmittelyn purkaminen ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
259894 XCLN: Virhesanoma suljettaessa yleisessä kansiossa olevaa PowerPoint-esitystä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262966 PPT2000: Virhesanoma: Pyytämäsi Web-sivu ei ole luettavissa offline-tilassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
263941 PPT2000: Liitetty dia ei käytä muistiinpanojen perustyylin muotoilua (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264727 PPT2000: Sisennyksen pienentäminen tai suurentaminen ei toimi oikein luettelomerkityn tekstiruudun dian perustyylistä liittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264926 PPT2000: Näytönsäästäjäksi palautetaan Ei mitään, kun .pps suoritetaan tai /s-valitsinta käytetään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
268447 PPT2000: Ohjelmia voidaan suorittaa samalla, kun Web-sivua tai HTML-viestiä tarkastellaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
270691 PPT2000: PowerPoint sulkeutuu odottamatta tai lopettaa vastaamisen, kun diaesitys suoritetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Muut

260191 OFF97: Avoimet murtoviivaobjektit muuttuvat suorakulmioiksi kuvaa muokattaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264709 OFF2000: Merkit näkyvät ylösalaisin, kun EMF-metatiedosto lisätään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265305 XL2000: Työkirja vioittuu, jos makrotoimintojen yhteydessä poistetaan, kopioidaan tai tallennetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265515 WD2000: Slovakinkielinen nimi maaliskuulle on virheellinen joissakin päivämäärämuodoissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
270141 OFF2000: Photo Editor ei käytä oletustulostinta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
271400 OFF2000: Puskurin ylivuoto, kun virheellisesti muodostettu HTML-tiedosto avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Word

211204 WD2000: DocProperty-kenttä katkaistaan 127 merkin jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
240795 WD2000: Päivämäärän ja kellonajan lomakekenttiä ei muunneta oikein Word 97:stä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
248640 WD2000: Caps Lock -näppäin ei toimi, kun ranskankielisen näppäimistön ohjain on asennettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
248644 WD2000: Suorituksenaikainen virhe 4605: Komento ei ole käytettävissä, kun SivunAsetukset-ominaisuutta käytetään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
248651 WD2000: Otsikkorivin sisältävä taulukko näkyy vioittuneena useita sarakkeita sisältävässä asiakirjassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
249858 WD2000: Pystysuorien taulukkosolujen lomakekenttien kirjanmerkkinimet ovat virheellisiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
250394 WD2000: Internet Explorerin kehyksessä oleva Word-asiakirja jumittuu muokkaamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
253652 WD2000: Tiedoston koko kasvaa, kun Word-asiakirja upotetaan ActiveX-asiakirjana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
253970 WD2000: Alussa olevat nollat ohitetaan lomakekentän numeromuodossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
255259 OL2000: Outlook lopettaa vastaamisen, kun Wordia käytetään sähköpostieditorina (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
255970 WD2000: Word lopettaa vastaamisen, kun tietoja vaihdetaan OLE1 OCX:n kanssa DDE VBA -lomakkeen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
256901 OFF2000: Sivuvirhe yritettäessä tulostaa Photo Editorista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
256903 WD2000: Asiakirjassa oleva päivän nimi on virheellinen, kun asiakirja on tallennettu Word 6.0/95- tai HTML-muodossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
259320 WD2000: Tekstiin sitoutuvat kuvat menetetään, kun asiakirja tallennetaan HTML-muodossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
261158 WD2000: Käyttöoikeusvirhe käytettäessä CommandBarButtonEvents-napsautustapahtumankäsittelijää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262028 WD2000: Fontin koko muuttuu, kun aiempien Word-versioiden RTF-tiedosto avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262633 OFF2000: Mallit eivät tule näkyviin Uusi-valintaikkunaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
263521 WD2000: Sivuvirhe jaettaessa soluja, kun Yhdistä solut ennen jakamista ei ole käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
263686 WD2000: Word lopettaa vastaamisen, kun luettelon sisältävä asiakirja avataan tai kun sitä muokataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
263911 WD2000: Taulukon reunukset katoavat, kun .rtf-muodossa tallennettu asiakirja avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264705 WD2000: Ohjelmavirheen sanoma päivitettäessä sisällysluetteloa saksankielisessä Wordissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
264706 WD2000: Pystysuorat muutospalkit tulostuvat virheellisesti taulukon muokkaamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265007 WD2000: Yleinen suojausvirhe sen jälkeen, kun Word on korjannut tekstin automaattisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265009 WD2000: Word 95 -asiakirja muutetaan Word-asiakirjaksi, kun se avataan Word 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265031 WD2000: Word 2000 SR-1 -postikomennon tietoturvapäivitys on saatavana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265269 WD2000: Joidenkin eurooppalaisten kielten tavutus lopettaa toimintansa Word 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265319 WD2000: Ensimmäinen alaviite tulee näyttöön, kun kaksoisnapsautetaan mitä tahansa RTF-asiakirjan alaviitettä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
265516 WD2000: Taulukon solujen leveys muuttuu, kun Word 95-, Word 97- tai RTF-asiakirja avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
268073 WD2000: Lokalisoidut kenttämuotovalitsimet ovat virheelliset Word 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
268337 Syntaksivirhe päivitettäessä Word 97:n SUMMA-kentät Word 2000 -asiakirjassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

268525 WD2000: Asiakirjat poistetaan, kun ne avataan vain luku -tilassa ODMA-ohjelmassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
268895 WD2000: Makropainikkeen negatiivinen numero ei ole tasattu desimaalivälilehdessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
274226 WD2000: Makrot otetaan käyttöön, kun Access-tietokantatiedostoa käytetään Microsoft Wordissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
274228 WD2000: Makrot otetaan käyttöön, kun Word avaa ASD-tiedostot automaattisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
279222 WD2000: Word lopettaa vastaamisen käytettäessä puolankielisiä tekstintarkastustyökaluja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
280715 WD2000: Kieliopin tarkistus ehdottaa virheellistä isojen kirjainten käyttöä sanoille Mainland ja Republic (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 276257 – Viimeisin tarkistus: 20.2.2006 – Versio: 1

Palaute