Kahden syötteen arvotaulukoiden luominen ja käyttäminen Microsoft Excelissä

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten Microsoft Excelissä luodaan ja käytetään kahden syötteen arvotaulukoita. Näiden taulukoiden avulla voit testata, miten kahden muuttujan muutokset vaikuttavat yksittäiseen kaavaan.

Enemmän tietoa

Kun luot kahden syötteen taulukon, määrität syöttösolut Taulukko-valintaikkunan Rivin syöttösolu- ja Sarakkeen syöttösolu -ruutuihin.

Huomautus Microsoft Office Excel 2007:ssä Taulukko-valintaikkunan nimi on Arvotaulukko-valintaikkuna.

Voit luoda yksinkertaisen kahden syötteen syöttötaulukon seuraavasti:

 1. Luo uusi työkirja.
 2. Kirjoita seuraavat tiedot soluihin B15:B19:

  Solu Arvo
  ----------------
  B15 1
  B16 2
  B17 3
  B18 4
  B19 5
 3. Kirjoita seuraavat tiedot soluihin C14:G14:

  Solu Arvo
  ----------------
  C14 6
  D14 7
  E14 8
  F14 9
  G14 10
 4. Kirjoita soluun B14 seuraava kaava:

  =A14*2+A15
  HUOMAUTUS: A14 on sarakkeen syöttösolu (joka korvaa arvot 1, 2, 3, 4 ja 5) ja A15 on rivin syöttösolu (joka korvaa arvot 6, 7, 8, 9 ja 10). Näiden syöttösolujen on sijaittava taulukon ulkopuolella. Ne voivat sisältää tietoja, mutta niiden ei tarvitse. Koska tämä taulukko on määritetty soluihin B14:G19 ja solut A14 sekä A15 sijaitsevat taulukon ulkopuolella, ne ovat kelvollisia sarakkeen ja rivin syöttösoluja.
 5. Valitse solut B14:G19.
 6. Valitse Tiedot-valikosta Taulukko.

  Huomautus Valitse Excel 2007:ssä Data-välilehti, valitse Entä-jos-analyysi ja valitse sitten Arvotaulukko.
 7. Kirjoita Rivin syöttösolu -ruutuun A15. Kirjoita Sarakkeen syöttösolu -ruutuun A14.
 8. Valitse OK.
Näet seuraavat tulokset:


Kahden syötteen taulukko (kaavat näkyvissä)
=========================================

HUOMAUTUS: Koska näytön alue on rajallinen, seuraava kuusisarakkeinen taulukko näytetään kahdessa osassa.


(Kuusisarakkeisen taulukon kolme vasemmanpuoleista saraketta.)

| B | C | D
---|-----------|---------------|---------------
14| =A14*2+A15| 6| 7
15| 1|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
16| 2|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
17| 3|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
18| 4|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
19| 5|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)

(Kuusisarakkeisen taulukon kolme oikeanpuoleista saraketta.)

| E | F | G
---|----------------|---------------|---------------
14| 8 | 9| 10
15| =TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
16| =TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
17| =TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
18| =TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)
19| =TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)|=TAULUKKO(A15,A14)


Kahden syötteen taulukko (arvot näkyvissä)
=======================================

| B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
14| | 6| 7| 8| 9| 10|
15| 1| 8| 9| 10| 11| 12|
16| 2| 10| 11| 12| 13| 14|
17| 3| 12| 13| 14| 15| 16|
18| 4| 14| 15| 16| 17| 18|
19| 5| 16| 17| 18| 19| 20|
HUOMAUTUS: Esimerkiksi solun C15 todelliset kaavassa käytettävät arvot ovat soluista B15:B19 (rivin syöttösoluista) ja soluista C15:G14 (sarakkeen syöttösoluista). Arvot sisältävä kaava olisi 1*2+6 (yhteensä 8). Excel korvaa rivin ja sarakkeen syöttösolujen arvot sisäisesti kaavaan solussa B14.

solussa B14 näkyy arvo 0, vaikka solu B14 ei ole lukumuotoa. Voit kopioida tyhjän arvon soluun B14 seuraavasti:

 1. Napsauta solua B14 hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muotoile solut.
 2. Valitse Luku-välilehti.
 3. Valitse Luokka-luettelosta Mukautettu.
 4. Kirjoita Laji-ruutuun "" (kaksi lainausmerkkiä).
 5. Valitse OK.

Suositukset

Saat lisätietoja tietotaulukoiden käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

282851 Tietokannan tietojen analysoiminen Microsoft Excelin tietotaulukoiden avulla

282852 Microsoft Excelin tietotaulukoiden yleiskatsaus

282855 Yhden syötteen arvotaulukoiden luominen ja käyttäminen Microsoft Excelissä

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 282856 – Viimeisin tarkistus: 22.1.2007 – Versio: 1

Palaute