Vioittuneen Access 2002:n tai uudemman version tietokannan vianmääritys ja korjaaminen

Aloittelija: Tässä artikkelissa kuvatut toimet edellyttävät henkilökohtaisessa käytössä olevien tietokoneiden käyttöliittymän tuntemista.

Tämä artikkeli käsittelee vain Microsoft Access -tietokantaa (.mdb).


Tämän artikkelin Microsoft Access 97 -sovellusta käsittelevä versio on 279334 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Tämän artikkelin Microsoft Access 2000 -sovellusta käsittelevä versio on 209137 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Yhteenveto

Accessissa ja sen ulkopuolella voi tapahtua joitakin asioita, jotka vioittavat tietokantatiedostoasi. Vahingoittunut tietokanta voi aiheuttaa erilaisia ongelmia. Tietyissä tietueissa voi näkyä merkintä #Poistettu-merkintä, tai jotakin tietokannan objektia tai tietokantatiedostoa ei voi avata Accessissa lainkaan. Microsoft Accessin järjestämisen ja korjaamisen apuohjelma on hyödyllinen työkalu, jonka avulla voidaan yrittää optimoida tai korjata Microsoft Access -tietokantatiedostoja. Tässä artikkelissa on tämän Accessin apuohjelman kuvaus ja muita tapoja yrittää korjata vioittuneita tietokantoja. Artikkelissa on myös tietoja siitä, mikä saattaa aiheuttaa tietokantojen vioittumisen.

Huomautus Microsoft Accessissa käytettävä Microsoft Jet -tietokantamoduuli on tiedostojen jakamisen tietokantajärjestelmä. Kun Microsoft Jet -moduulia käytetään usean käyttäjän ympäristössä, tiedostojen lukemisen, kirjoittamisen ja lukitsemisen toimintoihin käytetään useita asiakasprosesseja jaetussa tietokannassa. Koska useat asiakasprosessit lukevat ja kirjoittavat saman tietokannan tietoja ja Jet ei käytä tapahtumalokia (toisin kuin kehittyneemmät tietokantajärjestelmät, kuten SQL Server), tietokannan vioittumista ei voi luotettavasti estää. Jos tietokantajärjestelmäsi on oltava toiminnassa joka päivä vuorokauden ympäri usean käyttäjän ympäristössä, Microsoft suosittelee, että käytät todellista asiakas/palvelin-tietokantajärjestelmää, joka tukee kestäviä tapahtumia. Tällainen järjestelmä on esimerkiksi Microsoft SQL Server.

Enemmän tietoa

Vaikka tässä artikkelissa kuvattujen toimien avulla voidaan yleensä palauttaa vioittuneiden tietokantatiedostojen tietoja, Microsoft suosittelee tietojen suojaamista varmuuskopioimalla tietokantatiedoston mahdollisimman usein.

Järjestämisen ja korjaamisen apuohjelman kuvaus

Tietokannan järjestäminen

Kun järjestät tietokannan uudelleen, objektien ja tietueiden poistamisen aiheuttama tietokannan käyttämätön tila, joka on turhaan varattuna, vapautetaan jälleen käytettäväksi. Tämä tehdään luomalla uusi kohdetietokanta ja kopioimalla kaikki siihen vanhassa tietokannassa olevat objektit. Jos valitset tietokannan uudelleenjärjestämisen käyttäen alkuperäistä tiedostonimeä sen sijaan, että luotaisiin uusi tietokanta, järjestämisprosessi luo tilapäisen tietokannan, vie kaikki alkuperäisen tietokannan objektit tilapäiseen tietokantaan, poistaa alkuperäisen tietokannan ja nimeää sitten tilapäisen tietokannan uudelleen käyttäen alkuperäisen tietokannan nimeä.

Järjestämisprosessi tekee seuraavat toiminnot:
 • Järjestää taulukon sivut uudelleen niin, että ne sijaitsevat vierekkäisillä tietokannan sivuilla. Tämä parantaa suorituskykyä, koska taulukko ei ole enää pirstoutuneena eri puolilla tietokantaa.
 • Vapauttaa käyttöön käyttämättömän tilan, joka on syntynyt objektien ja tietueiden poistamisen yhteydessä. Kun objekteja ja tietueita poistetaan tietokannasta, niiden varaama tila merkitään vapaasti käytettäväksi tietokantaan tehtäviä uusia lisäyksiä varten. Tietokannan koko ei kuitenkaan pienene, ellei tietokantaa järjestetä uudelleen. Sellaiset tietokannat, joihin lisätään usein objekteja ja tietueita tai joiden objekteja ja tietueita poistetaan tai päivitetään usein, tulee järjestää säännöllisesti uudelleen.
 • Nollaa kasvavat automaattisen numeroinnin kentät siten, että seuraavaksi annetaan arvo, joka on yhtä suurempi kuin jäljellä olevien tietueiden suurin arvo. Jos esimerkiksi kaikki tietokannan tietueet on poistettu, tietokannan uudelleenjärjestämisen jälkeen seuraavalle lisättävälle tietueelle annetaan automaattisen numeroinnin kentän arvoksi 1. Jos tietokannan suurimman jäljellä olevan automaattisen numeroinnin kentän arvo on 50, uudelleenjärjestämisen jälkeen lisätyn seuraavan tietueen jälkeen automaattisen numeroinnin kentän arvo on 51. Huomaa, että näin tapahtuu myös, jos 50:n ylittäviä arvoja sisältäviä tietueita on aiemmin lisätty, mutta ne on poistettu ennen pakkaamista.
 • Luo uudelleen taulukon tilastotiedot, joita käytetään kyselyiden optimointiprosessissa. Nämä tilastot saattavat vanhentua ajan kuluessa. Näin tapahtuu yleensä, jos tapahtumia peruutetaan tai jos tietokantaa ei ole suljettu oikein odottamattoman sähkökatkoksen vuoksi tai siksi, että tietokone on suljettu, ennen kuin Microsoft Jet -moduulia käyttävä ohjelma ehti sulkeutua kokonaan.
 • Merkitsee kaikki kyselyt niin, että ne luodaan uudelleen, kun kysely suoritetaan seuraavan kerran. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että tietokannan tilastotiedot voivat muuttua ja aikaisemmin luodussa kyselyssä saattaa olla puutteellinen kyselysuunnitelma.
Tietokannan korjaaminen

Korjausprosessi yrittää korjata vain tietokannan taulukot, kyselyt ja indeksit. Se ei yritä korjata vioittuneita lomakkeita, raportteja, makroja tai moduuleita.

Varmistettavat asiat ennen järjestämisen ja korjaamisen apuohjelman suorittamista

Ennen kuin suoritat järjestämisen ja korjaamisen apuohjelman tietokannalle, varmista seuraavat asiat:
 • Varmista, että kiintolevyllä on tarpeeksi vapaata tallennustilaa Access-tietokannan sekä alkuperäiselle että uudelleenjärjestetylle versiolle. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaata tallennustilaa on oltava asemassa vähintään kaksi kertaa Access-tietokannan koon verran. Jos sinun on vapautettava tilaa, poista aseman tarpeettomat tiedostot tai, jos se on mahdollista, siirrä Access-tietokanta asemaan, jossa on nykyistä asemaa enemmän vapaata tilaa.
 • Varmista, että sinulla on Access-tietokantaan sekä Avaaminen ja suorittaminen- ja Avaaminen yksityisesti -oikeudet. Jos olet tietokannan omistaja, määritä kyseiset oikeudet. Jos et ole tietokannan omistaja, ota yhteyttä tietokannan omistajaan ja selvitä, voitko saada kyseiset oikeudet.
 • Varmista, että kyseinen Access-tietokanta ei ole avoinna kenelläkään käyttäjällä.
 • Varmista, että Access-tietokanta ei sijaitse vain luku -tilassa olevasa jaetussa verkkoasemassa tai että sillä ei ole määritettynä Vain luku -tiedostomääritettä.

Vioittuneen tietokannan korjaamisen yrittämisen vaiheet

Seuraavissa vaiheissa kuvataan yleinen tapa, jonka avulla voit yrittää korjata vioittuneen tietokannan:
 1. Tee kopio vioittuneesta tietokantatiedostosta (.mdb), jotta sinulla on siitä varmuuskopio.
 2. Poista .ldb-tiedosto, jos sellainen on. Sinun on suljettava vastaava .mdb-tiedosto, ennen kuin voit poistaa .ldb-tiedoston.

  Jaetun tietokannan lukitut tietueet ja niiden lukitsijat määritetään .ldb-tiedoston avulla. Jos tietokanta avataan yhteiskäyttöä varten, .ldb-tiedosto luodaan samalla nimellä kuin sitä vastaava tietokanta (.mdb). Jos esimerkiksi avaat yhteiskäyttöä varten C:\Msoffice\Access-kansion Northwind.mdb-mallitietokannan, samaan kansioon luodaan automaattisesti tiedosto, jonka nimi on Northwind.ldb. Tämä .ldb-tiedosto poistetaan automaattisesti, kun viimeinen käyttäjä on sulkenut tietokannan. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa viimeisellä käyttäjällä ei ole poisto-oikeutta .mdb-tiedoston sisältävään kansioon tai jossa tietokanta on vioittunut. .ldb-tiedosto sisältää luettelon käyttäjistä, joilla tietokanta on avoinna.
 3. Suorita järjestämisen ja korjaamisen apuohjelma. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Jos tietokanta on avoinna, sulje se.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Tietokantatyökalut ja valitse sitten Järjestä ja korjaa tietokanta uudelleen.
  3. Valitse Tietokannan uudelleenjärjestäminen: lähdetietokanta -valintaikkunassa uudelleenjärjestettävä tiedosto ja valitse sitten Järjestä uudelleen.
  4. Kirjoita Tietokannan uudelleenjärjestäminen: kohdetietokanta -valintaikkunassa uuden tiedoston nimi ja valitse sitten Tallenna.

   Jos uudelleenjärjestäminen ja korjaaminen ei onnistu, näyttöön tulee siitä kertova sanoma. Tässä tapauksessa tiedosto on vioittunut niin pahasti, ettei sitä voi korjata.
 4. Jos et saa palautettua vahingoittunutta tietokantaa edellä kuvatuilla tavoilla, yritä luoda uusi tietokanta ja tuoda objektit yksitellen vanhasta tietokannasta uuteen tietokantaan. Luo sitten yhteydet uudelleen. Tällä tavalla voidaan ratkaista vahingoittuneisiin tietokannan järjestelmätaulukoihin liittyvät ongelmat.

  Huomautus Tietokantasivuja ei voi tuoda ohjatun tuontitoiminnon avulla. Sen sijaan aiemmin luotu tietokantasivu tulee avata uudessa tietokannassa. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse tietokantaikkunan Objektit-kohdassa Sivut.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse Uusi tietokantasivu -valintaikkunassa Aiemmin luotu Web-sivu ja valitse sitten OK.
  4. Selaa Paikanna Web-sivu -valintaikkunassa tietokantasivun sijaintiin.
 5. Jos taulukko on vioittunut, eikä sitä voi palauttaa edellä kuvattujen vaiheiden avulla, kokeile seuraavia toimia:
  1. Vie taulukko Microsoft Accessissa ASCII-tiedostoon (erotinmerkkejä sisältävä tekstimuoto). Lisätietoja saat Microsoft Accessin ohjeen tietojen tai tietokantaobjektien viemistä käsittelevästä ohjeaiheesta.
  2. Poista kaikki tähän taulukkoon liittyvät yhteydet ja poista sen jälkeen taulukko tietokannasta.
  3. Järjestä tietokanta uudelleen.
  4. Luo uudelleen taulukko sekä siihen liittyvät yhteydet.
  5. Tarkista tekstinkäsittelyohjelman avulla, onko ASCII-tiedostossa vioittuneita tai oudoilta vaikuttavia tietoja. Jos niitä löytyy, poista ne. Tallenna tiedosto ASCII-tekstitiedostomuodossa.
  6. Tuo ASCII-tiedosto uudelleen juuri uudelleenluotuun taulukkoon. Lisätietoja tästä aiheesta saat etsimällä Microsoft Accessin ohjeen hakemistosta erottimia tai erotinmerkkejä sisältäviä aiheita ja lukemalla tietojen ja objektien tuontia tai linkittämistä käsittelevän aiheen.
  7. Luo uudelleen kaikki tietueet, jotka jouduit poistamaan.
 6. Jos lomake tai raportti on vioittunut, vika saattaa olla joko itse lomakkeessa tai raportissa tai sen yhdessä tai useammassa ohjausobjektissa. Voit poistaa lomakkeen tai raportin ja tuoda sen tietokannan varmuuskopiosta. Voit myös tehdä jonkin seuraavista:
  • Jos vika on itse lomakkeessa tai raportissa, luo uusi lomake tai raportti ja kopioi sitten ohjausobjektit alkuperäisestä lomakkeesta tai raportista.
  • Jos vika on lomakkeen tai raportin ohjausobjektissa, luo uusi lomake tai raportti ja luo sitten ohjausobjektit uudelleen uuteen lomakkeeseen tai raporttiin. Kaikki ohjausobjektit kannattaa luoda uudelleen, sillä ei ole mahdollista selvittää, mitkä ohjausobjekteista ovat vaurioituneet.
 7. Makroon tai moduuliin liittyvä vika saattaa olla itse makrossa tai moduulissa tai makron tai moduulin sisällössä. Voit poistaa makron tai moduulin ja tuoda sen tietokannan varmuuskopiosta. Voit myös tehdä jonkin seuraavista:
  • Jos vika on itse makrossa tai moduulissa, luo uusi makro tai moduuli ja kopioi sitten alkuperäisen makron tai moduulin sisältö.
  • Vika saattaa liittyä siihen, että moduuliin on upotettu muita kuin ASCII-merkkejä. Tallenna moduuli tekstitiedostona, poista vioittuneet tai oudoilta vaikuttavat tiedot ja lataa sitten tekstitiedosto uuteen moduuliin.
  • Jos vika on makron tai moduulin sisällössä, luo uusi makro tai moduuli ja luo sitten alkuperäisen makron tai moduulin sisältö uudelleen.
Jos et pysty korjaamaan tietokantaa näiden toimien avulla, tietokantaa ei todennäköisesti voi korjata. Palauta tässä tapauksessa tietokannan viimeisin varmuuskopio tai luo tietokanta uudelleen.

Viimeisenä vaihtoehtona voit turvautua mahdollisesti saatavana olevaan Microsoft Access -tietokantojen korjauspalveluun. Koska kyseessä on erikoispalvelu, palveluntarjoajien yhteystiedot saat helpoimmin lähettämällä viestin Microsoft Accessin "Third Party and User Groups" -Internet-uutisryhmään, jonka osoite on:
microsoft.public.access.3rdpartyusrgrp
Lisätietoja Microsoft Accessin Internet-uutisryhmistä on seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

287756 Automaattisen numeroinnin kenttää ei nollata tietokannan uudelleenjärjestämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Syy siihen, miksi .mdb-tiedostot saattavat vioittua

On kolme pääsyytä siihen, miksi .mdb-tiedosto saattaa vioittua:
 • Keskeytetty kirjoitustoiminto
 • Virheellisesti toimiva verkkolaitteisto
 • .mdb-tiedoston avaaminen ja tallentaminen toisessa ohjelmassa

Keskeytetty kirjoitustoiminto

Sulje Access aina asianmukaisesti valitsemalla sen Tiedosto-valikosta Lopeta tai Sulje. Mikäli tietokanta on avoinna ja tietoja ollaan kirjoittamassa, kun Access suljetaan normaalista poikkeavalla tavalla, Jet-tietokantamoduuli voi merkitä tietokannan vioittuneeksi tai mahdollisesti vioittuneeksi. Näin voi tapahtua, jos suljet tietokoneen manuaalisesti sulkematta ensin Windowsia, tai jos tapahtuu sähkökatkos. Voi olla myös muita tilanteita, joissa Accessia ei suljeta mutta jotka saattavat silti häiritä Jet-moduulin tietojen kirjoittamista levylle, kun tietokanta on avoinna. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun verkon tiedostonsiirrossa on häiriöitä tai kun levyasema toimii virheellisesti. Kaikissa näissä tilanteissa Jet-moduuli voi merkitä tietokannan mahdollisesti vioittuneeksi.

Kun Jet-moduuli aloittaa kirjoitustoiminnon, se asettaa lipun, jonka se nollaa, kun toiminto on valmis. Jos kirjoittamistoiminto keskeytyy, lippu jää asetetuksi. Kun yrität avata kyseistä tietokantaa uudelleen, Jet-moduuli havaitsee lipun olevan asetettu ja ilmoittaa, että tietokanta on vioittunut. Useimmissa tapauksissa tietokanta ei todellisuudessa ole vioittunut, mutta asetettu lippu ilmoittaa Jet-moduulille, että tietokanta saattaa olla vioittunut. Tällaisissa tapauksissa tietokanta voidaan yleensä palauttaa uudelleenjärjestämisen ja/tai korjaamisen avulla. On mahdollista selvittää tiedoston vialliseksi merkitsemisestä vastuussa oleva käyttäjä ja työasema. Accessin Microsoft Visual Basic for Applicationsin avulla voit tulostaa luettelon käyttäjistä, jotka ovat kirjautuneina tiettyyn tietokantaan.
208449 Internetissä käytettävissä ovat Microsoft Access uutisryhmät (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja tämän tekemisestä on jäljempänä tässä artikkelissa olevassa Tiedoston mahdollisesti vialliseksi merkitsemisen aiheuttaneiden käyttäjien tai työasemien selvittäminen -osassa.

Virheellisesti toimiva verkkolaitteisto

Joskus tietokanta saattaa vioittua niin, ettei Jet-tietokantamoduulilla ole vioittumisen kanssa mitään tekemistä. Tiedoston vioittumisen saattaa esimerkiksi aiheuttaa virheellisesti toimiva verkkolaitteisto. Vioittumisen syynä voi olla tietokoneen sisältävän tietokoneen ja tietokannan avanneen tietokoneen välissä oleva yksi tai useampi laite. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi verkkokortit, kaapelit, reitittimet ja keskittimet.

Laitteistosta aiheutuva vika ilmenee tavallisesti siten, että mdb-tiedostoja ei voi palauttaa järjestämällä ne uudelleen, korjaamalla tai Jetcomp-apuohjelman avulla. Laitteista johtuva vika ei yleensä korjaannu, ennen kuin kyseiset laitteet korjataan tai vaihdetaan.

.mdb-tiedoston avaaminen ja tallentaminen toisessa ohjelmassa

Toisessa ohjelmassa avattua ja tallennettua .mdb-tiedostoa ei voi palauttaa. Voit esimerkiksi avata ja tallentaa .mdb-tiedoston Microsoft Wordissa, mutta sen jälkeen .mdb-tiedostoa ei voi enää palauttaa kuin varmuuskopiosta. Jos avaat .mdb-tiedoston vahingossa jossakin toisessa sovelluksessa, älä tallenna sitä missään tapauksessa. Ei ole mitään syytä avata .mdb-tiedostoa toisessa sovelluksessa, koska se näkyy vain satunnaiselta näyttävänä sarjoina merkkejä.

Tiedoston mahdollisesti vialliseksi merkitsemisen aiheuttaneiden käyttäjien tai työasemien selvittäminen

Kun teet tietokannan vioittumisen syyn vianmääritystä, saatat joutua tarkastelemaan tietokantaan kirjautuneiden käyttäjien tietoja. Access 2002:n tai Access 2003:n Microsoft Visual Basic for Applicationsin avulla voit tarkastella luetteloa käyttäjistä, jotka ovat kirjautuneina tiettyyn tietokantaan.
Saat lisätietoja tämän tekemisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

285822 Tietokantaan kirjautuneiden käyttäjien selvittäminen Microsoft Jet UserRosterin avulla Access 2002:ssa tai Access 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Vioittumista estävät toimet

Voit estää tietokannan vioittumista seuraavasti:
 • Vältä virtakatkokset tietokannan kirjoitustoimintojen aikana. Virtakatkos tietokannan tietojen kirjoittamistoimintojen aikana saattaa aiheuttaa sen, että tietokanta jää tilaan, jossa sitä epäillään vioittuneeksi.
 • Vältä verkkoyhteyksien katkeaminen.
 • Vältä Microsoft Jet -yhteyksien normaalista poikkeavat keskeytykset, kuten virtakatkokset, manuaaliset sulkemiset ja sovelluksen sulkemiset Tehtävienhallinnassa.
 • Kun ohjelmoit, sulje kaikki avoinna olevat DAO- ja ADO-objektit. Esimerkkejä ovat Recordset-, QueryDef-, TableDef- ja Database-objektit.
 • Vakavat järjestelmävirheet aiheuttavat yleensä aina normaalista poikkeavan sovelluksen keskeytyksen. Jos tietokantaa uhkaavat vakavat virheet, korjaa virheet ennen kuin tietokanta vioittuu niin, että sitä ei voi enää avata tai palauttaa.Saat lisätietoja tämän tekemisestä ja käytettävää mallikoodia napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  285822 Tietokantaan kirjautuneiden käyttäjien selvittäminen Microsoft Jet UserRosterin avulla Access 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  Saat lisätietoja vakavista järjestelmävirheistä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  294301 ACC2002: Vakavien järjestelmävirheiden vianmääritys Access 2002:ssa Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Järjestä tietokanta uudelleen usein.
 • Älä käytä IPX-protokollaa Microsoft Windows NT Server -palvelimessa, jossa Jet-tietokannat sijaitsevat toisessa verkon sijainnissa, kun asiakastietokoneena on IPX/SPX-protokollaa käyttävä Microsoft Windows 95 -tietokone. Käytä sen sijaan Windows NT Server -palvelimessa TCP/IP-protokollaa ja Windows 95 -asiakastietokoneessa IPX:n ja TCP/IP:n kaksoisprotokollapinoa. (Windows NT- ja Windows NT -tietokoneen välinen yhteys ja IPX/SPX-protokolla eivät aiheuta ongelmaa, eikä myöskään Novell-yhteys mihinkään asiakkaaseen.)
 • Vältä suurta määrää avaamis- ja sulkemistoimintoja silmukassa (jos peräkkäisiä avaamis- ja sulkemistoimintoja on yli 40 000, saattaa ilmetä vioittuminen).

Erityinen huomautus muunnetuista tietokannoista

Jos Access 2002:ta edeltävissä Accessin versioissa ilmeni virheitä tietokannan muuntamisessa nykyiseksi versioksi, ei ollut helppoa tapaa selvittää, mitä objekteja vioittuminen koski.

Kun Microsoft Access 2002:ssa tai uudemmassa versiossa ilmenee virheitä Access-tiedoston muuntamisen yhteydessä, voit tarkastella kyseisten virheiden yhteenvetoa avaamalla uuden Access-tiedoston Muunnosvirheet-taulukon. Muunnosvirheet-taulukossa on seuraavat sarakkeet:

Objektin laji. Tämä on sen tietokantaobjektin laji, jossa Accessissa ilmeni virhe. Laji on Tietokanta, jos Access kohtasi virheen, joka ei liity mihinkään tiettyyn objektin lajiin.

Objektin nimi. Sen objektin nimi, jossa Accessissa ilmeni virhe. Jos Accessissa ilmenee käännösvirhe muuntamisen aikana, virheen sisältävän moduulin nimeä ei kuitenkaan määritetä.

Virheen kuvaus: Voit tarvittaessa tarkastella virheen koko kuvausta painamalla VAIHTO+F2.

Suositukset

Saat lisätietoja tietokantojen korjaamisesta valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Accessin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon korjaaminen ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.
Saat lisätietoja tietokantojen vianmäärityksestä Accessin aiemmissa versioissa napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
209137 Vioittuneen Jet 4.0 -tietokannan vianmääritys ja korjaaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
279334 Vioittuneen Jet 3.5 -tietokannan korjaaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
109953 ACC: Jet 3.0:n ja aikaisempien versioiden vahingoittuneiden tietokantojen virheiden etsiminen ja korjaaminen
284152 Vakavien järjestelmävirheiden vianmääritys Access 2002:ssa Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 283849 – Viimeisin tarkistus: 31.10.2008 – Versio: 1

Palaute