Vesileimojen luominen Word 2002:ssa ja Word 2003:ssa

Tämän artikkelin Microsoft Word 98 -sovellusta käsittelevä versio on
180977 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Tämän artikkelin Microsoft Word 97- ja Word 2000 -sovelluksia käsittelevä versio on 211324 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Yhteenveto

Vesileimoja käytetään tekstin tai kuvan tulostamiseen asiakirjan tekstin pohjalle. Vesileimat ovat läpinäkyviä, joten mikä tahansa vesileiman päälle tulostettu teksti tai lisätty objekti näkyy selvästi.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten Microsoft Word -asiakirjassa tehdään seuraavat toimet:
 • teksti- tai kuvavesileimojen luominen
 • vesileiman sijainnin muuttaminen sivulla
 • vesileiman sisältävien sivujen määrittäminen.

Tekstivesileiman lisääminen

Voit lisätä tekstivesileiman Word-asiakirjaan Tulostettu vesileima -komennon avulla seuraavasti:
 1. Käynnistä Word.
 2. Valitse Muotoile-valikosta Tausta ja valitse sitten Tulostettu vesileima.
 3. Valitse Tulostettu vesileima -valintaikkunassa Tekstivesileima.
 4. Valitse Teksti-ruudussa Oma vesileima.
 5. Valitse Fontti-ruudussa Century Gothic.
 6. Valitse Koko-ruudussa Autom..
 7. Valitse Väri-ruudussa Turkoosi.
 8. Valitse Läpikuultava-valintaruutu (oletusasetus).
 9. Valitse Asettelu-kohdassa Vinoon.
 10. Valitse OK. Juuri luomasi vesileima näkyy asiakirjassa.

Kuvavesileiman lisääminen

Voit lisätä kuvavesileiman Word-asiakirjaan Tulostettu vesileima -komennon avulla seuraavasti:
 1. Avaa uusi Word-asiakirja.
 2. Valitse Muotoile-valikosta Tausta ja valitse sitten Tulostettu vesileima.
 3. Valitse Tulostettu vesileima -valintaikkunassa Kuvavesileima.
 4. Valitse Valitse kuva.
 5. Valitse haluamasi kuva selaamalla ja valitse sitten Lisää.
 6. Valitse Skaalaus-ruudussa Autom..
 7. Valitse Himmennys-valintaruutu (oletusasetus).
 8. Valitse OK. Juuri luomasi vesileima näkyy asiakirjassa.
HUOMAUTUKSIA
 • Jos valitset Työkalut-valikosta Asetukset, valitset Tallenna-välilehden ja valitset sitten Poista tämän version jälkeiset ominaisuudet -valintaruudun, Tulostettu vesileima -komento ei ole käytettävissä.
 • Jos tarkastelet asiakirjaa Web-asettelussa, vesileimaa ei näy.

Vesileiman sijainnin muuttaminen

Oletusarvon mukaan Word keskittää vesileiman sivulla vesileiman lisäämisen jälkeen. Vesileimat sisältyvät Word-asiakirjan ylä- ja alatunnisteiden kerrokseen. Tämän vuoksi vesileiman sijainnin muuttaminen tehdään ylä- ja alatunnisteiden kerroksessa. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Valitse Näytä-valikosta Ylä- ja alatunniste.

  Voit nyt muuttaa vesileimaa.
 2. Valitse vesileima napsauttamalla sitä kerran.
 3. Jos vesileima on tekstivesileima, valitse Muotoile-valikosta WordArt.

  Jos vesileima on kuvavesileima, valitse Muotoile-valikosta Kuva.
 4. Valitse Asettelu-välilehti ja valitse Lisäasetukset.
 5. Muuta vesileiman sijaintia Kuvan sijainti -välilehden Vaaka- ja Pysty-kohtien asetusten avulla.

Vesileiman sisältävien sivujen määrittäminen

Koska vesileimat sisältyvät ylä- ja alatunnisteiden kerrokseen, voit määrittää vesileiman sisältämät sivut osien avulla. Asiakirjan eri osissa voi olla eri ylä- ja alatunnisteet. Voit luoda osia lisäämällä osanvaihtoja. Tämän jälkeen voit poistaa vesileimat osista, joissa et halua vesileiman näkyvän. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Word-asiakirjassa sen sivun yläosaa, johon et halua vesileimaa.
 2. Valitse Lisää-valikosta Vaihto.
 3. Valitse Osanvaihdot-kohdassa Seuraava sivu ja valitse sitten OK.
 4. Napsauta jotakin sivua siinä osassa, jossa et halua vesileiman näkyvän.
 5. Valitse Näytä-valikosta Ylä- ja alatunniste.
 6. Napsauta Ylä- ja alatunniste -työkalurivin Linkitä edelliseen.

  Tämä katkaisee nykyisen osan ylä- ja alatunnisteen ja edellisen osan ylä- ja alatunnisteen yhteyden. Sama kuin edellinen -tekstiä ei enää näy ylä- tai alatunnisteen oikeassa yläkulmassa.

  Huomautus Jos Linkitä edelliseen -vaihtoehtoa ei ole näkyvissä, kohdistin saattaa olla asiakirjan ensimmäisessä osassa. Wordin tilarivi ilmaisee osan, jossa kohdistin parhaillaan on.
 7. Napsauta vesileimaa kerran ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  Vesileima poistetaan nykyisen osan kaikista sivuista.

Suositukset

Saat lisätietoja osanvaihdoista sekä ylä- ja alatunnisteista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

211432 Yleisiä tietoja Wordin ylä- ja alatunnisteista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
291184 Wordin osanvaihtojen kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja vesileiman tulostamisen yhteydessä mahdollisesti ilmenevistä ongelmista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

286902 Vesileimat ja WordArt-objektit tulostuvat mustina lohkoina Word 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja vesileiman lisäämisestä asiakirjaan valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Wordin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon taustan tai vesileiman lisääminen ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.

Saat lisätietoja vesileiman poistamisesta asiakirjasta valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Wordin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon taustan tai vesileiman poistaminen ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.

Saat lisätietoja vesileimojen ongelmien vianmäärityksestä valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Wordin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon taustojen ja vesileimojen ongelmien vianmääritys ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 285055 – Viimeisin tarkistus: 16.6.2006 – Versio: 1

Palaute