OL2002: Osoitteiden tuominen Outlook Expressistä

Yhteenveto

Microsoft Outlook ja Microsoft Outlook Express ovat kaksi eri ohjelmaa, joiden ominaisuudet ovat erilaiset, vaikka molemmat pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan viestejä Internetistä. Voit jakaa yhteystiedot näiden kahden ohjelman kanssa kahdella tavalla. Jos päätät Outlookin asennusohjelmassa päivittää Windowsin osoitteistoa käyttävän ohjelman, asennusohjelma muuntaa osoitemerkinnät Outlookin yhteystietomuotoon.

Jos valitset asennusohjelmassa, että muuntoa ei suoriteta, voit muuntaa osoitemerkinnät myöhemmin ohjatulla tuonti- ja vientitoiminnolla. Outlook sisältää työkalun, jonka avulla voit muuntaa Windowsin osoitteiston (WAB) tiedot.

Seuraavat tuotteet käyttävät Windowsin osoitteistoa:
 • Microsoft Internet Mail and News
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Outlook 98 ja Microsoft Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)

Enemmän tietoa

Voit tallentaa osoitetiedot Windowsin osoitteistoon (WAB) ja tuoda osoitteiston tiedot Outlookiin.

Outlookin ohjatun tuonti- ja vientitoiminnon käyttäminen

Voit käyttää Outlookin ohjattua tuonti- ja vientitoimintoa osotteiston muuntamisen käyttöliittymänä. Muunna Windowsin osoitteisto (WAB) -tiedosto seuraavasti:
 1. Käynnistä Outlook.
 2. Valitse Tiedosto-valikosta Tuo ja vie.
 3. Valitse Tuo Internet-sähköpostia ja osoitteita ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse luettelosta Outlook Express 4.x, 5.
 5. Valitse luettelossa olevista kohteista mikä tahansa sähköpostin ja osoitteiden yhdistelmä.HUOMAUTUS: Osoitteiden muuntamisen vaiheet ovat samat lukuun ottamatta Outlook Expressin sääntöjen muuntamista.

 6. : Osoitteiden muuntamisen vaiheet ovat samat lukuun ottamatta Outlook Expressin sääntöjen muuntamista. Valitse Seuraava.
 7. : Osoitteiden muuntamisen vaiheet ovat samat lukuun ottamatta Outlook Expressin sääntöjen muuntamista. Valitse tuotujen osoitetietojen kohde.
 8. : Osoitteiden muuntamisen vaiheet ovat samat lukuun ottamatta Outlook Expressin sääntöjen muuntamista. Valitse sopiva kohteiden kopiointiasetus ja valitse Valmis.
HUOMAUTUS: Nämä toimet eivät tuo Windowsin osoitteiston alikansioissa olevia yhteystietoja.

Osoitetietojen vetäminen Outlookiin

Voit vetää Windowsin osoitteiston yksittäiset merkinnät tai merkintäryhmät Outlookiin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Valitse Käynnistä-valikosta Etsi ja valitse sitten Tiedostot tai kansiot.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun .wab ja valitse sitten OK.
 3. Kaksoisnapsauta sitä osoitteistotiedostoa, josta haluat siirtää osoitteet.
 4. Käynnistä Outlook, jos se ei jo ole käynnissä.
 5. Muuta Outlook-ikkunan kokoa niin, että Windowsin osoitteisto ja Outlook näkyvät näytössä vierekkäin. Tarkista, että Outlookin Yhteystiedot-kansio näkyy Outlook-ikkunassa, jonka kokoa muutit.
 6. Valitse Windowsin osoitteiston merkintä. Vedä merkintä Yhteystiedot-kansioon. Uusi Outlookin yhteystietolomake luodaan Windowsin osoitteiston merkinnän tietojen perusteella. Valitse Tallenna ja sulje.
HUOMAUTUS: Jos haluat valita peräkkäisiä ryhmiä tai merkintöjä, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, ja jos haluat valita muita kuin peräkkäisiä merkintöjä, pidä CTRL-näppäintä painettuna. Sinun kannattaa käyttää tätä tapaa, jos haluat valita useita yhteystietoja tai pieniä ryhmiä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 286116 – Viimeisin tarkistus: 28.9.2001 – Versio: 1

Palaute