Word 2002:n Arial Unicode MS -fontin kuvaus

Yhteenveto

Arial Unicode MS -fontti (ARIALUNI.TTF) mahdollistaa useimpien kielten merkkien näyttämisen. Tämä fontti sisältää Unicode-standardin version 2.1 kaikkien koodipisteiden graafiset esitystavat.

HUOMAUTUS: Graafista esitystapaa kutsutaan esimerkiksi merkiksi.

Enemmän tietoa

 1. Tietoja Unicodesta

  Unicode: Numeerinen merkkienkoodausjärjestelmä, jonka on määrittänyt Unicode Consortium ja jota käytetään Microsoft Windowsissa ja joissakin muissa käyttöjärjestelmissä.

  Unicode on 16-bittinen koodaus. Se sisältää useita merkkejä, joita käytetään yleisessä tekstiviestinnässä kaikkialla maailmassa. Kukin Unicode-indeksi viittaa yksilöivästi annettuun merkkiin. Unicode mahdollistaa yksitavuista merkkikoodausta suuremman merkkimäärän käsittelemisen. Kaikki Unicode-arvot ovat kaksitavuisia, mikä yksinkertaistaa Unicode-pohjaisten järjestelmien tapaa lukea tekstimerkkijono. Vertailun vuoksi kaksitavuisen järjestelmän on määritettävä, mitkä merkkijonon arvot ovat yksitavuisia merkkikoodeja ja mitkä kaksitavuisia.


  Unicode tarjoaa yksilöllisen luvun kullekin merkille riippumatta siitä, missä ympäristössä, ohjelmassa tai kielessä sitä käytetään. Kullakin Unicode-merkistössä määritetyllä merkillä oma koodipiste, joka on heksadesimaaliluku (alue 0x0000–0xFFFF) ja jota käytetään ilmaisemaan kyseinen merkki tietokonetiedoissa.

  Merkkiä ei välttämättä löydy paikasta, joka ajattelet olevan looginen. Vaikka Unicode-merkit on ryhmitelty, ryhmittely on karkea, sillä merkit voidaan luokitella useilla eri tavoilla. Erityisesti välimerkeillä ja symboleilla on hyvin laaja joukko käyttötapoja ja kirjoitusjärjestelmiä.  Unicoden takana oleva perusajatus on se, että merkistö on kielestä riippumaton, mikä auttaa säästämään tilaa merkistössä. Minkään yksittäisen merkin ei oleteta ilmaisevan kieltä itsessään. Samoin kuin merkki a voi olla ranskan, saksan tai englannin kielen a, tietty Han-käsitemerkki saattaa vastata kiinan, japanin ja korean kielissä käytettyä merkkiä, vaikka niillä on eri merkitykset.

  Lisätietoja Unicode-standardista 2.1 on seuraavassa verkkosivustossa:
 2. Arial Unicode MS -fontin suuren tiedostokoon selitys

  Arial Unicode MS -fontin tiedostokoko on 22 megatavua, koska se on täydellinen Unicode-fontti. Se sisältää kaikki Arial-fontin merkit ja täydet fontit japanin, kiinan, korean, arabian ja heprean kielille sekä kaikki eri symbolimerkit ja merkkialueet.

  Unicode on jaettu samanlaisten merkkien numeerisiin alueisiin. (Numeerinen alue on merkkien koodaamiseen käytettävissä olevien numeerisen arvojen alue.) Esimerkiksi kaikki kyrilliset merkit sijaitsevat samalla numeerisella alueella. Seuraavat alueet sisältyvät Arial Unicode MS -fonttiin.

  HUOMAUTUS: Jos haluat tarkastella johonkin alueeseen kuuluvia merkkejä, toimi seuraavasti:
  1. Valitse Microsoft Wordin Lisää-valikosta Merkki.
  2. Muuta Merkki-valintaikkunan Merkit-välilehdessä Osajoukko-ruutu sisältämään haluamasi alue.
  Arial Unicode MS -fontti tukee merkkejä, jotka on määritetty useilla eri koodisivuilla. Koodisivu on koodattu merkistö, jossa kullekin merkille on määritetty numeerinen koodi. Koodisivut määritetään yleensä tukemaan tiettyjä kieliä tai kieliryhmiä, joilla on yhteiset kirjoitusjärjestelmät. Esimerkiksi 1253 sisältää kreikan kielen kirjoitusjärjestelmän edellyttämät merkkikoodit. Arial Unicode MS -fontti sisältää seuraavien koodisivujen merkit. 3. Arial Unicode MS -fontin käyttötilanteet

  Arial Unicode MS -fontti on tarkoitettu käytettäväksi, kun eri kielellä muotoiltu asiakirja avataan, eikä tietokonejärjestelmässä ole asennettuna määritettyjä kielifontteja. Jos käsittelet pääasiassa eri kielillä luotuja asiakirjoja, sinun tulee asentaa kyseisten kielten fontit ja kieliasun tarkistustyökalut.


  Koska Arial Unicode MS -fontin koko on huomattavan suuri ja sen luominen edellyttää typografisia kompromisseja, kyseistä fonttia tulee käyttää vain, kun useita eri kirjoitusjärjestelmille luotuja fontteja ei voi käyttää.

  HUOMAUTUS: Microsoft suosittelee, että Arial Unicode MS -fonttia ei määritetä oletusfontiksi Wordissa.
 4. Arial Unicode MS -fontin asentaminen Arial Unicode MS -fontti asennetaan Microsoft Office -asennuksen osana, ja se kuuluu kansainvälisen tuen ominaisuuksiin. Voit asentaa Arial Unicode MS -fontin seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.HUOMAUTUS: Napsauta Windows XP:ssä Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.

  2. Kaksoisnapsauta OhjauspaneelinLisää tai poista sovellus -kuvaketta.
  3. Tee jokin seuraavista.
   • Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) tai Microsoft Windows NT 4.0:

    Valitse Asenna tai poista -välilehdessä Microsoft Word XP (tai Microsoft Office 2000) ja valitse sitten Lisää tai poista. TAI

   • Microsoft Windows 2000 tai Microsoft Windows XP:


    Valitse Muuta tai poista sovellus, valitse Microsoft Office XP tai Microsoft Word 2002 ja valitse sitten Muuta.
  4. Valitse Asennettavat ominaisuudet -valintaikkunassa Seuraava.
  5. Laajenna Officen yhteiset toiminnot.
  6. Laajenna Kansainvälinen tuki.
  7. Napsauta Universal-fontti-kohdan vieressä olevaa kuvaketta ja valitse sitten pikavalikosta Suorita kaikki paikallisena.
  8. Viimeistele yleisfontin (Arial Unicode MS) asentaminen tietokoneeseen valitsemalla Päivitä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 287247 – Viimeisin tarkistus: 8.2.2008 – Versio: 1

Palaute