OFFXP: Usean Microsoft Office -version käyttäminen tietokoneessa

Tämän artikkelin Microsoft Office 2000 -ohjelmaa käsittelevä versio on 218861 .

Yhteenveto

Tietokoneessa voi olla asennettuna ja käytössä useita Office-versioita, joskaan Microsoft ei tätä suosittele. Esimerkiksi Office XP- ja Office 97 -ohjelmistot voivat olla asennettuina ja käytössä samassa tietokoneessa.

Tässä artikkelissa kuvataan usean Office-version käyttöön mahdollisesti liittyviä ongelmia ja annetaan ohjeita ristiriitatilanteiden ehkäisemiseksi.

HUOMAUTUS: Microsoft ei ole testannut Microsoft Office XP:n käyttämistä muiden Office-versioiden kanssa Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Editionissa tai Microsoft Windows 2000:ssa, jossa on asennettuna Terminal Services. Siksi Microsoft ei tue tätä kokoonpanoa.

Enemmän tietoa

Asennusjärjestys

Jos haluat asentaa useita Office-versioita samaan tietokoneeseen, asenna ensin vanhin versio. Jos esimerkiksi haluat käyttää tietokoneessa sekä Office 97- että Office XP -versiota, asenna ensin Office 97. Järjestys on tärkeä sen vuoksi, että rekisteriavaimia, jaettuja ohjelmia, tiedostotunnisteita ja muita asetuksia hallitaan eri tavoin Officen eri versioissa ja Officen eri versioihin sisältyvissä ohjelmissa.

Seuraavassa taulukossa näkyy Office-versioiden asennusjärjestys:

Office- Asennus-
versio järjestys
---------------------------
4.2 tai 4.3 ensimmäinen
95 toinen
97 kolmas
2000 neljäs
XP viides
Tämän artikkelin seuraavissa osissa oletetaan, että Office-versiot on asennettu tässä järjestyksessä.

Office Bin -kansio muuttuu \Office10-kansioksi

Kun asennat Office XP -ohjelmiston, asennuksen oletuskansio on edelleen \Program Files\Microsoft Office. Office Bin -kansio (kansio, johon on asennettu Officen .exe-tiedostot) on sen sijaan muuttunut \Program Files\Microsoft Office\Office10-kansioksi. Näin on haluttu parantaa ohjelmien käyttömukavuutta, kun tietokoneeseen on asennettu useita Office-versioita. Office Bin -kansion nimeä ei voi muuttaa.

Useat Outlook-versiot

Microsoft Outlook 2002 ei voi olla asennettuna aiemman Outlook-version kanssa. Jos valitset Outlook 2002:n asentamisen, asennusohjelma ei salli aikaisemman version säilyttämistä. Outlook 2000 tai Outlook 98 poistetaan, vaikka valitset Säilytä nämä ohjelmat -valintaruudun Poistetaan aiemmat versiot -valintaikkunassa. Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

290366 OFFXP: Setup May Remove Earlier Versions of Office

Office-pikavalintapalkin käyttäminen

Kun samassa tietokoneessa on asennettuna Officen aiempia versioita, Office XP -pikavalintapalkissa ei ole aiempien Office-versioiden painikkeita.

Kun tietokoneeseen asennetaan Office XP ja aiempia Office-versioita, pikavalintapalkit voidaan käynnistää erikseen, mutta ei yhtä aikaa, ja kaikissa voi olla omat mukautetut työkalurivinsä ja painikkeensa. Nämä työkalurivit eivät voi olla kahden Office-pikavalintapalkin yhteiskäytössä.

Käynnistä-valikon pikavalinnat

Office 95-, Office 97-, Office 2000- ja Office XP -ohjelmien Käynnistä-valikossa on samannimiset pikavalinnat ohjelmien käynnistämiseksi. Tästä syystä Office XP:n asennusohjelma kirjoittaa ohjelmaa asentaessaan Officen aiempien versioiden pikavalintojen päälle. Tämä koskee seuraavien ohjelmien pikavalintoja:
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft Excel

Microsoft FrontPage
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Office -pikavalintapalkki
Jos nimeät Officen aiempien versioiden pikavalinnat uudelleen ennen Office XP:n asentamista, voit käyttää eri ohjelmien pikavalintoja Käynnistä-valikon avulla. Sekaannusten välttämiseksi uudelleennimettyihin pikavalintoihin kannattaa lisätä versionumero. Voit esimerkiksi antaa Access 97 -ohjelman pikavalinnalle uuden nimen Microsoft Access 97 ennen Office XP:n asentamista. Voit myös siirtää Office 95- tai Office 97 -pikavalinnat Käynnistä-valikon alikansioon.

Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

292584 OFFXP: Setup Overwrites Start Menu Items from Earlier Versions of Office
Jos siirrät Office XP:n tai Office 2000:n pikavalintoja manuaalisesti ja asennat tuotteen sen jälkeen uudelleen tai korjaat pikavalintoja, pikavalinnat luodaan uudelleen Käynnistä-valikon Ohjelmat-valikon avulla.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa Office XP:n tai Office 2000:n asennusta ohjatun mukautetun asennuksen avulla siten, että pikavalinnat asennetaan toiseen paikkaan Käynnistä-valikossa.

Lisätietoja Microsoft Office XP Resource Kitistä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Microsoft Office Nitoja

Kun Office 95 tai Office 97 asennetaan samaan tietokoneeseen kuin Office 2000, Office Nitojan Lisää osio -valintaikkunassa näytetään viimeksi asennetun Office-version asiakirjatyypit Office 2000:een saakka. Kun osio lisätään niteeseen, käytetään siis Office 2000 -asiakirjatyyppiä. Tästä voi aiheutua ongelmia, jos nide yritetään jakaa sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät Officen aiempaa versiota.

HUOMAUTUS: Office XP:n mukana ei toimiteta Microsoft Office Nitoja -ohjelmaa. Sen sijaan toimitetaan apuohjelma, jonka avulla kaikki Office-asiakirjat voidaan purkaa niteestä.

Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

281931 OFFXP: Cannot Open Office Binder Files

Tiedostojen kaksoisnapsauttaminen Resurssienhallinnassa

Seuraavat säännöt koskevat tilannetta, jossa Office-asiakirjaa kaksoisnapsautetaan Resurssienhallinnassa tai Windowsin viimeksi käytettyjen asiakirjojen kansiossa:
  • Jos ohjelmaversio, jossa asiakirja luotiin, on käynnissä, asiakirja avataan kyseisessä versiossa.
  • Office 95, Office 97, Office 2000 tai Office XP: Jos ohjelmaversio, jossa asiakirja luotiin, ei ole käynnissä, asiakirja avataan viimeksi asennetussa ohjelmassa. Office 4.x: Aina kun Office 4.x -ohjelma käynnistetään, se merkitsee itsensä viimeksi asennetuksi versioksi ja yrittää ladata asiakirjan kyseisessä ohjelmaversiossa.
Voit liittää asiakirjat uudelleen tiettyyn Office-versioon sisältyviin ohjelmiin suorittamalla Officen asennusohjelman ja valitsemalla Asenna uudelleen (Office 95 ja Office 97) tai Korjaa Office (Office 2000 tai Office XP). Näin saat rekisteröityä kyseisen Office-version tiedostokytkennät. Saat lisätietoja tiedostokytkennöistä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:

141275 How to Open a File with Other Than Associated Program

Officen OLE-objektien lisääminen muihin ohjelmiin

Jos asennat samaan tietokoneeseen monta Office-versiota ja lisäät Office-objektin toiseen ohjelmaan, esimerkiksi Excel-taulukon objektin Word-asiakirjaan, käytetään uusinta ohjelmaversiota. Tästä voi aiheutua ongelmia, mikäli jaettua säilötiedostoa, esimerkiksi Excel-taulukon objektin sisältävää Word-asiakirjaa, käyttävät muutkin kuin Office XP -käyttäjät.

Jaetut ohjelmat

Jos olet asentanut Office-versiot kohdassa "Asennusjärjestys" kuvatulla tavalla, jaettuja ohjelmia, kuten Kaavaeditoria ja Clip Gallerya, käytettäessä ei esiinny ongelmia. Huomaa, että Objekti-valintaikkunassa voi olla useita määrityksiä kunkin jaetun ohjelman kohdalla. Tämä johtuu siitä, että tietokoneessa voi olla asennettuna jaetun ohjelman useita versioita.

"Valmistellaan asennusta..." -sanoma tulee näyttöön Wordin käynnistyksen yhteydessä

Jos tietokoneessa on asennettuna useita Wordin versioita, Windows Installer voi käynnistyä ja tuoda näyttöön asennuksen valmistelemisesta kertovan sanoman, kun Word 2002 käynnistetään.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 290576 – Viimeisin tarkistus: 9.4.2003 – Versio: 1

Palaute