Kun makro suoritetaan Word 2003:ssa tai Word 2002:ssa, näyttöön tulee sanoma siitä, että makrot on poistettu käytöstä

Oire

Kun avaat makroja sisältävän asiakirjan, näyttöön ei tule makrojen ottamisen käyttöön tai käytöstä poistamisen kehotesanomaa. Kun yrität suorittaa makron, seuraavankaltainen sanoma saattaa tulla näyttöön:

Tämän projektin makrot on poistettu käytöstä. Lisätietoja makrojen ottamisesta käyttöön on isäntäsovelluksen ohjeissa.

Syy

Makrosuojaustasoksi on määritetty Suuri. Aiemmin esiintyneiden makrovirusten vuoksi suojaustaso on oletusarvon mukaan Suuri.

Workaround

Voit kiertää tämän ongelman sulkemalla asiakirjan ja muuttamalla makrosuojaustasoksi Normaali. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse sitten Makrosuojaukset.
  2. Valitse Suojaustaso-välilehdessä Normaali ja valitse sitten OK.
  3. Sulje Microsoft Word valitsemalla Tiedosto-valikosta Lopeta.

    HUOMAUTUS: Vaikka näyttöön ei tule kehotetta käynnistää ohjelma uudelleen, sinun on suljettava Microsoft Word ja käynnistettävä se uudelleen, jotta suojaustason muutos otetaan käyttöön.
Tämä määrittää suojaustasoksi Normaali. Näyttöön tulee kehote ottaa makrot käyttöön tai poistaa ne käytöstä, kun avaat asiakirjan uudelleen.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 290949 – Viimeisin tarkistus: 19.5.2006 – Versio: 1

Palaute