Automaattisen täytön asetukset -painikkeen käyttäminen Excelissä

Yhteenveto

Kun täytät viereisiin soluihin perustuvat tiedot täyttökahvaa vetämällä, Automaattisen täytön asetukset -painike tulee näkyviin täytetyn valinnan alapuolelle oikealle. Kun napsautat Automaattisen täytön asetukset -painiketta, näyttöön tulee luettelo asetuksista, joiden avulla voit täyttää solut tekstillä tai tiedolla ja valita, kopioidaanko myös alkuperäisen valinnan muotoilu vai pelkkä muotoilu.
Kuva Automaattisen täytön asetusten luettelosta, josta on valittuna Kopioi solut -vaihtoehto.
Automaattisen täytön asetukset -painike on näkyvissä myös sen jälkeen, kun olet valinnut Automaattinen täyttö -asetuksen Sarja-valintaikkunasta (valitse Muokkaa-valikosta Täyttö ja valitse sitten Sarja). Käytettävät asetukset määräytyvät solujen sisällön tyypin (teksti tai numerot) ja tiedon muodon mukaan. Automaattinen täyttö -asetus ja muita asetuksia voidaan valita Sarja-komennon avulla.

Enemmän tietoa

Jos haluat tuoda näyttöön luettelon automaattisen täytön asetuksista, napsauta painiketta. Luettelon asetukset vaihtelevat tiedon tyypin mukaan: teksti ja kaavat, numerot, kuukaudet, viikonpäivät ja päivämäärät. Kaikki käytettävät asetukset ovat seuraavat:
Kopioi solut
Täytä sarjat
Täytä vain muotoilu
Täytä ilman muotoilua
Täytä päivät
Täytä viikonpäivät
Täytä kuukaudet
Täytä vuodet
Samat kahdeksan vaihtoehtoa ovat käytettävissä myös pikavalikosta, joka tulee näkyviin napsauttaessasi täyttökahvaa hiiren kakkospainikkeella ja vetäessäsi sen viereisiin soluihin. Automaattisen täytön asetukset -painike ei ole näkyvissä, kun käytät tätä tapaa.

Saat lisätietoja Excelin sarjojen täyttötavasta valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Excelin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon tietojen täyttäminen viereisten solujen perusteella ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee tietoja aiheesta.

Suositukset

Saat lisätietoja eri toimintotunnistelajien käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
291357 Automaattisen korjauksen asetusten toimintotunnisteen käyttäminen Excelissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

291358 Excel 2002:n Liittämisasetukset-painikkeiden käyttäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

291361 Virheentarkistuksen asetukset -toimintotunnisteen käyttäminen Excel 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

291363 XL2002: Lisäämisasetukset-painikkeen käyttäminen Excelissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 291359 – Viimeisin tarkistus: 20.1.2006 – Versio: 1

Palaute