Useiden Windowsin päivitysten tai korjaustiedostojen asentaminen niin, että tarvitaan vain yksi uudelleenkäynnistys

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten useita Hotfix.exe-tiedostoa (Microsoft Windows NT 4.0) tai Update.exe-tiedostoa (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP tai Microsoft Windows Server 2003) käyttäviä Windows-tuotepäivityksiä (esimerkiksi tärkeitä päivityksiä, tietoturvakorjauksia tai hotfix-korjauksia) asennetaan niin, että tarvitaan vain yksi uudelleenkäynnistys. Tämä artikkeli on tarkoitettu järjestelmänvalvojille ja tietotekniikan ammattilaisille. Voit asentaa Hotfix.exe- tai Update.exe-tiedostoa käyttäviä Windows-tuotepäivityksiä joko erikseen tai yhdessä Windows-päivitysten kanssa (joko Service Pack -paketin kanssa tai ilman).


Huomautus Tässä artikkelissa kuvattujen toimien tekeminen ei onnistu sellaisten tuotepäivitysten kohdalla, jotka eivät käytä asennusohjelmanaan Hotfix.exe- tai Update.exe-tiedostoa. Esimerkiksi Windows NT 4.0:n, Windows 2000:n ja Windows XP:n Internet Explorer -päivitykset käyttävät INF-tiedostoihin perustuvaa asennusta Update.exe-tiedostoon perustuvan asennuksen sijaan. Tämän vuoksi et voi asentaa useita Microsoft Internet Explorer -päivityksiä käyttäen vain yhtä uudelleenkäynnistystä Windows NT 4.0:ssa, Windows 2000:ssa tai Windows XP:ssä. Koska Windows Server 2003:n Internet Explorer -päivitykset käyttävät Update.exe-tiedostoa asennusohjelmana, voit asentaa ne näiden toimien avulla.

Lisätietoja näistä aiheista on seuraavissa Microsoftin Web-sivustoissa:

Windows 2000
Microsoft Windows 2000 Hotfix Installation and Deployment Guide (Microsoft Windows 2000:n korjaustiedostojen asentamisen ja käyttöönoton opas)
http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/cc750542.aspx
Windows XP
The Guide for Installing and Deploying Updates for Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Microsoft Windows XP Service Pack 2:n päivitysten asentamisen ja käyttöönoton opas)
http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 ja Windows XP Professional x64 Edition
Guide for Installing and Deploying Updates for Microsoft Windows Server 2003 and Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 (Microsoft Windows Server 2003:n ja Windows XP 64-Bit Edition Version 2003:n päivitysten asentamisen ja käyttöönoton opas)
http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Installing and Deploying Updates (Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 -päivitysten asentaminen ja ottaminen käyttöön
http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/cc706993(WS.10).aspx

Enemmän tietoa

Windows-tuotepäivitys (esimerkiksi tärkeä päivitys, suojauskorjaus tai korjaustiedosto) on suoritustiedosto (.exe), joka sisältää vähintään yhden järjestelmätiedoston, jonka voit asentaa Windowsiin korjataksesi jonkin tietyn ongelman. Microsoftin tuotetuki jakelee korjaustiedostoja asiakkaille, joille jokin tietty ongelma aiheuttaa vakavia hankaluuksia. Tärkeät päivitykset ja tietoturvakorjaukset ovat päivityksiä, joita Microsoft suosittelee kaikille asiakkaille. Voit hankkia tärkeitä päivityksiä ja suojauskorjaustiedostoja Windows Update -verkkosivustosta, Microsoft Download Centeristä tai muista Microsoftin verkkosivustoista.

Joulukuun 2002 jälkeen luodut Windows XP x64 Edition-, Windows Server 2003- tai Windows XP- ja Windows 2000 -päivitykset

Huomautus Voit määrittää päivityksen luontipäivämäärän tarkastelemalla Update.exe- tai Hotfix.exe-asennusohjelman muokkauspäivämäärää päivityspaketissa.

Voit asentaa Windows-tuotepäivityksen yksittäiseen tietokoneeseen suorittamalla tuotepäivitysohjelman päivitettävässä tietokoneessa. Voit asentaa useita tuotepäivityksiä käynnistämättä tietokonetta uudelleen asennusten välillä käyttämällä valitsinta /z.

Update.exe-ohjelman komentorivivalitsimet

Seuraavassa taulukossa on lueteltu Update.exe-ohjelman tukemat komentorivivalitsimet:
Valitsimen kuvaus ------ ----------- /f Pakottaa muut ohjelmat sulkeutumaan sammuttamisen yhteydessä. /n Ei varmuuskopioi poistettavia korjaustiedostoja. /z Ei käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis. /q Käyttää hiljaista tilaa, jossa käyttäjän toimia ei tarvita. /m Käyttää valvomatonta asennustilaa (Windows 2000). /u Käyttää valvomatonta asennustilaa (Windows XP). /l Tuo näyttöön luettelon asennetuista korjaustiedostoista. 
Seuraava koodinäyte on komentojonotiedosto, joka asentaa useita tuotepäivityksiä ja varmistaa, että oikeat tiedostot korvataan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix

%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Huomautus QChain.exe-toiminnot sisältyvät kaikkiin Windows XP x64 Edition-, Windows Server 2003-, Windows XP- ja Windows 2000 -tuotepäivityksiin, jotka käyttävät Update.exe-tiedostoa ja jotka on julkaistu 18.5.2001 jälkeen. Ennen joulukuuta 2002 julkaistuissa tuotepäivityksissä on kuitenkin ongelma, jonka vuoksi tietokoneeseesi saatetaan asentaa väärä binaaritiedosto joissakin tilanteissa. Microsoft julkaisi maaliskuussa 2003 QChain.exe-työkalusta päivitetyn version korjaamaan tämän ongelman.
Saat lisätietoja tästä ongelmasta tai päivitetyn Qchain.exe-työkalun hankkimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
815062 Oikeaa tiedostoa ei asenneta ketjutettaessa useita korjaustiedostoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Kaikki Windows NT 4.0- tai Windows XP- ja Windows 2000 -päivitykset, jotka on luotu ennen joulukuuta 2002

Huomautus Voit määrittää tuotepäivityksen luontipäivämäärän tarkastelemalla Update.exe- tai Hotfix.exe-asennusohjelman muokkauspäivämäärää päivityspaketissa.

Microsoft on julkaissut QChain.exe-komentorivityökalun. QChain.exe-työkalun avulla järjestelmänvalvojat voivat ketjuttaa päivitykset yhteen. Päivityksiä ketjuttaessa asennetaan useita päivityksiä niin, että tietokonetta ei käynnistetä uudelleen asennusten välillä. Ilman tätä työkalua ainoa tuettu menetelmä on käynnistää tietokone uudelleen jokaisen päivityksen asentamisen jälkeen. QChain.exe-työkalun käyttämisestä on seuraavia etuja:
 • Se lisää palvelinten käytettävyysaikaa, sillä tietokoneita ei käynnistetä uudelleen päivitysten asentamisten välissä.
 • Se nopeuttaa useiden päivitysten asentamista yksittäiseen tietokoneeseen.
 • Se toimii sekä Windows 2000:ssa että Windows NT 4.0:ssa.
Huomautus QChain.exe-työkalun toiminnot sisältyvät kaikkiin 18.5.2001 jälkeen julkaistuihin Windows XP- ja Windows 2000 -päivityksiin, mutta ongelma esiintyy päivityksissä, jotka on julkaistu ennen joulukuuta 2002. Tämä ongelma saattaa johtaa väärien binaaritiedostojen asentamiseen tietokoneeseen joissakin tilanteissa. Microsoft julkaisi maaliskuussa 2003 QChain.exe-työkalusta päivitetyn version korjaamaan tämän ongelman.
Saat lisätietoja tästä ongelmasta tai päivitetyn Qchain.exe-työkalun hankkimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

815062 Oikeaa tiedostoa ei asenneta ketjutettaessa useita korjaustiedostoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Päivitysasennusten ketjuttaminen ilman QChain.exe-työkalua ei ole turvallista

Jos asennat päivityksiä ja jokin tiedosto on lukittu tai käytössä, sitä ei voi korvata. Tällöin tiedosto sijoitetaan uudelleennimeämistä odottavien tiedostojen jonoon ja korvataan, kun tietokone on käynnistynyt uudelleen. Ongelma ilmenee seuraavassa tilanteessa:
 • Asennat päivitykset A ja B käynnistämättä tietokonetta uudelleen asennusten välissä.
 • Molemmat paketit sisältävät tiedoston X. Paketissa A tiedoston X versio on 3, ja paketissa B versio on 2. Tietokoneen tiedoston X versio on 1.
 • Kun paketti A asennetaan, se sijoittaa oman versionsa tiedostosta X uudelleennimeämistä odottavien tiedostojen jonoon.
 • Kun paketti B asennetaan, se sijoittaa oman versionsa tiedostosta X uudelleennimeämistä odottavien tiedostojen jonoon.
 • Kun tietokone käynnistetään uudelleen, asennetaan paketin B versio tiedostosta X, koska paketti B asennettiin viimeisenä (eli käytetään uudelleennimeämistä odottavien tiedoston jonon viimeistä tiedostoa). Tietokoneeseen asennetaan siis versio 2 odottamasi version 3 sijaan.

Aiemmin ketjutetut päivitykset asennetaan käynnistämättä tietokonetta uudelleen

Vaikka tämä on harvinaista, kannattaa tarkistaa, että tietokoneessa on asennettuna kaikki ne korjaukset, joiden pitäisi olla asennettuna. Voit tehdä tämän Qfecheck.exe-työkalun avulla.
Saat lisätietoja Qfecheck.exe-työkalusta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

282784 Qfecheck.exe tarkistaa Windows 2000- ja Windows XP -korjaustiedostojen asennuksen

QChain.exe-työkalu poistaa odottavia tiedostojen uudelleennimeämistoimia avaimen rekisteristä varmistaakseen, että tietokoneeseen asennetaan vain tiedoston uusin versio, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Useiden päivitysten asentaminen käyttäen vain yhtä uudelleenkäynnistystä

 1. Suorita päivityksen asennusohjelma valitsimella -z, jolloin tietokonetta ei käynnistetä uudelleen asennuksen jälkeen. Lisää valitsin -m (hiljainen tila), jos et halua kehotteita tai sanomia näyttöön asennuksen aikana.

  Päivityksen asennusohjelma on jokin seuraavista ohjelmista:
  • Automaattisesti purkautuvan paketin ohjelmatiedosto (esimerkiksi Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (jos olet purkanut kaikki paketin tiedostot).
 2. Kun olet asentanut kaikki korjaustiedostot, suorita QChain.exe.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
Voit myös luoda komentojonotiedoston tätä varten. Seuraava komentojonotiedostomalli esittelee tämän tavan:
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=jokin polku%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\qchain.exe

QChain.exe-työkalun hankkiminen

QChain.exe-työkalun toiminnot sisältyvät kaikkiin Windows XP- ja Windows 2000 -päivityksiin, jotka on julkaistu 18.5.2001 jälkeen, mutta ongelma esiintyy päivityksissä, jotka on julkaistu ennen joulukuuta 2002. Tämä ongelma saattaa johtaa väärien binaaritiedostojen asentamiseen tietokoneeseen joissakin tilanteissa. Microsoft julkaisi maaliskuussa 2003 QChain.exe-työkalusta päivitetyn version korjaamaan tämän ongelman.
Saat lisätietoja tästä ongelmasta tai päivitetyn Qchain.exe-työkalun hankkimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

815062 Oikeaa tiedostoa ei asenneta ketjutettaessa useita korjaustiedostoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

QChain.exe-työkalun komentosyntaksi

qchain [lokitiedoston_nimi]
Valinnainen [lokitiedoston_nimi]-parametri luo tiedoston, jossa on odottavien tiedostojen uudelleennimeämistoimien avaimen tiedot ennen toimenpidettä ja sen jälkeen.

Esimerkki QChain.exe-työkalun tulosteesta

---- Old Information In The Registry ------
Source:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Version: 5.0.2183.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Version: 5.0.2080.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

---- New Information In The Registry ------
Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

QChain.exe-työkalun rajoitukset

Vaikka QChain.exe-työkalu toimii useimpien Windows NT 4.0- ja Windows 2000 -päivitysten kanssa, työkalu ei välttämättä toimi seuraavassa rekisteriavaimessa lueteltuja binaaritiedostoja sisältävien päivitysten kanssa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Tässä rekisteriavaimessa luetellut binaaritiedostot ladataan muistiin tietokoneen käynnistyksen yhteydessä. Kun päivityksen asennusohjelma kutsuu GetFileVersionInfo-funktion tässä luettelossa olevalle binaaritiedostolle, päivityksen asennusohjelma päivittää jo ladatun binaaritiedoston kohdesijainnissa olevan binaaritiedoston sijaan.

Koska rekisteriavaimessa KnownDLLs luetellut binaaritiedostot ladataan muistiin tietokoneen käynnistyksen yhteydessä, päivityksen asennusohjelman on korvattava kohdebinaaritiedosto korjatulla tiedostolla, ennen kuin tietokone käynnistetään uudelleen. Siksi päivityksen asennusohjelma ei luo odottavaa tiedoston uudelleennimeämistoimea binaaritiedoston korvaamiseksi uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Sen sijaan päivitys siirtää nykyisen binaaritiedoston tilapäiseen sijaintiin, sijoittaa korjatun binaaritiedoston siirretyn tiedoston alkuperäiseen sijaintiin ja luo sitten odottavan tiedoston uudelleennimeämistoimen nykyisen binaaritiedoston poistamiseksi tietokoneen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

QChain.exe-työkalu vaikuttaa vain sellaisiin odottaviin tiedostojen uudelleennimeämistoimiin, jotka suorittavat binaaritiedostojen korvaamisia. Se ei tee mitään niille odottaville tiedostojen uudelleennimeämistoimille, jotka suorittavat tiedostojen poistamisia.

Kaikki Windows NT 4.0- ja ennen Windows 2000 SP2:ta luodut päivitykset käyttävät GetFileVersionInfo-funktiota tiedoston version tunnistamiseen. Jos asennat vähintään kaksi Windows NT 4.0 -päivitystä tai ennen päivitystä Windows 2000 SP2:ta luotua päivitystä ja päivitykset sisältävät päällekkäisiä KnownDLLs-tietoja, QChain.exe-työkalun käyttäminen päivitysten ketjuttamiseen ei varmista, että uusimman version sisältävä korjaus asennetaan.

Seuraavassa tilanteessa esitetään, miksi QChain.exe-työkalu ei välttämättä asenna oikeaa binaaritiedostoa järjestelmään:
 • Asennat päivityspaketit A ja B käynnistämättä tietokonetta uudelleen asennusten välissä.
 • Molemmat paketit sisältävät Kernel32.dll-tiedoston, joka sijaitsee KnownDLLs-luettelossa. Paketti A sisältää Kernel32.dll-tiedoston version 3, paketti B version 2 ja tietokoneessa on asennettuna versio 1.
 • Kun paketti A asennetaan, GetFileVersionInfo-funktio ilmoittaa, että tietokoneessa on Kernel32.dll-tiedoston versio 1. Koska paketissa A on versio 3, päivityksen asennusohjelma havaitsee, että tiedosto on korvattava.
  • Päivityksen asennusohjelma siirtää Kernel32.dll-tiedoston version 1 tilapäiseen sijaintiin tietokoneessa ja luo odottavan tiedoston uudelleennimeämistoimen Kernel32.dll-tiedoston poistamiseksi tilapäisestä sijainnista, kun tietokone käynnistyy uudelleen seuraavan kerran.
  • Paketin A Kernel32.dll-tiedoston versio 3 kopioidaan tietokoneeseen.
 • Kun paketti B asennetaan, GetFileVersionInfo-funktio ilmoittaa yhä, että tietokoneeseen on asennettu Kernel32.dll-tiedoston versio 1. Tämä johtuu siitä, että GetFileVersionInfo-funktio lukee muistiin ladatun Kernel32.dll-tiedoston versiotiedot. Paketin B tiedoston versio on 2, joten korjaustiedosto havaitsee, että tietokoneen tiedosto on korvattava.
  • Päivityksen asennusohjelma siirtää tietokoneessa olevan Kernel32.dll-tiedoston (paketin A version 3) tilapäiseen sijaintiin tietokoneessa ja luo odottavan tiedoston uudelleennimeämistoimen Kernel32.dll-tiedoston poistamiseksi tilapäisestä sijainnista, kun tietokone käynnistyy uudelleen seuraavan kerran.
  • Paketin B Kernel32.dll-tiedoston versio 2 kopioidaan tietokoneeseen.
 • QChain.exe-työkalu suoritetaan, mutta tiedostojen korvaamiseksi suoritettavia odottavia tiedostojen uudelleennimeämistoimia ei ole, joten työkalu ei tee mitään.
 • Koska paketti B asennettiin viimeksi, paketin B Kernel32.dll-tiedoston versio 2 sijaitsee tietokoneessa oikeassa kansiossa. Siksi se ladataan muistiin, kun tietokone käynnistetään uudelleen. Odottavat tiedostojen uudelleennimeämistoimet poistivat sekä alkuperäisen Kernel32.dll-tiedoston version 1 että paketin A Kernel32.dll-tiedoston version 3. Tämän vuoksi tietokoneessa on nyt Kernel32.dll-tiedoston versio 2 version 3 sijaan.
On olemassa Windows 2000 SP2:n jälkeen luotu korjaus, jossa GetFileVersionInfo-funktiota ei enää käytetä niille KnownDLLs-kirjastoille, jotka on ladattu muistiin. Sen sijaan päivityksen asennusohjelma etsii tietokoneesta kyseisen tiedoston ja kutsuu sitten GetFileVersionInfo-funktion itse tiedostolle. Siksi voit käyttää QChain.exe-työkalua ketjuttamaan Windows 2000 SP2:n jälkeiset päivitykset yhdeksi päivitykseksi. Kun teet tämän, tiedoston uusin versio asennetaan päivitysten asennusjärjestyksestä riippumatta.

Jos toistat edellisen tilanteen ja käytät Windows 2000 SP2:n jälkeen luotuja päivityksiä, paketin B korjaustiedosto löytää paketin A Kernel32.dll-tiedoston ja tunnistaa sen versioksi 3. Versio 3 on uudempi kuin paketin B oma Kernel32.dll-tiedoston versio 2. Siksi paketti B ei korvaa järjestelmässä olevaa Kernel32.dll-tiedostoa ja tietokone käyttää paketin A Kernel32.dll-tiedoston versiota 3 uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 296861 – Viimeisin tarkistus: 26.9.2013 – Versio: 1

Palaute