Internet-palomuurit voivat estää tietokoneiden selaamisen ja tiedostojen jakamisen

Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.

Oire

Kun olet ottanut Internet-palomuurin käyttöön, et välttämättä pysty etsimään (selaamaan) muita koti- tai yritysverkossa olevia tietokoneita tai jakamaan tiedostoja niiden kanssa. Kun esimerkiksi otat Microsoft Windows XP:n Internet-yhteyden palomuurin käyttöön, et pysty selaamaan verkkoa Verkkoympäristön avulla. Samoin, jos käytät net view \\tietokonenimi -komentoa tarkastellaksesi koti- tai yritysverkon tietokoneen jaettuja resursseja, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:

Järjestelmävirhe 6118. Työryhmän palvelinluettelo ei ole nyt saatavilla.

Syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos otat palomuurin käyttöön koti- tai yritysverkon verkkoyhteydessä. Oletusarvon mukaan palomuuri sulkee portit, joita käytetään tiedostojen ja tulostinten jakamiseen, jotta Internet-tietokoneet eivät pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneesi jaettuihin tiedostoihin ja tulostimiin.

Ratkaisu

Voit korjata ongelman käyttämällä palomuuria vain sellaisissa verkkoyhteyksissä, joita käytät yhteyden muodostamisessa suoraan Internetiin. Käytä palomuuria esimerkiksi yksittäisessä tietokoneessa, joka on yhteydessä Internetiin kaapeli-, DSL- tai puhelinverkkomodeemin avulla. Jos käytät samaa verkkoyhteyttä yhteyden muodostamiseen sekä Internetiin että koti- tai toimistoverkkoon, käytä reititintä tai palomuuria, joka estää Internet-tietokoneita muodostamasta yhteyttä koti- tai toimistotietokoneiden jaettuihin resursseihin.


Älä käytä palomuuria verkkoyhteyksissä, joiden avulla muodostat yhteyden koti- tai toimistoverkkoosi, jos palomuuria ei voi määrittää avaamaan portteja vain koti- tai toimistoverkollesi. Jos muodostat Internet-yhteyden koti- tai toimistoverkon avulla, palomuuria voidaan käyttää vain tietokoneessa tai toisessa laitteessa, kuten reitittimessä, joka tarjoaa Internet-yhteyden. Jos esimerkiksi muodostat Internet-yhteyden hallitsemasi verkon kautta ja kyseinen verkko käyttää yhteyden jakamista tarjoamaan Internet-yhteyden useille tietokoneille, voit asentaa palomuurin tai ottaa sen käyttöön vain jaetulle Internet-yhteydelle. Jos muodostat yhteyden Internetiin muun kuin hallinnassasi olevan verkon kautta, varmista, että verkon ylläpitäjä käyttää palomuuria.

Tila

Tämä toiminta ei ole virhe.

Enemmän tietoa

Palomuuri on ohjelmisto tai laitteisto, joka luo suojan tietokoneen ja Internetissä olevan mahdollisesti järjestelmää vahingoittavan sisällön välille. Sen avulla voit suojata tietokonettasi pahantahtoisilta käyttäjiltä sekä useilta tietokoneviruksilta ja matoviruksilta.

Lisätietoja kolmansien osapuolten palomuurituotteista on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

308127 Porttien avaaminen manuaalisesti Windows XP:n Internet-yhteyden palomuurissa


Tärkeää Jos määrität palomuurin suojaamaan Internetiin yhteydessä olevan tietokoneen portteja, Microsoft ei suosittele näiden porttien avaamista, koska ne voivat olla alttiina muille Internetissä oleville tietokoneille. Lisäksi tietyille tietokoneille ei voi antaa oikeuksia avoimiin portteihin.

Seuraavat portit liittyvät tiedostonjakamiseen ja SMB (Server Message Block) -tietoliikenteeseen:
  • Microsoftin tiedostonjakamisen SMB-tietoliikenne: UDP (User Datagram Protocol) -portit 135 - 139 ja TCP (Transmission Control Protocol) -portit 135 - 139.
  • Suoraan isännöity SMB-tietoliikenne ilman NetBIOSia (Network Basic Input/Output System) käyttää porttia 445 (TCP ja UPD).

Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmien tekninen tuki

Laitteistosi valmistaja antaa teknistä tukea ja ohjeita Microsoft Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmiin. Laitteistosi valmistaja antaa tukea siksi, että Windows x64 Edition sisältyi laitteistoosi. Valmistaja saattaa olla mukauttanut Windows x64 Edition -asennusta sisällyttämällä siihen yksilöllisiä osia. Yksilöllisiä osia saattavat olla tietyt laiteohjaimet tai lisäasetukset, jotka optimoivat laitteiston suorituskykyä. Microsoft tarjoaa tukisopimuksen mukaista tukea, jos tarvitset teknistä apua Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmäsi kanssa. Saatat kuitenkin joutua ottamaan yhteyttä valmistajaan suoraan. Laitteesi valmistaja pystyy parhaiten antamaan tukea laitteeseen asentamalleen ohjelmistolle.

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmän tuotetiedot ovat seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition -käyttöjärjestelmien tuotetiedot ovat seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

283673 Internet-palomuurin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Windows XP:ssä


324731 WebCast-tukilähetys: Microsoft Windows XP:n Internet-yhteyden palomuuri (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Lisätietoja koti- ja pienyritysverkkojen käyttämisestä Windows XP:ssä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Lisätietoja Internet-yhteyden palomuurin käyttämisestä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 298804 – Viimeisin tarkistus: 20.7.2010 – Versio: 1

Palaute