Miten Järjestelmän palauttaminen -työkalu käsittelee kiintolevytilan käyttöä

Yhteenveto

Tässä artikkelissa selitetään, miten Järjestelmän palauttaminen -työkalu käsittelee kiintolevyaseman tilan käyttöä etenkin silloin, kun levytila on vähissä.

Enemmän tietoa

Oletusarvoisesti Järjestelmän palauttaminen on käytössä kaikkien kiintolevyaseman osioiden osalta Windows XP Home Editionin ja Windows XP Professionalin asennuksen päätyttyä. Käyttöjärjestelmän asentamisen jälkeen Järjestelmän palauttaminen pysäytetään automaattisesti, kun käyttöjärjestelmän sisältävällä levyllä on vähemmän kuin 200 megatavua vapaata levytilaa. Palvelu jatkaa tarkkailuaan automaattisesti, kun järjestelmä on seuraavan kerran käyttämättä ja kun 200 megatavua kiintolevytilaa on vapaana. Sama tapahtuu myös Windows XP:n asentamisen jälkeen, jos minkä tahansa osion levytila on vähissä.

Lisäksi jos levytila vähenee tietosäilön kokoon nähden, Järjestelmän palauttaminen vapauttaa aina tietosäilön koon järjestelmälle. Tämä johtuu siitä, että tietosäilön koko ei ole varattu tila vaan se lasketaan aina tehokkaana kokona. Jos esimerkiksi tietosäilön kooksi on määritetty 500 megatavua, josta 200 megatavua on jo käytetty, ja nykyinen vapaa kiintolevytila on vain 150 megatavua, tehokas koko on 350 megatavua (200 + 150) eikä 500 megatavua. Toisin sanoen tietosäilön kokoa rajoittaa aina vapaa kiintolevytila. Huomaa erityisesti seuraavat ehdot:
  • Kun kiintolevyllä on alle 80 megatavua vapaata kiintolevytilaa, Järjestelmän palauttaminen pienentää tietosäilön koon 75 prosenttiin tai poistaa vähintään yhden palautuspisteen (jos tietosäilön koko on jo alle 75 prosenttia). Järjestelmän palauttaminen ei keskeytä palautuspisteiden luomista. Se luo edelleen käyttämättömyysajan tarkistuspisteitä määritetyin aikavälein ja poistaa aina ensin tehdyn pisteen tiedot levytilan säästämiseksi.
  • Kun levyllä on alle 50 megatavua vapaata tilaa, Järjestelmän palauttaminen poistaa tietosäilön kokonaan ja pysäyttää Järjestelmän palauttamisen toiminnan kaikille asemille (täysi pysäytys), kunnes vapaana on taas vähimmäismäärä vapaata levytilaa (200 megatavua). Tämän jälkeen Järjestelmän palauttaminen aloittaa jälleen tarkkailun.

    HUOMAUTUS: 200 megatavua vapaata levytilaa tarvitaan vain käyttöjärjestelmän sisältävässä asemassa.
Jos mikä tahansa levy on pysäytystilassa, Järjestelmän palauttaminen on pysäytetty kaikkien levyjen osalta. Jos tarkastelet Järjestelmän palauttamisen ominaisuuksia, näet, että asemien tilana on pysäytetty. Syynä tähän on se, että jos järjestelmän palauttaminen suorittaa itsenäisen pysäyttämisen ja suoritat sitten palauttamisen, vain osa asemista palautetaan, jos käyttäjä ei erityisesti ole poistanut asemia käytöstä. Tällöin järjestelmä on hyvin epävakaassa tilassa erityisesti silloin, kun asennat ohjelmia johonkin muuhun kuin käyttöjärjestelmän sisältävään asemaan. Jos yrität käynnistää Järjestelmän palauttamisen, kun se on pysäytetty, näyttöön tulee seuraavankaltainen varoitussanoma:
Järjestelmän palauttaminen on pysäytetty, koska järjestelmälevyllä aseman kirjain on liian vähän tilaa. Jos haluat käynnistää Järjestelmän palauttamisen uudelleen, varmista, että vapaata levytilaa on vähintään 200 megatavua. Haluatko käynnistää Levyn uudelleenjärjestämisen ja vapauttaa lisää levytilaa?
Kun tietokoneen vapaa levytila käy vähiin, näytön ilmaisinalueelle tulee ilmoitus levytilan vähenemisestä tai loppumisesta, kun raja-arvot (200 Mt, 80 Mt ja 50 Mt) saavutetaan. Kun napsautat ilmoitusta, Levyn uudelleenjärjestäminen -apuohjelma käynnistyy automaattisesti ja yrittää vapauttaa levytilaa. Jos vapautettu levytila ei riitä, näyttöön tulee jokin tämän artikkelin loppuosassa luetelluista virhesanomista. Tässä vaiheessa voit käynnistää Lisää tai poista sovellus -apuohjelman ja luoda lisätilaa poistamalla ohjelmia kiintolevyltä.

Levyn uudelleenjärjestäminen -apuohjelma saattaa tuoda näyttöön ilmoituksia levytilan vähyydestä, kun levyjen vapaa tila käy vähiin ja Järjestelmän palauttaminen -toiminnon toiminta on uhattuna. Jos päätät ohittaa ilmoitukset 200 megatavun raja-arvon alituksesta ja levytila vähenee edelleen, näyttöön tulee ilmoituksia ja varoituksia, kun vapaata levytilaa on noin 80 ja 50 megatavua.

Muiden kuin käyttöjärjestelmän sisältävien asemien osalta Levyn uudelleenjärjestäminen -apuohjelman käynnistämisen jälkeen näyttöön tulee varoitus, mutta ei lisävaroituksia.

Ilmoitukset

Näyttöön tulee erilaisia levytilaa koskevia ilmoituksia. Seuraavassa on esimerkkejä näistä ilmoituksista.
Kun vapaata levytilaa on 200 megatavua:
Levytila vähissä

Aseman (aseman kirjain) levytila on loppumassa. Voit vapauttaa levytilaa poistamalla vanhoja tai tarpeettomia tiedostoja napsauttamalla tätä...
Kun vapaata levytilaa on 80 tai 50 megatavua:
Levytila vähissä

Aseman (aseman kirjain) levytila on vähissä. Vapauta levytilaa poistamalla vanhoja ja tarpeettomia tiedostoja valitsemalla tämä...

Varoitukset

Näyttöön tulee eri varoitussanomia levytilan suhteen. Seuraavassa on esimerkkejä näistä varoituksista.

Kun vapaata levytilaa on 200 megatavua:
Windows-asemassa on vain (määrä Mt) vapaata tilaa.
On suositeltavaa pitää vähintään 200 Mt vapaana järjestelmän vakauden vuoksi. Voit vapauttaa vielä enemmän tilaa poistamalla sovelluksia, joita et enää käytä.

Poistetaanko nämä sovellukset?
Kun vapaata levytilaa on 80 megatavua:
Windows-asemassa on vain (määrä Mt) vapaata tilaa. Tämä on hälyttävän pieni määrä. Järjestelmän palauttaminen ei voi jäljittää muutoksia ja korjata vahingollisia muutoksia, jos tässä asemassa ei vapauteta vähintään 200:aa megatavua tilaa. Voit vapauttaa vielä enemmän tilaa poistamalla sovelluksia, joita et enää käytä. Poistetaanko nämä sovellukset?
HUOMAUTUS: Jos järjestelmässä on alle 80 megatavua vapaata levytilaa, ja yrität käynnistää Järjestelmän palauttamisen, näyttöön tulee seuraava sanoma:
Järjestelmän palauttaminen

Järjestelmälevyllä (aseman kirjain:\) ei ole tarpeeksi vapaata tilaa palauttamisen suorittamiseen. Vapauta vähintään 80 Mt levytilaa.
Haluatko käynnistää Levyn uudelleenjärjestämisen ja vapauttaa lisää levytilaa?
Kun vapaata levytilaa on 50 megatavua:
Windows-asemassa on vain (määrä Mt) vapaata tilaa. Tämä on hälyttävän pieni määrä. Järjestelmän palauttaminen on lopettanut muutosten jäljittämisen tilanpuutteen vuoksi. Vahingollisia muutoksia ei voida korjata. Aktivoi järjestelmän palauttaminen uudelleen vapauttamalla vähintään 200 megatavua tilaa. Voit vapauttaa vielä enemmän tilaa poistamalla sovelluksia, joita et enää käytä.
Poistetaanko nämä sovellukset?
HUOMAUTUS: Jos ohitat varoituksen, näyttöön tulee seuraava sanoma, kun yrität seuraavan kerran käynnistää Järjestelmän palauttamisen:
Järjestelmän palauttaminen on pysäytetty, koska järjestelmälevyllä (aseman kirjain) on liian vähän tilaa. Jos haluat käynnistää Järjestelmän palauttamisen uudelleen, varmista, että levytilaa on vähintään 200 Mt vapaana.
Haluatko käynnistää Levyn uudelleenjärjestämisen ja vapauttaa lisää levytilaa?
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 300044 – Viimeisin tarkistus: 10.2.2004 – Versio: 1

Palaute