Windows XP:n etätuen yleiskuvaus

Yhteenveto

Etätuki on Windows XP:n tekniikka, jonka avulla Windows XP -käyttäjät voivat auttaa toisiaan Internetin välityksellä. Tämän työkalun avulla avustaja voi tarkastella avustettavan käyttäjän työpöytää. Avustettavan luvalla avustaja voi jopa jakaa avustettavan käyttäjän tietokoneen ja ratkaista ongelmia etäkäytön avulla.

Etätuen avulla tukipalvelu voi auttaa verkon käyttäjiä Tarjoa etätukea -ominaisuuden avulla.

Saat lisätietoja Tarjoa etätukea -ominaisuudesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

301527 Windows XP -tietokoneen määrittäminen vastaanottamaan etätukitarjouksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Enemmän tietoa

Etätuen edellytykset

 • Sekä avustettavan että avustajan tietokoneiden käyttöjärjestelmän on oltava Windows XP tai Windows Server 2003.
 • Avustettavan ja avustajan tietokoneiden on oltava samassa verkossa, kuten Internetissä.

  Saat lisätietoja mahdollisista verkkomäärityksistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  301529 Etätuen tukemat yhteysskenaariot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

 • Windows XP Home Editionissa avustettavan on käytettävä Omistaja-tiliä.
 • Avustettavan on pystyttävä siirtämään tiedosto avustajalle. Avustettava voi lähettää tiedoston automaattisesti Ohje ja tukipalvelut -toiminnolla Microsoft Outlook Expressin tai Windows Messengerin avulla. Tämän vuoksi käyttäjällä on oltava määritettynä Outlook Express tai Windows Messenger. Avustettava voi myös tallentaa tiedoston ja lähettää sen avustajalle millä muulla tiedostonsiirtotavalla tahansa.
Huomautus Tässä artikkelissa kuvataan etätuen tilanteet, joissa avustettava aloittaa etätuki-istunnon lähettämällä pyynnön (eli kutsun) avustajalle. Samaan toimialueeseen kuuluvissa tietokoneissa avustaja voi tarjota avustettavalla etätukea niin, ettei avustettavan tarvitse lähettää kutsua avustajalle.

Saat lisätietoja etätuen tarjoamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

301527 Windows XP -tietokoneen määrittäminen vastaanottamaan etätukitarjouksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Etätukipyynnön lähettäminen

 1. Avaa Ohje ja tukipalvelut -toiminto napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla sitten Ohje ja tuki.
 2. Valitse Lähetä tukipyyntö -kohdassa Kutsu ystävä muodostamaan yhteys tietokoneeseesi etätukitoiminnon avulla.
 3. Etätukisivu tulee näyttöön. Valitse Kutsu toinen käyttäjä auttamaan sinua.
 4. Etätukikutsu voidaan lähettää kolmella tavalla: Windows Messengerillä, sähköpostitse tai tallentamalla kutsu tiedostoksi. Valitse jokin näistä tavoista ja noudata sitten ohjeita. Sähköpostia tai kutsun tallentamista käyttävä avustettava voi suojata istunnon salasanalla. Avustettavan on myös valittava aika, jolloin kutsu vanhenee automaattisesti. Avustettava voi määrittää kutsun vanhentuneeksi milloin tahansa napsauttamalla vaiheessa 3 kuvatun etätukisivun Näytä kutsun tila -linkkiä.
 5. Kun avustaja vastaanottaa kutsun, häntä pyydetään antamaan salasana, jonka avustettava on määrittänyt. Kun avustaja on antanut salasanan, hän pystyy aloittamaan etätuki-istunnon.
 6. Kun avustaja on aloittanut istunnon, avustettavan tietokone vahvistaa avustajan antaman salasanan.
 7. Avustettavan tietokone varmistaa myös, että avustajan käyttämä kutsu on kelvollinen ja edelleen voimassa.
 8. Jos kutsu on voimassa ja salasana on oikea, avustettava saa ilmoituksen siitä, että avustaja haluaa aloittaa istunnon. Avustettavaa pyydetään myös käynnistämään etätuki-istunto.
 9. Jos avustettava päättää aloittaa istunnon, etätuen keskusteluikkuna avautuu avustettavan tietokoneessa ja etätuen avustajan konsoli avautuu avustajan tietokoneessa. Tässä vaiheessa avustaja näkee kaiken avustettavan tietokoneessa olevan reaaliaikaisesti.
 10. Avustaja voi tässä vaiheessa pyytää saada avustettavan tietokoneen hallintaansa valitsemalla avustajan konsolissa Ota hallintaan. Tämä lähettää avustettavan tietokoneeseen sanoman, joka ilmoittaa avustettavalle, että avustaja pyytää saada tietokoneen hallintaansa. Sanoma sisältää kolme tapaa, jolla avustettava pystyy lopettamaan avustajan hallinnan tietokoneessa:
  ESC-näppäimen painaminen
  näppäinyhdistelmän CTRL+C painaminen
  avustettavan keskusteluikkunan Lopeta hallinta -vaihtoehdon valitseminen.
 11. Jos avustettava päättää antaa tietokoneen avustajan hallintaan, he jakavat näppäimistön ja hiiren hallinnan. On parasta, että avustettava ei liikuta hiirtä tai kirjoita näppäimistöllä, kun avustaja hallitsee tietokonetta, koska istunto ottaa syötteet molemmilta käyttäjiltä, mikä saa hiiren käyttäytymään epätavallisesti. Jos avustettava lopettaa hallinnan, etätuki-istunto jatkuu ja avustaja pystyy edelleen näkemään avustettavan työpöydän.

Kutsun lähettämistapojen yleiskatsaus

Windows Messenger

Windows Messenger -palvelun käyttäjät voivat kutsua yhteyshenkilön auttamaan heitä etätukitoiminnon avulla. Windows Messengerin käyttäminen on suositeltu tapa lähettää etätukikutsu seuraavista syistä:

 • Windows Messenger toimii reaaliajassa, minkä ansiosta avustettava tietää, kun avustaja on online-tilassa.
 • Windows Messenger tarjoaa muita tapoja avustettavan ja avustajan tietokoneille löytää toisensa Internetissä. Tätä käytetään, kun tietokoneet eivät ole samassa verkossa tai kun ne yrittävät muodostaa yhteyden Internetin välityksellä palomuurin tai NAT-laitteen kautta.

  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  301529 Etätuen tukemat yhteysskenaariot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Windows Messenger -palvelua käytettäessä Ohje ja tukipalvelu -toimintoa ei tarvitse avata. Voit lähettää kutsun avaamalla Windows Messengerin ja toimimalla seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Lähetä kutsu.
 2. Valitse Pyydä etätukea.
 3. Valitse haluamasi yhteyshenkilö etätukea varten.
Valittu yhteyshenkilö saa viestin, jossa pyydetään etätuki-istuntoa, ja avustaja voi valita Hyväksy tai Hylkää.

Etätuki-istunto voidaan aloittaa myös Windows Messengerissä napsauttamalla yhteyshenkilöä hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Kutsu ja valitsemalla sitten Pyydä etätukea.

Sähköposti

Etätuen avulla avustettava voi luoda avustajalle lähetettävän sähköpostiviestin. Tämä sähköpostiviesti sisältää kutsun liitteenä. Kun avustaja avaa liitteen, häntä pyydetään antamaan salasana, jos avustettava on määrittänyt salasanan, ja prosessi jatkuu "Etätukipyynnön lähettäminen" -osassa kuvatulla tavalla.

Etätuki käyttää sähköpostiasiakasta, joka on määritetty Internet-asetukset-toiminnon Ohjelmat-välilehdessä. Jos sähköpostiasiakasta ei ole vielä määritetty, etätuki yrittää auttaa avustettavaa sen määrittämisessä. Voit muuttaa etätuen käyttämää sähköpostiasiakasta kaksoisnapsauttamalla Ohjauspaneelissa Internet-asetukset ja muuttamalla sähköpostiasiakkaan asetuksen Ohjelmat-välilehdessä haluamaksesi.

Etätuki käyttää Simple MAPI (Simple Mail Advanced Programming Interface) -liittymää auttamaan avustettavaa sähköpostiviestin luomisessa. Sähköpostiasiakkaat, jotka eivät tue Simple MAPI -liittymää, eivät näy Ohjauspaneelin Internet-asetukset-apuohjelmassa.

Kutsun lähettäminen tiedostona

Jos avustettavan sähköpostiasiakas ei tue Simple MAPI -liittymää tai jos avustettava haluaa käyttää jotakin muuta tapaa kutsutiedoston lähettämiseen avustajalle, hän voi tallentaa kutsun tiedostona.

Tämän avulla avustettava voi tallentaa paikalliseen asemaan tai jaettuun verkkoresurssiin saman tiedoston, joka luotaisiin ja liitettäisiin sähköpostiviestiin automaattisesti. Avustettava voi sitten liittää tämän tiedoston sähköpostiviestiin sähköpostiasiakkaassa, joka ei tue Simple MAPI -liittymää, tai siirtää tiedoston jaettuun verkkoasemaan, levykkeelle ja niin edelleen. Kun avustaja vastaanottaa tiedoston, hän voi avata kutsun ja käynnistää etätuki-istunnon kaksoisnapsauttamalla tiedostoa.


Tekninen yleiskatsaus

Etätuen tekninen yleiskatsaus on seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:

300692 Etätuen yhteydenmuodostamisprosessin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Huomautus Etätuki käyttää DCOM-protokollaa. Windows XP:ssä DCOM-rekisteripolku on HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole, ja sen merkkijonoarvo on EnableDCOM = Y. Jos tämä arvo on "N" tai se puuttuu, etätuki ei toimi.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 300546 – Viimeisin tarkistus: 7.1.2005 – Versio: 1

Palaute