Windows XP:n ja Windows 2003:n määrittäminen vastaanottamaan tarjottua etätukea

ESITTELY

Tässä artikkelissa kuvataan ohjeet, joiden avulla Microsoft Windows XP- tai Microsoft Windows Server 2003 -tietokone voidaan määrittää vastaanottamaan tarjottua etätukea.

Etätuki-työkalu voidaan määrittää niin, että pätevä käyttäjä voi aloittaa Etätuki-istunnon Tarjoa etätukea -ominaisuuden avulla. Etätuki-istunto antaa kokeneen käyttäjän auttaa aloittelevaa käyttäjää. Tämä ominaisuus edellyttää, että kokeneen käyttäjän tietokone ja aloittelevan käyttäjän tietokone ovat saman toimialueen tai luottamussuhteessa olevien toimialueiden jäseniä. Toimialueita käytetään yritysverkoissa tietoturvasyistä. Niitä hallitsee yleensä verkonvalvoja. Tarjoa etätukea -ominaisuus ei ole käytännöllinen useimmissa kotiverkoissa.

Saat lisätietoja etätuesta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

300546 Windows XP:n etätuen yleiskuvaus

308013 Tarjoa etätukea -toiminnon käyttäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palaa alkuun

Vaatimukset

Kun haluat määrittää aloittelevan käyttäjän tietokoneen vastaanottamaan tarjottua etätukea, sinun on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
 • Aloittelevan käyttäjän tietokoneen ryhmäkäytännön pitää olla määritetty sallimaan tarjottu etätuki.
 • Aloittelevan käyttäjän ja kokeneen käyttäjän tietokoneiden on kuuluttava samalle toimialueelle tai luottamussuhteessa oleville toimialueille.
 • Molempien tietokoneiden käyttöjärjestelmän on oltava Windows XP tai Windows 2003.
 • Kokeneen käyttäjän on oltava Paikallinen järjestelmänvalvoja -ryhmän jäsen aloittelevan käyttäjän tietokoneessa.
Kun haluat määrittää Etätuki-työkalun ryhmäkäytännöt, tarvitset luettelon kokeneista käyttäjistä, joilta aloittelevien käyttäjien tietokoneet voivat vastaanottaa tarjottua etätukea. Luettelon pitää sisältää toimialueen käyttäjäryhmät ja käyttäjätilit.

Huomautus Kokeneet käyttäjät, jotka käyttävät Tarjoa etätukea -ominaisuutta, eivät pysty muodostamaan yhteyttä aloittelevan käyttäjän tietokoneeseen, jos Etäapu pyydettäessä -käytäntö on poistettu käytöstä aloittelevan käyttäjän tietokoneessa. (Tätä ongelmaa ei ilmene tietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows XP Service Pack 2.)

Palaa alkuun

Tarjoa etätukea -käytäntöasetuksen määrittäminen

 1. Käynnistä MMC:n (Microsoft Management Console) Ryhmäkäytäntö-laajennus. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla sitten Suorita. Kirjoita Avaa-ruutuun seuraavasti: gpedit.msc. Valitse sitten OK.
 2. Etsi Tarjoa etätukea -käytäntö kansiosta Paikallinen tietokone -käytäntö\Tietokoneasetukset\Hallintamallit\Järjestelmä\Etätuki.
 3. Valitse Ominaisuudet: Tarjoa etätukea -valintaikkunassa Ota käyttöön.
 4. Valitse luettelosta asetus, joka määrittää, mitkä seuraavista toimista kokeneet käyttäjät voivat tehdä.
  • Tarkastella aloittelevan käyttäjän tietokonetta
  • Tarkastella ja hallita aloittelevan käyttäjän tietokonetta
  Huomautus Tämä asetus koskee koko ryhmää. Tarjoa etätukea -käytäntöasetus ei tarjoa menetelmää, jonka avulla yksi käyttäjäryhmä voisi tarkastella aloittelevan käyttäjän tietokonetta ja toinen ryhmä voisi tarkastella sekä hallita kyseistä tietokonetta. Käytössä voi olla vain yksi kokeneiden käyttäjien ryhmä.

 5. Valitse Näytä. Näyttöön tulee Näytä sisältö -valintaikkuna.
 6. Lisää toimialuekäyttäjät ja toimialuekäyttäjien ryhmät valitsemalla Lisää.
 7. Sulje Näytä sisältö -valintaikkuna valitsemalla OK ja sulje sitten Ominaisuudet: Tarjoa etätukea -valintaikkuna valitsemalla OK.
 8. Sulje MMC:n Ryhmäkäytäntö-laajennus.
Nämä käytännöt tulevat voimaan heti. Sinun ei tarvitse käynnistää tietokonetta uudelleen.

Tärkeää Ole varovainen määrittäessäsi Tarjoa etätukea -ryhmäkäytännön ominaisuuksia, sillä et voi tarkistaa määrittämiäsi toimialueen käyttäjätilejä. Microsoft suosittelee, että testaat tätä käytäntöasetusta huolellisesti, ennen kuin määrität suurta joukkoa käytäntöjä.

HuomautusTarjoa etätukea -käytäntö ei ole käytettävissä Microsoft Windows XP Home Editionissa.

Huomautus Etätuki käyttää DCOM-protokollaa. Windows XP:ssä ja Windows 2003:ssa DCOM-merkintä sijaitsee seuraavassa rekisterin aliavaimessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
Tämän DCOM-merkinnän merkkijonoarvo on EnableDCOM = Y. Jos tämä arvo on "N" tai se puuttuu, etätuki ei toimi.

Palaa alkuun

Windowsin palomuurin määrittäminen tarjottua etätukea varten

Voit päivittää ryhmäkäytäntöobjektit uusilla Windowsin palomuurin asetuksilla seuraavasti:
 1. Kirjaudu Windows XP SP2 -tietokoneeseesi Toimialueen järjestelmänvalvojat-, Yrityksen järjestelmänvalvojat- tai Ryhmäkäytäntöjen luoja-omistaja -suojausryhmän jäsenenä.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita mmc ja valitse sitten OK.
 3. Valitse Tiedosto-valikosta Lisää tai poista laajennus, valitse Erillinen-välilehti ja valitse sitten Lisää.
 4. Valitse Käytettävissä olevat erillislaajennukset -luettelosta Ryhmäkäytäntöobjektien editori ja valitse sitten Lisää.
 5. Valitse Valitse ryhmäkäytäntöobjekti -valintaikkunassa Selaa.
 6. Napsauta Selaa ryhmäkäytäntöobjekteja -kohdassa sitä ryhmäkäytäntöobjektia, jonka haluat päivittää uusilla Windowsin palomuurin asetuksilla, ja valitse sitten OK.
 7. Sulje ohjattu ryhmäkäytäntötoiminto valitsemalla Valmis.
 8. Valitse Lisää laajennus kohteeseen -valintaikkunassa Sulje.
 9. Valitse Lisää tai poista laajennus -valintaikkunassa OK.
 10. Laajenna konsolipuussa Tietokoneasetukset, Hallintamallit, Verkko, Verkkoyhteydet ja valitse sitten Windowsin palomuuri.
 11. Etsi Windowsin palomuurin ryhmäkäytäntöasetukset Ryhmäkäytäntöobjektien editori -laajennuksen avulla. Tee tämä napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla Avaa-ruutuun gpedit.msc ja valitsemalla sitten OK.

  Huomautus Ryhmäkäytäntöasetukset sijaitsevat seuraavissa Ryhmäkäytäntöobjektien editorin kansioissa:
  • Tietokoneasetukset/Hallintamallit/Verkko/Verkkoyhteydet/Windowsin palomuuri
  • Tietokoneasetukset/Hallintamallit/Verkko/Verkkoyhteydet/Windowsin palomuuri/Toimialueen profiili
  • Tietokoneasetukset/Hallintamallit/Verkko/Verkkoyhteydet/Windowsin palomuuri/Vakioprofiili
 12. Lisää kullekin vaiheessa 11 paikantamallesi laajennuksen polulle seuraavankaltainen merkintä Windowsin palomuuri: Määritä porttipoikkeukset -asetukseen:
  135:TCP:*:Käytössä:Tarjoa etätukea
 13. Lisää kullekin laajennuksen polulle seuraavankaltaiset merkinnät Windowsin palomuuri: Määritä ohjelmapoikkeukset -asetukseen:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:Käytössä:Etätuki
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Käytössä:Tarjoa etätukea
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:Käytössä:Etätuki – Windows Messenger ja Ääni
Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 301527 – Viimeisin tarkistus: 10.1.2008 – Versio: 1

Palaute