Visual Studio 2015:n asennustoiminto: Secondary Installerin poisto-ohjeet


Yhteenveto


Tässä artikkelissa on tietoja siitä, miten poistetaan kolmannen osapuolen sovellus, joka on asennettu Secondary Installer for Visual Studio 2015:n mukana. Yksityiskohtaiset tiedot kolmansien osapuolten sovelluksista, jotka Secondary Installer antaa ottaa käyttöön tietokoneessa, ja niiden poisto-ohjeet löytyvät Lisätietoja-jaksosta.

Tietoja Secondary Installerista

Visual Studio 2015 asentaa Secondary Installerin, jolla voi asentaa kolmansien osapuolten sovelluksia. Kun Visual Studio 2015 tai Secondary Installer poistetaan, niiden mukana asennetut kolmansien osapuolten sovellukset voivat jäädä tietokoneeseen. Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelossa voi olla näihin kolmansien osapuolten sovelluksiin liittyviä ohjelmia.


Lisätietoja


Android NDK

Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelossa ei ole Android NDK -ohjelmaa. Se asennetaan seuraavaan paikalliseen kansioon:

“%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 14.0\Apps
Android NDK voidaan poistaa poistamalla kiintolevyltä android-ndk-r10-kansio.

Android SDK

Android löytyy Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelosta, joten sen voi poistaa tällä toiminnolla.

Apache Ant

Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -toiminnon luettelossa ei ole Ant-ohjelmaa. Voit poistaa sen toimimalla näin:
  1. Etsi kiintolevyltä Ant-kansio. Voit tehdä tämän kirjoittamalla komentokehotteen kohdalle set ant, joka näyttää Antin ympäristömuuttujan. Muuttuja osoittaa kyseiseen kansioon.
  2. Paikanna kansio ja poista se sitten.

Apple iTunes

iTunesin löytyy Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelosta, joten sen voi poistaa tällä toiminnolla.

Git

Git löytyy Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelosta, joten sen voi poistaa tällä toiminnolla.

Google Chrome

Chrome löytyy Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelosta, joten sen voi poistaa tällä toiminnolla.

Joyent Node.js

Node löytyy Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelosta, joten sen voi poistaa tällä toiminnolla.

Oracle Java Development Kit

Java löytyy Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelosta, joten sen voi poistaa tällä toiminnolla.

Websocket4Net

Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon luettelossa ei ole Websocket4Net-ohjelmaa, joten sitä ei voi poistaa tällä toiminnolla.

Websocket4Net asennetaan DLL-tiedostona käyttöjärjestelmään (vain Windows 7:ään). Voit poistaa sen selvittämällä, minne Visual Studio 14.0 on asennettu. Se asennetaan oletusarvoisesti seuraavaan kansioon:

%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 14.0

Etsi Visual Studion pääkansiosta seuraava alikansio: Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\WebClient\Diagnostics\ToolWindows. Poista tästä kansiosta WebSocket4Net.dll.