Tiedostojen jakaminen Windows XP:ssä yksinkertaisen tiedostonjaon avulla

Jos haluat saada Windowsin tietoturvapäivityksiä edelleen, varmista, että käyttöjärjestelmä on Windows XP Service Pack 3 (SP3). Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla: Joidenkin Windows-versioiden tuki päättyy

Yhteenveto

Windows XP mahdollistaa tiedostojen ja asiakirjojen jakamisen muiden tietokoneen ja verkon käyttäjien kanssa. Käyttöjärjestelmässä on uusi yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymä ja uusi Jaetut tiedostot -ominaisuus. Tässä artikkelissa kuvataan uusi tiedostojen jakamisen käyttöliittymä ja käsitellään seuraavia aiheita:

ESITTELY

Voit jakaa tiedostoja paikallisten käyttäjien ja etäkäyttäjien kanssa Windows XP -tietokoneessa. Paikalliset käyttäjät kirjautuvat tietokoneeseesi suoraan omilla käyttäjätileillään tai Vieras-tilillä. Etäkäyttäjät muodostavat yhteyden tietokoneeseesi verkon kautta ja käyttävät tietokoneen jaettuja tiedostoja.

Voit käyttää yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymää tarkastelemalla kansion ominaisuuksia. Yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymän avulla voit määrittää jako-oikeudet ja NTFS-tiedostojärjestelmän käyttöoikeudet kansiotasolla. Nämä käyttöoikeudet koskevat kansiota, kaikkia kansion tiedostoja, alikansioita ja kaikkia alikansioiden tiedostoja. Kansioon luodut tai kopioidut tiedostot perivät ne sisältävän kansion oikeudet. Tässä artikkelissa kuvataan, miten tiedostojen käyttämisen oikeudet määritetään käyttöoikeustasojen mukaan. Joitakin tässä artikkelissa olevia näitä käyttöoikeustasoja koskevia tietoja ei ole dokumentoitu käyttöjärjestelmätiedostoissa tai ohjetiedostossa.

Enemmän tietoa

Windows XP:n tiedostonjakamisen avulla voit määrittää viisi käyttöoikeustasoa. Yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymässä voit määrittää tasot 1, 2, 4 ja 5. Voit tehdä tämän napsauttamalla kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Jakaminen ja suojaus, minkä jälkeen yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymä avautuu. Voit määrittää tason 3 kopioimalla tiedoston tai kansion Oma tietokone -toiminnon Jaetut tiedostot -kansioon. Tämä määritys ei muutu, kun otat yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöön tai poistat sen käytöstä. Taso 1 on turvallisin ja yksityisin asetus. Taso 5 on julkisin ja helpoimmin muutettavissa oleva (suojattomin) asetus.

Yksinkertaisen tiedostonjaon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Huomautus Windows XP Home Edition -tietokoneissa yksinkertainen tiedostonjako on aina käytössä.

Oletusarvon mukaan yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymä on käytössä työryhmään liittyneissä Windows XP Professional -tietokoneissa. Toimialueelle liittyneissä Windows XP Professional -tietokoneissa käytössä on vain perinteinen tiedostonjaon ja suojauksen liittymä. Kun käytät yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymää (kansion ominaisuuksissa), määritetään sekä jaetun tiedostojärjestelmän että tiedostojen oikeudet.

Jos poistat yksinkertaisen tiedostonjaon käytöstä, pystyt määrittämään yksittäisten käyttäjien käyttöoikeudet tarkemmin. Sinun on kuitenkin tunnettava NTFS-tiedostojärjestelmä ja jako-oikeudet hyvin, jotta voit pitää kansiosi ja tiedostosi hyvin suojattuina. Jos poistat yksinkertaisen tiedostonjaon käytöstä, Jaetut tiedostot -ominaisuutta ei poisteta käytöstä.


Voit ottaa yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Windows XP Professionalissa seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Oma tietokone.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset.
 3. Ota yksinkertainen tiedostonjako käyttöön valitsemalla Näytä-välilehdessä Käytä yksinkertaista tiedostonjakoa (suositus) -valintaruutu. (Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä poistamalla tämän valintaruudun valinnan.)

Jaettujen resurssien ja tiedostojen käyttöoikeustasojen hallinta

Yksinkertaisen tiedostonjaon avulla voit määrittää jaetuille resursseille ja tiedostoille viisi käyttöoikeustasoa:
 • Taso 1: Omat tiedostot (yksityinen)
 • Taso 2: Omat tiedostot (oletus)
 • Taso 3: Jaetut tiedostot -kansion tiedostot ovat paikallisten käyttäjien käytettävissä
 • Taso 4: Verkossa olevat jaetut tiedostot (kaikkien luettavissa)
 • Taso 5: Verkossa olevat jaetut tiedostot (luku- ja kirjoitusoikeudet kaikilla käyttäjillä)
Huomautuksia
 • Oletusarvon mukaan Omat tiedostot -kansioon tallennettujen tiedostojen taso on 2.
 • Tasojen 1, 2 ja 3 kansioita pystyvät käyttämään vain paikallisesti kirjautuneet käyttäjät. Paikallisesti kirjautuneisiin käyttäjiin luetaan myös käyttäjä, joka kirjautuu Windows XP Professional -tietokoneeseen Etätyöpöytä (RDP) -istunnossa.
 • Tasojen 4 ja 5 kansioita pystyvät käyttämään käyttäjät, jotka kirjautuvat paikallisesti, sekä etäkäyttäjät verkon välityksellä.
Seuraavassa taulukossa on oikeuksien kuvaukset:


KäyttöoikeustasoKaikki (NTFS/tiedosto)OmistajaJärjestelmäJärjestelmänvalvojatKaikki (jaettu resurssi)
Taso 1 Ei käytettävissäTäydet oikeudetTäydet oikeudetEi käytettävissäEi käytettävissä
Taso 2 Ei käytettävissäTäydet oikeudetTäydet oikeudetTäydet oikeudetEi käytettävissä
Taso 3 LukuTäydet oikeudetTäydet oikeudetTäydet oikeudetEi käytettävissä
Taso 4 LukuTäydet oikeudetTäydet oikeudetTäydet oikeudetLuku
Taso 5 MuutosTäydet oikeudetTäydet oikeudetTäydet oikeudetTäydet oikeudet

Taso 1: Omat tiedostot (yksityinen)

Näytä tai piilota kuvia sisältävät vaiheittaiset ohjeet napsauttamalla tätä

Taso 2 (oletus): Omat tiedostot (oletus)

Näytä tai piilota kuvia sisältävät vaiheittaiset ohjeet napsauttamalla tätä

Taso 3: Paikallisten käyttäjien käytettävissä olevat Jaetut tiedostot -kansion tiedostot

Näytä tai piilota kuvia sisältävät vaiheittaiset ohjeet napsauttamalla tätä

Taso 4: Jaettu verkossa (vain luku)

Näytä tai piilota kuvia sisältävät vaiheittaiset ohjeet napsauttamalla tätä

Taso 5: Jaettu verkossa (luku ja kirjoitus)

Näytä tai piilota kuvia sisältävät vaiheittaiset ohjeet napsauttamalla tätä

Kaikki tässä artikkelissa kuvatut tasot sulkevat valittaessa toisensa pois. Yksityisiä kansioita (taso 1) ei voi jakaa, ellei niitä ensin muuteta muiksi kuin yksityisiksi. Jaettuja kansioita (tasot 4 ja 5) ei voida muuttaa yksityisiksi, ellei niiden jakamista ensin lopeteta.

Jos luot kansion Jaetut tiedostot -kansioon (taso 3), jaat sen verkossa ja annat sitten verkon käyttäjien muokata tiedostojasi (taso 5), tason 5 oikeuksia käytetään kansioon sekä sen kaikkiin tiedostoihin ja alikansioihin. Jaetut tiedostot -kansion muut tiedostot ja kansiot käyttävät edelleen tasoa 3.

Huomautus Ainoa poikkeus on se, jos sinulla on kansio (Mallialikansio), joka on jaettu tasolla 4 sellaisen kansion (Mallikansio) sisällä, joka on jaettu tasolla 5. Etäkäyttäjillä on oikea käyttöoikeustaso jokaiseen jaettuun kansioon. Paikallisesti kirjautuneilla käyttäjillä on kirjoitusoikeudet (taso 5) isäntäkansioihin (Mallikansio) ja alikansioihin (Mallialikansio).Huomautus Jos koet, että et ymmärrä tämän osan tietoja tarpeeksi hyvin, pyydä toista käyttäjää auttamaan sinua tai ota yhteyttä tukeen. Tiedot yhteyden ottamisesta tukeen ovat Microsoftin Ohje ja tuki -yhteystietosivustossa:

Ohjeita

Microsoft suosittelee, että jaat verkossa ainoastaan ne kansiot, joita etäkäyttäjät tarvitsevat. Älä jaa järjestelmäasemasi pääkansiota. Jos jaat pääkansion, pahantahtoiset etäkäyttäjät voivat tehdä tietokoneelle helposti vahinkoa. Aseman Ominaisuudet-valintaikkunan Jakaminen-välilehdessä on varoitus, kun yrität jakaa pääkansion (esimerkiksi C:\). Jotta voit jatkaa, sinun on napsautettava Ymmärretty, mutta jaetaan pääkansio silti -linkkiä. Vain tietokoneen järjestelmänvalvojat voivat jakaa aseman pääkansion.

Tasolla 4 tai 5 jaetun vain luku -laitteen, kuten CD-aseman, tiedostot ovat käytettävissä vain, kun CD-levy on CD-asemassa. Mikä tahansa CD-asemassa oleva CD-levy on kaikkien verkon käyttäjien käytettävissä.

Tiedoston oikeudet saattavat olla erilaiset kuin sen pääkansion, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Tiedosto siirretään komentokehotteessa move-komennolla saman aseman kansioon, jolla on eri oikeudet.
 • Tiedosto siirretään komentosarjan avulla saman aseman kansioon, jossa on eri oikeudet.
 • Tiedoston oikeudet muutetaan komentokehotteessa Cacls.exe-komennolla tai komentosarjalla.
 • Tiedostot olivat kiintolevyllä ennen Windows XP:n asentamista.
 • Muutit tiedoston oikeudet, kun yksinkertainen tiedostonjako oli poistettu käytöstä Windows XP Professionalissa.
Huomautus NTFS-oikeuksia ei säilytetä tiedostonsiirroissa, kun käytät Resurssienhallintaa ja yksinkertainen tiedostonjako on käytössä.

Jos otat yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöön ja poistat sen käytöstä, tiedostojen oikeudet eivät muutu. NTFS-tiedostojärjestelmän ja jaetun tiedostojärjestelmän oikeudet eivät muutu, ennen kuin muutat oikeudet käyttöliittymässä. Jos määrität oikeudet yksinkertaisen tiedostonjaon ollessa käytössä, se vaikuttaa vain yksinkertaisen tiedostonjaon käyttämien tiedostojen käyttöoikeusmerkintöihin (Access Control Entry). Yksinkertaisen tiedostonjaon käyttöliittymä vaikuttaa vain seuraaviin tiedostojen tai kansioiden harkinnanvaraisen käyttöoikeusluettelon (DACL) käyttöoikeusmerkintöihin:
 • Omistaja
 • Järjestelmänvalvojat
 • Kaikki
 • Järjestelmä

Vianmäärityksen lisätoimet tiedostojen jakamisen määrittämiseen Windows XP:ssä

Huomautus Tämä osa on tarkoitettu kokeneille tietokoneiden käyttäjille. Jos et halua tehdä vianmäärityksen lisätoimia, pyydä apua toiselta käyttäjältä tai ota yhteyttä tukeen. Tiedot yhteyden ottamisesta tukeen ovat Microsoftin Ohje ja tuki -yhteystietosivustossa: Näytä tai piilota yksityiskohtaiset tiedot napsauttamalla tätä

Suositukset

Tietoja tiedostojen jakamisen määrittämisestä Windows Vistassa on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 304040 – Viimeisin tarkistus: 3.1.2011 – Versio: 1

Palaute