Päivämäärä-, Puhelinnumero- ja Valuutta-kentät yhdistetään virheellisesti käytettäessä Access- tai Excel-tietolähdettä Word 2002:ssa tai Word 2003:ssa

Tämän artikkelin Microsoft Word 97- ja Word 2000 -sovelluksia käsittelevä versio on 142340 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Oire

Kun teet yhdistämisen Microsoft Wordissa käyttämällä OLEDB:tä ja Microsoft Access- tai Microsoft Excel -tietolähdettä, Päivämäärä-, Puhelinnumero- ja Valuutta-kenttien yhdistämisten tulokset ovat virheelliset. Esimerkki:

Päivämäärä-kenttä näkyy seuraavassa muodossa:

1995-10-22 00:00:00
Access-tietolähteen Puhelinnumero-kenttä näkyy seuraavassa muodossa:

-7081234567.00
Valuutta-kenttä näkyy seuraavassa muodossa:

12.00

TAI

12000

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska tiedostot näytetään niiden alkuperäisissä Access- tai Excel-tallennusmuodoissa. Jos haluat muotoilla yhdistetyt tiedot, sinun on muotoiltava pääasiakirjan yhdistämiskentät. Jos muotoilet tiedot tietolähteessä, muotoilua ei säilytetä, kun yhdistät tiedot pääasiakirjaan.

Workaround

Voit kiertää tämän ongelman jommallakummalla seuraavista tavoista.

Microsoft Word

Muotoile MERGEFIELD-tulokset valitsimen avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:

Huomautus Voit tarkastella kenttäkoodeja Microsoft Wordissa painamalla ALT+F9.

Tapa 1: Käytä numeron esitysmuodon valitsin

Lisää numeron esitysmuodon valitsin (\#) seuraavien esimerkkien kaltaisesti:

Käytä valuuttakentässä seuraavankaltaista numeron esitysmuodon valitsinta:

{MERGEFIELD luku \# $####,0.0}
Huomautus{MERGEFIELD luku \# $####,0.0} -merkkijono toimii myös Microsoft SQL Server 6:ssa.

Käytä puhelinnumerokentässä seuraavankaltaista numeron esitysmuodon valitsinta:

{MERGEFIELD puhelin \# ###'-'###'-'####}
Huomautus Yhdistämiskentän sisällä oleva tavuviiva on yksinkertaisissa lainausmerkeissä.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

121938 Tavuviivoja ei näytetä oikein käytettäessä numeron esitysmuodon valitsinta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tapa 2: Päivämäärä-aika-valitsimen käyttäminen

Sisällytä päivämäärä-aika-valitsin (\@) Päivämäärä-kenttään niin, että Päivämäärä-kenttä näyttää seuraavankaltaiselta:

{MERGEFIELD päivämäärä \@ "PP KK VVVV"}
Huomautus Esitysmuodon valitsimessa pienet ja isot kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi. Lisäksi sinun on käytettävä lainausmerkkejä esitysmuotomerkkijonon ympärillä.


Microsoft Access

Luo kysely Microsoft Accessissa ja käytä sitä Wordin yhdistämisessä. Muotoile Microsoft Wordiin yhdistettävät tiedot Microsoft Access -kyselyssä FORMAT()-funktion avulla. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

197520 Yhdistämisen tietojen muotoileminen kyselyn avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Enemmän tietoa

Word käyttää oletusarvon mukaan OLEDB:tä yhteyden muodostamiseen tietolähteeseen yhdistämisen aikana. Voit pakottaa Wordin käyttämään DDE:tä (Dynamic Data Exchange) käyttämällä tietoja ohjelmoidun koodin avulla.

Saat lisätietoja tietojen käyttämisestä yhdistämisessä DDE:n avulla napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelia Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

289830 Näyttöön tulee kehote valita taulukko käytettäessä Word 2002:n yhdistämiskoodia Excel- tai Access-tietolähteeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
HuomautusSaat lisätietoja kenttävalitsinten käyttämisestä Microsoft Wordissa valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Wordin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon yleiset valitsimet ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 304387 – Viimeisin tarkistus: 19.5.2006 – Versio: 1

Palaute