Windows XP:n kotiverkon ongelmien vianmääritys

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten suoritetaan Microsoft Windows XP -kotiverkkoa käytettäessä mahdollisesti ilmenevien ongelmien vianmääritys. Artikkelissa on ohjeet seuraavien vianmääritystehtävien suorittamiseen:
 • koti- ja pienyritysverkon vianmääritystoimintojen käyttäminen
 • verkon rakenteen (topologian) selvittäminen
 • yhteyden tai tiedostojen ja tulostinten jakamisen vianmääritys.

ESITTELY

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Windows XP -kotiverkon vianmääritys. Yritä ensin ratkaista kotiverkon ongelma käyttämällä ensin Windows XP:n ohjeen ja tukipalveluiden koti- ja pienyritysverkon vianmääritystoimintoja. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohje ja tuki.
 2. Valitse Valitse ohjeen aihe -kohdasta Verkot ja Web.
 3. Valitse Verkot ja Web -kohdasta verkko- tai Web-ongelmien korjaamista käsittelevä ohjeaihe ja valitse sitten koti- ja pienyritysverkon vianmääritystoiminnot.
Vastaa vianmääritystoimintojen kysymyksiin, sillä ne saattavat ohjata sinut ongelman ratkaisuun. Jos vianmääritystoimintojen suorittaminen ei ratkaise ongelmaa, noudata tässä artikkelissa kuvattuja vianmääritysvaiheita.

Palaa alkuun

Enemmän tietoa

Verkon rakenteen selvittäminen

Ennen kuin suoritat kotiverkon ongelmien vianmäärityksen, selvitä verkon topologia. Verkon topologia on verkon rakenne. On olemassa joitakin tavallisia verkon topologioita:
 • Tietokoneet on liitetty keskittimeen, eikä Internet-yhteyttä ole. Tässä kokoonpanossa tietokoneille yleensä määritetään IP-osoitteet, jotka ovat alueella 169.254.x.y, jossa
  x ja y ovat lukuja välillä 1 - 254.
 • Tietokoneet on liitetty keskittimeen. Yhdellä tietokoneella on yhteys Internetiin. Tämä yhteys jaetaan Internet-yhteyden jakamisen avulla. Yhteys voi olla puhelinverkkoyhteys tai laajakaistayhteys (yleensä xDSL tai kaapelimodeemi). Tässä kokoonpanossa yhteyden jakava tietokone määrittää yleensä IP-osoitteet kotiverkon muille tietokoneille. Yhteyden jakavan tietokoneen kotiverkkoon yhteydessä olevan verkkosovittimen määrittämä IP-osoite on 192.168.0.1. Muiden verkkojen tietokoneiden osoitteet ovat alueella 192.168.0.x, jossa x on luku välillä 2 - 254.
 • Tietokoneet on liitetty verkko-osoitteiden muuntamislaitteeseen (NAT-laitteeseen), joka tarjoaa yhteyden Internetiin. Tässä kokoonpanossa tietokoneet saavat IP-osoitteen yleensä NAT-laitteelta. NAT-laitteen IP-osoite on yleensä 192.168.0.1, ja laite määrittää muille tietokoneille osoitteet alueelta 192.168.0.x, jossa x on luku välillä 2 - 254.
 • Tietokoneet on liitetty keskittimeen, ja keskitin on yhteydessä Internetiin laajakaistayhteyden avulla. Tätä kokoonpanoa kutsutaan myös reunattomaksi verkoksi. Tässä kokoonpanossa jokaisella kotiverkon tietokoneella on Internet-palveluntarjoajan antama IP-osoite. Osoitteet vaihtelevat Internet-palveluntarjoajan mukaan.
 • Tietokoneet on liitetty keskittimeen, ja jokaisella tietokoneella on oma Internet-yhteytensä (joko puhelinverkko- tai laajakaistayhteys). Tässä kokoonpanossa tietokoneiden kotiverkkosovittimet käyttävät yleensä automaattisesti määritettyjä IP-osoitteita. Yleensä verkkosovittimet määrittävät IP-osoitteet alueella 169.254.x.y. Tietokoneet käyttävät Internet-palveluntarjoajan antamia IP-osoitteita Internet-yhteyksiin.
Näiden kokoonpanojen vianmäärityksessä on kaksi päävaihetta:
Palaa alkuun

Perusyhteyden vianmääritys

 1. Tarkista tietokoneiden välinen fyysinen yhteys. Työpöytätietokoneen jokaisen verkkosovittimen takaosassa on merkkivaloja, jotka ilmaisevat yhteyden toimivan. Jos käytät keskitintä tai kytkintä tietokoneiden yhdistämiseen, varmista, että siihen on kytketty virta ja että jokaisen asiakasyhteyden merkkivalot palavat ilmaisten toimivaa yhteyttä.
 2. Varmista, että kaikissa tietokoneissa on asennettuna TCP/IP-protokolla. Tämä on tärkeää erityisesti Microsoft Windows 95 -tietokoneissa, joissa TCP/IP-protokolla ei ole oletusarvon mukaan asennettuna. Jos käytät Windows 95-, Microsoft Windows 98- tai Microsoft Windows Millennium Edition -tietokoneita verkossa, voit tarkistaa TCP/IP-protokollan asennuksen Ohjauspaneelin Verkko-työkalun avulla. Jos TCP/IP-protokolla ei ole asennettuna, sinun on asennettava se, jotta voit olla yhteydessä verkon Microsoft Windows XP -tietokoneisiin. TCP/IP-protokolla on Windows XP:ssä aina asennettuna.
 3. Kerää verkon kokoonpanotiedot ainakin kahdesta verkon tietokoneesta niiden verkkosovittimien tilan avulla. IP-osoitteen on sisällyttävä näihin tietoihin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Verkko- ja Internet-yhteydet ja valitse sitten Verkkoyhteydet.
  2. Etsi kuvake, joka ilmaisee tämän tietokoneen yhteyden kotiverkkoon, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Tila.
  3. Valitse Tuki-välilehti ja kirjoita IP-osoite muistiin.
  Jos määritetyt IP-osoitteet eivät vastaa tämän artikkelin "Verkon rakenteen selvittäminen" -osassa kuvattua verkon topologiaa, osoitteet määrittävä tietokone ei välttämättä ole käytettävissä. Tämä on todennäköisesti tilanne, jos osoitteita 169.254.x.y on kokoonpanossa, jossa odotat jonkin muun osoitealueen olevan käytössä.

  Huomautus Kunkin tietokoneen kotiverkkosovittimien osoitteiden on oltava samalla alueella. Jos jokin tietokone saa osoitteen alueelta 192.168.0.xja jokin toinen tietokone alueelta 169.254.x.y, selvitä oikea osoite verkkotopologian avulla. Suorita sen tietokoneen vianmääritys, jonka osoite on virheellinen.

  Huomautus Osoitteita 169.254.x.y käyttävien Windows 95 -tietokoneiden IP-osoitteet on määritettävä manuaalisesti. Lisätietoja tämän tekemisestä on Windows 95:n ohjeessa.
 4. Varmista, että Internet-yhteyden palomuuri tai Windows-palomuuri ei ole käytössä sovittimille, joiden avulla tietokoneet liitetään kotiverkkoon. Jos nämä ominaisuudet ovat käytössä näissä sovittimissa, et pysty muodostamaan yhteyttä verkon muiden tietokoneiden jaettuihin resursseihin.

  Reunattomat verkot ovat eri asia. Käytä reunattomissa verkoissa Internet-yhteyden palomuuria. Sinun on kuitenkin tehtävä lisätoimia, jotta kotiverkkoyhteys otetaan käyttöön.
 5. Testaa kahden verkon tietokoneen välinen yhteys ping-komennon avulla. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta toisen tietokoneen Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita cmd ja valitse sitten OK.
  2. Kirjoita komentokehotteeseen ping
   x.x.x.x
   (jossa
   x.x.x.x on toisen tietokoneen IP-osoite) ja paina sitten ENTER-näppäintä. Toisesta tietokoneesta tulee useita vastauksia. Saatat esimerkiksi saada seuraavan vastauksen:
   Vastaus isännältä x.x.x.x: tavuja=32 aika<1ms TTL=128 
   Jos et saa näitä vastauksia tai näyttöön tulee Pyyntö aikakatkaistiin -sanoma, paikallisessa tietokoneessa saattaa olla ongelma. Testaa paikallinen tietokone seuraavan vaiheen avulla. Jos ping-komennon suorittaminen onnistui, tietokoneet pystyvät muodostamaan yhteyden onnistuneesti ja voit ohittaa seuraavan vaiheen.
  3. Testaa paikallinen tietokone. Voit tehdä tämän kirjoittamalla ping x.x.x.x (jossa
   x.x.x.x on paikallisen tietokoneen IP-osoite) ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Jos näyttöön tulee vastauksia, verkkosovitin on asennettu oikein ja TCP/IP-protokollan pino toimii todennäköisesti oikein. Jos vastauksia ei tule näyttöön, suorita verkkosovittimen vianmääritys. Sovitinta ei ole välttämättä asennettu oikein, tai TCP/IP-protokollan pino saattaa olla vioittunut.

   Saat lisätietoja laitteiden vianmäärityksestä Laitehallinnassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   283658 Laitteiden hallinta Windows XP:ssä

   Saat lisätietoja tämän TCP/IP-protokollan pinon palauttamisesta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   299357 Internet-protokollan (TCP/IP) palauttaminen Windows XP:ssä

  4. Kun pystyt suorittamaan ping-komennon toiselle tietokoneelle käyttämällä sen IP-osoitetta, suorita ping-komento käyttämällä tietokoneen tietokonenimeä. Voit määrittää tietokoneen nimen napsauttamalla työpöydän Oma tietokone -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Ominaisuudet ja valitsemalla sitten Tietokoneen nimi -välilehden. Voit suorittaa tietokoneen nimeä käyttävän ping-komennon kirjoittamalla ping
   tietokonenimi
   (jossa
   tietokonenimi on etätietokoneen nimi) ja paina sitten ENTER-näppäintä. Jos näyttöön tulee onnistuneita vastauksia, tietokoneiden välinen yhteys ja nimenselvitys toimii.
Kun olet varmistanut tietokoneiden välisen yhteyden ja nimenselvityksen toimivuuden, voit suorittaa tiedostojen ja tulostinten jakamisen yhteyden vianmäärityksen.

Palaa alkuun

Tiedostojen ja tulostinten jakamisen vianmääritys

Voit jakaa tiedostoja ja tulostimia tietokoneiden välillä kotiverkon välityksellä. Voit testata tiedostojen ja tulostinten jakamisen toimivuuden seuraavasti:
 1. Suorita ohjattu verkon asennus jokaiselle verkon tietokoneelle ja määritä tiedostojen ja tulostinten jakaminen.

  Saat lisätietoja ohjatusta verkon asennuksesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:
  308522 Windowsin ohjatun verkon asentamisen kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

 2. Varmista, että tiedostojen jakaminen on määritetty tietokoneessa oikein.

  Saat lisätietoja tiedostojen jakamisen vianmäärityksestä ja tietokoneen määritysten varmistamisesta oikeiksi napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:
  304040 Windows XP:n tiedostojen jakamisen määrittäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

  Lue artikkelista KB304040 erityisesti Windows XP:n tiedostojen jakamisen vianmäärityksestä kertova osa.

  Huomautus Kaikki työryhmän Windows XP Home Edition- tai Windows XP Professional -tietokoneiden verkkokäyttö käyttää Vieras-tiliä. Ennen kuin jatkat vianmääritystä, varmista, että Vieras-tilille on määritetty verkkokäyttö. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse lopuksi OK.
  2. Kirjoita seuraava komento ja paina ENTER-näppäintä:
   net user guest
  3. Jos tili on aktiivinen, komennon tulosteeseen tulee seuraavankaltainen rivi:
   Tili aktiivinen               Kyllä 
  4. Jos tili ei ole aktiivinen, anna Vieras-tilille oikeudet verkon käyttöön kirjoittamalla seuraava komento:
   net user guest /active:yes
  5. Komennon suorittaminen palauttaa seuraavan tekstin:
   Komento on suoritettu onnistuneesti. 
  Jos näyttöön tulee jokin muu tuloste, varmista ennen uudelleenyrittämistä, että olet kirjautuneena järjestelmänvalvojana ja että kirjoitit komennon oikein.
 3. Kun olet varmistanut määritykset, etsi kunkin tietokoneen nimi ja varmista, että jokin kansio on jaettu. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita sysdm.cpl ja valitse sitten OK.
  2. Kirjoita muistiin Tietokoneen nimi -välilehden Tietokoneen koko nimi -rivillä oleva nimi.
  3. Voit määrittää, onko jokin kansio jaettu, napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla fsmgmt.msc ja valitsemalla sitten OK.
  4. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Jaetut resurssit.

   Oikeanpuoleiseen ruutuun tulee luettelo jaetuista kansioista. Kirjoita muistiin kunkin tietokoneen yhden jaetun resurssin nimi.
 4. Testaa tietokoneiden välinen yhteys. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita \\tietokonenimi (jossa
  tietokonenimi on toisen verkossa olevan tietokoneen nimi) ja paina sitten ENTER-näppäintä. Näyttöön tulee ikkuna, jossa on toisen tietokoneen jaettujen kansioiden kuvakkeet. Vahvista yhteyden toimivuus avaamalla jokin näistä jaetuista resursseista. Jos et pysty avaamaan jaettua kansiota, testaa tietokoneiden välinen yhteys toisesta suunnasta tai muiden tietokoneiden välillä varmistaaksesi, liittyykö ongelma johonkin tiettyyn verkon tietokoneeseen.
 5. Jos et edelleenkään pysty muodostamaan yhteyttä toiseen tietokoneeseen, suorita testaus uudelleen, mutta korvaa tietokonenimi paikallisen tietokoneen nimellä. Tämä testaa paikallisen yhteyden. Näyttöön tulee ikkuna, jossa on tietokoneen jaettujen kansioiden kuvakkeet. Yritä avata jokin jaettu resurssi, jotta voit varmistaa, että pystyt käyttämään yhteyttä.

  Jos näyttöön ei tule tietokoneen jaetut resurssit sisältävää ikkunaa tai näyttöön tulee virhesanoma, etsi lisätietoja virhesanomasta Microsoft Knowledge Base -tietokannasta. Jos haluat etsiä Microsoft Knowledge Base -tietokannasta, avaa seuraava Microsoftin Web-sivusto ja valitse Support (Tuki):
 6. Jos näyttöön ei tule virhesanomia tai et löydä virhesanomaan liittyviä tietoja Microsoft Knowledge Base -tietokannasta, tarkastele ohjatun verkon asennuksen lokitiedostoa ja etsi vaiheet, joiden kohdalla ei ole ilmoitusta niiden suorittamisen onnistumisesta. Voit avata lokitiedoston napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla %SystemRoot%\nsw.log ja painamalla ENTER-näppäintä. Jos löydät lokitiedostosta virheitä, etsi Microsoft Knowledge Base -tietokannasta lisätietoja tietokoneen oikeiden asetusten määrittämisestä manuaalisesti.
 7. Jos Nsw.log-tiedosto ei sisällä tietoja ongelmasta, etsi virheitä järjestelmälokista ja tutki virheiden tietoja.
Saat lisätietoja järjestelmälokin merkintöjen etsimisestä Tapahtumienvalvonnan avulla napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
308427 Tapahtumalokien tarkasteleminen ja hallinta Windows XP:n Tapahtumienvalvonnan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 308007 – Viimeisin tarkistus: 6.6.2013 – Versio: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional

Palaute