Windows 10:n ilmoitus- ja päivitysasetusten hallinta

Koskee seuraavia: Windows 10

Yhteenveto


Jos organisaatiossasi on päivitykseen oikeutettuja tietokoneita ja laitteita, joissa on käytössä Windows 7 Pro tai Windows 8.1 Pro, niihin lähetetään maksuton Windows 10 -päivitystarjous ja ne voidaan päivittää Windows Updaten kautta. (Tämä tarjous ei ole saatavilla asiakkaille, joilla on käytössään Windows 7:n tai Windows 8.1:n Enterprise- tai Embedded-versio.) Tässä artikkelissa on kuvaus ilmoitus- ja päivitysasetuksista ja kyseisten asetusten hallintaohjeet.

Jos järjestelmänvalvoja haluaa estää päivitykset Windows 7-, Windows 7 for Embedded Systems-, Windows 8.1- ja Windows Embedded 8.1 Pro -asiakkailta, hänen on otettava tässä artikkelissa kuvatut käytäntöasetukset käyttöön voimassa olevista esteellisyysehdoista riippumatta.

Lisätietoja Windows 10:n päivitysvaatimuksista on Windows-kotisivulla.

Enemmän tietoa


Windows 10 -päivityksen hallinta

Automaattisesti käsiteltävät tilanteet

Windows 10 -päivitys estetään automaattisesti (eli lisätoimia ei tarvita) tietokoneissa ja muissa laitteissa seuraavissa tilanteissa:

 • Tietokoneen tai laitteen päivitykset tehdään WSUS:n kautta, eikä päivitystä 3035583 ole otettu käyttöön.
 • Tietokoneessa on käytössä jokin seuraavista järjestelmistä, joka ei sisälly tähän varaustarjoukseen:

  • Windows 8.1 Enterprise tai Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 tai Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry tai Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Muuten kuin automaattisesti käsiteltävät tilanteet

Windows 10 -päivitystä voi hallita jollakin seuraavista tavoista. 
Ryhmäkäytäntö
Microsoft on julkaissut uusia päivityksiä, joilla Windows Updaten kautta tehtävät Windows 10 -päivitykset voi estää. Nämä päivitykset asentavat uuden ryhmäkäytäntöasetuksen. Jos tämä ryhmäkäytäntöasetus on otettu käyttöön tietokoneessa, se ei tunnista, lataa eikä asenna uusinta Windows-versiopäivitystä.

Nämä päivitykset voi hankkia ja asentaa seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa olevien tietojen avulla:

Jos määrität tämän ryhmäkäytäntöasetuksen ryhmäkäytännöllä, seuraavat ehdot ovat voimassa:

 • Asianmukaisen päivityksen on oltava asennettuna.
 • Päivitettyä WindowsUpdate.admx-tiedostoa on käytettävä kopioimalla tiedosto käytännön muokkaussijainnista.
Tietokoneasetukset
Jos haluat estää tietokoneasetusten mukaan tehtävän päivityksen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tietokoneasetukset.
 2. Valitse Käytännöt.
 3. Valitse Hallintamallit.
 4. Valitse Windowsin osat.
 5. Valitse Windows Update.
 6. Kaksoisnapsauta asetusta, jolla päivitys uusimpaan Windows-versioon Windows Updaten kautta poistetaan käytöstä.
 7. Valitse Ota käyttöön.
Käytännön hakemistopolku: Tietokoneasetukset / Hallintamallit / Windowsin osat / Windows Update Käytäntö
Asetus: Poista uusimpaan Windows-versioon päivitys Windows Updaten kautta käytöstä
Windows-rekisteri
Tärkeää
Noudata tämän osan ohjeita huolellisesti. Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Ennen kuin muokkaat rekisteriä, varmuuskopioi rekisteri siltä varalta, että ongelmia ilmenee.

Jos haluat estää Windows Updaten kautta tehtävän Windows 10 -päivityksen, määritä seuraava rekisteriarvo:

Aliavain: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
DWORD-arvo: DisableOSUpgrade = 1

Windows 10:n hankinta -sovelluksen (ilmaisinalueen kuvakkeen) piilottaminen

Automaattisesti käsiteltävät tilanteet

Windows 10 -ilmoitussovellus estetään automaattisesti (eli lisätoimenpiteitä ei tarvita) tietokoneissa tai muissa laitteissa seuraavissa tilanteissa:

 • Tietokoneessa on käytössä jokin seuraavista järjestelmistä, joka ei sisälly tähän varaustarjoukseen:

  • Windows 8.1 Enterprise tai Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 tai Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry tai Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Muuten kuin automaattisesti käsiteltävät tilanteet

Windowsin rekisteri
Tärkeää
Noudata tämän osan ohjeita huolellisesti. Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Ennen kuin muokkaat rekisteriä, varmuuskopioi rekisteri siltä varalta, että ongelmia ilmenee.

Jos käytössä on jokin muu Windows-versio kuin Enterprise, ilmoituskuvakkeen voi estää Windowsin rekisterissä. Voit tehdä tämän määrittämällä seuraavan rekisteriarvon:

Aliavain: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
DWORD-arvo: DisableGwx = 1

Windows 10:n hankinta -sovelluksen (ilmaisinalueen kuvakkeen) käyttöönotto

Jos et näe Windows 10:n hankinta -sovellusta (pientä ilmaisinalueen kuvaketta), tämä tilanne saattaa ilmetä seuraavista syistä:
 • Tietokone tai laite ei ole ajan tasalla, koska siihen ei ole asennettu vähintään Windows 7 Service Pack 1:tä (SP1) tai Windows 8.1 Updatea.
 • Windows Update on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty vastaanottamaan päivityksiä automaattisesti.
 • Olet estänyt tarvittavat Windows Update -toiminnot tai poistanut niiden asennuksen. Lisätietoja tästä on seuraavassa KB-artikkelissa:3035583 .
 • Windows-asennusta ei ole aktivoitu.
 • Laitteessa on käytössä jokin seuraavista järjestelmistä, joka ei sisälly tähän varaustarjoukseen:

  • Windows 8.1 Enterprise tai Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 tai Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry tai Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Laitteen hallinnasta vastaa IT-järjestelmänvalvoja, joka on estänyt kuvakkeen näyttämisen työpöydällä. (Voit tarkistaa tilanteen IT-järjestelmänvalvojalta.)
Voit korjata kolme ensimmäistä ongelmaa suorittamalla Windows Updaten ja asentamalla kaikki saatavilla olevat päivitykset. Jos uskot, ettei mikään kyseisistä tilanteista koske sinua, eikä kuvake tule vieläkään näkyviin, toimi seuraavasti.

Huomautus Tämä korjaus määrittää, vastaako laitteesi kaikkia edellytyksiä, ja ottaa sitten Windows 10:n hankinta -sovelluksen käyttöön asiaankuuluvalla tavalla.
 1. Avaa Muistio.
 2. Liitä seuraava teksti Muistioon:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" 
  “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 4. Vaihda Tiedostonimi-ruudussa olevan tiedoston nimi muotoon ReserveWin10.cmd.
 5. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta Kaikki tiedostot (*.*) ja valitse sitten kansio, johon haluat tallentaa tiedoston. Tallenna tiedosto esimerkiksi kansioon C:/Temp.
 6. Valitse Tallenna.
 7. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettu komentokehoteikkuna. Voit tehdä tämän avaamalla aloitusnäytön tai Käynnistä-valikon, kirjoittamalla hakuruutuun Komentokehote, napsauttamalla hakutuloksista Komentokehote-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Suorita järjestelmänvalvojana -vaihtoehdon.
 8. Suorita tiedosto vaiheessa 5 valitsemassasi sijainnista. Kirjoita esimerkiksi seuraava komento komentokehoteikkunaan:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd 
Microsoftin yhteensopivuuden arviointitoiminnon suorittaminen voi kestää 10–30 minuuttia. Komentosarja toimittaa tilaraportteja koko tämän ajan. Ole kärsivällinen! Jos komentosarja epäonnistuu ja päättymättömään silmukkaan, sinulla ei ole tarvittavia Windows-päivityksiä asennettuna. Windows 7 SP1:n tai Windows 8.1 Updaten lisäksi myös seuraavien päivitysten on oltava asennettuina:
Windows 7 SP1
Windows 8.1 Update
Jos haluat tarkistaa näiden päivitysten asennuksen, kirjoita seuraava komento järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavaan komentokehotteeseen:
dism /online /get-packages | findstr <KBID> 
Huomautus Tässä komennossa <KBID> vastaa etsimäsi päivityksen todellista KB-päivitysartikkelin numeroa.

Jos olet asentanut päivityksen, tämä komento tuo paketin tunnistetiedot näkyviin. Esimerkiksi Windows 8.1 -käyttäjät näkevät seuraavaa:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583

Paketin tunnistetiedot: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Muiden kuin englanninkielisten versioiden komentosarja
Jos kyseessä on muunkielinen Windows-versio, käytä seuraavaa komentosarjaa (joka on nyt sama kuin edellä vaiheessa 2 oleva komentosarja):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Unattend-näytön ohittaminen Windows 8.1 Updatessa

Kun käytössä on Windows 8.1 ja KB3065988 on asennettuna, järjestelmä pyytää käyttäjiä varaamaan Windows 10 -kopion osana ensimmäisen käynnistyssyklin yhteydessä tapahtuvaa OOBE-prosessia. Jos Windows 8.1 Pro on otettu käyttöön organisaatiossa OOBE-prosessin automatisoivalla Unattend.xml-tiedostolla, tämä varausilmoitus tulee edelleen näkyviin. Tämän ilmoituksen voi ohittaa jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Ryhmäkäytännön käyttäminen
  Määritä seuraavaksi ryhmäkäytäntöasetukseksi Poistettu käytöstä:

  Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Kirjautuminen > Näytä ensimmäinen kirjautumisen animaatio
 • Unattend.xml-tiedoston vaihtaminen
  Lisää seuraava määritys Windows 8.1:n Unattend.xml-tiedostoon.
  Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <RunSynchronous>
  <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
  <Description>DisableAnimation</Description>
  <Order>1</Order>
  <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>
  </RunSynchronousCommand>
  </RunSynchronous>
  </component>
  </settings>
  Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <RunSynchronous>
  <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
  <Description>DisableAnimation</Description>
  <Order>1</Order>
  <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>
  </RunSynchronousCommand>
  </RunSynchronous>
  </component>
  </settings>