Windows XP:n Internet-yhteyden jakamisen määrittäminen staattiselle asiakkaalle

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten Internet-yhteyden jakaminen määritetään staattiselle asiakkaalle. Windows XP:n Internet-yhteyden jakaminen määrittää sisäiset asiakkaat automaattisesti niin, että ne pystyvät käyttämään Internetiä Internet-yhteyden jakamisen avulla. Saatat kuitenkin joutua määrittämään isännän, kuten palvelimen, staattisesti sen sijaan, että sallisit sen määrittämisen dynaamisesti. Jotta voisit määrittää isännän staattisilla asetuksilla oikein, sinun on annettava sille IP-osoite ja isännän nimenselvitystiedot. Sinun on myös määritettävä Internet-yhteyden jakamisen isännälle (Internet-yhteyden jakamisen suorittavalle Windows XP -tietokoneelle) asiakkaan nimi, jotta nimenselvitys pystyy toimimaan oikein.

Enemmän tietoa

Jos haluat määrittää Internet-yhteyden jakamisen yksityisessä verkossa staattisen asiakkaan, toimi seuraavasti:

 • Lisää asiakkaalle kelvollinen Internet-yhteyden jakamisen yksityinen IP-osoite.
 • Määritä oletusyhdyskäytäväksi 192.168.0.1.
 • Määritä ensisijaiseksi DNS-palvelimeksi 192.168.0.1.
 • Lisää asiakkaan DNS-jälkiliitteeksi MSHOME.NET.
 • Lisää Windows XP -asiakkaan Hosts-tiedostoon merkintä niin, että nimi onasiakkaan_nimi.MSHOME.NET.
Nämä vaiheet on kuvattu myöhemmin tässä artikkelissa.


Windows XP:n Internet-yhteyden jakaminen määrittää asiakkaiden osoitteet dynaamisesti yksityisen 192.168.0.x-verkon avulla. Sen lisäksi Internet-yhteyden jakamisen isäntä pitää kirjaa sisäisten asiakkaiden nimistä nimenselvityksen vuoksi. Tämän artikkelin loppuosassa käsitellään Internet-yhteyden jakamisen asiakkaan määrittäminen staattisesti ottaen nämä kaksi tekijää huomioon.

IP-osoitteen määrittäminen

Kun valitset staattisesti määritetylle sisäiselle isännälle osoitteen, kannattaa valita osoite, jota ei vielä ole määritetty millekään asiakkaalle. Kuitenkin, kun Internet-yhteyden jakaminen määrittää IP-osoitteen, Windows XP lähettää ARP (Address Resolution Protocol) -lähetyksen varmistaakseen, että osoite ei jo ole käytössä verkossa. Jos Windows XP saa vastauksen ARP-lähetykseen, valitaan uusi osoite ja prosessi alkaa alusta. Siksi, jos valitset verkossa jo käytössä olevan osoitteen, verkkoon syntyy tilapäinen ongelma, joka on ratkaistava, kun samaa osoitetta käyttävä asiakas pyytää IP-osoitetta seuraavan kerran. Staattisesti määritetylle asiakkaalle valitsemasi osoitteen on oltava 192.168.0.x-verkossa (esimerkiksi 192.168.0.100). Ainoat kolme verkon osoitetta, joita et voi käyttää, ovat 192.168.0.0 (verkko-osoite), 192.168.0.1 (Internet-yhteyden jakamisen isäntä) ja 192.168.0.255 (lähetysosoite). Kelvollinen osoitealue on 192.168.0.2 - 192.168.0.254.

Oletusyhdyskäytävän, DNS-palvelimen ja isännän nimen määrittäminen

Internet-yhteyden jakamisen asiakkaat on määritettävä käyttämään Internet-yhteyden jakamisen isäntää oletusyhdyskäytävänä ja DNS-palvelimena. Tämä saa Internet-yhteyden jakamisen isännän toimimaan Internetin ja asiakkaan yhdyskäytävänä sekä huolehtimaan asiakkaan nimien selvittämisestä. Windows XP:n Internet-yhteyden jakamisen käyttämän sisäisen liittymän osoite on aina 192.168.0.1. Siksi sinun on määritettävä staattiset asiakkaat käyttämään tätä osoitetta DNS (Domain Name System)- ja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -pyynnöille.


Windows XP:n Internet-yhteyden jakaminen käyttää aina myös toimialueen nimenä MSHOME.NET-nimeä. Jos haluat määrittää asiakkaalle luokitellun isäntänimen, sinun on siis käytettävä asiakastietokoneen nimeä, jonka perässä on teksti .MSHOME.NET. Esimerkiksi sisäisen asiakkaan, jonka nimi on TIETOKONE1, luokiteltu nimi on TIETOKONE1.MSHOME.NET.


Voit määrittää staattisen asiakkaan seuraavasti.


HUOMAUTUS: Tässä artikkelissa oletetaan, että asiakastietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP. Tavoitteet ovat samat asiakkaan käyttöjärjestelmästä riippumatta, mutta prosessi saattaa vaihdella.

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Verkko- ja Internet-yhteydet ja valitse Verkkoyhteydet.
 2. Napsauta yksityiseen Internet-yhteyden jakamisen verkkoon liitettyä verkkoyhteyttä ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Yleiset-välilehden Yhteyden käyttämät osat -luettelosta Internet-protokolla (TCP/IP) ja valitse Ominaisuudet.
 4. Valitse Yleiset-välilehdessä Käytä seuraavaa IP-osoitetta. Määritä merkinnät seuraavasti:
  • IP-osoite: tälle asiakkaalle valitsemasi IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.100)
  • Aliverkon peite: 255.255.255.0
  • Oletusyhdyskäytävä: 192.168.0.1
  • Valitse Käytä seuraavia DNS-palvelinosoitteita ja kirjoita sitten Ensisijainen DNS-palvelin -ruutuun 192.168.0.1.
 5. Valitse Lisäasetukset ja valitse DNS-välilehti.
 6. Kirjoita Tämän yhteyden DNS-liite -ruutuun MSHOME.NET.
 7. Valitse OK.
 8. Valitse OK.
Kirjoita tietokoneen nimi muistiin nimenselvitystä varten:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Suorituskyky ja ylläpito ja valitse sitten Järjestelmä.
 2. Valitse Tietokoneen nimi -välilehti.
 3. Kirjoita Tietokoneen koko nimi -rivin teksti muistiin.


  Tässä artikkelissa tietokoneen nimi sisältää Tietokoneen koko nimi -rivin koko nimen ensimmäiseen pisteeseen saakka. Jos rivillä lukee esimerkiksi TIETOKONE1., tietokoneen nimi on TIETOKONE1 (ilman pistettä).
 4. Sulje kaikki avoimet valintaikkunat.

Staattisten asiakkaiden lisääminen Hosts-tiedostoon

Viimeistele staattinen määritys lisäämällä kaikki staattiset asiakkaat Internet-yhteyden jakamisen Hosts-tiedostoon. Hosts-tiedosto nopeuttaa nimenselvitystä ja estää tarpeettomien kyselyiden lähettämisen Internetin DNS-palvelimiin. Internet-puhelinverkkoyhteydessä staattisten asiakkaiden lisääminen Hosts-tiedostoon pienentää tietoliikennettä, joka aiheuttaa Internet-yhteyden muodostamisen soittamalla.

 1. Käynnistä Internet-yhteyden jakamisen Windows XP -isäntäkoneessa Resurssienhallinta ja avaa seuraava kansio:
  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  .
 2. Tässä kansiossa on kaksi tiedostoa, joihin sinun on kiinnitettävä huomiota. Hosts.ics-tiedostoa Internet-yhteyden jakaminen käyttää dynaamisesti määritettyjen asiakkaiden tietojen tallentamiseen. Älä tee tähän tiedostoon muutoksia, jotta yhteyksiä tai tietoja ei katoa. Hosts-tiedosto (ei tiedostotunnistetta) on tiedosto, johon lisäät staattisesti määritettyjen asiakkaiden tietoja. Napsauta Hosts-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa. Valitse Valitse ohjelma luettelosta ja valitse sitten OK. Valitse ohjelmien luettelosta Muistio ja valitse sitten OK. Muistio käynnistyy ja näyttää Hosts-tiedoston sisällön.
 3. Tiedosto sisältää todennäköisesti vain merkinnän 127.0.0.1 localhost. Siirrä kohdistin viimeisen merkinnän jälkeiselle ensimmäiselle tyhjälle riville.
 4. Kirjoita ensin staattisesti määritetyn asiakkaan IP-osoite edellisen merkinnän mukaisesti, paina SARKAINTA ja kirjoita sitten luokiteltu tietokoneen nimi. Esimerkiksi, jos staattisesti määritetyn asiakkaan IP-osoite on 192.168.0.100 ja isännän nimi on TIETOKONE1, kirjoita seuraavasti:
  192.168.0.100 TIETOKONE1.MSHOME.NET
  Huomaa taas, että IP-osoitteen ja nimen välissä on sarkainmerkki.


 5. Varmista, että viimeisen merkinnän jälkeen on kaksi tyhjää riviä. Voit tehdä tämän painamalla ENTER kahdesti. Tallenna tiedosto ja sulje Muistio.
Tämä viimeistelee kokoonpanon määrittämisen ja sallii staattisesti määritetyn asiakkaan olla mukana Internet-yhteyden jakamisen verkossa.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 309642 – Viimeisin tarkistus: 19.2.2003 – Versio: 1

Palaute